ΑΣΤΡΟ ΣΥΝΟΨΙΣ ΝΕΟ ΑΣΤΡΟΟι ιπτάμενοι δίσκοι γενικώς είναι ανεπιθύμητοι για την στρα-τιωτική, πολιτική και τη θρησκευτική εξουσία, γι’ αυτό γίνε-ται συστηματική προσπάθεια είτε να τους αγνοούν είτε να διαψεύδουν την ύπαρξή τους, είτε να γελοιοποιούν χιλιάδες αξιόπιστους μάρτυρες. Για τις πολιτικές αρχές η εμφάνιση εξωγήινων όντων είναι ανεπιθύμητη, επειδή θα προκαλέσει γενικό πανικό με άμεση συνέπεια την εξαφάνιση κάθε τάξης και την κατάρρευση των αρχών της εξουσίας. Ακόμη μεγαλύ-τερη σύγχυση και κρίση θα δημιουργήσει στις διάφορες θεσμικές θρησκευτικές αρχές η εμφάνιση εξωγήινων επισκε-πτών στη Γη, εάν αποδειχθεί ότι οι ουράνιοι επισκέπτες έχουν, αν έχουν, διαφορετικές θρησκευτικές αντιλήψεις, εντελώς ξένες προς τις γήινες. Νομίζω ότι οι εξωγήινοι δεν είναι επισκέπτες από ένα μόνο πλανήτη αλλά από διάφορους, οπότε είναι φυσικό να διαφέρουν μεταξύ τους, όπως και τα σκάφη τους, στη φύση και το μέγεθος. Αν είναι όντα της δικής μας περίπου βιολογικής κατάστασης (έστω κι αν αναπνέουν μεθά-νιο ή αμμωνία ή τρέφονται με πετρέλαιο ή θειικό οξύ κ.λπ.) δηλαδή αν είναι, όπως εμείς, λίαν περιορισμένης διάρκειας ζωής, τότε τα όντα αυτά έρχονται αναγκαστικά από πλανήτη του Ηλιακού μας Συστήματος και όχι πέρα από αυτόν!!!

Αν όμως πρόκειται για επισκέπτες πού προέρχονται από πλέον απομακρυσμένες περιοχές του σύμπαντος, αυτό προϋποθέτει ότι μπόρεσαν να παρατείνουν τη ζωή τους πολύ πιο πέρα από τα χρονικά όρια της ζωής των ανθρώπων, και η πνευματική τους στάθμη είναι τόσο ανώτερη που ο ανθρώπινος νους δεν θα μπορέσει ποτέ να συλλάβει. Οι άνθρωποι μπροστά τους μοιάζουν με ποντικό ο οποίος αναγνωρίζει το καλό βιβλίο από την καλή ή κακή γεύση που έχουν τα φύλλα του! Πιθανόν τα όντα αυτά να είναι τόσο ανώτερης πνευματικής στάθμης ώστε να μην τους είναι καθόλου αναγκαίο να έρχονται σε επαφή με τους ανθρώπους της Γης, όπως εμείς δεν διανοούμαστε να πιάσουμε κουβέντα με ένα κουνούπι, μια μύγα ή ένα ψάρι. Ένα τεράστιο «πούρο» πού παίζει τον ρόλο του αεροπλα-νοφόρου φέρνει τα ανθρωποειδή αυτά οντά στη Γη. Το κα-θαυτό όχημα είναι τεραστίων διαστάσεων, έχει συνήθως σχήμα πούρου και εμφανίζεται όρθιο και ασάλευτο, σε αρκετό ύψος. Μικροί ιπτάμενοι δίσκοι, διαμέτρου περίπου 6-10 μέτρων, μεταφέρονται από το όχημα αυτό. Στέλνουμε αποστολές στο διάστημα και προϋποθέτουμε ως αυτονόητο ότι, μόλις φθάσουν σε ένα ξένο πλανήτη οι αστροναύτες μας, θα γίνουν δεκτοί με ανοικτές αγκάλες, θα τους περιποιηθούν, και θα τους αφήσουν να επιστρέψουν στη Γη ανενόχλητοι. Πώς όμως υποδεχόμαστε εμείς τους ξένους επισκέπτες; Όταν εμφανισθεί ένας ιπτάμενος δίσκος στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει δοθεί διαταγή να καλούν τον ιπτάμενο δίσκο να προσγειωθεί, και αν δεν συμμορφωθεί να τον καταρρίπτουν. Οι ιπτάμενοι δίσκοι όμως κάνουν συστηματική έρευνα σε όλη τη Γη και αδιαφορούν για τα πολιτικά σύνορα των κρατών της Γης, που πιθανόν και να αγνοούν.

