Ένα νέο πρότυπο του σύμπαντος. ΝΕΟ ΑΣΤΡΟ

«Η εσωτερική γνώση, βασίζεται σε άμεση προφορική διδαχή, αλλά και στην μελέτη της Ιστορίας, της Φιλοσοφίας και της Θρησκείας. Κάθε άνθρωπος πρέπει να επιδιώκει την γνώση και πρέπει να ψάχνει. Γιατί οι πύλες του κόσμου του θαυμαστού, ανοίγουν μόνο στον αναζητητή.»

«Για τους ανθρώπους της εποχής μας, υπάρχουν τέσσερις δρόμοι που οδηγούν στο Άγνωστο, τέσσερις μορφές θεώρησης του κόσμου: Η Θρησκεία, η Φιλοσοφία, η Επιστήμη και η Τέχνη. Αυτοί οι δρόμοι πήραν προ πολλού την δική τους κατεύθυνση. Στην Αρχαία Ελλάδα, Αίγυπτο και Ινδία, υπήρχαν εποχές που αυτοί οι τέσσερις δρόμοι αποτελούσαν σύνολο.» 


Σήμερα οι μορφές με τις οποίες αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο, δεν μπορούν να μας οδηγήσουν στην αλήθεια. Διαρκώς διασπώνται, διαρκώς διαχωρίζονται και διαρκώς αυτοαναιρούνται και αλληλοαναιρούνται. Είναι φανερό ότι όσο περισσότερο διασπώνται και διαχωρίζονται, τόσο περισσότερο απέχουν από την αλήθεια. Η αλήθεια βρίσκεται στο κέντρο, όπου συγκλίνουν οι τέσσερις δρόμοι.»

«Η Θρησκεία στηρίζεται στην αποκάλυψη. Η αποκάλυψη προέρχεται άμεσα από την ανώτερη συνειδητότητα ή τις ανώτερες δυνάμεις. Στην θρησκεία υπάρχει πάντα κάτι το ανεπίγνωστο για τον συνηθισμένο νου και την συνηθισμένη σκέψη. Γι αυτό καμία προσπάθεια να κατασκευαστεί με διανοητικές μεθόδους μια τεχνητή, συνθετική θρησκεία, δεν έχει οδηγήσει πουθενά. Το αποτέλεσμα δεν θα ήταν θρησκεία, αλλά κακή φιλοσοφία.»

«Η Φιλοσοφία στηρίζεται σε υποθέσεις, στη λογική, στη σκέψη, στη σύνθεση όσων γνωρίζουμε και στην ανάλυση των όσων αγνοούμε. Η Φιλοσοφία πρέπει να περικλείει μέσα στα όρια της όλο το περιεχόμενο της επιστήμης, της θρησκείας και της τέχνης.»

«Η Επιστήμη βασίζεται στο πείραμα και στην παρατήρηση. Δεν πρέπει να ξέρει τι θα πει φόβος, δεν πρέπει να έχει δόγματα, δεν πρέπει να δημιουργεί ταμπού για τον εαυτό της.»

«Η Τέχνη βασίζεται σε συναισθηματική κατανόηση, στην αίσθηση του Αγνώστου που βρίσκεται πίσω από τα ορατά και απτά πράγματα και στη δημιουργική δύναμη, δηλαδή να αναπλάθει σε οπτικές ή ακουστικές μορφές τα αισθήματα, τα συναισθήματα, τα οράματα και τις διαθέσεις του καλλιτέχνη και ιδιαίτερα κάποια φευγαλέα αίσθηση, που είναι στην πραγματικότητα η αίσθηση της αρμονικής αλληλοσύνδεσης και ενότητας των πάντων και η αίσθηση της ψυχής των πραγμάτων και των φαινομένων.»

«Μερικές φορές για να καταλάβουμε τα μεγαλύτερα φαινόμενα, είναι χρήσιμο να βρούμε μικρότερα φαινόμενα, στα οποία εκδηλώνονται οι ίδιες αιτίες που λειτουργούν στα μεγάλα..»

«Η Φύση προσπαθεί πάντα να στολίζεται και να μην είναι ο εαυτός της. Αυτός είναι ο θεμελιακός νόμος της ζωής της. Βάζει συνέχεια τα καλά της, αλλάζει διαρκώς κουστούμια, ποζάρει όλη την ώρα στον καθρέφτη, περιεργάζεται τον εαυτό της από όλες τις μεριές, αυτοθαυμάζεται και ύστερα ξεντύνεται και βάζει άλλο ρούχο.»
«Συχνά το λάθος βρίσκεται στον τρόπο που διατυπώνεται το ίδιο το πρόβλημα.» by Νέο Άστρο

Φως και Χαρά

Follow him @ Twitter | Facebook | Google Plus

Tags: