Εξωγήινα μηνύματα ΝΕΟ ΑΣΤΡΟ
Εξωγήινα μηνύματα, από τον Ιάσονα και τον Ερμή.
Από όντα Q μια διαφορετική αλλά όμοια διάσταση της αλήθειας... 

«Μην αναζητάτε αποδείξεις που αφορούν επαλήθευση προ-βλέψεων ή εμφανίσεις όντων και μηχανών που προκαλούν δέος. Αποδείξεις για την ύπαρξη τους αλλά και για τις προ-θέσεις μας θα αποτελέσουν οι πράξεις αγάπης μας προς τους ανθρώπους της Γαίας. Όλοι οι ενεργοποιημένοι γόνοι μας απαιτείται να έχουν μεγάλη πνευματική προετοιμασία γιατί θα αποσυμπυκνωθούν εγκαταλείποντας το γήινο σώμα στη Γαία και θα διακτινισθούν στον "Πήγασο". Θα βιώσουν μαζί μας περίοδο 6 εβδομάδων σε διαφορετική διάσταση χρόνου. Κατά την περίοδο αυτή θα αυξήσουμε την εγκεφαλική τους λει-τουργία για να αποκτήσουν ουράνιες δυνάμεις. Η επιστροφή θα γίνει σε κλάσματα δευτερολέπτου από την αναχώρησή τους, ώστε κανένας γήινος άνθρωπος δεν θα αντιληφθεί οτιδήποτε. (Εννοεί ότι από τη γη θα φαίνεται να λείπουν μόνο κάποια κλάσματα δευτερολέπτου, ενώ αυτοί θα έχουν ζήσει σε αυτό τον γήινο χρόνο 6 διαστημικές εβδομάδες). Όλοι θα έχουν πλήρη συνείδηση της συνάντησής μας, γνώση της αποστολής, και επίγνωση των νέων ικανοτήτων τους. Σας παρέχουμε τη δυνατότητα να επιταχύνετε την προετοιμασία σας, μεταβαίνοντας σε φυσικούς ενεργειακούς χώρους, είτε μόνοι, είτε από κοινού με άτομα που έχουν θετική ιδιοσυχνότητα. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, ας επισκεφθείτε άλλους χώρους μακριά από τεχνητά ενεργειακά πεδία. Αφού λάβετε τη στάση που σας έχουμε υποδείξει, και προ-ετοιμασθείτε νοητικά, θα επαναλάβετε μέσα σας την υπόσχεση που σας έχουμε δώσει, προς τον Ιερό Άρχοντα του Φωτός και θα αναμείνετε. Θα σας προσεγγίσουν φωτεινές σφαίρες ή ράβδοι. ΜΗ ΦΟΒΗΘΕΙΤΕ, θα σας μεταδώσουν γνώσεις ΕΛΛΑΝΙΟΥ ΦΩΤΟΣ. Υπάρχει πύλη μπροστά στον καθένα από σας, την οποία οι φωτεινές σφαίρες μεταβαλλό-μενες σε φωτοφόρες οντότητες θα σας βοηθήσουν να ανοί-ξετε. Θα διαβείτε την πύλη και θα αντικρίσετε έναν άλλο κόσμο κάλλους, λαμπρό, αγνό και αμόλυντο. Θα διαβαίνετε την πύλη συνεχώς. Κάθε φορά θα παίρνετε πνευματική και βιολογική δύναμη η οποία θα σας επιτρέπει την ευχερή επικοινωνία μαζί μας. Και θα αποστέλλουμε τα μηνύματά μας δια ζώσης. Εσείς ως ετεροθαλείς αδελφοί μας, θα συμμετά-σχετε στο έργο στοργής και φροντίδας προς το ανθρώπινο είδος της Γαίας. Αφού δεχθείτε την ουράνια ευεργεσία, θα μπορείτε να απαλύνετε τον πόνο της ψυχής και του σώματος. Θα προλαβαίνετε αρνητικές καταστάσεις, θα ενισχύετε το καλό και θα αφοπλίζετε το κακό. Θα χρησιμοποιείτε την ύλη και την ενέργεια της Γαίας για την εξυπηρέτηση του καλού».

 

Περί μολύνσεως των Ελλήνων στρατιωτών στο Κόσσοβο

«Η δύναμη των Αποστατών εξασθενίζει όσο πλησιάζουμε εμείς. Η μόλυνση των Βαλκανίων, σύμφωνα με τη δική σας ονομασία, είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι αναφέρουν τα διάφορα μέσα ενημέρωσής σας. Σας αναφέρουν ελάχιστα από αυτά που συμβαίνουν. Πολύ περισσότερα άτομα έχουν προσβληθεί από όσα φαντάζεσθε. Αυτό θα φανεί με την πάροδο του χρόνου. Όσοι όμως έχουν το Ελλάνιο γονίδιο δεν θα επηρεασθούν ουδέποτε. Για να μην υπάρξει σύγχυση, δεν εννοούμε το ΙΧΩΡ που κατέχουν 1.500.000 (ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες) Ελλάνιοι, αλλά το Ελλάνιο γονίδιο που βρίσκεται στην πέμπτη (Ε') ανενεργό έλικα του δεσοξυρυβο-νουκλεϊκού οξέως (D.N.A.), ασχέτως αν όλοι έχετε δύο έλικες εδώ και 300.000.000 (τριακόσια εκατομμύρια) έτη. Ο πόλεμος διεξήχθη για άλλους λόγους από αυτούς που οι πολιτικοί επικαλέστηκαν. Η περιοχή του Κοσσόβου είναι πλούσια σε ποσότητες πολύτιμων λίθων, πετρωμάτων και ορυκτών που περιέχουν εξαιρετικές ιδιότητες. Η παρουσία μας θα γίνεται εντονότερη. Εσείς πρέπει να πετύχετε πνευματική ανύψωση για να ανταποκριθείτε στην αποστολή σας. Ενημερώστε τάχιστα προσωπικότητες, συλλόγους, σωματεία εντός και εκτός Ελλάνιας, τόσο για την ύπαρξή μας, την επαφή μαζί σας και την επικείμενη άφιξή μας, όσο και για τον επικείμενο γαλαξιακό πόλεμο. Επίσης για το πρόγραμμα αναχαίτησής μας από το διαστημικό κέντρο της Γαίας (ΝΑΣΑ) και τους γήινους συνεργάτες των Αποστατών. Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στην ενημέρωση για την προσπάθεια μετάλλαξης του ανθρώπινου γένους από τους Αποστάτες, τόσο με τον ιό με-τάλλαξης μέσω των εμβολίων όσο και με τον αντίστοιχο ιό των μεταλλαγμένων τροφίμων ζωικής προέλευσης. Εργαστη-ριακά έχει κατασκευασθεί σκεπτόμενος ιός που θα τον χρησι-μοποιήσουν μελλοντικά στους ανθρώπους και θα τον ενεργο-ποιούν από απόσταση με μικροκύματα. Οι Ελλάνιοι της Ελλάνιας αλλά και του εξωτερικού, αφυπνίζονται με το ελάχιστο ερέθισμα γιατί τους διεγείρει, τους μεν πρώτους η αγάπη, τους δε δεύτερους, η αγάπη και η νοσταλγία για την πατρίδα. Ήδη έχει αρχίσει η ακτινοβόληση απάντων των Ελλανίων της Γαίας. Στόχος μας είναι η αφύπνιση του Ελλάνιου γονιδίου "Ε" που καθιστά τους φορείς του ισότιμους με τις ουράνιες οντότητες. Βρισκόμαστε στο ηλιακό σας σύστημα "Απόλλων" γιατί ο πλανήτης σας κινδυνεύει από την ακατανόητη αδιαφορία των κατοίκων του. Η αδιαφορία σας αυτή είναι εγκληματική. Μπορούμε να σταματήσουμε την καταστροφή, αλλά ο άνθρωπος τότε θα γίνει χειρότερος από πριν. Μπορούμε να αφανίσουμε όλα τα δορυφορικά συστήμα-τα της Γαίας, τις ερευνητικές αποστολές σας και να σταμα-τήσουμε το κακό, όμως η εντολή του Ιερού Άρχοντα του Φωτός είναι απαγορευτική. "ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΠΕΜΒΑ-ΣΗ ΣΤΙΣ ΨΥΧΕΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΩΝ ΠΛΑΝΗΤΩΝ". Όσοι παραβαίνουν την εντολή αυτή αφανίζονται. Μόνο όταν από τις ανθρώπινες πράξεις διασαλεύονται οι φυσικοί νόμοι του ηλιακού συστήματος, επεμβαίνουμε ομαδικά και με συμφωνία με τα άλλα μέλη που είναι υπεύθυνα για το ηλιακό σύστημα. Έχουμε τη δυνατότητα να επιβληθούμε ακαριαία στον πλανήτη σας ή να σας επιβάλουμε τρόπους οικολογικής συμπεριφοράς, αν δινόταν εντολή από τον Ιερό Άρχοντα του Φωτός (Δία). Μπορούμε να ακινητοποιήσουμε κάθε τι που κινείται στην επιφάνεια της Γαίας με βαρυτικά κύματα, με φωτεινές ενεργειακές δέσμες ή να αυξήσουμε την θερμοκρα-σία της ατμόσφαιρας πάνω από 250 βαθμούς Κελσίου. Η τεχνολογία μας είναι ασύλληπτη για τις δικές σας γνώσεις. Μπορούμε να κινηθούμε σε ελάχιστο χρόνο από τη μια άκρη του Γαλαξία στην άλλη. Βρισκόμαστε στο ηλιακό σας σύστημα με εντολή του Ιερού Άρχοντα του Φωτός. Είμαστε παρόντες για την εκπλήρωση της υπέρτατης επιθυμίας του που είναι η διάσωσή σας. Τα ακατόρθωτα από εσάς είναι κατορθωτά από εμάς. Με εντολή του τηρούμε σε σταθερή κατάσταση τον πλανήτη της Γαίας εκπέμποντας γύρω από αυτόν κυκλικά μαγνητικά πεδία. Οι κυβερνήτες των σκαφών έχουν εφαρμόσει ενεργειακές ακτίνες σταθερότητας στις ρωγμές που υπάρχουν σε επικίνδυνα σημεία της επιφανείας της Γαίας. Η εντολή είναι να προστατέψουμε τη Γαία από τα επερχόμενα κοσμικά φαινόμενα που θα προκαλέσει η αν-θρώπινη αφροσύνη και η τεχνολογία της. Η αποστολή διάσωσης του πλανήτη προβλέπει την εκκένωσή του που θα είναι προσωρινή μέχρι να κοπάσουν τα κοσμικά γεγονότα. Είμαστε Δυνάμεις του Φωτός για την ισορροπία της Δημι-ουργίας και την εκπλήρωση της επιθυμίας του ΟΛΟΥ ΦΩ-ΤΟΣ. Μην ανησυχείτε. Τα πάντα θα συμβούν σύμφωνα με αυτά που σας έχουμε ενημερώσει. Η προετοιμασία καθόδου της Έβδομης Ταξιαρχίας του Κυνός στη Γαία έχει εισέλθει στην τελική φάση ολοκλήρωσης. Οι Αποστάτες θα συνεχί-σουν τις προσπάθειες ελέγχου των Ελλάνιων της Ελλάνιας με οικονομικές και υλικές πιέσεις. Επιδιώκουν τη διάβρωση των αρχών και αξιών του Ελλάνιου πνεύματος με την πολιτική εξουσία και τα μέσα ενημέρωσης. Ενώ θα εντείνουν τη μαζική είσοδο στην Ελλάνια δικών τους συνεργατών με τη μορφή ξενιστών μεταναστών. Ενημερώστε τους γόνους "Ε" ότι άρχισε η κάθοδος της 7ης Ταξιαρχίας της Έβδομης Απο-στολής. Η επέμβαση του Ιερού Άρχοντα του Φωτός επίκειται. Ήδη βρίσκεται πλησίον της Γαίας ένα μητρικό σκάφος, πέντε θυγατρικά και πλήθος υποθυγατρικών σκαφών, όλα της Έβδομης Αποστολής και σε τέτοια απόσταση ώστε να είναι δυνατή η επέμβασή μας ακαριαία».