«Καθένας από αυτούς που ονομάζετε θεούς του Ολύμπου, ευρισκόμενος στη συμπαντική του βάση μπορεί να ανα-παράγει την εικόνα του σε όποια μορφή θέλει, και σε όσα ενεργειακά αντίγραφα θέλει και με δέσμες ακτίνων ταχυονίων ή νιονίων μπορεί μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα να στέλνει τη μορφή του σε πολλαπλά σημεία του σύμπαντος ταυτοχρό-νως, δίνοντας εντολές σαν να ήταν παρών. Πολλοί εξωγήινοι πολιτισμοί αναπαράγουν ενεργειακά αντίγραφα των σκαφών τους τα οποία μπορούν να εκτελούν πολεμικές αποστολές και τα στέλνουν σε όποιο σημείο του σύμπαντος θέλουν χωρίς αυτοί να χρειάζεται να μετακινηθούν. Η καταστροφή ενός ενεργειακού αντιγράφου δεν επηρεάζει το πρωτότυπο που έχει τη δυνατότητα να το αναπαράγει αμέσως, η καταστροφή όμως του προτύπου εξαφανίζει μαζί όλα τα ενεργειακά αντίγραφα. Οι εξωγήινοι όταν ταξιδεύουν μεταφέρουν μαζί τους ολογραφικά την οικογένειά τους και όλη την εικόνα του εγγύς και του ευρύτερου περιβάλλοντός τους ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα διατάραξης του ψυχισμού τους και να μη νιώθουν μοναξιά. Στους εποικισμούς των νέων πλανητών δημιουργούν ανάλογο ολογραφικό περιβάλλον, ίδιο με αυτό της πατρίδας τους, ώστε να μην έχουν την αίσθηση ότι έφυ-γαν. Έχουν επίσης τη δυνατότητα να δημιουργούν ολογραφι-κά φαινόμενα διαβάζοντας τη σκέψη του ανθρώπου από από-σταση και να προβάλουν  καταστάσεις που επιθυμούν μέσα στη συνείδησή του».

 

«Τα νιόνια είναι ειδικά σωμάτια που παράγει ο εγκέφαλος. Ταξιδεύουν με ταχύτητα εκατομμύρια φορές μεγαλύτερη από αυτήν του φωτός και μεταφέρουν τη σκέψη του ανθρώπου στα πέρατα του σύμπαντος ακαριαία. Ο πυρήνας του νιονίου είναι το σκεπτόνιο ,το οποίο παράγει την ισχυρότατη ενέργεια της σκέψης και την μεταφέρει ακαριαία σε τεράστιες αποστάσεις. Τα νιόνια γεννιούνται στον εγκέφαλο, υπάρχουν ή δεν υπάρχουν κατά βούληση, πάνω και κάτω από τη ζωή. Οι ουράνιοι πολιτισμοί εγκλωβίζουν την ενέργεια της σκέψης σε ειδικούς ομφαλούς συμπύκνωσης και τη χρησιμοποιούν ως κινητήρια δύναμη στα ταξίδια τους. Η ταχύτητα των νιονίων επιταχύνεται ή επιβραδύνεται, ανάλογα με τη συναισθηματική και βιολογική κατάσταση του ανθρώπου. Ο συστατικός πυρή-νας του νιονίου είναι το σκεπτόνιο, το οποίο παράγει και υλο-ποιεί τη φωτεινή ενέργεια της σκέψης και, με άπειρη ταχύ-τητα, τη μεταφέρει ακαριαία στις παρυφές του σύμπαντος.
Τα σκεπτόνια κινούνται σε ομόκεντρους κύκλους και καταλαμβάνουν ακαριαία τον χώρο που τους προσφέρεται. Μηδενίζουν τον χωροχρόνο, δεν πειθαρχούν στις δεσμεύσεις του, δεν μπορούν να ενταχθούν σε αυτόν και έχουν τη δυνατότητα να τον παραμορφώνουν. Απορροφούν ακαριαία τον χρόνο και επηρεάζουν το παρελθόν και το μέλλον. Εκμηδενίζουν την κίνηση και μόνο η δική τους κίνηση υπάρχει. Υπάρχουν και δεν υπάρχουν κατά βούληση. Βρίσκονται παντού, όπου υπάρχει ζωή. Κινούνται ακαριαία εντός και εκτός του συμπαντικού χωροχρόνου και σε κάθε γνωστή διάσταση χωρίς κανένα περιορισμό. Βρίσκονται εκτός του ορίζοντα πραγματικοτήτων του τρισδιάστατου χωροχρό-νου του φωτονικού σύμπαντος».


«Η σκέψη εκπέμπει ακτινοβολία άγνωστη σ' εσάς, με ομόκε-ντρους κυκλικούς παλμούς που καταλαμβάνουν ακαριαία τις διαστάσεις τού χώρου. Εγκλωβίζουμε αυτή την ακτινοβολία σε ειδικούς ομφαλούς συμπύκνωσης χρησιμοποιώντας την Oργόνη και, με τη βοήθεια των νιονίων, επιτυγχάνουμε τα-χύτητες μεγαλύτερες από την ταχύτητα του φωτός. Κατά τις μετακινήσεις μας στα διαστρικά ταξίδια, δημιουργούμε νέφος νιονίων και σκεπτονίων και κινούμαστε με την ταχύτητα της σκέψης. Το νέφος αυτό είναι συμπαγές, αδιάρρηκτο, απλησία-στο από το φως και κάθε είδους οπλικά συστήματα. Η σκέψη του πληρώματος των σκαφών κατευθύνει το νέφος που τα περιβάλλει, εκεί όπου είναι ο προορισμός τους. Για περισ-σότερη ασφάλεια αποσυμπυκνώνουμε τους εαυτούς μας και είτε γινόμαστε αόρατοι, είτε ενσωματωνόμαστε στο νέφος νιονίων-σκεπτονίων και παίρνουμε τη μορφή του νέφους το οποίο ενεργεί ως ενιαίο σύνολο, ως μια οντότητα από την οποία, όταν υπάρχει λόγος, αποσπώμαστε ή διαχωριζόμαστε. Μετά το πέρας της αποστολής τα πάντα αποκαθίστανται στις φυσιολογικές τους καταστάσεις. Για να είναι άτρωτα τα σκάφη μας, κατά τη δική σας ορολογία, και για την επίλυση προβλημάτων όταν συναντάμε μπροστά μας άστρο ή πλανήτη, που θα σήμαινε καθυστέρηση, δημιουργούμε γύρω από το σκάφος πυκνό κέλυφος Οργόνης και διαπερνούμε το άστρο ή τον πλανήτη, όπως το σωματίδιο που εσείς ονομάζετε νετρίνο, χωρίς συνέπειες στο σκάφος και σ’ εμάς».

 

Υπάρχει  αρμάδα πολεμικών σκαφών της «Ανώτερης Τάξης Συμμάχων», με ναυαρχίδα τον τεχνητό πλανήτη «ΝΕΜΕΣΙΣ». Αυτή έχει προσεγγίσει στις παρυφές του ηλιακού μας συστή-ματος για ενίσχυση των δυνάμεων του Σείριου, οι οποίες έχουν κηρύξει γενικό πόλεμο εναντίον του συνασπισμού των Αποστατών, για να αποτρέψουν την ολοκληρωτική κατα-στροφή της Γης. Τα όντα αυτά έρχονται με αγαθές προθέσεις, ως σύμμαχοι και  ελευθερωτές της Γης, και όχι ως εχθροί όπως τους παρουσιάζουν οι Αποστάτες μέσα από τις Χολι-γουντιανές υπερπαραγωγές τους. Τα σκάφη τους φαίνονται προς την κατεύθυνση του Βέγα. Τα πρώτα τμήματα της πολεμικής αρμάδας έχουν κάνει επαφή με το ηλιακό μας σύστημα και είναι ορατά από τα γήινα διαστημικά τηλε-σκόπια. Έχουν αποστολή την απαγόρευση προσέγγισης σκαφών των Αποστατών που έρχονται για ενίσχυση των εγκλωβισμένων δυνάμεών τους στο ηλιακό μας σύστημα, και οι οποίοι έχουν πάρει εντολή να εγκαταλείψουν ταχέως την περιοχή αλλιώς θα καταστραφούν.


