ΜΕΤΑΤΡ-ΟΝ ΝΕΟ ΑΣΤΡΟΜε προβληματίζει η ομοιότητα των ονομάτων των αρχαγγέλων του Κέτερ και του Μαλκούτ. Σε αντίθεση με τους περισσότερους αγγέλους, των οποίων τα ονόματα καταλήγουν σε -ελ ή -ηλ, οι δύο αυτοί αρχάγγελοι έχουν την κατάληξη -ον.
Μέτατρ- ον είναι η αρχαγγελική συνείδηση του Κέτερ, και Σάνταλφ- ον είναι του Μαλκούτ. Η κατάληξη αυτή δεν είναι παράξενη ή σπάνια στην εβραϊκή γλώσσα, αφού υπάρχουν αρκετά ονόματα ή τοπωνύμια που την περιέχουν: Συμεών, Γεδεών, Ζαβουλών και αρκετά άλλα. Εάν όμως επικεντρωθούμε στον κάθε αρχάγγελο και στην θέση του επάνω στο Δέντρο της Ζωής, ίσως αντιληφθούμε ότι η επιλογή δεν ήταν καθόλου τυχαία.

Καταρχάς βρίσκονται και οι δύο στη μεσαία στήλη ή στήλη ισορροπίας: το Κέτερ είναι στην κορυφή και αντιπροσωπεύει την περισσότερο υπερβατική μορφή του Θείου που μπορεί να γίνει αντιληπτή, και το Μαλκούτ αποτελεί την βάση της στήλης ισορροπίας, το υλικό πεδίο και το ίδιο το Κέτερ σε χαμηλότερο επίπεδο. Πάνω από το Μαλκούτ βρίσκεται το Γεσούντ, το οποίο έχει αντιστοιχηθεί και με το Άγιο Πνεύμα, πιο ψηλά το Τίφαρετ, ο θυσιασμένος Υιός του Θεού και πιο πάνω ακόμα, κρέμεται στην άβυσσο η αόρατη Σφαίρα Ντάατ, που αντιπροσωπεύει την συνειδητότητα και την Γνώση. Αυτά ως προς τα Σεφιρώθ. Ας δούμε μερικά πράγματα για τους δύο αυτούς ισχυρούς αρχαγγέλους.

Μέτατρον και Σάνταλφον

Ο Μέτατρον είναι ένας αρκετά μυστηριώδης αρχάγγελος που κάτω από την Εξουσία του Εχεγιέ, κυβερνά τα Χαϊόθ Χα Καντές, τα Άγια Ζώντα Δημιουργήματα που κανείς ζωντανός άνθρωπος δεν μπορεί να δει. Σύμφωνα με κάποιες εβραϊκές παραδόσεις, ο Προφήτης Ενώχ, γνωστός για το περίφημο ομώνυμο εξωκανονικό βιβλίο του, μετέστη στους ουρανούς χωρίς να πεθάνει, αφού πρώτα είχε κατανοήσει όλα τα μυστήρια του Ουρανού και της Γης και “έγινε” ο αρχάγγελος Μέτατρον, ένας από τους υψηλότερους αγγέλους με 36 ζεύγη φτερών και χιλιάδες μάτια, μεσολαβητής μεταξύ Θεού και ανθρώπων.

Από την άλλη ο Σάνταλφον,  είναι ένα “θηλυκό” Χερούβ, επίσης από τους υψηλότερους αγγέλους, υπεύθυνος για τη διαφοροποίηση του φύλου στα έμβρυα και αδερφός (ή αδερφή) του Μέτατρον. Επίσης (και αυτό είναι το εξαιρετικά ενδιαφέρον), υπάρχει η άποψη ότι είχε ενσαρκωθεί στην προσωπικότητα που είναι γνωστή ως προφήτης Ηλίας, ο οποίος σας θυμίζω, επίσης ανελήφθη στους ουρανούς χωρίς να πεθάνει.

Θα έχετε παρατηρήσει ότι υπάρχουν αρκετές ομοιότητες ανάμεσα στους δύο αυτούς αρχαγγέλους: θεωρούνται ως ιδιαίτερα υψηλοί, είναι αδέρφια, είχαν ενσαρκωθεί ως προφήτες οι οποίοι ανελήφθησαν στους ουρανούς χωρίς να πεθάνουν, και βρίσκονται στα “άκρα” της στήλης ισορροπίας. Μία σημαντική τους διαφορά είναι πως, υπό μία τουλάχιστον άποψη, ο Σάνταλφον ουσιαστικά πρέπει να προσφωνείται με  θηλυκό γένος.

Τι σημαίνουν όλα αυτά;

Στην ΝΕΑ Καμπ-άλ(λα)-ΣΦΑΙΡΕΣ τίποτα δεν είναι τυχαίο, ακόμα και αν δεν το κατανοούμε. Οι ομοιότητες αυτές προφανώς έχουν κάτι να μας πουν. Χωρίς να ισχυριζόμαστε ότι οι σκέψεις που θα εκδιπλώσουμε αποτελούν και την αλήθεια ή έστω μια σημαντική γνώση, θα τις παραθέσουμε  όχι για λόγους εγωισμού ή προβολής, ελπίζοντας να είμαστε σωστοί στις σκέψεις μας.

Η ταύτιση των δύο αρχαγγέλων με γνωστούς προφήτες του ανθρώπινου γένους μπορεί να υποδηλώνει ότι ο άνθρωπος έχει την δυνατότητα να επιστρέψει εκεί από όπου ξεκίνησε. Μπορεί να ενωθεί με το Θείον, να απορροφηθεί από τον Εχεγιέ και να ξαναγίνει άγγελος, όπως αναφέρουν αρκετές παραδόσεις. Η πνευματική εμπειρία που αποδίδεται στο Μαλκούτ είναι το όραμα του άγιου Φύλακα αγγέλου, που στην ουσία είναι ο Ανώτερος Εαυτός και αυτό μας μοιάζει ως ένα αρκετά επιβεβαιωτικό στοιχείο στη σκέψη που αναφέραμε παραπάνω.

Μέσα από την γνωριμία μας με τον Υιό του Τίφαρετ, διαμέσου της Ντάατ (συνειδητότητας), μπορούμε να φτάσουμε στο Κέτερ: ο Σάνταλφον μπορεί να γίνει Μέτατρον, ο Ηλίας Ενώχ και το υλικό πεδίο μπορεί να εξυψωθεί στο Θείον, του οποίου αποτελεί ουσιαστικά την εκδήλωση στο μορφικό πεδίο. Η παράδοση της Εκκλησίας ότι οι δύο προφήτες “θα επιστρέψουν” προφανώς δεν αναφέρεται κυριολεκτικά αλλά εννοεί ότι η διαδικασία της θέωσης που αναφέρθηκε παραπάνω δεν είναι απλή θεωρία αλλά “πρακτική” που συμβαίνει και θα συμβαίνει, μια δυναμική διαδικασία στην οποία “μετέχουν” ο Πατέρας (Κέτερ), ο Υιός (Τίφαρετ) και το Άγιο Πνεύμα (Γεσούντ), διαμέσου της συνειδητότητας (Ντάατ)…
by Νέο Άστρο

Φως και Χαρά

Follow him @ Twitter | Facebook | Google Plus