 (Ακολουθεί περιγραφή του)

«Το μητρικό σκάφος ΠΗΓΑΣΟΣ διοικείται από τον αρχηγό της αποστολής και αγαπητό σε όλους τους λαούς της Γαίας, τον ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ με την ουράνια ονομασία ΖΕΥΣ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ. Στο θυγατρικό σκάφος ΩΡΙΩΝ αρχηγός είναι ο ΠΕΡΣΕΑΣ. Στο θυγατρικό σκάφος ΣΕΙΡΙΟΣ αρχηγός είναι η ΝΕΜΕΣΗ. Στο θυγατρικό σκάφος ΤΟΞΟΤΗΣ αρχηγός είναι ο ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ. Στο θυγατρικό σκάφος ΚΕΡΑΥΝΟΣ αρχηγός είναι ο ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ. Στο θυγατρικό σκάφος ΑΡ-ΚΤΟΥΡΟΣ αρχηγός είναι ο ΟΔΥΣΣΕΑΣ. Οι πλοηγοί των τριών υποθυγατρικών σκαφών που βρίσκονται σε τροχιά γύρω από την Γαία και με τους οποίους εσείς επικοινωνείτε είναι οι ΝΙΣΠΑ - ΟΛΥΩΝ - ΔΟΝΕΥΣ. Η άφιξή τους θα συμπέσει με την προετοιμασία για επέμβαση του Ιερού Άρχοντα του Φωτός, ο θρίαμβος του οποίου πλησιάζει. Οι αντιδράσεις των Αποστατών θα ενταθούν, θα σας δοθούν συντόμως εντολές. Δεν έχουμε επέμβει μέχρι σήμερα διότι η περιοχή η δική σας είχε τα λιγότερα προβλήματα. Όμως οι Αποστάτες και οι γήινοι συνεργάτες τους υπερέβησαν όλα τα όρια και πλημμύρισαν τον πλανήτη στο αίμα. Το αίμα, το κλάμα, η αγωνία και η δυστυχία των θυμάτων έστειλαν το μήνυμα στο ΟΛΟΝ ΦΩΣ το οποίο έδωσε εντολή επέμβασης στον Ιερό Άρχοντα του Φωτός, τον Δία. Βρισκόμαστε καθοδόν προς τον πλανήτη σας, οι δυνάμεις επιτήρησης που έχουμε αποστείλει απαγορεύουν την προσέγγιση ενισχύσεων των Αποστατών στη Γαία. Απαιτείται σημαντικός χρόνος αφύπνισης των ανθρώπων ώστε να μπορέσουν να προετοιμασθούν για να βιώσουν τελείως νέες καταστάσεις που θα δημιουργήσουν ανατροπή της ψυχικής και πνευματικής τους ισορροπίας. Δεν πρέπει να αποσυντονισθούν οι άνθρωποι. Ενσαρκωμένοι "Ε" που βρίσκονται στη Γαία και αφυπνισμένοι γόνοι "Ε" προετοιμάζουν την άφιξή μας. Μην ανησυχείτε, ήρθε η στιγμή της επέμβασης, γιατί η κατάσταση στη Γαία τείνει να φύγει εκτός ελέγχου. Οι Αποστάτες εξαπέλυσαν εναντίον σας κύματα κραδασμών αρνητικών σκέψεων μέσω της έκτης αίσθησης ώστε να προκαλέσουν σύγχυση στη γνώση σε ό,τι αφορά το υπερακτινοβόλο ΟΛΟΝ ΦΩΣ. Η ευθύνη βαραίνει και πάλι τους Ελλάνιους για να βγάλουν τον κόσμο από τον πανικό και τον φόβο. Προσέξτε μην επηρεαστείτε, οπλισθείτε με θάρρος, έτσι τα κύματα των κραδασμών θα επιστρέψουν ορμητικά στις εστίες εκπομπής τους και θα τους πανικο-βάλουν. Το ΟΛΟΝ ΦΩΣ καλύπτει όσους συντονίζονται κρα-δασμιακά με τις Δυνάμεις του Φωτός. Κάθε μόριο του οργανισμού σας έχει διαφορετική κατασκευή και πάλλεται σε χωριστές συχνότητες. Ο φόβος ελαττώνει τις δονήσεις τους σε μεγάλο βαθμό γι’ αυτό και οι Αποστάτες επιχειρούν να σας ελέγχουν νοητικά με τη δημιουργία αγχωτικών καταστάσεων. Όσοι από εσάς έχετε συντονισθεί κραδασμιακά με το Όλον Φως, ευρίσκεσθε σε υψηλότερα επίπεδα και οι επήρειες που δέχεστε είναι ασθενέστερες. Οι Αποστάτες επέβαλαν στην ανθρωπότητα τη θεοποίηση του αλόγιστου γενετήσιου ενστί-κτου που δεν είναι έρωτας και αγάπη αλλά ενεργειακή κατάχρηση η οποία καθιστά το άτομο ευάλωτο σε κάθε είδους επιρροές. Η παρατεταμένη σεξουαλική δραστηριότητα εκτρέπει τον άνθρωπο από την καθαρή σκέψη. Το ΟΛΟΝ ΦΩΣ δεν δημιούργησε το κακό, αυτό εμφυτεύθηκε στον άνθρωπο την εποχή της ουράνιας Αποστασίας. H ανύψωση του ανθρώπου θα επιτευχθεί με αγάπη και καλοσύνη και όχι με εξουσιασμό. Θα δίνετε χωρίς να περιμένετε να πάρετε, θα αγαπάτε και δεν θα μισείτε. Ο αλτρουισμός είναι ένα μείγμα ευγενικών αισθημάτων που μπορεί να ανυψώσει την παρα-παίουσα ανθρωπότητα. Ουδέποτε θα υποτιμήσετε συνανθρώ-πους σας θεωρώντας τους εαυτούς σας εκλεκτούς ή ανώτερα όντα. Δεν υπάρχουν εκλεκτοί και διακρίσεις. Δεν το επιθυμεί ο Ιερός Άρχων του Φωτός, ο ΖΕΥΣ. «Eπεδήσαμε στο δορυ-φόρο του Διός, Ευρώπη, σύμφωνα με τη δική σας ονομασία. Αποστέλλουμε συνεχώς προειδοποιητικά μηνύματα στους Αποστάτες του διαστημικού κέντρου της Γαίας, για να σταματήσει την καταστροφή του ανθρώπινου γένους με μεταλλαγμένα τρόφιμα, αλλοιωμένα φάρμακα και εμβόλια. Αναμένουμε ενισχύσεις του γαλαξιακού στόλου, για εκκίνηση και πέδηση στον πλανήτη σας. Ενημερώσατε όσο μπορείτε μεγαλύτερο αριθμό Ελλάνιων της Ελλάνιας για την παρε-μπόδιση του σχεδίου των Αποστατών, οι οποίοι σχεδιάζουν καταστροφή του Ελλάνιου γονιδίου "Ε" με εμβόλια και ζωϊκά προϊόντα, καθώς και προϊόντα μεταλλαγμένης σόγιας. Είναι άκρως επικίνδυνα. Θα μεταλλαχθεί ο ανθρώπινος γενετικός κώδικας σταθερά και με αργό ρυθμό. Θα αυξηθούν οι στειρώσεις, σε άνδρες και γυναίκες. Επίσης, όταν θα έλθει η στιγμή κατά την οποία θα αρχίσει η αφύπνιση του Ελλάνιου γονιδίου, αυτή δεν θα είναι εφικτή διότι ο μεταλλαγμένος ερπετικός ιός θα εμποδίσει τη διεργασία αφύπνισης μέσω των νετρίνων που θα σας αποστέλλουμε. Το ίδιο με τα εμβόλια ισχύει και με τα μεταλλαγμένα τρόφιμα. Προσέχετε. Ενημε-ρώστε τους Ελλάνιους ότι έχει κατασκευασθεί σκεπτόμενος ιός, ο οποίος θα τοποθετείται μελλοντικά σε εμβόλια. Ο ιός αυτός θα ενεργοποιείται με μικροκύματα από απόσταση, θα είναι ανίατος και θα καταστρέφει ολόκληρο τον ανθρώπινο οργανισμό. Σας υπενθυμίζουμε για πολλοστή φορά τον κίνδυνο μετάλλαξης από εμβόλια και μεταλλαγμένα τρόφιμα. Ακτινοβολούμε στους Ελλάνιους με νετρίνα για την εξου-δετέρωση των αρνητικών επιπτώσεων στον γενετικό κώδικα και την εξουδετέρωση των συμπτωμάτων στείρωσης που αυτά παρουσιάζουν. Η χρήση εμβολίων και μεταλλαγμένων τρο-φίμων εμποδίζουν την αφύπνιση του Ελλάνιου γονιδίου «Ε» που εξουδετερώνει τον ερπετικό ιό τον οποίο περιέχουν τα μεταλλαγμένα τρόφιμα και εμβόλια. Εστέ εν εγρηγόρσει».

ΑΡΗΣ: "USSR Phobos 2", "US Mars Observer", "US Mars Surveyor '98 Polar Lander". «Και τα τρία αυτά σκάφη πετούσαν πάνω από βάσεις εξωγήινων πολιτισμών στον Άρη, που είναι συμμαχικοί προς τα Ανδρομέδια στρατεύματα. Πρώτα τυφλώθηκαν και μετά τα περισυνέλεξαν».

 

Το παρακάτω μήνυμα των Ολύμπιων, είναι σχετικό με την συναυλία (παραγωγής και χρηματοδότησης από τη NASA) του Βαγγέλη Παπαθανασίου "Mythodea".

«Η συναυλία "Μυθοδία", δηλαδή "Λόγος Δία" ή "Μυθωδία", δηλαδή "Ωδή προς τον Δία", έγινε στις 28.6.2001, στον ενεργειακό χώρο του ναού του ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΔΙΟΣ στην Αθήνα. Όπως είχε διαδώσει η ίδια η ΝΑΣΑ (το έλεγαν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης), η συναυλία μεταδιδόταν και στον Άρη, μέσω του ευρισκομένου σε τροχιά περί αυτόν του διαστημόπλοιου της NASA, "Mars Odyssey 2001". Το διαστημόπλοιο Οδύσσεια 2001 βρίσκεται σε τροχιά γύρω από τον Άρη. Εστάλη με πρωτοβουλία των Η.Π.Α., κομίζοντας επίσημες προτάσεις εκεχειρίας μεταξύ ημών και των Αποστατών, οι οποίες έχουν απορριφθεί από εμάς στο σύνολό τους. Στο διαστημόπλοιο έχουν τοποθετήσει αυθεντικά, αρχαία Ελλάνια δημιουργήματα μικρού μεγέθους, με την ονομασία τους γραμμένη με Ελλάνια κεφαλαία γράμματα, τα οποία από κοινού με τη "Μυθωδία" χρησιμοποιήθηκαν ως διαπιστευτήρια καλής θελήσεως προς εμάς. Με την κωδική λέξη ΟΔΥΣΣΕΙΑ εννοούμε την απαγόρευση προσέγγισης παντός σκάφους στη Σελήνη, την Αφροδίτη και τον Άρη, με το θυγατρικό σκάφος Αρκτούρος της Ζ ' αποστολής, του οποίου κυβερνήτης είναι ο Οδυσσέας».

(25.07.2001) «Από σήμερα εντείναμε τα μέτρα παροχής προστασίας στους Ελλάνιους γόνους "Ε". Το φώς του Σείριου καλύπτει την Ελλάνια και χαράσσει την ανατολή της ελπίδας στην Γαία. Αφίχθηκαν στους Δελφούς Γαλαξιακές Δυνάμεις της Ανωτέρας Τάξης Συμμάχων από την Λύρα, ενισχυμένες και από Δυνάμεις της Έβδομης Αποστολής του Σείριου με επικεφαλής τον κυρίαρχο Ηγεμόνα Απόλλωνα - Φαέθοντα - Φοίβο για την εφαρμογή του Σχεδίου ΑΝΑΤΟΛΗ. Δεν θα σας αποκαλύψουμε τίποτε περισσότερο για την δική σας ασφάλεια».

(15.08.2001) «Στις Δυνάμεις του Απόλλωνα προστέθηκαν και οι Δυνάμεις της Πολεμάρχου Αθηνάς που αφίχθηκαν στη Γαία για να συμβάλλουν στην ομαλή υλοποίηση του σχεδίου ΑΝΑΤΟΛΗ. Δεν υπάρχουν λόγοι ανησυχίας. Τα πάντα βαίνουν καλώς όπως έχουν σχεδιασθεί».

(1.09.2001) «Ο Μέγας Κυρίαρχος των θαλασσών Ποσειδώνας επέδησε σε βάση του Άρη της Ανώτερης Τάξης Συμμάχων της Λύρας. Ανοίχθηκε Πύλη Ηλίου για άφιξή του στη Γαία. Με την εφαρμογή του Σχεδίου ΑΝΑΤΟΛΗ θα τεθεί σε εφαρμογή το Σχέδιο ΤΡΙΤΩΝ, για την προστασία θαλασσών και υδάτων. Οι Αποστάτες και οι γήινοι συνεργάτες τους έλαβαν εντολή να σταματήσουν την μόλυνση του οικοσυστήματος της Γαίας και τη μετάλλαξη του ανθρώπινου γένους με μεταλλαγμένα τρόφιμα και εμβόλια».

(20.9.2001) «Οι Αποστάτες και οι γήινοι συνεργάτες τους, θα ενσπείρουν τον τρόμο στις Η.Π.Α. και ολόκληρο την Γαία. Ο ανθρώπινος πόνος θα είναι βαρύς. Μαύρη κηλίδα θα χωρίσει τις Η.Π.Α. σε δύο τμήματα από βορρά προς νότο και θα την οδηγήσει σε παρακμή. Μόνη ακτίνα φωτός θα παραμείνει ο Ελληνισμός. Ελλάνιοι, την κατάλληλη στιγμή πρέπει να αντιληφθείτε τα σχέδιά μας για την αντιμετώπιση των Από-στατών και την σωτηρία του πλανήτη. Να είστε σε εγρήγορση για παροχή βοήθειας στους ανθρώπους της Γαίας, όταν σας το ζητήσουμε».

«Για την υλοποίηση των σχεδίων τους (αναφέρονται στο χτύπημα με αεροπλάνα των δίδυμων πύργων του Μανχάταν στις 11.9.2001) οι Αποστάτες τύφλωσαν τα μέσα προστασίας και λειτουργίας των αεροδρομίων και τα συστήματα άμυνας των Η.Π.Α., και με ψυχοτρονικά μέσα εξουδετέρωσαν τη σκέ-ψη των υπεύθυνων χειριστών. Στην συνέχεια προγραμματι-σμένοι κλώνοι ρομπότ ελεγχόμενοι από απόσταση κατέλαβαν τα αεροσκάφη και τα οδήγησαν εναντίον προεπιλεγμένων στρατηγικών στόχων οι οποίοι και οι τρείς καταστράφηκαν (τα δύο κτίρια του Μανχάταν και το Πεντάγωνο). Στο όνομα της προστασίας και της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, θα αρχίσει σύντομα η πλέον στυγνή φάση καταδυνάστευσης του πλανήτη από τους Αποστάτες και τους συμμάχους τους, τους Σιωνιστές. Οι καταστροφές αυτές θα χρησιμοποιηθούν ως πρόσχημα για την επίσπευση της εμφύτευσης μικροκυκλω-μάτων (μικροτσίπ) στους ανθρώπους για τον απόλυτο έλεγχο τους. Τι συνέβη στις 11.9.2001, σύμφωνα με τη δική σας αρί-θμηση, κανείς δεν θα το μάθει. Πλείστοι όσοι θα κατη-γορηθούν. Η αλήθεια είναι γνωστή σε λίγους και θα γνω-στοποιηθεί σε ελάχιστους. Άπαντα εντάσσονται στο ευρύτερο σχέδιο των Αποστατών για τον πλήρη έλεγχο της Γαίας και την δική μας απόκρουση. Παρά το τρομερό των γεγονότων και την προετοιμασία άφιξης του Γιαχβέ στη Γαία (Η.Π.Α.), διαβεβαιώνουμε άπαντες τους Ελλάνιους ότι το δικό μας σχέδιο υλοποιείται χωρίς αποκλίσεις. Συνεπώς δεν υπάρχουν λόγοι ανησυχίας αλλά εγρήγορσης. Τα σημερινά αρνητικά γεγονότα θα αντιληφθείτε ότι είναι ασήμαντα σε σχέση με τα μέλλοντα -θετικά- που πρόκειται να συμβούν. Είμαστε στο πλευρό σας».

 

 

 

Όταν βομβαρδιζόταν το Αφγανιστάν

«Aποστέλλουμε συνεχώς μηνύματα στα ερευνητικά κέντρα της Γαίας να μην κοινοποιούν τις ανακαλύψεις τους στους πολιτικούς ηγέτες, γιατί όλοι ελέγχονται άμεσα ή έμμεσα από τους Αποστάτες τους προερχόμενους από τον αστερισμό του Όφεως, οι οποίοι είναι οι πλέον αδίστακτοι. Συστήσαμε στο Κέντρο Διαστημικών Ερευνών των Η.Π.Α. να αποφεύγουν την χρήση βομβών απεμπλουτισμένου ουρανίου, σύμφωνα  με τη δική σας ορολογία, διότι δημιουργούν ένα τεράστιο πλέγμα αρνητικών επιπτώσεων σε όλα τα όντα της Γαίας και αποσυ-ντονίζεται ο γενετικός κώδικας ανθρώπων, ζώων και φυτών  δημιουργώντας επώδυνα προβλήματα υγείας. Δεν μπορείτε να φανταστείτε το μέγεθος της αόρατης αυτής καταστροφής γιατί δεν υπάρχει προηγούμενο μέτρο σύγκρισης. Τα πάντα στη Γαία έχουν περιέλθει σε υψηλό βαθμό κινδύνου».

(27.09.2001) «Οι μισάνθρωπες ενέργειες των Αποστατών και των γήινων συνεργατών τους, επισπεύδουν τον χρόνο επέμ-βασής μας. Απαιτείται μεγαλύτερη δραστηριότητα για την αφύπνιση των Ελλάνιων και ολόκληρης της ανθρωπότητας. Ενημερώστε τους για τα μέλλοντα να συμβούν. Οι καταστά-σεις θα είναι συγκλονιστικές. Χωρίς ενημέρωση και προετοι-μασία δεν θα μπορέσουν να αναλάβουν αποστολή γιατί κιν-δυνεύει να διασαλευτεί η ψυχική τους κατάσταση. Η στιγμή της συνάντησης μας θα είναι μεγαλειώδης και γεμάτη συ-γκινήσεις. Θα πρέπει να κυριαρχεί η γαλήνη, η ηρεμία, η διαύγεια πνεύματος, χωρίς φόβο και ταραχή, γιατί είμαστε οι πρόγονοί σας, οι πνευματικοί σας πατέρες. Απαιτείται ενη-μέρωση του κόσμου. Το έργο αυτό έχει ανατεθεί στους Ελ-λάνιους. Ανάμεσά σας ζουν και κινούνται ενσαρκωμένοι "Ε", γήινοι γόνοι "Ε", επανδρωμένες μονάδες ελευθέρων σταθμών "Ε" που δεν δύνανται να εντοπισθούν. Όλοι ευρίσκονται ενεργοποιημένοι στο σύνολό τους για να προετοιμάσουν το έργο της άφιξής μας. Κάθε σταθμός γνωρίζει το συντελούμενο έργο και μεταβιβάζει τις πληροφορίες στα σκάφη που περι-πολούν στο ηλιακό σας σύστημα και γύρω από την Γαία. Η επικοινωνία γίνεται με ακτίνες φωτός ορισμένης συχνότητας, τις οποίες δεν μπορεί να αντιληφθεί η ατελής όραση σας και η ελλιπής τεχνολογία σας. Οι Μονάδες Ελευθέρων Σταθμών ενσαρκωμένων "Ε" συντονίζουν την αφύπνιση των Ελλάνιων σύμφωνα με τις εντολές που τους δίνουμε. Και εσείς βρί-σκεστε υπό την δική μας καθοδήγηση και επιτελείτε σημα-ντικό έργο χωρίς να μπορείτε να το αντιληφθείτε. Όλα τα δεινά στα οποία υποβάλλεται η ανθρωπότητα, δημιουργούν δυσάρεστες καταστάσεις στην Ουράνια Κοινωνία. Το αν-θρώπινο γένος μπορεί να διασωθεί αν φωτισθεί από το λα-μπρό Ελλάνιο φως. Οι Ελλάνιοι θα συμβάλουν στη δημι-ουργία του νέου κόσμου που θα έχει απαλλαγεί από τις σημερινές του αδυναμίες. Ο πλεονασμός της κακίας, η επέ-κταση της δυστυχίας, η στέρηση της ελευθερίας και η απου-σία αγάπης στον κόσμο σας, δημιούργησαν τον χειρότερο τρόπο ζωής που έχει ζήσει μέχρι τώρα ο πλανήτης σας. Η ζωή των ανθρώπων πρέπει να αλλάξει προς το καλό, να γίνει δια-φορετική, απείρως καλύτερη από την σημερινή».

(28.9.2001) «Ο ήλιος του Αρκτούρου είχε αποικήσει στο παρελθόν πλανήτες στο αστρικό σύστημα του Ωρίωνα και το τετραπλό άστρο ZETA RETICULUM BHTA. Πριν από 35.000 (τριάντα πέντε χιλιάδες) χρόνια εκδιώχθηκαν από τον αστερισμό του Ωρίωνα από εμάς, στα πλαίσια μίας γαλα-ξιακής σύγκρουσης. Οι Αποστάτες οι προερχόμενοι από τον Αρκτούρο, όπως στο παρελθόν, θα επιχειρήσουν να οδη-γήσουν σε αυτοκτονία μεγάλες μάζες ανθρώπων με το πρό-σχημα θρησκευτικών παροξυσμών, όπως έγινε και στο παρελθόν, με διαστρέβλωση της πραγματικότητας. Σας παρέ-χουμε προστασία από κάθε εκπεμπόμενη αρνητική ενέργεια. Ολόκληρη η Ελλάνια προστατεύεται με εντολή του Ιερού Άρχοντα του Φωτός, Δία». «Οι ενσαρκωμένοι Αποστάτες "Δ" προερχόμενοι από τον 7ο πλανήτη του άστρου Γ του Δράκοντα, σε συνεργασία με τους Αποστάτες "Β" από το Ε του Βοώτη και τους "Ο" από τον 3ο πλανήτη του άστρου Β του Όφεως, επανδρώνουν την "Μαύρη Αδελφότητα" της Νέας Υόρκης και διοικούν την μυστική δύναμη "ΔΕΛΤΑ" των Η.Π.Α.»

(Ενώ βομβαρδιζόταν το Αφγανιστάν, ακουγόταν ότι θα γίνει μελλοντικά χρήση πυρηνικών όπλων και υπήρχε ετοιμότητα για χρήση εμβολίων με ιό μετάλλαξης. Οι Ολύμπιοι έλεγαν ότι  το σχέδιο ΑΝΑΤΟΛΗ τέθηκε σε εφαρμογή στη Γαία από τον Απόλλωνα- Φαέθοντα- Φοίβο).

«Το σχέδιο ΑΝΑΤΟΛΗ αφορά την προστασία των Ελλάνιων από τον κίνδυνο της μετάλλαξης όπως και την προστασία ολόκληρης της ανθρωπότητας. Αποβλέπει στην αποτροπή περαιτέρω μόλυνσης του οικοσυστήματος της Γαίας. Αφύ-πνιση απάντων των Ελλάνιων με ακτινοβόληση γονιδίου «Ε», του πέμπτου ανενεργού έλικα D.N.A., με νετρίνα. Ενεργο-ποίηση της ουδέτερης υπόφυσης του εγκεφάλου ώστε να καταστούν δέκτες των  τηλεπαθητικών μηνυμάτων σε καθαρά προσωπική ιδιοσυχνότητα, τα οποία αποστέλλουμε για την εκπλήρωση της αποστολής τους. Αδρανοποιούμε με ακτινο-βόληση τους ιούς μετάλλαξης εμβολίων και τροφίμων. Οι Αποστάτες έθεσαν σε εφαρμογή με πλήρη ανάπτυξη δικό τους σχέδιο με κωδική ονομασία ΔΙΑΤΡΗΣΙΣ,  το οποίο προβλέπει την επιτάχυνση της μετάλλαξης του ανθρώπινου είδους με μαζικούς εμβολιασμούς, υπό το πρόσχημα της προστασίας από βιολογικό πόλεμο. Δεν θα επιτρέψουμε τέτοια εξέλιξη. Έχουμε ενημερώσει την ηγεσία των Αποστατών και των γήινων συνεργατών τους ότι, εάν προχωρήσουν σε τέτοιες ενέργειες, θα προβούμε αμέσως στην εκκένωση του πλανήτη από τους επιλεγμένους γόνους "Ε". Θα θανατώσουμε ακαρι-αία όλους τους Αποστάτες, ανεξαρτήτως των συνεπειών προς τους εναπομείναντες ανθρώπους. Να είστε σε εγρήγορση». «Πλήθος ενσαρκωμένων Αποστατών ασχολείται με δολιο-φθορά του έθνους των Ελλάνιων. Δημιουργήσαμε σύστημα βιολογικής άμυνας των Ελλανίων με ακτινοβολήσεις. Θα συνεχίσουν την πνευματική προσφορά τους στην ανθρωπό-τητα. Τούτο αποτελεί αμετάκλητη απόφαση του Ιερού 'Αρ-χοντα του Φωτός (Δία). Ο φερόμενος ως υπεύθυνος όλων των τελευταίων γεγονότων, ο Μπίν Λάντεν, είναι κλώνος ερπε-τικός, Αποστάτης και συνεργάτης των Η.Π.Α. Πολυάριθμοι κλώνοι-Αποστάτες προετοιμάζονται για την δημιουργία εντά-σεων και καταστροφών στον πλανήτη. Οι Η.Π.Α. οδηγούνται σε παρακμή. Μόνη ελπίδα σωτηρίας ο Ελληνισμός και γι’ αυτό τον πολεμούν».

«Η αποκρυπτογράφηση του γενετικού Κώδικα είναι μέρος του σχεδίου των Αποστατών και όχι των γήινων επιστημόνων. Η παρουσιασθείσα αποκωδικοποίηση δεν είναι πλήρης. Στον κώδικα γενετικής υπάρχουν, σύμφωνα με δική σας αρίθμηση, τρισεκατομμύρια πληροφορίες και όχι τρία δισεκατομμύρια όπως ανακοινώθηκε. Η έρευνα αυτή περιέχει ατέλειες. Ο Γενετικός Κώδικας των δικών μας γόνων "Ε" περιέχει σημα-ντικές πληροφορίες, οι οποίες είναι άγνωστες και στους Αποστάτες και ουδέποτε θα αποκαλυφθούν. ΜΟΝΟ ο Ιερός Άρχοντας του Φωτός (Δίας) τις γνωρίζει. Αυτό που παρου-σιάστηκε ως αποκωδικοποίηση του D.N.A. θα ωφελήσει σε μικρή κλίμακα την γήινη επιστήμη, κυρίως σε θέματα ασθε-νειών. Παράλληλα θα παρασύρει απάνθρωπους επιστήμονες σε κακές χρήσεις[...]».

«Σας πληροφορούμε ότι όλα πηγαίνουν όπως τα είχαμε σχεδιάσει. Σας υπενθυμίζουμε και πάλι ότι έχετε ανάγκη προ-ετοιμασίας για τα μελλούμενα και όχι πληροφόρησης για τα δρώμενα. Η άφιξη των Ολυμπίων στη Γαία δεν είναι μόνιμη αλλά προσωρινή».

Για όσους ισχυρίζονται ότι μιλούν με Δία και Προμηθέα «Πρόκειται για οργανωμένη τάξη Αποστατών. Κανείς γήινος δεν μπορεί να επικοινωνήσει με τον Ιερό Άρχοντα του Φωτός, τον Δία, και τον αθάνατο δημιουργό, τον Προμηθέα. Ακόμη και ουράνιες οντότητες αδυνατούν να επικοινωνήσουν με τον Δία εάν δεν υπάρχουν λόγοι συμπαντικού ενδιαφέροντος. Προσοχή! Όσο πλησιάζει ο χρόνος επέμβασής μας τόσο οι Αποστάτες θα επιχειρούν την πρόκληση σύγχυσης και παρα-πληροφόρησης. Εμείς θα ενεργοποιούμε την κατάλληλη στιγμή τις αρχέγονες δυνάμεις των Ελλάνιων γόνων και των ενσαρκωμένων "Ε" για την απόκτηση δυνάμεων αυτοπρο-στασίας».