Πύλες Εισόδου

Οι πύλες των άστρων είναι διαφορετικές στο σχήμα, τη μορφή και το είδος. Από τις πύρινες πύλες διέρχονται οι πυρφόρες οντότητες όπως οι θεοί του Ολύμπου, από τις πύλες φωτός διέρχονται οι υλοποιημένες οντότητες, από τις αιθερικές πύλες διέρχονται οι υπερβατικές οντότητες, και από τις ειδικές πύλες διέρχονται οι εξωγήινοι και τα υλικά σκάφη τους που μετακινούνται στον χωροχρόνο.

 

«Υπάρχουν οι φυσικές πύλες εισόδου σκαφών και μέσων που έχουν διάμετρο αρκετές χιλιάδες χιλιόμετρα, μέσα στις οποίες κινείται ένας μεγάλος αριθμός σκαφών. Οι φυσικές πύλες παραμένουν αμετάβλητες από τις βαρυτικές συνθήκες των πλανητών, και φθάνουν μέχρι τη Γαία ανεξαρτήτως των διαστάσεών τους. Υπάρχουν και οι τεχνητές πύλες οι οποίες δεν φθάνουν μέχρι τη Γαία, αλλά σταματούν έξω από το ηλεκτρομαγνητικό και βαρυτικό της πεδίο, για να μην παραμορφώνονται από τη βαρύτητα. Απαιτείται δε κατανά-λωση ενέργειας για να διατηρούνται οι διαστάσεις τους αμετάβλητες. Όταν ένα σκάφος εισέρχεται στο ενεργειακό τούνελ μιας μαύρης-άσπρης τρύπας, μέσα σε ελάχιστο χρόνο διανύει την απόσταση όσο μεγάλη κι αν είναι, και στην επιστροφή χρησιμοποιεί την ίδια διαδρομή με μια μικρή επιβράδυνση ,γιατί κινείται αντίθετα προς το ρεύμα ενέργειας του διαύλου μέσα στον οποίον ο χρόνος είναι μηδενικός. Στις πύλες υπάρχουν είσοδοι με κλίμακες φυσαλίδων ή κεκλιμένα επίπεδα ολίσθησης για τη μεταφορά ανθρώπων ή φορτίων».


«Την ώρα της υλοποίησης ή της κίνησης σκαφών μέσα στους διαύλους, πιθανόν να φανούν στον ουρανό διάφορα παράξενα φαινόμενα υπό μορφή χρωματιστών ή περίεργων σχημάτων νεφών, ορατών από τη Γη. Πρόκειται για φαινόμενα που οφείλονται στις μεταβολές του χώρου, λόγω της έντονης διαφοροποίησης των τοπικών συνθηκών. Όταν δεν χρησι-μοποιούνται οι δίαυλοι, σφραγίζονται και συλλέγουν την ενέργεια που παράγεται μέσα σε αυτούς. Ο δίαυλος ή πύλη από τη στιγμή που δημιουργείται, συνεχίζει να υπάρχει για πάντα, εκτός αν οι Ουράνιοι αποφασίσουν με τεχνολογικά μέσα την κατάργησή του».


«Οι δίαυλοι επικοινωνίας και διέλευσης οντοτήτων είναι κυλινδρικοί και φθάνουν μέχρι τη Γαία. Διατηρούνται ανοιχτοί με σφαιρικές ηλεκτρομαγνητικές φυσαλίδες ή με συμπυκνωμένους ενεργειακούς περιστρεφόμενους δακτύλιους κατά μήκος του διαύλου, για να μην παραμορφώνονται  από τη γήινη βαρύτητα, και να έχουν σταθερές διαστάσεις. Αυτοί που χρησιμοποιούν ένα δίαυλο μπορούν να τον  εκτρέπουν  κατά βούληση προς τον πλανήτη που σκοπεύουν να επι-σκεφθούν.
Οι διαστάσεις των διαύλων αυτών κυμαίνονται από μερικά μέτρα έως αρκετά χιλιόμετρα. Η ενέργεια των φυσαλίδων που τους διατηρεί ανοιχτούς, παράγεται μέσα στους διαύλους και δεν βλάπτει τον ανθρώπινο οργανισμό».

