ΑΣΤΡΟ ΑΓΓΕΛΙΚΕΣ ΙΕΡΑΡΧΙΕΣ ΝΕΟ ΑΣΤΡΟΟι Αγγελικές Ιεραρχίες

Σύμφωνα με τις Γραφές, το Βιβλίο του Ενώχ καθώς και τους σχετικούς μελετητές, οι Άγγελοι ακολουθούν κάποια Ιεραρχία και χωρίζονται σε Χορωδίες. Δηλαδή, υπάρχουν 3 Χορωδίες που αποτελούνται από 3 Ιεραρχίες (ή Τάγματα) η κάθε μία. Συχνά βλέπουμε να υπάρχει διαφωνία ως προς την σειρά της Ιεραρχίας. Εδώ λοιπόν θα αναφέρω την επικρατέστερη και πλέον γνωστή:


Πρώτη Χορωδία

Σεραφείμ:
Είναι η ανώτατη Ιεραρχία. Τα Σεραφείμ βρίσκονται γύρω από τον Θεό ψάλλοντας ακατάπαυστα Τρισάγια. Η ύπαρξή τους υφίσταται χάρη στην δύναμη και αγάπη του Θεού, είναι δηλαδή κατά κάποιο τρόπο η υλοποίηση αυτής της δύναμης και της αγάπης. Λέγεται ότι η φλόγινη λάμψη τους είναι τέτοια που μονάχα ο Θεός μπορεί να την αντέξει, ούτε καν τα θεία πλάσματα άλλων Ιεραρχιών. Στην Αποκάλυψη αναφέρονται ως τα 4 θεία Θηρία, που κάθε ένα έχει 4 πρόσωπα και 6 φτερούγες.
Σεραφείμ είναι:
Ο Τζοήλ, Ηγέτης των Σεραφείμ.
Ο Σεραφιήλ, Πρίγκιπας του Τάγματος των Σεραφείμ. Αναφέρεται ως θείο πλάσμα με κεφάλι αγγέλου, σώμα αετού και αμέτρητα λαμπερά μάτια. 
Ο Αβδιήλ, Σεραφείμ που πολεμά και τιμωρεί τους επαναστάτες αγγέλους, κ.α.

Χερουβείμ:
Είναι η δεύτερη σημαντικότερη Ιεραρχία. Τα Χερουβείμ είναι οι Φύλακες της Γνώσης του Θεού και συχνά αναφέρονται και ως οι αρματηλάτες του Θεού. Τα Χερουβείμ επίσης είναι εκείνα που κατεβαίνουν συχνά στον κόσμο για να εκτελέσουν τις διαταγές του Θεού. Οι πρωτόπλαστοι εξορίστηκαν από τον κήπο της Εδέμ από Χερουβείμ. Η Βιβλική τους παρουσία αναφέρεται ως παρόμοια με εκείνη της Σφίγγας και αυτή τους η μορφή κοσμεί την Κιβωτό της Διαθήκης καθώς και τον Ναό του Σολομώντα. Αναφέρονται και ως Γαλείμ.
Χερουβείμ είναι:
Ο Ρικβιήλ, ένας από τους Ηγέτες των Χερουβείμ.
Ο Κερουβιήλ ή Χερουβιήλ, ένας από τους Ηγέτες των Χερουβείμ.
Ο Ζοφιήλ, πρίγκιπας του Τάγματος των Χερουβείμ. Αναφέρεται και ως Ηγέτης των Μαλακείμ και Ταρσισείμ. Κυβερνήτης του πλανήτη Κρόνου και προστάτης του Νώε τον οποίο βοήθησε στην κατασκευή της Κιβωτού.
Ο Ζοφιήλ ή Ιοφιήλ, ένας από τους Ηγέτες των Χερουβείμ του οποίου το όνομα σημαίνει «η Ομορφιά του Θεού». Αναφέρεται επίσης ως ο Άγγελος που εξόρισε τον Αδάμ και την Εύα από τον Κήπο της Εδέμ, κ.α.  

Οφανείμ:
Είναι η τρίτη και τελευταία Ιεραρχία της Πρώτης Χορωδίας. Σκοπός των Οφανείμ είναι να μεταφέρουν την δικαιοσύνη του Θεού στην γη, οι εκτελεστές δηλαδή της θείας Δίκης. Οι Γραφές τα περιγράφουν με πολύ δυσνόητο παρουσιαστικό, ως φωτεινές ρόδες καλυμμένες από πάμπολλα λαμπερά μάτια. 
Οφανείμ είναι:
Ο Οφανιήλ, ένας από τους 7 Ηγέτες του Τάγματος των Οφανείμ. Αναφέρεται επίσης και ως ο «Κύριος των Τροχών».
Ο Πασκάρ, ένας από τους Φύλακες της Πύλης του 7ου Ουρανού και ένας από τους 7 Ηγέτες του Τάγματος των Οφανείμ.

Δεύτερη Χορωδία

Χασμαλείμ (Κυριότης) 
Η πρώτη Ιεραρχία της Δεύτερης Χορωδίας είναι τα θεία πλάσματα που «γεφυρώνουν» την Πρώτη Χορωδία με την Τρίτη. Λαμβάνουν εντολές από τα Σεραφείμ και Χερουβείμ και είναι υπεύθυνα για την τάξη του κόσμου. Η μορφή τους είναι άγνωστη μιας και δεν παρουσιάζονται σχεδόν ποτέ στους θνητούς, ούτε ασχολούνται με τα εγκόσμια.
Χασμαλείμ είναι:
Ο Χασμάλ, ηγέτης του Τάγματος των Χασμαλείμ. Αναφέρεται και ως ο «Φλογόφωνος Άγγελος» δίπλα στον θρόνο του Θεού. 
Ο Ααιά, προστάτης της Διπλωματίας, μέλος του Τάγματος των Χασμαλείμ. 

Μαλακείμ & Ταρσισείμ (Αρχές) 
Τα θεία πλάσματα αυτής της Ιεραρχίας έχουν αποστολή να διατηρούν την μορφή του φυσικού κόσμου και να απονέμουν ευλογίες στον υλικό κόσμο. Με άλλα λόγια, είναι υπεύθυνα για την κίνηση των πλανητών, τα καιρικά φαινόμενα κ.λπ. αλλά είναι και οι εκτελεστές των θεϊκών θαυμάτων. 
Μαλακείμ & Ταρσισείμ είναι:
Ο Πελιήλ, πρίγκιπας του Τάγματος των Μαλακείμ & Ταρσισείμ. Αναφέρεται επίσης και ως ένας από τα 10 Θεία Σεφιρώθ και ως ο οδηγητής του Ιακώβ.
Ο Ανιήλ: το όνομά του σημαίνει «η Χάρη του Θεού». Είναι Πρίγκιπας του Τάγματος των Μαλακείμ & Ταρσισείμ και των Εξουσιαστών. Αναφέρεται και ως ένας των 7 Μέγιστων Αρχαγγέλων.
Ο Σιδριήλ: ένας από τους Ηγέτες των Μαλακείμ & Ταρσισείμ, επίσης Πρίγκιπας του 1ου Ουρανού.

Οι Κρατούντες 
Είναι μια μικρή ομάδα εκλεκτών θείων πολεμιστών. Σκοπός τους είναι να διαφυλάττουν τα σύνορα μεταξύ Παραδείσου και Κόλασης, καθώς και να απωθούν τις δαιμονικές επιθέσεις. Επίσης διαφυλάττουν την ασφαλή μεταβίβαση των ψυχών από την γη στα ανώτερα επίπεδα. Σύμφωνα με τις Γραφές, από αυτή την Ιεραρχία προήλθαν οι περισσότεροι έκπτωτοι άγγελοι.
Κρατούντες είναι:
Ο Κασσιήλ, άγγελος των Δακρύων και της Εγκράτειας, Κυβερνήτης του Τάγματος των Κρατούντων.
Ο Αβριήλ: Συχνά τον επικαλούνται σε τελετές Μαγείας για δύναμη. Μέλος του Τάγματος των Κρατούντων. 

Τρίτη Χορωδία
Οι Εξουσιαστές 
Αυτοί οι ανώτεροι ιεραρχικά άγγελοι της Τρίτης Χορωδίας έχουν αποστολή και σκοπό να καθοδηγούν και να προστατεύουν τα έθνη αλλά και να εποπτεύουν τις εργασίες των αγγέλων των δύο τελευταίων ιεραρχιών. 
Εξουσιαστές είναι:
Ο Κερβιήλ, μέλος του Τάγματος των Εξουσιαστών. Υπήρξε εκείνος που έστειλε ο Θεός να βοηθήσει τον Δαβίδ στην μάχη του ενάντια στον Γολιάθ, δίνοντάς του έμπνευση και δύναμη. 

Αρχάγγελοι
Πολλές είναι οι διαφωνίες ως προς την θέση που έχουν αυτά τα θεϊκά πλάσματα και συχνά αναφέρονται στην Πρώτη Χορωδία. Η σύγχυση μάλλον προέρχεται από την συνήθεια να χρησιμοποιούμε κυρίως τον όρο «άγγελοι» για όλα τα θεϊκά πλάσματα, με αποτέλεσμα η ονομασία «Αρχάγγελοι» (που σημαίνει «ανώτεροι άγγελοι») να μας παραπέμπει στην σκέψη ότι είναι οι ανώτεροι όλων. Για μερικούς όμως οι Αρχάγγελοι έχουν μονάχα δυο σκοπούς: να εποπτεύουν και να καθοδηγούν τους αγγέλους αλλά και να αναλαμβάνουν χρέη «στρατηγών» των αγγελικών στρατιών σε περιόδους μάχης.

Οι 7 Μέγιστοι Αρχάγγελοι (κατά μια εκδοχή) είναι οι εξής:
Μιχαήλ: Το όνομά του σημαίνει «αυτός που Μοιάζει του Θεού». Αρχάγγελος του Ελέους και της Μετάνοιας, Ηγέτης του Τάγματος των Αρχαγγέλων και Αγγέλων, συχνά εμφανίζεται ως Στρατηγός των Αγγελικών στρατιών ενάντια στο κακό. Ένας πολυαγαπημένος Αρχάγγελος, όχι μόνο από τους Εβραίους και τους Χριστιανούς, μα και από τους Μουσουλμάνους. Συχνά στις Γραφές αναφέρεται ότι είναι Χερουβείμ, αλλού πάλι ότι είναι Ηγέτης των Μαλακείμ και Ταρσισείμ ή των Εξουσιαστών. Αν και ο τίτλος «Άγγελος του Θανάτου» δεν του ανήκει, εντούτοις  είναι αυτός που μεταφέρει τις ψυχές των νεκρών μπροστά στον Θεό για να κριθούν. Επίσης αναφέρεται και ως ο Άγγελος της Εκδίκησης και της Καταστροφής στο όνομα του Θεού.

Γαβριήλ: Το όνομά του σημαίνει «η Δύναμη του Θεού». Πασίγνωστος και πολυαγαπημένος Αρχάγγελος, όχι μόνο από την Εβραϊκή και Χριστιανική θρησκεία, μα και από την Μουσουλμανική. Ονομάζεται και Άγγελος της Αλήθειας και λέγεται πως θα είναι εκείνος που την Ημέρα της Κρίσης θα καλέσει τους ζωντανούς και τους πεθαμένους να αντιμετωπίσουν την τελική κρίση. Είναι επίσης αγγελιοφόρος του Θεού και εκείνος που ανακοίνωσε στην Μαρία την θεϊκή σύλληψη. Είναι επίσης Κυβερνήτης των γυναικείων θεμάτων και του πλανήτη Σελήνη. Είναι εκείνος που επιλέγει ποιες φωτισμένες ψυχές που βρίσκονται στον Παράδεισο θα επανενσαρκωθούν στην γη με κάποια θεία αποστολή και περνάει μαζί τους τους 9 μήνες της κύησης για να τους προετοιμάσει για την αποστολή τους. Είναι εκείνος που έκαψε τα Σόδομα και Γόμορα. 

Ουριήλ: Άγγελος του Κεραυνού, του Τρόμου και της Λύτρωσης, Κυβερνήτης του πλανήτη Ήλιου κατά μερικούς, του πλανήτη Ουρανού κατά άλλους, Προστάτης της Μουσικής και της Μαγείας. Το όνομά του σημαίνει «η Φωτιά του Θεού» και ένα από τα υπόλοιπα ονόματα που του αποδίδονται είναι και Βερβόιλ. Αναφέρεται σαν Σεραφείμ ή Χερουβείμ, ως εκείνος που κυβερνά τα Τάρταρα, εκείνος που προειδοποίησε τον Νώε για τον Κατακλυσμό και τιμώρησε τον Μωυσή όταν απέτυχε να κάνει περιτομή στον γιο του. 

Ραφαήλ: Κυβερνήτης του πλανήτη Ερμή, Προστάτης της Θεραπείας, των Επιστημών και της Γνώσης. Ηγέτης για τους Φύλακες-Αγγέλους, ένας από τους Ηγέτες  των Μαλακείμ και Ταρσισείμ, μέλος των Σεραφείμ, Χερουβείμ και Χασμαλείμ. Αναφέρεται ως ένας πολύ εύθυμος Αρχάγγελος που χαίρεται να σπέρνει την χαρά και την υγεία από όπου περνά. Αναφέρεται πως το αρχικό του όνομα ήταν Λαββιήλ, μα επειδή υπήρξε ο μόνος που δεν έφερε αντιρρήσεις στον Θεό για το πώς δημιουργεί την ανθρωπότητα, ο Θεός τον μετονόμασε σε Ραφαήλ που σημαίνει «Ίαση του Θεού». Δίδαξε τον Νώε πώς να χτίσει την Κιβωτό και τον Σολομώντα πώς να δένει τους δαίμονες.