 

Ποιο θα είναι το μέλλον του κόσμου

«Η σταδιακή αποστολή αυτών που ονομάζετε "Ολύμπιες θεότητες" στην Γαία καθώς και ενσαρκωμένων "Ε" αποσκοπεί στην ενεργοποίηση των Ελλάνιων δυνάμεων του πλανήτη, στον οποίον, σύμφωνα με αμετάκλητη απόφαση του Ιερού Άρχοντα του Φωτός, θα επικρατήσει η Ελλάνια σκέψη για τη σωτηρία του. Σταδιακά θα σας αποκαλύψουμε σημαντικές πληροφορίες συμπαντικού ενδιαφέροντος οι οποίες θα συ-γκλονίσουν όλους τους ανθρώπους της Γαίας».

«Οι Αποστάτες μπορεί να αναγνωριστούν από την παντελή έλλειψη ευφυΐας, πνεύματος. Δεν γελούν ποτέ! Αν κάποτε γελάσουν, το πρόσωπό τους μεταβάλλεται σε μάσκα με συ-σπάσεις που παγώνουν την ψυχή».

«Έφθασε η ώρα που οι παλαιοί θεοί θα εμφανισθούν και πάλι στη Γη. Οι άνθρωποι πρέπει να τους υποδεχθούν και όχι να τους αποκρούσουν υπό την καθοδήγηση των Αποστατών και των συνεργατών τους, γιατί θα αντιληφθούν ότι δεν είναι μόνοι. Στον ένα και μοναδικό μεγάλο πόλεμο, οι παλαιοί θεοί θα νικήσουν».

«Οι αδιάφοροι άνθρωποι θα ξυπνήσουν και θα ακολουθήσουν (σημείωση: όχι φυσικά θρησκευτικά) τους παλαιούς θεούς».

«Θα έρθουν οι φωτεινοί πολεμιστές, οι πάνσοφοι δάσκαλοι για να προστατέψουν τους ανθρώπους. Η παλαιά γνώση και σοφία θα δοθεί και πάλι στο ανθρώπινο γένος».

«Έφθασε η στιγμή που θα αποκαλυφθούν τα μυστικά της Σελήνης, τα μυστικά του Άρη και της Ευρώπης. Οι υποθα-λάσσιες πόλεις θα λειτουργήσουν και πάλι για το καλό του πλανήτη της Γαίας. Θα έρθουν τα Φωτεινά Όντα και θα αφανιστούν τα σκοτεινά όντα και οι συνεργοί τους».

«Αγαπάμε τη Γαία και τους ανθρώπους και έχουμε στείλει δικούς μας ανάμεσά σας για να σας προστατέψουν».

«Παλαιά υπήρχαν όντα που ζούσαν σε κοιλότητες της Γαίας, της Μου, στα Ιμαλάια, στην Ελλάδα, στο Μεξικό και τους Πόλους. Ήταν απεσταλμένοι των Φωτεινών Όντων. Απόγονοι αυτών έχουν διασωθεί μέχρι σήμερα».

«Υπάρχουν μεταξύ των ανθρώπων υλοποιημένα όντα άλλων διαστάσεων που έχουν μετενσαρκωθεί σε ανθρώπινα σώματα και εργάζονται για το καλό του ανθρώπινου είδους. Μπορούν και βλέπουν πράγματα που δεν μπορούν να δουν οι γήινοι. Τα όντα αυτά, μισοί γήινοι και μισοί εξωγήινοι, εάν δεν τα γνωρίζεις, δεν ξεχωρίζουν. Διαφέρουν και βιολογικά από τον γήινο άνθρωπο».

«Οι άνθρωποι της Γης, δεν έχουν μάθει να χρησιμοποιούν την Αλήθεια. Όταν τη γνωρίζεις βλέπεις ποιος είναι φίλος ή εχθρός, οι περισσότεροι όμως αδιαφορούν για σένα. Οι άνθρωποι μόνοι τους κάνουν τους διαχωρισμούς. Δεν υπάρχει καλό ή κακό, δίκαιο ή άδικο, ηθικό ή ανήθικο. Όλα είναι μεταβαλλόμενα, το μόνο που παραμένει αναλλοίωτο, είναι η πραγματικότητα ότι υπάρχει ο κόσμος».

«Υπάρχουν υλοποιημένοι Αποστάτες που συνεργάζονται με τους γήινους συμμάχους τους».

«Οι Η.Π.Α. ψάχνουν για το χρυσό αετό του Δία - Αλεξάνδρου που τον έκανε άτρωτο».

«Λανθασμένες δικές σας ενέργειες δεν μπορούν να επηρε-άσουν τα δικά μας σχέδια. Όλοι σας είστε ελεύθερα και αυτόβουλα όντα, και μπορείτε να ενεργείτε κατά την κρίση σας με απόλυτη ελευθερία. Ουδέποτε θα σας υπαγορεύσουμε τρόπους ενεργείας. Να έχετε πίστη και επιμονή για αυτό που επιτελείτε. Σας επαναλαμβάνουμε για πολλοστή φορά ότι πρωτεύει η προετοιμασία σας για τα μέλλοντα να συμβούν. Προετοιμάσατε τους Ελλανίους γόνους για την υποδοχή των σκαφών της Ταξιαρχίας του Κυνός της Έβδομης Αποστολής στα οποία θα ηγείται ο Ζεύς-Αλέξανδρος, ο οποίος θα πάρει την θέση του στην Γαία με νέα ενσάρκωση για να οδηγήσει όλες τις γήινες Ελλάνιες δυνάμεις στη νίκη για την σωτηρία του πλανήτη. Έμβλημά του και σημείο αναγνώρισης θα είναι ο Αετός. Εσείς ήδη είστε έτοιμοι για την τελική φάση προετοιμασίας της συνάντησης με επιλεγμένες από εμάς οντότητες. Να είστε σε εγρήγορση γιατί ο χρόνος απαλλαγής της Γαίας από τους Αποστάτες πλησιάζει. Είμαστε στο πλευρό σας».

«Εμείς δημιουργήσαμε τις προϋποθέσεις εκείνες ώστε να απα-γορευτεί το άνοιγμα του τάφου της Σίουα που φέρεται ως τάφος του Αλεξάνδρου, γιατί δεν έχουν δημιουργηθεί ακόμη οι προϋποθέσεις εκείνες ώστε τα ευρισκόμενα εντός αυτού ευρήματα να μην περιέλθουν στην κατοχή των Αποστατών Σιωνιστών. Δεν πρόκειται μόνον περί τάφου, αλλά και περί θύλακος γνώσης και προστασίας σημαντικότατων αντικειμέ-νων. Μεταξύ αυτών υπάρχει κρύσταλλος υψίστης τεχνο-λογίας, ο οποίος ενεργοποιείται από τον ηλεκτρομαγνητισμό του σώματος του κατόχου του, φορτίζει τους συλλέκτες κο-σμικής ενέργειας και τους ομφάλιους λίθους στους οποίους προσδίδει ασύλληπτες ιδιότητες, όπως επηρεασμό της σκέψης παντός όντος από απόσταση και σε μεγάλη ακτίνα, τηλε-μεταφορά αντικειμένων και πολλά άλλα. Ακόμη στον θύλακα βρίσκονται πλήθος κειμένων που αφορούν την ανθρώπινη ιστορία των τελευταίων 100.000 (εκατό χιλιάδων) ετών. Στα κείμενα αυτά οι μύθοι μετατρέπονται σε πραγματικότητα και η πραγματικότητα σε γνώση. Άπαντα βρίσκονται καλά προ-στατευμένα και θα αποκαλυφθούν όταν πρέπει, με δική μας παρέμβαση, και για το καλό της ανθρωπότητας και την δόξα της Ελλάνια».

 

Εμείς τι βοήθεια μπορούμε να προσφέρουμε στο δικό σας έργο;

«Πολλές φορές έχετε βοηθήσει το έργο μας χωρίς να το αντιλαμβάνεστε, με την συνεχή ενημέρωση των Ελλανίων για την επικείμενη άφιξη μας που συντελεί στην αφύπνιση όχι μόνο των γόνων "Ε" αλλά και των γόνων Αποστατών που φοβούνται την δική μας επέμβαση. Κάθε γόνος "Ε" παίρνει μέρος σε πολλές αποστολές, σε πολλούς κόσμους και πολλά αστρικά συστήματα, είτε ενσαρκωμένος είτε όχι. Πριν από την ενσάρκωσή του στη Γαία το πραγματικό ουράνιο σώμα βρίσκεται σε κατάσταση πλήρους αποσυμπύκνωσης, (αραί-ωσης), συγκροτημένο σε ενεργειακό σύνολο μαζί με την ψυχή αναμένοντας εντολή να εισέλθει σε γήινο σώμα. Το αποσυ-μπυκνωμένο σώμα και η ψυχή σε γήινες συνθήκες είναι άφθαρτα. Όχι όμως κατόπιν χρήσης πυρηνικών όπλων τα οποία διασαλεύουν τη σύνθεση του ενεργειακού στροβίλου της ψυχής ώστε να μην μπορεί αυτή να ενσαρκωθεί, αλλά και χρήσης όπλων και μηχανών που διαθέτουμε τόσο εμείς όσο και οι Αποστάτες. Όταν το γήινο σώμα εκπληρώσει την αποστολή του, το πραγματικό ενεργειακό σώμα και η ψυχή εξέρχονται, και μετά από μία διαδικασία κάθαρσης επανέρ-χονται στον κόσμο των 11 διαστάσεων ώστε να δοθεί νέα αποστολή από ανώτερες οντότητες. Ο Φαέθων-Φοίβος- Απόλ-λων γνωρίζει την δράση των Αποστατών και για αυτό αφίχθη-κε στην Γαία ως αρχηγός όλων των ουρανίων δυνάμεων για την προστασία των Ελλάνιων και της ανθρωπότητας»

«Οι γήινοι επιστήμονες διατυπώνουν νόμους και θεωρίες για το σύμπαν με βάση τα γήινα δεδομένα και οδηγούνται σε λανθασμένες εκτιμήσεις. Το σύμπαν αλλού είναι πυκνοκατοι-κημένο και αλλού υπάρχει χάος, πράγμα το οποίο οφείλεται στις επικρατούσες συνθήκες περιοχών άγνωστων στην Γαία. Το σύμπαν είναι διάσπαρτο από ήχους, εικόνες και οντότητες που συμβιώνουν μαζί σας. Με την ενεργοποίηση των αρχέ-γονων δυνάμεων μέσω της ουδέτερης υπόφυσης (του "τρίτου ματιού", του ενεργειακού κέντρου του μετώπου), θα έρθετε σε επαφή με πραγματικότητες αδιανόητες από τους ανθρώπινους νόες».

«Η γαλαξιακή ομοσπονδία των "Ε", σμήνους δεκατριών γαλαξιών, έχει την δυνατότητα μεταφοράς της Γαίας σε άλλο ηλιακό σύστημα χωρίς επιπτώσεις στον άνθρωπο, στην πανίδα και χλωρίδα του πλανήτη, αλλά τούτο δεν θα επέλυε τα παρόντα προβλήματα που έχουν δημιουργήσει οι Αποστάτες. Έχουμε δυνατότητα θεραπείας και επίλυσης όλων των οικολογικών προβλημάτων που παρουσιάζει ο πλανήτης σας αλλά τούτο θα έκανε τον άνθρωπο ακόμη χειρότερο. Δεν έχουμε εντολή επέμβασης παρά μόνο επιτήρησης. Η εντολή επέμβασης θα δοθεί από τον Ιερό Άρχοντα του Φωτός (Δία) όταν δεν θα υπάρχουν άλλα περιθώρια αναμονής και όταν από τις πράξεις σας κινδυνεύουν να διασαλευτούν φυσικοί νόμοι που θα έχουν επιπτώσεις και στο εκτός Γαίας ουράνιο περιβάλλον. Τα πάντα θα συντελεστούν σε ελάχιστο χρόνο για να προστατεύσουμε το πολυτιμότερο τμήμα του ανθρώ-που, την ψυχή και το πνεύμα του. Αν αποσύρουμε τα σκάφη που περιβάλλουν τη Γαία τα οποία διορθώνουν κοσμικές κινήσεις προερχόμενες από δικές σας ανεξέλεγκτες πράξεις, τότε η Γαία θα κινδυνεύσει άμεσα. Βρισκόμαστε κοντά σας για να υλοποιήσουμε την υπέρτατη επιθυμία του Διός που είναι η διάσωση του πλανήτη σας. Αυτά που φαίνονται ακα-τανόητα από σας, είναι καθημερινές δικές μας δραστηριό-τητες. Να εύχεστε να μην γνωρίσετε τα τεράστιας έκτασης επερχόμενα φυσικά φαινόμενα, τα οποία είναι τρομερότερα και από τον Άδη. Από τη στιγμή που θα ξεσπάσουν και μετά, η δική μας επέμβαση καθίσταται δυσχερής. Όλα τα σχέδιά μας προβλέπεται να εφαρμοστούν λίγες ώρες πριν από κάθε εκδήλωση βίαιων φυσικών φαινομένων. Είμαστε οι Δυνάμεις του Φωτός μαζί με τους Μαχητές του Φωτός, και μοναδική αποστολή μας είναι να υλοποιήσουμε τα αισθήματα αγάπης του Ιερού Άρχοντα του Φωτός (Δία) και την μεγαλοθυμία του Υπέρτατου Δημιουργού που είναι το Όλον Φως».

«Μην παρασυρθείτε από την ψευδαίσθηση ότι είστε τέλειοι, θα είναι λάθος. Μόνο την βελτίωσή σας μπορείτε να πετύχετε. Μην ανεβάζετε τον εαυτό σας πάνω από τους άλλους για να θεραπεύσετε το εγώ σας. Ακόμη και όταν είστε μεγάλοι, χα-μηλώστε εσείς για να γίνετε ίδιοι με τους άλλους. Η ταπεινο-φροσύνη είναι δυσθεώρητη μπροστά στην ασθενική περηφά-νεια».

«Η Αληθινή Ιστορία του Λουκιανού περιγράφει την Αργο-ναυτική Εκστρατεία και τις ουράνιες συγκρούσεις των Αργοναυτών. Περιήλθαν σε γνώση του Λουκιανού αρχαιό-τατα κείμενα τα οποία φυλάσσονταν στον ναό της Αρτέμιδας στην Γορίτσα Βόλου. Τα κείμενα αυτά σήμερα βρίσκονται κρυμμένα σε σπήλαιο του Πηλίου».

«Το 11.665, πριν καν εσείς αρχίσετε να αριθμείτε, κραταιός Άρχοντας του Σείριου ήταν ο κυρίαρχος Απόλλων - Φαέθων- Φοίβος. Το ηλιακό σύστημα Ήλιος - Απόλλων και η αστρική περιοχή της Αργούς, σύμφωνα με τη δική σας ονομασία, δέχθηκαν αιφνιδιαστική επίθεση από δυνάμεις των Από-στατών του Δράκοντα και του Όφεως, που αποσκοπούσε στην κυριαρχία στις πλούσιες περιοχές σε Αργό, όπως είναι ο πλανήτης Αφροδίτη και ο αστερισμός της Αργούς, και σε Τριτώνιο, όπως είναι οι δορυφόροι του Κρόνου. Σε βοήθεια του Απόλλωνα έσπευσαν οι δυνάμεις της 7ης Αποστολής της Ανδρομέδας με την πολέμαρχο 81 στρατιών, την Αθηνά. Στη σύγκρουση η οποία διασώθηκε στην ιστορία σας ως Αργο-ναυτική Εκστρατεία, πήραν μέρος και γήινες δυνάμεις ενσαρκωμένων "Ε", οι γνωστοί ως γιοί θεών, ημίθεοι και ήρωες. Η Αργοναυτική Εκστρατεία περιγράφει τα στάδια της προετοιμασίας, της διεξαγωγής του αγώνα, και της μετάβασης και επιστροφής των γήινων δυνάμεων. Στην Ιλιάδα περιγράφονται συγκρούσεις γήινων δυνάμεων στα διάφορα πεδία των μαχών της Γης. Στην αφήγηση που διασώθηκε σε εσάς, περιγράφεται και η συμμετοχή των Ολύμπιων. Ποτέ δεν υπήρξε διχασμός των Ουράνιων Δυνάμεων γιατί δεν το επέτρεπε ο Ζεύς, όπως αναφέρει ο Όμηρος. Μερικοί από τους Ολύμπιους ενσαρκώνονταν και κατέβαιναν στην Γαία για την παροχή βοήθειας στην προετοιμασία των γήινων δυνάμεων. Η περιγραφή των Αργοναυτικών του Ορφέα διέσωσε τη σύ-γκρουση που έγινε -λόγω της εξάντλησης των αποθεμάτων Αργού των Αποστατών- στην περιοχή του ηλιακού συστήμα-τος "Απόλλων", του Σείριου, και του αστερισμού της Αργούς, υπό συγκεκαλυμμένη αφήγηση. Ο Λουκιανός αναφέρει με δική του ερμηνεία αληθινά γεγονότα ιπτάμενων μέσων που δεν τα γνώριζε ούτε μπορούσε να φανταστεί. Οι περιοχές συγκρούσεων στη Γαία ήταν η Β. Αφρική, η Αίγυπτος και η Ατλαντίδα, ενώ στους ουρανούς ήταν η Σελήνη, ο πλανήτης Αφροδίτη, άστρα του αστερισμού της Αργούς. Δεύτερος στόχος των Αποστατών ήταν η απόκτηση του Χρυσόμαλλου Δέρατος, του εξελιγμένου σκάφους και νοητικού όπλου της Γαλαξιακής Συνομοσπονδίας. Οι κύριες δυνάμεις των Από-στατών προέρχονταν από τα αστρικά συστήματα του Δράκο-ντα και του Όφεως. Ενισχύθηκαν από τους Αποστάτες της Λίλιθ που είχαν καταλάβει και τη Σελήνη και τη χρησιμοποι-ούσαν ως βάση εξόρμησης. Ήταν Δυνάμεις από τον Ε του  Βοώτη υπό την αρχηγία του Ενδυμίωνα του Δράκοντα, οι οποίοι εκμεταλλευόμενοι την ανεκτικότητα και μεγαλοθυμία του Ιερού Άρχοντα του Φωτός, Δία, προσπάθησαν να κυριαρ-χήσουν στη Γαία. Οι υπέρτερες δυνάμεις του κραταιού Άρχο-ντα Απόλλωνα αιφνιδιάστηκαν αρχικά και είχαν απώλειες. Στη συνέχεια όμως πήραν την πρωτοβουλία των κινήσεων και συνέτριψαν τους αντιπάλους τους».

«Οι Ελλάνιες Δυνάμεις όταν έφθασαν στη Σελήνη, εξαπατή-θηκαν από τους Αποστάτες, συμμάχησαν μαζί τους για να πολεμήσουν κατά των Δυνάμεων της Γαλαξιακής Συνομο-σπονδίας των "Ε". Όταν αντιλήφθηκαν την παγίδα, τους εγκατέλειψαν και επέστρεψαν στον φυσικό τους χώρο».

«Οι Αποστάτες είχαν απαγάγει τον Ενδυμίωνα και στο σώμα του ενσαρκώθηκε ο αρχηγός τους. Αρχικά, κατέλαβαν -με τα πληρώματα της Λίλιθ-, τη Σελήνη, την Αίγυπτο, την Ατλα-ντίδα και την Αφροδίτη, παρά την προειδοποίηση του Κυρίαρ-χου Άρχοντα Απόλλωνα να μην το επιχειρήσουν γιατί θα υπήρχε άμεση τιμωρία τους. Όμως αυτοί αψήφησαν την προειδοποίησή του και σε πρώτη φάση επικράτησαν».  (Επειδή οι Αποστάτες επιθυμούσαν να εποικισθεί η Αφροδίτη με όντα πυριτίου -μόνο αυτά αντέχουν τη θερμοκρασία της- από τον αστερισμό του Δράκοντα).

«Στο διάστημα μεταξύ Σελήνης και Αφροδίτης είχε δημιουρ-γηθεί ισχυρότατο αόρατο ηλεκτρομαγνητικό πλέγμα για την εξουδετέρωση των Ανδρομεδίων Δυνάμεων». (Το πλέγμα αυτό καταστράφηκε από τα μόνιμα ηλεκτρομαγνητικά νέφη που τοποθέτησε γύρω από τον πλανήτη Αφροδίτη, ο Ήφαι-στος).

