Η πνευματική ζωή δεν είναι πολυμάθεια ΝΕΟ ΑΣΤΡΟ


Μεγάλο πρξε τ πνευματικ νάστημα το γίου Σιλουανο, στος πόδες το ποίου μ δήγησε Πρόνοια το Θεο. Μιλοσε κα γραφε μ πλ λόγια γι τς καταστάσεις πο το δόθησαν. Τ λόγια του, στόσο, εναι κατανοητ μόνο π κείνους ο ποοι ζησαν στν δια πνευματικ τμόσφαιρα πως κα Σιλουανός.
Συνέβη ν συνομιλήσω μ κάποιους π τος πλέον διαπρεπες κπροσώπους τς καδημικς θεολογίας. ταν φθαλμοφανς τι κα κενοι ο ποοι γνώριζαν τ ργα τν γίων σκητν τς ρχαίας Αγύπτου κα Παλαιστίνης, δν εχαν ζωνταν περα κείνου γι τ ποο διναν μαρτυρία ο Πατέρες… 

Γι ν γεμίσουμε ληθιν π τν θεοποι δύναμη το Εαγγελικο λόγου, εναι νάγκη ν μοχθήσουμε πι πολ [κα πι διαφορετικ] π' σο γι τν πίτευξη πρακτικν πιστημονικν γνώσεων.
Οτε νάγνωση πλήθους βιβλίων, οτε ξοικείωση μ τν στορία το Χριστιανισμο κα τν λλων θρησκειν, οτε μελέτη τν διαφόρων θεολογικν συστημάτων κα τ μοια, θ μς δηγήσουν στν πιδιωκόμενο σκοπό: τν σωτηρία μέσα π τν πίγνωση ‘το μόνου ληθινο Θεο’ κα το ησο Χριστο τν ποο Θες μς πέστειλε (πρβλ. ω. 17.3). μακραίων περα τς καδημικς θεολογίας πέδειξε μ πειστικότητα τι εναι δυνατ ν χει κάποιος ερεα πολυμάθεια στ πεδίο τς πιστημονικς θεολογίας κα ν μν χει ζωνταν πίστη, δηλαδ γνοντας πλήρως τν Θεό. Σ τέτοιες περιπτώσεις θεολογία ποβαίνει διανοητικ νασχόληση, πως κα νομικ πιστήμη. πως ατ διαφέρει σ κάθε χώρα, τσι κα θεολογία διαφοροποιεται στ πλθος τν διαιρεμένων μολογιν.

Μπορε νά εναι πολύ πικίνδυνη σπουδή θεολογίας χωρίς τήν παρκτική μπειρία τς ζως στό Πνεμα το Χριστο. Κινδυνεύουμε, πράγματι, νά σπουδάζουμε τήν θεολογία στίς ποφατικές μορφές της σάν φιλοσοφία καί ποίηση. Κινδυνεύουμε νά υοθετήσουμε κάποια λανθασμένη στάση, νά θεωρήσουμε τόν αυτό μας νώτερο καί ατό ρκε γιά νά χαθομε. Μιά λλου εδους μπνευση φείλουμε νά ναζητήσουμε στήν ν Χριστ ζωή.
θεολογική πιστήμη πού διδάσκεται στά σχολεα καί γινε πιστημονική εδικότητα νοικτή σέ λους, δέν παρέχει τήν γνώση το Θεο. γνώση το Θεο πηγάζει πό τήν ν Θε ζωή, πού γεννιέται στά μύχια τς καρδις.

Εναι δυνατό νά γίνουμε θύματα πνευματικς πλάνης, ν κτιμήσουμε ατό πού προσφέρει θεολογική πιστήμη μλλον, παρά γιότητα τς ζως. Χωρίς τό πνεμα τς μετανοίας, χωρίς τήν μπειρία τς ληθινς πακος, δέν μπορε κανείς νά γίνει ληθινός θεολόγος ερέας, δηλαδή πρόσωπο κανό νά διδάξει στούς λλους τήν ληθινή χριστιανική δό.
Γιά νά μάθουμε τήν επιστήμη τς ν Χριστ ζως δέν εναι ναγκαο νά διαβάσουμε δεκάδες κατοντάδες βιβλία. πνευματικός μου πατέρας μο συνέστησε νά διαβάζω μερικές μόνον σελίδες τήν μέρα. να τέταρτο τς ρας, μισή ρα, λλά νά φροντίζω νά φαρμόζω στήν ζωή μου ατό πού διάβασα.

π. Σωφρόνιος Σαχάρωφ
by Νέο Άστρο

Φως και Χαρά

Follow him @ Twitter | Facebook | Google Plus