Αναήλ: Κυβερνήτης του πλανήτη Αφροδίτη, Προστάτης της Αγάπης, του Έρωτα και του Γάμου.

Σαμουήλ: Ο Αγγελιοφόρος του Θεού, Κυβερνήτης του πλανήτη Άρη, Πολεμιστής της Βίας και της Φωτιάς. Είναι εκείνος που συνήθως επικαλούνται για προστασία από κινδύνους, αλλά και για να δώσει θάρρος και κουράγιο. Συχνά αναφέρεται ως ο Άγγελος που μετέφερε τον Ενώχ στον Παράδεισο.

Σαχιήλ: Κυβερνήτης του πλανήτη Δία, του Πλούτου και της Δικαιοσύνης. Συχνά τον επικαλούνται για να προσφέρει στην οικογένεια οικονομική ευημερία και κοινωνική υπόληψη. Είναι Προστάτης του Νόμου και Τιμωρός του Άδικου. 

Άλλοι Αρχάγγελοι που εμφανίζονται σε διάφορες Γραφές στους 7 Μέγιστους Αρχάγγελους είναι:
Ο Αδαβιήλ: Κυβερνήτης των πλανητών Δία και Άρη. Πιθανότατα ένα ακόμα όνομα για τον Σαχιήλ. 

Ο Αζαριήλ: Κυβερνήτης του πλανήτη Ποσειδώνα και της Θάλασσας, Προστάτης της Προφητείας και των Απόκρυφων Γνώσεων σχετικά με την Ζωή. Πιθανότατα άλλο ένα όνομα για τον Ραζιήλ.
Ο Ασραήλ: Κυβερνήτης του πλανήτη Πλούτωνα, Φύλακας των επίγειων θησαυρών. Συχνά αναφέρεται ως Άγγελος του Θανάτου. Πιθανότητα άλλο ένα όνομα για τον Ουριήλ.  

Ο Ζαδκιήλ: Το όνομά του σημαίνει «η Αρετή του Θεού». Άγγελος του Ελέους, κατά μερικούς υπήρξε εκείνος που κράτησε το χέρι του Αβραάμ για να μην θυσιάσει τον γιό του Ισαάκ. Αναφέρεται ότι μαζί με τον Ζοφιήλ, είναι οι δυο Αρχάγγελοι που στέκονται στο πλάι του Μιχαήλ στην μάχη του με τον Σατανά. Η κύρια περιγραφή του είναι ως ένας λαμπερός καλοσυνάτος άνδρας με πανοπλία που κρατάει στιλέτο. 

Ο Ζοφιήλ: Το όνομά του σημαίνει «η Ομορφιά του Θεού». Είναι ο πρώτος Αρχάγγελος που εμφανίζεται στην Βίβλο, εκείνος που εξόρισε τον Αδάμ και την Εύα από τον Κήπο της Εδέμ επειδή έφαγαν τον απαγορευμένο καρπό. Αναφέρεται ως επιβλητικό Χερουβείμ που κρατά σπαθί από φωτιά. 

Ο Καμουήλ: Το όνομά του σημαίνει «αυτός που βλέπει τον Θεό». Αναφέρεται ως Άγγελος της Καταστροφής αλλά και ως Άγγελος του Κήπου της Γεσθημανής μιας και ήταν εκείνος που παρουσιάστηκε στον Ιησού στον κήπο της Γεσθημανής και τον παρηγορούσε προτού τον συλλάβουν οι Ρωμαίοι. Συναντάται επίσης και ως Κεμουήλ. Σε μερικές Γραφές αναφέρεται ως ένας από τους έκπτωτους Αγγέλους. 

Ο Κασσιήλ: Κυβερνήτης του πλανήτη Κρόνου, Άγγελος του Πεπρωμένου και Προστάτης των ηλικιωμένων. 

Ο Οριφιήλ: Άγγελος Κυβερνήτης του πλανήτη Κρόνου, για μερικούς ένας από τους Αρχάγγελους ενώ για άλλους ένας Οφανείμ. Αναφέρεται επίσης ως ο Άγγελος της Αποκάλυψης.

Ο Ουζιήλ: Ένας από τους Αρχαγγέλους που στέκονται δίπλα στον θρόνο του Θεού. Μερικές φορές αναφέρεται και ως ο προστάτης και οδηγητής της Αιγύπτου.

Ο Ραγουήλ: Το όνομά του σημαίνει «Ο Φίλος του Θεού». Κυβερνήτης του Πάγου και του Χιονιού, υπεύθυνος για την συμπεριφορά των θείων πλασμάτων. Αναφέρεται πως κατά την Ημέρα της Κρίσης θα είναι εκείνος που θα καλέσει τους Αγγέλους να τιμωρήσουν τους αμαρτωλούς.

Ο Ραζιήλ: Το όνομά του σημαίνει «Το Μυστικό του Θεού». Χερουβείμ, Προστάτης των θείων Μυστηρίων και της Απόκρυφης Γνώσης. Συχνά αναφέρεται ως εκείνος που καθοδηγεί τους θνητούς όταν γράφουν ιερά κείμενα και τους προσφέρει Θεϊκή έμπνευση.  

Ο Ραμιήλ: Το όνομά του σημαίνει «Το Έλεος του Θεού». Κυβερνήτης των θεϊκών Οραμάτων και Οδηγητής των ενάρετων ψυχών στον Παράδεισο αφού πρώτα κριθούν. Λόγω αυτής της τελευταίας του ευθύνης, συχνά αναφέρεται ως ένας από τους Κρατούντες.

Ο Σαλαθιήλ: Αρχάγγελος του οποίου το όνομα σημαίνει «Ρώτησα τον Θεό».

Ο Σαρακαήλ: Κατά το Βιβλίο του Ενώχ, είναι Αρχάγγελος υπεύθυνος για τους θνητούς που αμαρτάνουν στον νου (αμαρτωλές σκέψεις). Συχνά ταυτίζεται με τον Αρχάγγελο Ουριήλ.

Ο Σαριήλ: Το όνομά του σημαίνει «Η Εντολή του Θεού». Προστάτης της Γνώσης και ένας από τους Στρατηγούς των Αγγελικών Στρατιών σε μάχη. Είναι εκείνος που, μαζί με τον Ραγουήλ, αποφασίζει για την τύχη των θνητών αλλά και θείων πλασμάτων που ξεφεύγουν από τον δρόμο του Θεού.    

Άγγελοι
Η τελευταία Ιεραρχία της Τρίτης Χορωδίας και η κατώτατη όλων των Χορωδιών. Σε αυτήν την Ιεραρχία έχουμε πλέον τους λεγόμενους Φύλακες Αγγέλους. Σε αντίθεση με τους εξουσιαστές που προστατεύουν και καθοδηγούν μεγάλες ομάδες ανθρώπων, οι Άγγελοι εστιάζουν την προσοχή τους μόνο σε έναν άνθρωπο. Κάθε άνθρωπος έχει τον δικό του Άγγελο, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ασφάλειά του από επιθέσεις δαιμόνων, για την πνευματική του καθοδήγηση καθώς και για να του μεταφέρει τον θεϊκό λόγο. Λόγω αυτής της τελευταίας αρμοδιότητάς τους, καλούνται και «Αγγελιαφόροι».