«Στη Σελήνη υπήρχε σύστημα τηλεσκοπίων που ενισχυόταν από δορυφόρους που ήταν σε τροχιά γύρω από την Γη». (Προς παρακολούθηση της γήινης επιφανείας. Χρησιμοποι-ούνταν και οπτικές διόπτρες και διόπτρες υπερύθρων. Τα σκάφη ήταν τάχιστα και είχαν επάνω τους εικόνες ζώων, πτηνών, ψαριών).

«Τα όπλα των Μαχητών του Φωτός ήταν τέτοια που αποσυ-μπύκνωναν το σώμα του αντιπάλου που χτυπούσαν». (Ακαρι-αία αποσυμπύκνωση κλωνοποιημένων και μεταλλαγμένων όντων του στρατού των Αποστατών, με αποτέλεσμα την θανατηφόρα μόλυνση της γήινης ατμόσφαιρας με μικρόβια και ιούς).

«Οι Αποστάτες με την αρχική τους επίθεση απέκτησαν το Χρυσόμαλλο Δέρας και πίστευαν πως με αυτό θα νικήσουν τις Δυνάμεις του Απόλλωνα. Όμως δυστυχώς για αυτούς, δεν μπόρεσαν να το χρησιμοποιήσουν». (Ίσως από άγνοια του κώδικα ασφαλείας; Αρχικά οι Αποστάτες απέκτησαν τοπικά πλεονεκτήματα στο πεδίο της μάχης, αλλά με την αντεπίθεση των Ανδρομέδιων ο Ενδυμίων σκοτώθηκε, οι Αποστάτες ηττήθησαν και παραδόθηκαν άνευ όρων).

«Ο Κυρίαρχος Άρχοντας Απόλλων - Φαέθων- Φοίβος, κατέ-στρεψε όλα τα ουράνια εμπόδια που είχαν τοποθετήσει οι Αποστάτες, βοηθούμενος και πάλι από τον Ήφαιστο. Οι Δυνάμεις των Αποστατών αιχμαλωτίστηκαν. Και εκδιώχθη-καν τα τελευταία υπολείμματά τους από τη Σελήνη. Τους ενέκλεισε σε ηλεκτρομαγνητικούς κλωβούς διπλής πολικότη-τας και με χωροχρονική στρέβλωση τους μετέφερε στο Σείριο. Τους αρχηγούς των Αποστατών τους έστειλε στον αστερισμό του Κάνωπος σε χώρους ύψιστης ασφάλειας. Για να μην υπάρξει πιθανότητα απόδρασης ή εξέγερσης, οι κλωβοί τοπο-θετήθηκαν σε πυκνή ηλεκτρομαγνητική νέφωση, η οποία προκαλούσε ελαφρά παράλυση και απώλεια πνευματικών δυνάμεων. Η αυτοκράτειρα Ήρα και ο κυρίαρχος Άρχοντας Απόλλων, επειδή δεν είχαν καμία εμπιστοσύνη στους Αποστάτες και τις υποσχέσεις μετανοίας τους, αποφάσισαν  την εξόντωσή τους μέχρι ενός».

(Σε αυτό διαφώνησε ο Ιερός Άρχων του Φωτός, Δίας, ο οποίος έδωσε εντολή στους Αποστάτες να αποχωρήσουν όλοι από το σκάφος Σελήνη και από την Αίγυπτο, και το κοσμοσκάφος "Λίλιθ" να παραμείνει σε τροχιά στην αθέατη πλευρά της Σελήνης. Επίσης να εκκενωθεί εντελώς η Βόρειος Αφρική. Επέτρεψε σε μέρος των Αποστατών που υποσχέ-θηκαν ότι δεν θα δημιουργήσουν μελλοντικά προβλήματα, να ζήσουν στην Ατλαντίδα. Οι Αποστάτες της Ατλαντίδας, μετά από όλες αυτές τις ευεργεσίες, λάτρευσαν τον Δία ως Θεό. H ενέργεια αυτή των Αποστατών προκάλεσε την οργή του Γιαχβέ, αρχηγού τους, που επιτέθηκε με δυνάμεις από τη Λίλιθ και κατέλαβε εκ νέου την Αίγυπτο και την Ατλαντίδα, κάτι που τον έφερε αντιμέτωπο με τον Ηρακλή. Ο Γιαχβέ, το 9.560 π.Χ. ηττήθηκε στην Αίγυπτο και υποχώρησε στην Ατλαντίδα. Στη συνέχεια ο Ηρακλής χρησιμοποίησε καταστροφικά όπλα που την καταβύθισαν. Υπολείμματα των Αποστατών που είχαν αποικίσει παράλια Αμερικής, Ευρώπης και Αφρικής, διασώθηκαν και δεν έχουν εξοντωθεί ως τις μέρες μας, το 2.003 μ.Χ. Συμφώνως προς τους Ολύμπιους, οι διασωθέντες Αποστάτες ευθύνονται για την σημερινή κατάσταση του πλανήτη. Σήμερα, την Εποχή της Νέας Μεγάλης Ασέβειας προς τον Άνθρωπο, τη Φύση και τον Δημιουργό, πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για νέα Επέμβαση των Ολυμπίων. Οι Αποστάτες γνωρίζουν πως επίκειται νέα Ολύμπιος Επέμβαση, και με χρήση των πλέον αντιανθρώπινων μέσων, εξουδετερώνουν κάθε ανθρώπινη αντίδραση για να μην έχει ο Δίας δικαίωμα Επέμβασης).

«Πολλές από τις οντότητες αυτές (εξωγήινων που ζουν στη Γη) κατά την φάση της συμπύκνωσης υποκύπτουν σε υλικές επιθυμίες. Χάνουν τις υπερβατικές τους ιδιότητες και παραμέ-νουν με υλική υπόσταση στη Γαία. Ο γήινος άνθρωπος με τη διάρρηξη της ουδέτερης υπόφυσης του εγκεφάλου του μπορεί να αποκτήσει υπερβατικές ιδιότητες και να γίνει σαν εμάς».

«Εάν αυτοί που επιθυμούν την εκδίωξη των Αποστατών και την σωτηρία της Γαίας δεν φθάσουν να είναι το ένα εκατοστό του πληθυσμού της (δηλαδή 60.000.000) δεν δυνάμεθα να επέμβουμε, πλην λόγω έκτακτης ανάγκης και μετά από απόφαση του Δία. Η συνεχής ενημέρωση των ανθρώπων για την δική μας αποστολή θα αυξήσει τον αριθμό των αφυ-πνισμένων και θα επισπεύσει το χρόνο της επέμβασής μας. Εάν όμως οι άνθρωποι είναι ευτυχισμένοι με τις συνθήκες που επικρατούν, τότε πρέπει να σεβαστούμε την ευτυχία τους».

 «Η Γαία, σύμφωνα με τη δική σας αρίθμηση, εδώ και 13.000 χρόνια πριν την εποχή σας, βρίσκεται κάτω από την κυριαρχία των Αποστατών, οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν την ανοχή και μεγαλοθυμία του Ιερού Άρχοντα του Φωτός, ο οποίος  απαγόρευσε την εξόντωσή τους και την απομάκρυνσή τους από το ηλιακό σας σύστημα. Οι προσπάθειες επανασύνδεσης της Γαίας με τη Γαλαξιακή Συνομοσπονδία των "Ε" απέτυχαν λόγω των εμποδίων που δημιουργούν οι Αποστάτες. Οι πνευ-ματικές ικανότητες των ανθρώπων έχουν υποχωρήσει από τον τρόμο που προκάλεσε ο μεγάλος κατακλυσμός».

«Η πνευματική κατάσταση μίας μεγάλης μερίδας του πλη-θυσμού της Γαίας, της επιτρέπει να διακρίνει ότι έχουν δημιουργηθεί οι προϋποθέσεις επέμβασής μας για την απελευ-θέρωσή της από τους Αποστάτες. Ενημερώστε τους Ελλά-νιους για την επικείμενη επέμβασή μας, τον επικείμενο Γαλαξιακό πόλεμο και την απαλλαγή της Γαίας από τα δεινά των Αποστατών. Ελλάνιοι, είμαστε στο πλευρό σας. Ο Ελληνισμός θα ανέλθει στο ύψιστο σημείο της πνευματικής ακμής. Έρρωσθε».

(Οι Αποστάτες μετά την ήττα τους στην Ατλαντίδα, υποσχέθησαν πρώτον, ότι δεν θα ξαναδημιουργήσουν προβλήματα και δεύτερον, ότι εάν οι Ολύμπιοι τους ζητήσουν βοήθεια, θα σπεύσουν. Αμφότερες οι υποσχέσεις αυτές, λησμονήθηκαν. Τα πληρώματα της Λίλιθ υπεσχέθησαν ότι δεν θα ξαναπροσπαθήσουν να καταλάβουν την Αφροδίτη. Γύρω από την Αφροδίτη έχει δημιουργηθεί νέφος αερίων που αποτρέπει την επιβίωση των Αποστατών. Σύμφωνα με τους Ολύμπιους, αυτό το νέφος αερίων θα χρησιμοποιηθεί στο μέλλον για την δημιουργία ατμόσφαιρας -μέσω της χρήσης κυανών φυκιών- στην Αφροδίτη, όπως είχε γίνει και στην Γη).

(Όταν ηττήθηκαν οι Αποστάτες, ο πατέρας του Αιήτη -κατά τη Μυθολογία ο Απόλλων ή ο Άρης-, έδωσε το Χρυσόμαλλο Δέρας για φύλαξη στον πλανήτη Άρη. Οι Αργοναύτες δυσκολεύτηκαν πολύ στην επιχείρηση Χρυσόμαλλο Δέρας. Σύμφωνα με τα Αργοναυτικά του Ορφέα και την Αληθινή Ιστορία του Λουκιανού, ενώ η Αργώ επέστρεφε από τον πλανήτη Άρη, εγκλωβίστηκε σε μία γιγαντιαία διαστημική πολιτεία που την μετέφερε στη Σελήνη).

Ολύμπιοι: « Η αστροπολιτεία ανήκε στις δυνάμεις του Ποσει-δώνα και ήταν το μητρικό σκάφος των δυνάμεών του».

