ΙΑΠΕΤΟΣ: ο Γενάρχης των Ελλήνων ΝΕΟ ΑΣΤΡΟ
Οι Τιτάνες

Παιδιά της Γαίας και του Ουρανού:
Παιδιά του Ιαπετού και της Ωκεανίδας Κλυμένης:
Παιδιά του Υπερίωνα και της Θείας:
Στην Ελληνική μυθολογία ο Ιαπετός μαζί με τον μικρότερο αδελφό του, τον Κρόνο. ήταν οι ισχυρότεροι των τιτάνων και προπάντων εκείνοι στους οποίους εκδηλώθηκε η μεγαλύτερη εχθρότητα του Δία μετά τη νίκη του.
Ήταν γιος του Ουρανού και της Γαίας και σύζυγος της Κλυμένης, της κόρης του Ωκεανού ή της Ασίας ή της Αίθρας ή της Θέμιδας η οποία και αναφέρεται ως μητέρα του Προμηθέα. Γιοι του υπήρξαν ο Προμηθεύς, ο Άτλαντας, ο Επιμηθέας και ο Μενοίτιος καθώς και άλλοι ακόμη περίφημοι “Ιαπετίδες” όπως ονομάστηκαν. Σημαντικότεροι δε εξ αυτών φέρονται ο Άτλας που βάσταγε στου ώμους του τον Ουράνιο θόλο αλλά και ο δαιμόνιος Προμηθεύς, ο μόνος εκ των Ιαπετιδών που δεν πολέμησε στο πλευρό των τιτάνων κατά την τιτανομαχία.
Τον Ιαπετό αναφέρουν ήδη ο Όμηρος και ο Ησίοδος ως κυβερνήτη των Τιτάνων και του κόσμου πριν την επικράτηση του Δία και ότι ακόμα σε ορισμένες περιοχές τον αναγνώριζαν ως «δημιουργό» των ανθρώπων, ακόμη και μετά την επικράτηση του Δία όπως στη Κνωσό, στην Αρκαδία, Κιλικία και αλλαχού. Ιδιαίτερα ως σύζυγος της Ασίας θεωρούταν ως γενάρχης των λαών της Ευρώπης και της Βορειοδυτικής Ασίας, των οποίων όμως αρχηγό η Παλαιά Διαθήκη παραδέχεται τον Ιάφεθ, τον γιο του Νώε (του οποίου το όνομα ενδέχεται να είναι παραφθορά του Ιαπ-ε-του - θεού).
  • Έτσι εκ του Ιαπετού προέκυψαν οι σύγχρονες αντιλήψεις και θεωρίες περί «Ιαπετικής φυλής» και «ιαπετικής γλώσσας».
Τέλος ο Δίας μετά τη νίκη του, καταγκρέμισε τον Ιαπετό, στα σκοτεινά τάρταρα μαζί με τους υπόλοιπούς τιτάνες.

ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΟΥΝ 12+12 ΟΥΡΑΝΙΑ ΤΑΓΜΑΤΑ
(7+5@5+7)
12 ΤΙΤΑΝΕΣ-6+6 ΑΡΡΕΝΑ-+ΘΗΛΕΑ
12 ΘΕΟΙ-ΤΕΚΝΑ ΤΩΝ ΤΙΤΑΝΩΝ=6+6
12 ΠΡΟΦΗΤΕΣ Π.Δ-12 ΜΑΘΗΤΕΣ Κ.Δ(ΙΣ.ΧΡ)
(12 ΖΩΔΙΑ-12 ΑΘΛΟΙ ΗΡΑΚΛΗ ΚΛΠ)

ΙΑΠΕΤΟΣ
ΙΑ-ΠΕΤΟΣ=ΑΕΙ ΠΕΤΑ=ΑΙΩΝΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ-ΙΠΤΑΤΑΙ-ΑΕΤΟΣ
ΙΑ=ΓΙΑ=Ο ΓΙΑ-ΧΒΕ=Ο ΩΝ
ΙΑΦΕΘ-ΙΑΠΕΤ
4 ΤΕΚΝΑ:

ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ-ΠΝΕΥΜΑ-ΑΕΤΟΣ-1
Ι
Ι
5
4ΤΑΥΡΟΣ-ΥΛΗ-ΑΤΛΑΣ---ΣΦΙΓΞ-ΕΓΩ---ΕΠΙΜΗΘΕΥΣ-ΝΟΗΣΗ-ΑΝΘΡΩΠΟΣ2
Ι
Ι
Ι
ΜΕΝΟΙΤΙΕΥΣ-ΨΥΧΗ-ΛΕΩΝ-3

ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ=ΠΡΟ-ΝΟΕΙ-ΠΙΣΤΕΥΕΙ-1
Ι
Ι
4-ΔΕΝ τλάται-ΛΥΓΙΖΕΙ-ΑΤΛΑΣ----5ΙΑΠΕΤΟΣ---ΕΠΙΜΗΘΕΥΣ-ΜΕΤΑ-ΝΟΕΙ-2
ΤΑΠΕΙΝΟΦΡΟΝΕΙ
Ι
Ι
ΜΕΝΟΙΤΙΕΥΣ-ΕΚ ΤΟΥ ΜΕΝΟΣ=ΚΥΡΙΟΣ ΘΥΜΟΥ=ΨΥΧΗΣ
3-ΣΥΝ-ΧΩΡΕΙ


Η ΥΛΗ-ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟΝ-ΜΕΣΟΝ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥ-ΕΓΩ,ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ-ΕΡΓΩΝ
(ΑΙΣΘΗΜΑΤΑ-ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ-ΣΚΕΨΕΙΣ-ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ)