Πρίγκιπες (Φύλακες των 7 Πυλών των 7 Ουρανών, Αυτοί που κρατούν τα 7 Κλειδιά) είναι:
Ο Ραδουεριήλ, Αρχειοφύλακας του Θεού. Διαφυλάττει όλα τα αρχεία των Ουρανών που αφορούν τις πράξεις όχι μόνο των ανθρώπων αλλά και των Θείων πλασμάτων, και τα παρουσιάζει στον Θεό όποτε υπάρχει ανάγκη για κρίση. Αναφέρεται ως ένας από τους Πρίγκιπες και συχνά ως ο ανώτερος Πρίγκιπας όλων.

Ο Σοκεδόζι, Πρίγκιπας υπεύθυνος για την Ζυγαριά του Θεού. Όταν οι ψυχές παρουσιάζονται στον Θεό για να κριθούν, κάθονται σε μια ζυγαριά η οποία μετρά και ζυγιάζει τις καλές και κακές πράξεις.

Ο Αναφιήλ, Κρατών την θεϊκή σφραγίδα και τα κλειδιά του Ουρανού. 

Ο Αδαριήλ, Φύλακας των Πυλών του Παραδείσου. Στις Γραφές αναφέρεται πως η φωνή του είναι τόσο επιβλητική, που όταν φωνάζει ηχεί σε όλα τα αστρικά πεδία και συνοδεύεται από χιλιάδες αστραπές.

Ο Βοήλ, Κρατών και Φύλακας των Κλειδιών των 4 κατευθύνσεων της γης, των Κλειδιών του κήπου της Εδέμ που κλειδώθηκε μετά την πτώση των ανθρώπων και Κυβερνήτης του πλανήτη Κρόνου.

Ο Βαραττιήλ, ένας από τους 7 Πρίγκιπες των 7 Ουρανών. Κρατών την Μέγιστη Κλείδα.

Ο Ζαχανπουργιού, Άγγελος της θείας Παρουσίας, Φύλακας της Πύλης του παλατιού του Θεού στον 7ο Ουρανό.

Ο Καλμίγια, ένας από τους 7 Πρίγκιπες Φύλακες της Πύλης του 7ου Ουρανού.

Ο Νααριριήλ, σύμφωνα με το Βιβλίο του Ενώχ, ένας από τους πανίσχυρους Πρίγκιπες του Παραδείσου.

Ο Σατκιήλ, Φύλακας και Κυβερνήτης του 5ου Ουρανού.

Ο Σατκιήλ, σύμφωνα με το Βιβλίο του Ενώχ,  Φύλακας του 5ου Ουρανού.

Σαμσιήλ: Φύλακας του Παραδείσου και προστάτης του Κήπου της Εδέμ. Κατά μερικές Γραφές είναι επίσης ο Φύλακας του 4ου Ουρανού.

Ο Σαχακιήλ, σύμφωνα με το Βιβλίο του Ενώχ, ένας από τους 7 Αρχαγγέλους, Φύλακας του 4ου Ουρανού.

Ο Βαρδιήλ, ένας από τους 7 Πρίγκιπες των 7 Ουρανών. Κρατών της 3ης Κλείδας και Άγγελος των Χαιρετισμών.

Ο Βαρακιήλ, ένας από τους 7 Πρίγκιπες των 7 Ουρανών. Κρατών την 2η Κλείδα, Άγγελος της Τύχης και του Κεραυνού. Συχνά αναφέρεται επίσης ως Ουριήλ και μερικές φορές συγχέεται με τον έκπτωτο άγγελο Βαρακιάλ.

Ο Ραγουήλ, Άγγελος υπεύθυνος για την τάξη μεταξύ όλων των Θείων πλασμάτων ανεξαρτήτου Ιεραρχίας, Τιμωρός των ταραξιών και Κυβερνήτης του 2ου Ουρανού. 

Ο Ριδάν, κατά το Ισλάμ, Φύλακας της Πύλης του επίγειου Παραδείσου.

Άλλα Αγγελικά Τάγματα

Άγγελοι της Αναλήψεως
Οι δύο Άγγελοι που παρουσιάστηκαν στους Αποστόλους κατά την Ανάληψη του Χριστού στους Ουρανούς. 

Άγγελοι της Γης
Οι 4 Άγγελοι που κυβερνούν τα 4 σημεία του ορίζοντα (Βορράς-Γαβριήλ, Νότος-Ουριήλ, Ανατολή-Μιχαήλ, Δύση-Ραφαήλ), που κυβερνούν τους 4 Ανέμους και προστατεύουν την ανθρωπότητα και την Γη.

Άγγελοι της Δημιουργίας
Οι Άγγελοι που υπήρξαν τα πρώτα πλάσματα που δημιούργησε ο Θεός για να Τον βοηθήσουν στην Δημιουργία του Κόσμου.

Άγγελοι της Δόξας
Ομάδα 660.000 Αγγέλων που βρίσκονται κοντά στον Θεό και σκοπός τους είναι να καθοδηγούν τους άλλους Αγγέλους σε ψαλμωδίες προς τον Θεό. 

Άγγελοι της Εβδομάδας
Οι 7 Άγγελοι που καθ’ ένας κυβερνά μια ημέρα της εβδομάδας. 
Κυριακή – Μιχαήλ
Δευτέρα – Γαβριήλ
Τρίτη – Καμαήλ ή Σαμουήλ
Τετάρτη – Ραφαήλ
Πέμπτη – Σαχιήλ
Παρασκευή – Αναήλ
Σάββατο – Κασσιήλ ή Καφριήλ

Άγγελοι της Καταστροφής
Ομάδα Αγγέλων που αποστολή τους από τον Θεό είναι να τιμωρούν τους αμαρτωλούς και τους άδικους, είτε αυτοί βρίσκονται στην γη είτε στην Κόλαση. Εμφανίζονται στις Γραφές ως εκείνοι που έκαψαν τα Σόδομα και Γόμορα, και εκείνοι που σφάγιασαν 70.000 ανθρώπους για να τιμωρήσουν την αλαζονεία του Δαβίδ.

Άγγελοι της Καταχώρησης
Ομάδα Αγγέλων που σκοπός τους είναι να καταγράφουν με λεπτομέρειες τις πράξεις των θνητών ώστε να χρησιμοποιηθούν αυτές οι πράξεις αργότερα στην κρίση τους.

Άγγελοι του Έτους
Οι 12 Άγγελοι που καθένας κυβερνά έναν μήνα του Έτους. Αυτοί είναι:
Ιανουάριος – Γαβριήλ
Φεβρουάριος – Βαρχιήλ
Μάρτιος – Μαχιδιήλ
Απρίλιος – Ασμοδέλ
Μάιος – Αμβριήλ
Ιούνιος – Μουριήλ
Ιούλιος – Βερχιήλ
Αύγουστος – Χαμαλιήλ
Σεπτέμβριος – Ουριήλ
Οκτώβριος – Βαρβιήλ
Νοέμβριος – Αδναχιήλ
Δεκέμβριος – Χαναήλ

Άγγελοι του Ζωδιακού 
Οι 12 Άγγελοι Κυβερνήτες και Προστάτες των 12 ζωδίων. Αυτοί είναι:
Κριός – Μαχιδιήλ ή Σαμαήλ
Ταύρος – Ασμοδιήλ ή Αναήλ
Δίδυμοι – Αμβριήλ ή Ραφαήλ
Καρκίνος – Χαναήλ ή Γαβριήλ
Λέων – Βερχιήλ ή Μιχαήλ
Παρθένος – Χαμαλιήλ ή Ραφαήλ
Ζυγός – Ουριήλ ή Αναήλ
Σκορπιός – Βαρδιήλ ή Σαμαήλ
Τοξότης – Αδναχιήλ ή Σαχιήλ
Αιγόκερως – Χαναήλ ή Κασσιήλ
Υδροχόος – Γαβριήλ ή Ουριήλ
Ιχθύες – Βαρχιήλ ή Σαχιήλ

Άγγελοι του Προσώπου
Οι Άγγελοι, πιθανότατα 12 στον αριθμό, που σκοπός τους είναι να διαφυλάττουν τον πρόσωπο του Θεού από τα μάτια των θνητών. Ένας από αυτούς είναι ο Φανουήλ που επίσης είναι ο Άγγελος της Ελπίδας και της Μετάνοιας και συχνά αναφέρεται ως ένα άλλο όνομα του Αρχάγγελου Ουριήλ.

Άγγελοι του Χάους
Οι Άγγελοι που αποστολή τους είναι να σκορπίζουν το χάος και την σύγχυση μεταξύ των ανθρώπων κατ’ εντολή του Θεού. Υπήρξαν εκείνοι που στάλθηκαν από τον Θεό στον Πύργο της Βαβέλ. 

Άγγελοι του Ωροσκόπιου
Κατά τον Λουκά, η ομάδα Αγγέλων που στάλθηκαν στην γη για να ανακοινώσουν την γέννηση του Χριστού.

Άγγελοι των Εποχών
Αναφορά στους 4 Αγγέλους-Κυβερνήτες των Εποχών, καθώς και στους βοηθούς τους. Οι 4 αυτοί Άγγελοι είναι οι εξής:
Άνοιξη – Σπουγλιγουήλ
Καλοκαίρι – Τουβιήλ
Φθινόπωρο – Τορκουαρέτ
Χειμώνας – Ατταρίβ

Οι 9 Άγγελοι
Οι 9 Κυβερνήτες, Πρίγκιπες των 9 Ταγμάτων των Χορωδιών.

Άγγελοι της Προσευχής
Οι 5 ή 7 Άγγελοι που σκοπός τους είναι να μεταφέρουν στον Θεό τις προσευχές των αγίων και ενάρετων ανθρώπων.

Άγγελοι της Τιμωρίας
Ομάδα Αγγέλων που εκτελούν την θεία Δίκη.

Άγγελοι των Πλανητών
Οι 10 Άγγελοι-Κυβερνήτες των πλανητών με Ηγέτη τους τον Ραχατιήλ, τον Πρίγκιπα των Αστερισμών που έχει 72 Αγγέλους-Βοηθούς. Κάθε Άγγελος κυβερνά έναν πλανήτη του ηλιακού μας συστήματος. Οι γνώμες για την αντιστοιχία διίστανται:
Ερμής – Μιχαήλ ή Ραφαήλ
Αφροδίτη – Αναήλ ή Ανιήλ
Άρης – Καμαήλ ή Φαλέχ ή Σαμαήλ
Κρόνος – Οριφιήλ ή Ζαφιήλ ή Κασσιήλ
Δίας – Ζαδκιήλ ή Ζαχαριήλ ή Σαχιήλ
Πλούτωνας – Σαμαήλ
Ουρανός – Ουριήλ 
Ποσειδώνας – Σαχιήλ 
Ήλιος – Μιχαήλ ή Ραφαήλ ή Γαλγαλλιήλ, ή Βαρκάν ή Ουριήλ ή Οκ
Σελήνη – Γαβριήλ ή Καφσιήλ ή Ατρεγιήλ

Οι Αφάζα
Κατά κάποιο τρόπο φύλακες Άγγελοι των ανθρώπων. Κάθε άνθρωπος έχει 4 Αφάζα, 2 να τον προστατεύουν κατά την διάρκεια της μέρας και 2 κατά την διάρκεια της νύχτας, από τον Σατανά, τους δαίμονες και τα Ντζίν. Επίσης καταγράφουν τις πράξεις του ανθρώπου σε βιβλίο και την Ημέρα της Κρίσης θα διαβάσουν το βιβλίο στον Θεό για να τους κρίνει.   

Οι Γηραιοί
Μυστηριώδεις Άγγελοι που αναφέρονται στις Γραφές ως 24 θεία πλάσματα που κάθονται σε θρόνους γύρω από τον Θεό. Στο Βιβλίο του Ενώχ αναφέρονται ως οι Κυβερνήτες των Αστρικών Πεδίων. 

Οι Εφήμεροι
Άγγελοι που η ύπαρξή τους διαρκεί μονάχα μερικές ώρες. Δημιουργούνται κάθε πρωί με την ανατολή του ήλιου από τον Θεό για να ψάλουν εγκώμια σε Αυτόν, και μόλις ολοκληρωθεί η ψαλμωδία τους, απορροφούνται στην Θεία Δύναμη.

Οι Καδδισείμ
Οι 2 Άγγελοι που στέκονται δεξιά και αριστερά από τον θρόνο του Θεού και λειτουργούν ως Δικαστές των ψυχών, συμβουλεύοντας τον Θεό και αναλύοντας εξονυχιστικά κάθε περίπτωση.

Οι Παρασείμ
Ομάδα Αγγέλων με μοναδικό σκοπό να υμνούν τον Θεό.

Οι Σαρείμ
Αναφορά στους 70 Αγγέλους που είναι προστάτες και οδηγητές των 70 Εθνών. Κατά την παράδοση, όλοι αυτοί οι Άγγελοι είναι έκπτωτοι, με εξαίρεση τον Μιχαήλ που είναι ο προστάτης και οδηγητής του λαού του Ισραήλ. Το όνομά τους σημαίνει «οι Ουράνιοι». Μερικοί από αυτούς είναι οι:
Δουββιήλ, Προστάτης της Περσίας 
και Δούμα, Άγγελος των Ονείρων, αλλά και Προστάτης της Αιγύπτου. Άλλα ονόματα που του έχουν αποδοθεί είναι Σαμαήλ και Μαστεμά.

Οι Χαγιόθ
Ομάδα Αγγέλων των οποίων κυβερνήτης είναι ο Χαγλιήλ. Αναφέρονται ως ισοδύναμα των Χερουβείμ και σκοπός τους είναι να μεταφέρουν τον θρόνο του Θεού όπου Εκείνος θέλει. 
Χαγλιήλ: Επιβλητικός Άγγελος, ηγέτης των Χαγιόθ. Εξουσιάζει όλα τα πλάσματα, μαστιγώνοντάς τα με φλόγες για να τα εμπνεύσει να εξυμνήσουν τον Θεό. 
Ισραήλ: Ανώτερος Άγγελος των Χαγιόθ. Επίσης αναφέρεται και ως ο Πατριάρχης Ιακώβ που έγινε Άγγελος. 

Μικρό Ευρετήριο άλλων Αγγελικών Ονομάτων
(Η σειρά με την οποία αναφέρονται είναι αλφαβητική)

Άβαδδον: Αναφέρεται και ως «Άγγελος του Σκότους» ή «Άγγελος Θανάτου» μα δεν παραλληλίζεται με τον Σατανά, αντιθέτως είναι εκείνος που -κατά το βιβλίο της  Αποκάλυψης- θα δαμάσει τον Σατανά για χίλια χρόνια. 

Άββατον: ο εξορκιστής των δαιμόνων.

Άγγελος της Νεκρανάστασης: Ο Άγγελος που εμφανίστηκε στον τάφο του Χριστού πριν την νεκρανάστασή του. Το όνομά του θεωρείται απόκρυφο, μα συχνά στις Γραφές ο τίτλος αποδίδεται στον Αρχάγγελο Γαβριήλ.

Άγγελος της Φωτιάς: Αναφέρεται με διάφορα ονόματα. Είναι η πηγή της Θείας έμπνευσης στην τέχνη και την μουσική. 

Άγγελος του Θανάτου: Άγγελος που αποστέλλεται από τον Θεό όταν είναι ώρα να πεθάνει κάποιος. Αν και ο θάνατος είναι ο φόβος και ο τρόμος των ανθρώπων, ο Άγγελος του Θανάτου δεν είναι κακόβουλος. Ο τίτλος συναντάται σε παραπάνω από έναν Άγγελο, μεταξύ των οποίων ο Βεβριήλ, ο Μέτατρον, ο Σαμαήλ, ο Αδριήλ, ο Αζραήλ, και ο Εμά.

Άγγελος του Μωάμεθ: Αναφορά στον Άγγελο που οδήγησε στην ανάληψη στους Ουρανούς τον προφήτη Μωάμεθ. Επίσης ο τίτλος αναφέρεται και στον Αρχάγγελο Γαβριήλ ο οποίος, κατά το Ισλάμ, υπήρξε εκείνος που υπαγόρευσε στον Μωάμεθ το Κοράνι.

Άγγελος του Σκότους: Μυστηριώδης Άγγελος για τον οποίο οι γνώμες διίστανται. Συχνά αναφέρεται ως τίτλος για τον Σατανά, μα αναφέρεται και ως τίτλος για τον ίδιο τον Θεό ή το Άγιο Πνεύμα. Στις Γραφές επίσης θα βρούμε αυτόν τον τίτλο για τους Μιχαήλ, Ουριήλ, Καμουήλ, Πενιήλ και Μέτατρον.

Αδιριρίον: Μυστικό όνομα ανώτατου Αγγέλου, κατά την Καμπάλα, ο οποίος συνδέεται με τον ίδιο τον Θεό. 

Αδοήλ: Πλάσμα δημιουργημένο από την πνευματική ουσία του Θεού. Είναι άγνωστος ο ρόλος του.

Αζαραήλ: Ο Άγγελος του Θανάτου, κατά τους Εβραίους και Ισλαμιστές. Αναφέρεται έχων 400 φτερά, 700 πόδια και μάτια ισάριθμα με τον πληθυσμό των ανθρώπων. Κάθε φορά που πεταρίζει ένα του μάτι, τότε ο άνθρωπος που αντιπροσωπεύει αυτό το μάτι πεθαίνει. Είναι επίσης αυτός που απαλλάσσει την ψυχή από το σώμα την στιγμή του θανάτου, καθώς και αυτός που καταγράφει τους θανάτους και τις γεννήσεις στο Μέγα Βιβλίο του.  

Ακαζριήλ: Ο Αγγελιοφόρος του Θεού. 

Αμιτιήλ: Άγγελος της Αλήθειας, της Δικαιοσύνης και της Αδυναμίας.

Αναβόνα: Άγγελος από τον οποίο ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο.  

Ανανχιήλ: Άγγελος της Χάρης.

Απουτιήλ: Άγγελος των Θρησκευτικών Εορτών. Λέγεται επίσης ότι εάν ένας έμπειρος Μύστης χρησιμοποιήσει σωστά το όνομά του, τότε μπορεί να επιτύχει νεκρανάσταση.

Αραριήλ: Άγγελος-Κυβερνήτης των Νερών, και Προστάτης-Βοηθός των ψαράδων.

Αρβονάχ: Άγγελος Εξολοθρευτής.

Αριήλ: Άγγελος-Προστάτης όλων των φτερωτών πλασμάτων.

Αρκιήλ: Οι γνώμες για τον ρόλο αυτού του Αγγέλου διίστανται. Η μια άποψη είναι πως είναι έκπτωτος Άγγελος, ένας από τους 200 Αγγέλους που δίδαξαν στον άνθρωπο την απόκρυφη γνώση. Η άλλη άποψη είναι πως είναι ένας από τους Αγγέλους που μεταφέρουν τις ψυχές των ανθρώπων μπροστά στον Θεό για να κριθούν.

Αρμισαήλ: Άγγελος της Μήτρας και των Νεογνών, συχνά επικαλείται για να προστατέψει και να βοηθήσει σε τοκετό.

Ασάφ: Άγγελος που υπαγόρευσε 12 από τους Ψαλμούς.

Ασουριάλ: Ο Άγγελος που στάλθηκε να προειδοποιήσει τον Νώε για τον κατακλυσμό.

Άφ: Άγγελος της Οργής.

Αφτιήλ: Άγγελος του Λυκόφωτος.

Αχαΐας: Άγγελος της Υπομονής. 

Βαθ Κολ: Θηλυκός Άγγελος που το όνομά της σημαίνει «Η Φωνή του Θεού». Αναφέρεται πως ήταν εκείνη που ρώτησε τον Κάιν «Πού είναι ο αδελφός σου ο Άβελ;»

Βαλλατόν: Άγγελος του οποίου το όνομα συμπεριλαμβάνεται στην Πεντάλφα του Σολομώντα για επίκληση πνευμάτων και απόκρυφων τελετουργιών.  

Βεβουρόα: Ένας από τους 9 αγγέλους που -κατά την Αποκάλυψη του Έζρα- θα κυβερνήσουν κατά το τέλος του κόσμου.

Βεθόρ: Ένας από τους 7 αγγέλους που κυβερνούν τις 196 μεραρχίες των Ουρανών. 

Βοαμιήλ: Κατά το μυστικό Βιβλίο του Αγγέλου Ραζιήλ των Εβραίων, είναι ένας από τους αγγέλους που κυβερνούν τα 4 πεδία του Παραδείσου. 

Γαδιήλ: Άγγελος που συχνά επικαλείται με τελετές για να εξορκίσει το κακό. Το όνομά του επίσης χαράσσεται σε φυλαχτά για προστασία.

Γαζαρδιήλ: Άγγελος υπεύθυνος για την ανατολή και δύση του ηλίου κάθε μέρα καθώς και για την μεταφορά των προσευχών των ανθρώπων στον Θεό. 

Γέλοδ Σαβόθ: Υπερδύναμος Άγγελος-Κριτής των υπόλοιπων θεϊκών πλασμάτων. Λόγω του ρόλου του αλλά και της δύναμής του, συχνά το όνομά του ταυτίζεται με τον ίδιο τον Θεό.

Γερμαήλ: Ο Άγγελος που στάλθηκε από τον Θεό στην γη να συλλέξει χώμα και να το πάει στον Θεό ώστε να δημιουργήσει τον Αδάμ. Ο Γερμαήλ απέτυχε στην αποστολή του, γιατί η Γη αρνήθηκε να του δώσει το χώμα και έτσι τιμωρήθηκε από τον Θεό για την αποτυχία του. Μετά ο Θεός έστειλε τον Αζραήλ με την ίδια αποστολή, ο οποίος και πέτυχε. 

Γιαασριήλ: Κατά την Εβραϊκή παράδοση, ένας από τους 70 Αγγέλους που καταγράφουν την ατελείωτη λίστα των ονομάτων του Θεού.

Γιαχριήλ: Άγγελος των Λογαριασμών.

Γιουρούλ: Άγγελος του Φόβου.

Ειαήλ: Ο Άγγελος που προστατεύει και διδάσκει τις απόκρυφες Τέχνες.

Εισθέθ Ζενουμίν: Άγγελος της Πορνείας.

Εμά: Άγγελος της Οργής. Αναφέρεται ότι είναι πλασμένος από κόκκινη και μαύρη φωτιά.

Ενώχ: Πατριάρχης που έγραψε το γνωστό Βιβλίο του Ενώχ. Λέγεται ότι ευχαρίστησε τόσο τον Θεό, που τον μετέφερε στον Παράδεισο και τον έκανε Άγγελο με το όνομα Μέτατρον.

Εξαήλ: Ένας από τους 10 Αγγέλους που αναφέρονται στο Βιβλίο του Ενώχ, που έπεσαν στην γη για την αγάπη τους για θνητή, έγιναν θνητοί και παντρεύτηκαν θνητές γυναίκες.

Εσερχιήλ: Ο Άγγελος που βοήθησε τον Μωυσή με 2 από τις πληγές του Φαραώ, συγκεκριμένα εκείνη των βατράχων και εκείνη που μετατράπηκαν τα νερά του Νείλου σε αίμα.

Ζααμαήλ: Άγγελος των Ανεμοστρόβιλων.

Ζααμιήλ: Άγγελος των μεγάλων Καταιγίδων.

Ζααφιήλ: Άγγελος των Τυφώνων και Κυκλώνων.

Ζαγζαγιήλ: Αγγελιοφόρος του Θεού. Ονομάζεται επίσης «ο Άγγελος της Φλεγόμενης Βάτου». Ήταν εκείνος που παρουσιάστηκε στον Μωυσή με μορφή φλεγόμενης βάτου. 

Ζερουήλ: Άγγελος της Δύναμης.

Ζικιήλ: Άγγελος Κυβερνήτης των Κομητών.

Ζουφλάς: Άγγελος των Δασών.

Θελιήλ: Άγγελος της Αγάπης.

Ιθουριήλ: Ο Άγγελος που στάλθηκε από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ να συλλάβει και να αποσύρει τον Σατανά από τον Κήπο της Εδέμ.

Ινίας:- Ένας από τους πολλούς Αγγέλους που αρνήθηκε η Χριστιανική θρησκεία να αναγνωρίσει και να τιμήσει και έτσι λέγεται ότι από την οργή του μεταμορφώθηκε σε εχθρό και καταστροφέα της Πίστης.

Ισαάκ: Άγγελος του Φωτός.

Ισραφήλ: Άγγελος Προστάτης της Μουσικής και της Ποίησης. Την Ημέρα της Κρίσης θα φυσήξει την τρομπέτα του καλώντας τους νεκρούς και ζωντανούς να κριθούν. 

Καδμιήλ:- Ένας από τους 70 Αγγέλους που επικαλούνται για ασφαλή και επιτυχή τοκετό. 

Καλκαήλ: Άγγελος Ηγέτης των Ουρί.

Κασδαγιήλ: Άγγελος της Έκτρωσης.

Κεζέφ: Ένας από τους Αγγέλους της Καταστροφής.

Κοκβιήλ: Άγγελος της Αστρολογίας και Αστρονομίας. Το όνομά του σημαίνει «Το Άστρο του Θεού». Στις Γραφές αλλού αναφέρεται ως τιμούμενος Άγγελος και αλλού ως έκπτωτος.

Κολαζόντα: Ένας από τους Αγγέλους της Καταστροφής.

Λαϊλά: Ο Άγγελος της Νύχτας και της Σύλληψης. Στις Γραφές αλλού αναφέρεται ως ενάρετος Άγγελος και αλλού ως δαιμόνισσα.

Λαχαβιήλ: Το όνομά του χαράσσεται σε φυλαχτά και επικαλείται για να βοηθήσει τους ανθρώπους ενάντια στο κακό. Είναι επίσης ο σύντροφος του Αρχάγγελου Ραφαήλ.

Λελιήλ: Άγγελος της Νύχτας, συχνά ταυτίζεται με τον Λαϊλά.

Μαλίχ: Άγγελος με εξουσία στην Κόλαση. Είναι ένας από εκείνους που βασανίζουν τις καταραμένες ψυχές. 

Μαριόχ: Ο ένας από τους 2 Αγγέλους (ο άλλος είναι ο Αριούχ) που στάλθηκαν για να προστατεύουν την οικογένεια του Ενώχ καθώς και τα γραπτά του.

Μαστέμα: Άγγελος σταλμένος από τον Θεό για να δελεάζει τους ανθρώπους και να δοκιμάζει την πίστη τους.

Μασχίτ: Ένας από τους Αγγέλους που τιμωρούν και βασανίζουν τις καταραμένες ψυχές στην Κόλαση. Στις Γραφές αναφέρεται άλλοτε ως Άγγελος και άλλοτε ως δαίμονας. 

Ματαριήλ ή Ματατιήλ: Άγγελος της Βροχής.

Μελκγιάλ: Άγγελος που γεννάται κάθε νέο έτος και κυριαρχεί για 91 μέρες. 

Μέτατρον: Υπήρξε ο θνητός Ενώχ και λέγεται ότι έχει 72 τίτλους. Πανίσχυρος Άγγελος που συχνά αναφέρεται ως ανώτερος ακόμα και των Αρχαγγέλων.

Μίρ: Άγγελος της Φιλίας.

Μορόνι: Ο Άγγελος που, κατά τον θρύλο, παρέδωσε το 1827 στον Ιωσήφ Σμιθ χρυσές πλακέτες πάνω στις οποίες ήταν χαραγμένο το ιερό βιβλίο των Μορμόνων.

Μουμιήλ: Άγγελος της Καλής Υγείας.

Ναθαναήλ: Άγγελος της Φωτιάς και της 6ης ώρας. Ένας από τους 3 Αγγέλους που διακυβερνούν οτιδήποτε απόκρυφο και μυστήριο. Αναφέρεται επίσης και ως Ζαθαναήλ ή Ζαθαήλ.

Νακίρ: Κατά το Ισλάμ, ένας τρομερός Άγγελος, ο οποίος μαζί με τον σύντροφό του Μουνκάρ, θα δοκιμάζουν τους νεκρούς για το αν αξίζουν να μπουν στον Παράδεισο μετά την Ημέρα της Κρίσης.

Νογαήλ: Κατά τα γραφόμενα του Αγρίππα, ένας από τους Αγγέλους που στέκονται δίπλα από τον θρόνο του Θεού και προστατεύουν το πρόσωπό Του από τα μάτια των θνητών.

Νουριήλ: Κατά το Ισλάμ, ο Άγγελος του Χαλαζιού. Αναφέρεται ως πανύψηλος και ακουμπά πάνω σε μυριάδες Αγγέλους δημιουργημένους από φωτιά και νερό. Κατά τις Γραφές, υπήρξε εκείνος που συνάντησε και καθοδήγησε τον Μωυσή στο ταξίδι του στον Παράδεισο.

Οκ ή Οχ: Άγγελος Προστάτης και Διδάσκαλος της Αλχημείας και της Ανώτερης Γνώσης. Μερικές φορές αναφέρεται και ως ο Άγγελος του Ηλίου.

Οναϊεφέτον: Στο «Μέγιστο Κλειδί του Σολομώντα» του MacGregor Mathers αναφέρεται ως ο Άγγελος που επικαλείται από τους Μύστες για να παρευρεθεί και να βοηθήσει στις εργασίες τους. Αναφέρεται επίσης και ως ο Άγγελος που αποστέλλει ο Θεός για να εγείρει τους νεκρούς.

Οριήλ: Άγγελος της Μοίρας.

Πααδρόν: Άγγελος του Τρόμου.

Παρασιήλ: Άγγελος των Θησαυρών.

Πουρά: Άγγελος της Λήθης.

Πουριήλ: Κατά την μαρτυρία του Αβραάμ, είναι ένας ανελέητος Άγγελος που κρίνει σκληρά τις ψυχές για το αν τους αξίζει να μπουν στον Παράδεισο.

Ρααμιήλ: Άγγελος του Κεραυνού. 

Ραζιήλ: Άγγελος των Μυστηρίων. 

Ραμπιήλ; Άγγελος των Βουνών.

Ραχάμπ: Άγγελος της Βίας και της Αλαζονείας, Κυβερνήτης της Θάλασσας. Κατά το Βιβλίο του Ιώβ ταυτίζεται με τους έκπτωτους Αγγέλους Λεβιάθαν και Βεχεμόθ.  

Ραχασιήλ ή Ρασιήλ: Άγγελος του Σεισμού.

Ραχμιήλ: Άγγελος του Ελέους, αυτός που εμπνέει το έλεος και την συμπόνια στους θνητούς.

Ρισνούκ ή Ρισνόχ: Άγγελος της Γεωργίας.

Ρουχιήλ: Ένας από τους Αγγέλους Κυβερνήτες των Ανέμων.

Σαδριήλ: Άγγελος της Τάξης.

Σαλγιήλ: Άγγελος του Χιονιού.

Σαμαήλ: Αναφέρεται και ως «Κατήγορος Άγγελος». Είναι εκείνος που αναλαμβάνει την κατηγορία και τιμωρία των αμαρτωλών αλλά και την δοκιμασία των ενάρετων. Είναι ένας Άγγελος για τον οποίο οι γνώμες διίστανται. Άλλοτε αναφέρεται ως ο ίδιος ο Σατανάς, άλλοτε ως ο Άγγελος του Θανάτου και άλλοτε ως ο Φύλακας του 7ου Ουρανού.

Σαμαλόν: Κατά το Ταλμούδ ο Άγγελος που ανακοίνωσε στον κόσμο τον θάνατο του Μωυσή. Πιθανότητα έναν διαφορετικό όνομα για τον Σαμαήλ.

Σαμανδιριήλ: Άγγελος της Γονιμότητας.

Σαμσχιήλ: Άγγελος της Ημέρας.

Σανδαλφόν: Ο δίδυμος αδελφός του Μέτατρον που πιστεύεται πως υπήρξε ο προφήτης Ελαϊζά. Άγγελος την Δόξας και της Προσευχής που μεταφέρει τα προσευχές των θνητών στον Θεό, Προστάτης των Εμβρύων.

Σαντριήλ: Αναφέρεται μονάχα στην Εβραϊκή παράδοση ως ο Άγγελος που μαζεύει τα πτώματα των ανθρώπων που δεν τιμούσαν το Σάμπαθ, τα πηγαίνει στην Γεχεννά και τα δείχνει στους αμαρτωλούς καθώς τα τρώνε τα σκουλήκια για παραδειγματισμό.

Σατιήλ: Άγγελος της Σιωπής.

Σουρουήλ ή Σουριήλ ή Ζαγζαγέλ: Αρχάγγελος που μαζί με τον Άγγελο της Φλεγόμενης Βάτου, πρόσφερε στον Μωυσή την Ανώτερη Γνώση.

Σουφλάτους: Άγγελος της Σκόνης.

Σραόσα: Άγγελος της Υπακοής.

Ταβρίς: Άγγελος της Ελεύθερης Βούλησης.

Ταγάς: Ηγέτης των Αγγέλων που υμνούν τον Θεό. Βοηθοί του είναι ο Ασάφ, ο Εμάν και ο Ιεδουθούν.

Ταδιήλ: Ο Άγγελος που στάλθηκε να σταματήσει τον Αβραάμ από το να θυσιάσει τον γιό του Ισαάκ.

Ταχαριήλ: Άγγελος της Αγνότητας.

Τζαδκιήλ: Άγγελος της Δικαιοσύνης.

Τζαήλ: Ένας από τους 2 Αγγέλους που φιλοτέχνησαν την Κιβωτό της Διαθήκης.

Τζεδουθούν: Αγγελικός Ηγέτης που καθοδηγεί τους Αγγέλους κατά τις ώρες του σούρουπου.

Χασάν: Άγγελος του Αέρα, Κυβερνήτης των Ανέμων.
by Νέο Άστρο

Φως και Χαρά

Follow him @ Twitter | Facebook | Google Plus