(Ο Ποσειδών παραλαμβάνει μέσα στο μητρικό σκάφος, την αστροπολιτεία του, την Αργώ, κρατά το Χρυσόμαλλο Δέρας και για λόγους ασφαλείας, κατ’ εντολή του Διός το κρύβει σε βαθύ υποθαλάσσιο σπήλαιο στις Βόρειες Σποράδες στο Αιγαίο για να μην το βρουν οι τιμωρημένοι Απόλλων και Ήρα αλλά και οι Αποστάτες ώστε να έχει πρόσβαση σε αυτό μόνο ο ίδιος, η Αθηνά και οι δυνάμεις τους. Εκεί βρίσκεται έως και σήμερα. Η επιστροφή στη Γη έγινε με την Αργώ. Η διάρκεια του ταξιδίου ήταν 12 ημέρες. Ο Ορφέας αναφέρει ότι η Αργώ περιπλανήθηκε στην Καραϊβική -Καραμβία-, στα επιπλέοντα νησιά, στις Βερμούδες -θάλασσα Σαργασσών-, όπου και έγινε η απογείωση, και μετά από 9 ημέρες έφθασε στη Σελήνη. Συμπτωματικά [;] σήμερα η NASA χρησιμοποιεί την ίδια ευρύτερη περιοχή για τις εκτοξεύσεις των πυραύλων της και οι σύγχρονες προσθαλασσώσεις των διαστημοπλοίων ομοιά-ζουν καταπληκτικά με την  περιγραφή της προσθαλάσσωσης της Αργούς, σύμφωνα με τον Λουκιανό. Κατά τον Λουκιανό, όλα συνέβησαν μέσα σε 2 έτη. Επτά μήνες παρέμειναν στον Σείριο μετά την ήττα των Αποστατών, γύρω στους 12 μήνες διήρκεσε ο διαστημικός και ο γήινος πόλεμος, ενώ 5 μήνες διήρκησαν τα ουράνια ταξίδια της Αργούς. Ο Ορφεύς περι-γράφει 4 ταξίδια των Αργοναυτών στα Ηλύσια Πεδία και στις νήσους των Μακάρων του Σείριου. Σύμφωνα με τον Λουκι-ανό, εκεί ήταν βασιλεύς ο Ραδάμανθυς ο υιός του Μίνωα που τους πληροφόρησε για τους κινδύνους του ταξιδίου και τους παρεχώρησε τον Ναύπλιο -υιό του Ποσειδώνα και της Αμυμώνης- ως πλοηγό της Αργούς για να τους οδηγήσει έως ότου φθάσουν στον πλανήτη Άρη. Εκείνος τους βοήθησε να μεταφερθούν, με την τεραστίων διαστάσεων αστροπολιτεία του Ποσειδώνα).

(26.07.02 18:05, στον επίπεδο βράχο του εσωτερικού της Κασταλίας)

«Αγαπητοί Ελλάνιοι Αδελφοί, Χαίρεσθε εν Ειρήνη. Παρά τις προσπάθειες της Γαλαξιακής Ομοσπονδίας και την εθελοντική προσφορά πολλών από σας για την βελτίωση του ανθρωπίνου γένους, οι ενέργειες ορισμένων ανθρώπων καθοδηγούμενων υπό των στασιαστών, απειλούν την ύπαρξη του πλανήτη και όλων των μορφών ζωής σε αυτόν. Σκάφη της Έβδομης αποστολής αφίχθησαν για ενίσχυση των επίγειων στρατευμά-των μας και έχουμε ήδη αναλάβει δράση για την διάσωση και την ολοκληρωτική απελευθέρωση του πλανήτη από τους Στασιαστές και όλους όσοι συνεργάζονται μαζί τους. Ο αγώνας θα διαρκέσει αρκετά έτη και θα συμμετάσχουν σε αυτόν άπαντες οι Ελλάνιοι στην Γαία. 'Eκαστος εξ υμών θα αφυπνίζεται και θα προσεγγίζεται από εμάς την κατάλληλη στιγμή, με σκοπό την ανάληψη θετικής αποστολής. Ουδείς θα ενεργήσει αποστολή βίας, μόνο σύμφωνη προς τις ιδέες, τις αρχές και τις αξίες του Ελληνισμού. Προσέξτε όσους γήινους ισχυρίζονται ότι εκπροσωπούν εμάς, ή ότι συμμετέχουν σε ομάδες 'Eψιλον, ή ότι ήδη κατέχουν πολεμική τεχνολογία δική μας. 'Aπαντες ομιλούν ψευδώς. Ακόμη, επισημαίνουμε ότι όλοι οι επίγειοι είστε ίσοι μεταξύ σας και όχι αρχηγοί άλλων. Δεν επιτρέπεται να δημιουργήσετε διακρίσεις με βάση το χρώμα, τη φυλή, το έθνος, το κράτος, τη θρησκεία, την τάξη, το φύλο, την ηλικία, ή την υγεία εκάστου. 'Aπαντες θα διαδώσετε τον Ελληνισμό ανά τον κόσμο ως τιτάνες ήθους και θα προετοιμάσετε αυτόν για την τελική αναμέτρηση σε πεδία πυκνώσεων και αραιώσεων. Οι δυνάμεις της Έβδομης Αποστολής θα στηρίζουν κάθε θετική προσπάθειά σας. Η επικράτηση του Ελληνισμού θα είναι απόλυτη. Ο Ιερός 'Aρχων του Φωτός είναι μαζί σας. 'Eρρωσθε. ΑΛΕΞΑΝ-ΔΡΟΣ-ΖΕΥΣ».

(22 Δεκεμβρίου 2002, 00:15) «O Κραταιός Άρχων του Φωτός, ο Απόλλων, και η Φοίβη-Άρτεμις, αφίχθησαν εις Γαίαν, εξαιτίας της αντιμετώπισης της δεύτερης φάσης του Ολύμπιου σχεδίου "ΑΝΑΤΟΛΗ", το οποίο ετοιμάζουν οι γήινοι Αποστάτες, και προς ενίσχυση των ηλιακών πεδίων του συμπαντικού έλικα της Γαίας ο οποίος βρίσκεται στους Δελφούς. Οι ευρεθέντες εις Κασταλίαν πηγήν ετέθησαν υπό προστασίαν και ευεργετικήν ακτινοβόλησιν δια την αφύπνισιν του πνεύματος αυτών και της ανόδου των εις δεύτερον επίπεδον ηλιακής μυήσεως, προς ενεργοποίησιν της ουδετέρας υποφύσεως και την νοητικήν επικοινωνίαν μεθ’ υμών. Έρρωσθε». (Το άνωθεν μήνυμα είχε κυκλοφορήσει υπό δυσνόητη και ασύντακτη, ασυνάρτητη μορφή, στην οποία το σχέδιο "ΑΝΑΤΟΛΗ" φαίνεται ως σχέδιο των Αποστατών).

«Η παρουσία Ελλανίων εις την Κασταλίαν πηγήν των Δελφών (στις 22 Μαρτίου 2003, 00:10 - 02:30), οι οποίοι αναζητούσαν σημάδια της υπάρξεώς μας, μας ικανοποίησε. Εμείς δημιουρ-γήσαμε τις παραστάσεις των φωτογραφιών. Η αναζήτησις των Ελλανίων ήταν κίνησις καθαρής καρδίας. Την στιγμήν που ευρίσκοντο μέσα στον χώρο της πηγής, εμείς είμεθα κάτωθεν της δεξιάς κορυφής των Φαιδριάδων για να μην γίνει αισθητή η δική μας παρουσία. Άπαντες οι παριστάμενοι ακτινοβολή-θησαν διά την ενεργοποίησιν των αρχεγόνων δυνάμεών των, και την προετοιμασίαν της διαδικασίας της ηλιακής μυήσεως. Άπασαι αι δυνάμεις που φυλάσσουν τον χώρο, προέρχονται από την Ανωτέρα Τάξιν Συμμάχων του γαλαξία του Κενταύ-ρου και Τοξότου, οι οποίοι ανήκουν εις την Έβδομη Απο-στολήν. Άπαντα τα ενεργειακά φαινόμενα τα οποία συνετελέ-σθησαν, αποσκοπούσαν εις την κάθαρσιν της πηγής με ιονισμόν του ύδατος και την αναδιάταξιν των μορίων του, καθώς επίσης και εις την συντήρησιν κοσμικών δυνάμεων με τον καθαρμό του συμπαντικού έλικος της Γαίας και προστασίαν του Ελλανίου χώρου. Η Δύναμις μεθ’ ημών. Έρρωσθε».

 

(17.02.2004) Μήνυμα χωρίς ερώτηση

«Χαίρεσθε εν ειρήνη. Ελληνισμός σημαίνει ιδέες, αρχές και αξίες. Σημαίνει αγάπη, ειρήνη, ελευθερία, δικαιοσύνη και ήθος. Σημαίνει αλήθεια, γνώση, όραμα, λογική, έρευνα και αναζήτηση. Σημαίνει τέχνες και επιστήμες. Σημαίνει πρόοδος, ισότητα, αξιοκρατία, δημιουργία και έκφραση. Σημαίνει γενναιότητα, θάρρος, αυταπάρνηση, φιλοπατρία και φιλαν-θρωπία. Σημαίνει χαμόγελο, ευγένεια, καλοσύνη, προσφορά, φιλοξενία, αποδοχή, αλληλεγγύη και σεβασμό. Σημαίνει μέτρο, κάλλος και αρμονία. Σημαίνει Φως αιώνιο, άσβεστο και ζωογόνο. Σε αντιδιαστολή με τον Ελληνισμό, Κρονισμός - Σιωνισμός σημαίνει σκότος, φόβος και υποταγή. Σημαίνει εξουσία, πόλεμος, εκδίκηση, τιμωρία, επιβολή, δουλεία, βία και οδύνη. Σημαίνει υλισμός (ανηθικότητα), θράσος, απλη-στία, συμφέρον, αρπαγή, κλοπή και καταπάτηση. Σημαίνει ψεύδος, αδικία, αγνωμοσύνη, κοροϊδία και φθόνο. Σημαίνει εγωισμός, αμάθεια, διακρίσεις, ρατσισμός και υπερβολή. Σημαίνει όλεθρος, καταστροφή και όνειδος. Ελλάνιοι αδελ-φοί, διαδώστε τον Ελληνισμόν ανά τη Γαία. Ορθώστε Ολύμπιον ανάστημα και πολεμήστε τον Κρόνον απανταχού. Εγγύς ο χρόνος για την απελευθέρωση του πλανήτη. Ο Ιερός Άρχων του Φωτός, Δίας, μεθ’ υμών εστί. Έρρωσθε».

 

 

 

by Νέο Άστρο

Φως και Χαρά

Follow him @ Twitter | Facebook | Google Plus

Tags: