Ο Αρχάγγελος Ραφαήλ ΝΕΟ ΑΣΤΡΟ

Ο Αρχάγγελος Ραφαήλ είναι ένας από τους αγγέλους σύμφωνα με την χριστιανική θρησκεία. Το όνομά του σημαίνει «Ο Κύριος θεραπεύει» και είναι ένας από τους λίγους αγγέλους που ονοματίζονται στην Αγία Γραφή.

Η παρουσία του Αγγέλου Ραφαήλ, φαίνεται στο βιβλίο του Τωβίτ η Τωβίθ όταν απεστάλη από τον Θεό να θεραπεύσει, αυτόν από της ασθενείας του, που περιγράφεται στο, λέγοντας στον γιο του Τωβία τι να κάμει. Επίσης θεράπευσε την Σάρρα τη θυγατέρα του Ραγουήλ από ένα δαιμόνιο ονόματι Ασμοδαίος. Όπως φαίνεται ο Άγγελος Ραφαήλ είχε την αρμοδιότητα ή η το χάρισμα απο Θεό να θεραπεύει. Δια τούτο και η ονομασία του είναι «Ο Κύριος θεραπεύει»

Ανακτήθηκε από Βικιπαίδεια
by Νέο Άστρο

Φως και Χαρά

Follow him @ Twitter | Facebook | Google Plus

Tags: