Ηλιακός και Σεληνιακός δρόμος ΝΕΟ ΑΣΤΡΟ
Η πνευματικότητα είναι δρόμος Ηλιακός, Χριστικός, δρόμος συνειδητότητας.
(στα πρώτα χριστιανικά χρόνια απεικόνιζαν τον Χριστό ως Ήλιο, καθώς αντικατέστησε τον Απόλλωνα)

Αντιθέτως ο Σεληνιακός δρόμος είναι εκείνος του βαμπιρισμού, της αυτόματης, ρομποτικής ζωής, της χωρίς ψυχή και δημιουργικότητα, απλώς ζωώδους, της ενστικτώδους ύπαρξης, της ζωής του όχλου.(Σημ. Κάποτε η Σελήνη θα διαλυθεί ή θα φύγει από την τροχιά της γης).

Ηλιακή ζωή σημαίνει ζωή με έμπνευση, χαρά, δημιουργικότητα και συνεχή δράση, αντιθέτως με τη Σεληνιακή που είναι αδρανής και επαναλαμβανόμενη. Με την Ηλιακή πνευματική ζωή, το άτομο σιγά σιγά γίνεται αυτόφωτο και όχι ετερόφωτο βαμπίρ. 


Το μυστικό στην Ηλιακή ζωή, είναι η αγνότητα. Όσο πιο αγνή είναι μια ενέργεια ή σκέψη, τόσο δυνατότερη είναι μεταφέροντας δυναμικότερο φορτίο. Οι άνθρωποι απορρίπτουν τις θεϊκές ενέργειες, γιατί το πεδίο τους δεν είναι αγνό. Όσο μεγαλύτερη αγνότητα υπάρχει, τόσο περισσότερες θεϊκές ενέργειες και συνειδητότητα μπορεί να χωρέσει το άτομο. Και η αγνότητα φυσικά είναι κάτι που αναπτύσσεται με την προσπάθεια και τις χαρούμενες απαρνήσεις.
by Νέο Άστρο

Φως και Χαρά

Follow him @ Twitter | Facebook | Google Plus