Ιδιότητες Αρχαγγέλων ΝΕΟ ΑΣΤΡΟ


Αρχάγγελος Azrael ( Αζραήλ )

Το όνομα Αζραήλ σημαίνει > , ο ρόλος του Αρχάγγελου Αζραήλ είναι η μετάβαση του ανθρώπου στον ουρανό κατά την διάρκεια του φυσικού θανάτου. Ο Αρχάγγελος Αζραήλ βοηθά να υπάρχει μια άνεση πριν απο τον φυσικό θάνατο και εξασφαλίζει να μην υποφέρουν κατά την διάρκεια του θανάτου, και τους βοηθά να αφομοιώσουν την άλλη πλευρά. Θυμηθείτε ο Αζραήλ είναι κατι πολύ περισσότερο απο τον Άγγελο του θανάτου και έχει εισπράξει πολυ αρνητικό σχολιασμό λόγω του ανθρώπινου φόβου. Ζητήστε απο τον Αρχάγγελο Αζραήλ την υποστήριξη και την βοήθεια στο να ξεπεράσεις την απώλεια.

Αρχάγγελος chamuel ( Καμουήλ )

Το όνομα Καμουήλ σημαίνει >, Ο Αρχάγγελος Καμουήλ είναι ένας ισχυρός θεραπευτής και ηγέτης στην αγγελική ιεραρχία ποιες > προστατεύουν τον κόσμο απο τις έντρομες και χαμηλότερες ενέργειες.Μπορείτε να ζητήσετε απο τον Αρχάγγελο Καμουήλ την βοήθεια για προστασία και την επέμβαση στα παγκόσμια γεγονόντα. Ο Αρχάγγελος Καμουήλ βοηθά με την αγάπη, την ανοχή και την ευγνωμοσύνη. Θα σας βοηθήσει να βρείτε την αδερφή ψυχή σας και την απεριόριστη αγάπη που ενισχύει τις σχέσεις. Ο Αρχάγγελος Καμουήλ είναι προστάτης όλων που αγαπούντον Θεό.

Αρχάγγελος Haniel ( Χανιήλ )

Το όνομα του Αρχάγγελου Χανιήλ σημαίνει >, ο Αρχάγγελος Χανιήλ μας βοηθά να αναλτήσουμε τα χαμένα μυστικά των φυσικών θεραπειών αλλά και θεραπεύοντας μας. Ο Αρχάγγελος Χανιήλ μας βοηθά επίσης να απολαύσουμε και να δεχθούμε περισότεη επιείκεια στις ζωές μας. Ζητήστε απο τον Αρχάγγελο Χανιήλ την αρμονία και την ομορφιά στη ζωή σας. Οι ιδιότητες του Αρχάγγελου Χανιήλ ειναι η διόραση, η ενέργεια, και η επιείκεια, είναι ο Αρχάγγελος της θυλυκής υποστήριξης.

Αρχάγγελος Gabriel ( Γαβριήλ )

Το όνομα του Αρχάγγελου Γαβριήλ σημαίνει >. Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ είναι ο άγγελος που βοηθά στην σύλληψης παιδιών, βοηθά επίσης τους ανθρώπους που έχουν την τέχνη και την δημιουργία στην ζωή τους αλλά και την επικοινωνία. Υπερασπιστής του στοιχείου του νερού και της δύσης. Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ είναι ο άγγελος της αναζοωγόνησης, του ελέους και της ειρήνης και του Ευεργέτη των >.Ζητήστε απο τον Αρχάγγελο Γαβριήλ να σας βοηθήσει να με την αγνότητα, αναγέννηση, δημιουργικότητα, προφητεία, που καθαρλιζει τις σκέψεις σας ομαδικά και συναισθηματικά.

Αρχάγγελος Jeremiel ( Ιερεμιήλ )

Το όνομα Ιερεμιήλ σημαίνει > Αρχάγγελος του προφητικού οράματος και των βοηθειών για εκείνους που διασχίζουν πέρα απο τις ψυχές για να αναθεωρήσουν τις ζωές τους. Βοηθά ακομη και εκείνους που ζούν να δουν την ζωή τους και κα να κάνουν σημαντικές θετικές αλλαγές. Είναι ο Άγγελος της συναισθηματικής θεραπείας.

Αρχάγγελος Jophiel ( Ζοφιήλ )

Το όνομα του Αρχάγγελου Ζοφιήλ σημαίνει > Ο Αρχάγγελος Ζοφιήλ βοηθά να σκεφτόμαστε όμορφες σκέψεις και να δημιουργει, να φανερώνει αλλά και να προσελκύει περισσότερη ομορφιά στην ζωή μας. Ο Αρχάγγελος Ζοφιήλ επίσης βοηθά με τον φωτισμό, τη φρόνηση, την αντίληψη και τις σκέψεις της ομορφιά και της αγάπης. Ο Αρχάγγελος Ζοφιήλ είναι ο άγγελος της ομορφιάς και προστάτης των καλλιτεχνών.

Αρχάγγελος Metatron ( Μέτατρον )

Ο Αρχάγγελος Μέτατρον είναι ο φλογερός ενεργητικός άγγελος που έχει μια πρόσθετη καρδιά στη καρδιά του για τα παιδιά, ειδικά εκείνα που είναι πνευματικά ταλαντούχοι. Τα παιδιά του λουλαακιού και του κρυστάλλου είναι κάτω απο τηνεπιβλεψή του. Οδήγησε τα παιδιά του Ισραήλ μέσω της αγριότητας στην ασφάλεια. Συνεχίζει να οδηγεί τα παιδιά και σήμερα, στη γή και στον ουρανό. Είναι ο άγγελος των παιδιών και των αγγελιοφόρων. Ο Αρχάγγελος Μέτατρον επιτηρεί την ενότητα, την εκπαίδευση, την αλήθεια και τα ζητήματα των παιδιών, βοηθά επίσης στην προσωπική δύναμη.

Αρχάγγελος Michael ( Μιχαήλ )

Το όνομα Μιχαήλ σημαίνει >. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ είναι εκείνος που έχει την αποστολή να σώσει την γή και τους κατοίκους της απο τον φόβο και το κακό. Επίσης παρέχει πληροφορίες και οδηγίες για την κατευθυνση που πρέπει να πάρουν οι άνθρωποι που χρειάζονται βοήθεια για την πορεία και τον στόχο που έχουν στην ζωή τους. Τους βοηθά επίσης να διευκρινίσουν η και να κάνουν αλλαγές. Είναι ο υπερασπιστής της φωτιάς και του Νότου. Ηγέτης των Αρχαγγέλων, είναι ο άγγελος της προστασίας, της δικαιοσύνης και της δύναμης. Εάν το σπίτι σας το νιώθεται ενεργειακά αρνητικό ή νιώθετε οτι σας κάνουν μάγια και χρειάζεστε προστασία ζητήστε την βοήθεια του Αρχάγγελλου Μιχαήλ και θα σας προστατέψει ενάντια στο κακό και θα καθαρίσει ενεργειακά το σπίτι σας.

Αρχάγγελος Raguel ( Ραγουήλ )

Το όνομα του Αρχάγγελου Ραγουήλ σημαίνει > ο κύριος ρόλος του στον ουρανό είναι να επιτηρήσει όλους τους άλλους Αρχαγγέλους και αγγέλους και να εξασφαλίζει την συνεργασία μεταξύ τους με αρμονία και σύμφωνα με την Θεϊκή Διαταγή. Είναι ο άγγελος της σχέσης, του γάμου. Εαν χρειάζεστε βοήθεια για να επαναφέρετε την αρμονία και την επίλυση των συγκρούσεων ζητήστε το απο τον Αρχάγγελο Ραγουήλ.

Αρχάγγελος Raphael ( Ραφαήλ )

Το όνομα του Αρχάγγελου Ραφαήλ σημαίνει >.Ο Ραφαήλ είναι ένας ισχυρός θεραπευτής του υλικού σώματος,τόσο για ανθρώπους όσο και για ζώα.Αυτοί που επικαλούνται τον Ραφαήλ θεραπεύονται άμεσα.Λέγεται ότι θεράπευσε τον πόνο που ένιωσε ο Αβραάμ κατά την περιτομή του ως ενήλικος.Μπορείτε να καλέσετε τον Ραφαήλ για λογαριασμό κάποιου άλλου.Ο Ραφαήλ θα πάει όπου του ζητηθεί,χωρίς ωστόσο να μπορεί να αναμιχθεί στην ελεύθερη βούληση του ενδιαφερομένου.Αν κάποιος αρνείται την πνευματική θεραπεία ακόμη και αν την έχει πράγματι ανάγκη,η επιλογή του θα γίνει σεβαστή.Ωστόσο,η παρουσία του Ραφαήλ θα έχει ανακουφιστικά αποτελέσματα,γεγονός που συμβάλει στη φυσική ίαση με τη μείωση του στρες και του άγχους.

by Νέο Άστρο

Φως και Χαρά

Follow him @ Twitter | Facebook | Google Plus