ΑΤΛΑΣ=ΥΛΗ-ΣΩΜΑ(ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΝ ΟΝ)

Α=Αετός-ΠΝΕΥΜΑ=ΣΚΕΨΕΙΣ-ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ
Τ=Τάυρος-ΥΛΗ=ΑΙΣΘΗΜΑΤΑ-ΠΡΑΞΕΙΣ
Λ=Λέων-ΨΥΧΗ=ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ-ΒΙΩΜΑΤΑ
Α=Ανθρωπος-ΝΟΗΣΗ=ΔΙΑΝΟΗΜΑΤΑ-ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΙΣ
Σ=Σφίγξ=ΕΓΩ=ΕΡΓΑ ΥΛΙΚΑ-ΨΥΧΙΚΑ-ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΑ-ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ
(αντίστοιχες ιδέες-αρετές εκπορεύονται και απο τα υπόλοιπα ΤΕΚΝΑ)


ιαπετός=10+1+80+5+300+70+200=666

ο 6=έξι είναι ο 1ος ΤΕΛΕΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
αλλά λόγω της δισυνθετότητος του καλού-κακού
τόσον στον άνθρωπο όσο και τον κόσμο
+666=καλού
-666=κακού

6=1+1+1+1+1+1=6(μονάδες)
2+2+2=6(δυάδες)
3+3=6(τριάδες)

6=1χ2χ3=6(1-2-3 πολλαπλασιασμός)
1+2+3=6(1-2-3 πρόσθεση)


(ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ-ΨΥΧΟΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ)

Ο ΙΑΠΕΤΟΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ
ΠΡΟΝΟΕΙ-ΠΡΟΦΗΤΕΥΕΙ-ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ
Ο ΙΑΠΕΤΟΣ-ΜΕΝΟΙΤΙΕΥΣ
ΕΓΚΡΑΤΕΙ-ΚΥΡΙΕΥΕΙ(ΣΥΓΧΩΡΕΙ) ΜΕΝΟΥΣ-ΘΥΜΟΥ-ΨΥΧΗΣ
+
(ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ-ΥΛΟΝΟΗΤΙΚΟΣ)

Ο ΙΑΠΕΤΟΣ-ΕΠΙΜΗΘΕΥΣ
ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΥΠΑΧΘΕΙ-ΥΠΑΓΕΙ ΤΟ ΝΟΥ-ΝΟΗΣΗ-ΔΙΑΝΟΙΑ
ΣΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΑ
Ο ΙΑΠΕΤΟΣ-ΑΤΛΑΣ
ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ (ΥΠΑΚΟΥΕΙ)ΥΠΗΡΕΤΕΙ-ΣΗΚΩΝΕΙ ΤΟ ΒΑΡΟΣ-ΣΤΑΥΡΟ ΤΟΥ
ΚΑΙ ΤΟ ΒΑΡΟΣ-ΣΤΑΥΡΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ-ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΟΥ

ΙΑΠΕΤΟΣ=ΤΕΛΕΙΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ-ΑΤΛΑΣ

+6=ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΤΕΛΕΙΟΣ +66=ΔΙΠΟΛΙΚΑ ΤΕΛΕΙΟΣ +666=ΤΡΙΑΔΙΚΑ ΤΕΛΕΙΟΣ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ

-6=ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΝΟΜΟΙΟΣ-ΑΦΥΣΙΚΟΣ
-66=ΔΙΠΟΛΙΚΑ ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ-ΑΝΗΘΙΚΟΣ
-666=ΤΡΙΑΔΙΚΑ ΑΝΤΙΘΕΤΟΣ-ΕΓΩΠΑΘΗΣ

ΣΥΝ=+ 666 ΘΕΤΙΚΟΣ
Ι-ΣΧΥΡΟΣ(ΠΝΕΥΜΑ-ΑΛΗΘΕΙΑ)
Α-ΓΑΠΩΝ(ΑΓΑΠΗ)
Π-ΑΡΕΧΩΝ(ΠΝΕΥΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΝ ΕΓΩ)
Ε-ΓΚΡΑΤΗΣ(ΨΥΧΗ)
Τ-ΕΛΕΙΟΣ(ΥΛΗ)
Ο-ΦΕΙΛΕΤΗΣ-τοις πασι(ΝΟΗΣΗ)
Σ-ΟΦΟΣ(ΣΟΦΙΑ)
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ

ΜΕΙΟΝ=- 666 ΑΡΝΗΤΙΚΟΣ
Ι-ΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ=ΑΝΑΛΗΘΕΙΑ
Α-ΔΙΑΦΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ-ΑΛΑΖΟΝΙΚΟΣ=ΝΟΗΣΗ
Π-ΑΘΩΣ=ΠΑΣΧΕΙ ΚΑΚΑ ΠΑΘΗ=ΨΥΧΗ
Ε-ΓΩΠΑΘΗΣ=ΕΓΩΪΣΤΗΣ=ΕΓΩ

Τ-ΛΩΣ-ΤΛΗΜΩΝ=ΛΥΓΙΖΕΙ-ΚΟΥΡΑΣΜΕΝΟΣ-ΔΥΣΤΥΧΗΣ=ΥΛΗ
Ο-ΡΥΟΜΕΝΟΣ=ΚΟΠΤΕΤΑΙ ΜΕ ΟΛΟΥΣ=ΑΝΤΙΑΓΑΠΗ
Σ-ΥΓΧΥΣΜΕΝΟΣ=ΣΥΣΚΟΤΙΣΜΕΝΟΣ-ΜΕΘΥΣΜΕΝΟΣ=ΑΝΤΙΣΟΦΙΑ

by Νέο Άστρο

Φως και Χαρά

Follow him @ Twitter | Facebook | Google Plus