«Οι πλανήτες Ερμής, Αφροδίτη και Ουρανός του ηλιακού σας συστήματος κατοικούνται από φωτεινές οντότητες ενεργεια-κής υφής, αραιάς δηλαδή υλικής σύνθεσης και είναι προ-σαρμοσμένες στις ενεργειακές συνθήκες του πλανήτη τους. Πολλές από τις οντότητες αυτές σε τακτά χρονικά διαστήματα παίρνουν εντολή ενσάρκωσης στη Γαία, προκειμένου να τη βοηθήσουν να βγει από τη δυσμενή κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει.

Προσοχή! Η NASA γνωρίζει την άφιξή μας. Η προετοιμασία που γίνεται στην Αριζόνα είναι σχετική με εμάς. Το πρόγραμ-μα που ετοιμάζουν είναι για την αναχαίτισή μας και όχι για την υποδοχή μας. Υπάρχει συνεργασία με τους Αποστάτες, οι οποίοι συνεργάζονται με τους Ιουδαίους και αρκετές φυλές Ισλαμιστών για να ελέγξουν ολόκληρο τον πλανήτη. Θα καταργηθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, θα κυριαρχήσει η βία και θα φέρονται στους ανθρώπους όπως σε ζώα. Η ανθρώπινη ζωή δεν θα έχει καμία αξία γι’ αυτούς. Υπάρχουν πλησίον του ηλιακού σας συστήματος δύο διαφορετικές εξωγήινες απoστo-λές. Η μία είναι της συμμαχίας της Κραταιάς Αυτοκρατορίας των «Ε», της Ανδρομέδας, Λύρας, Ωρίωνα, Σείριου και Πλειάδων, και η άλλη οι Συνασπισμένες δυνάμεις του Δράκοντος, Κήτους, Ύδρας, Όφεως, Σαύρας και Βοωτιδών. Γίνονται σποραδικές συγκρούσεις αξιολόγησης των αμοι-βαίων δυνατοτήτων, απoφεύγoντας προς το παρόν την γενικευμένη σύρραξη. Μετά τη χρήση πυρηνικών βομβών από τον άνθρωπο, ασκείται συνεχής επιτήρηση του πλανήτη από εμάς. Οι Αποστάτες του Δράκοντος, του Όφεως, της Σαύρας, του Κήτους καθώς και οι Αρκτουριανοί, δίνουν την αίσθηση ότι έχουν κυριαρχήσει αυτή την περίοδο στη Γαία. Ασκούν τον έλεγχο του πληθυσμού σε ολόκληρο τον κόσμο με την ίδρυση της χριστιανικής, ισλαμικής και ιουδαϊκής θρησκείας και μέσα από διάφορα ιδρύματα κυβερνητικών προγραμμάτων μελετούν τη συμπεριφορά των πληθυσμών για τη δημιουργία μαζικής συνείδησης και τον καλύτερο έλεγχό τους».


«Όταν ένα σκάφος βρίσκεται σε κατάσταση απoσυ-μπύκνωσης, εισέρχεται και παραμένει σε σπείρα στρέβλωσης χωροχρόνου. Κατά την παραμονή του στη σπείρα, το σκάφος διασπάται σε περισσότερα του ενός ενεργά αντίγραφα. Κάθε ενεργό αντίγραφο αποστέλλεται σε επιλεγμένο σημείο του σύμπαντος, ενώ το πραγματικό σκάφος παραμένει εντός της σπείρας. Μεταξύ του πραγματικού σκάφους και εκάστου ενεργού αντίγραφου δημιουργείται σταθερή σύνδεση, με αποτέλεσμα αφενός μεν να υπάρχει η δυνατότητα εκτέλεσης πολλών αποστολών μέσω του ενεργού αντίγραφου, αφετέρου δε, να υπάρχει δυνατότητα ακαριαίας μετάβασης του πραγμα-τικού σκάφους στο σημείο παρουσίας ενός ενεργού αντί-γραφου. Οτιδήποτε συμβαίνει στο πραγματικό σκάφος, συμβαίνει παράλληλα και σε όλα τα ενεργά αντίγραφα του. Αντιθέτως, αν κάτι συμβεί σε ένα ενεργό αντίγραφο, αυτό δεν επηρεάζει το πραγματικό σκάφος. Ένα ενεργό αντίγραφο δηλαδή δύναται να διεξάγει πολεμικές επιχειρήσεις και να καταστρέφει εχθρικά σκάφη ή ενεργά αντίγραφα τους. Αν όμως το ενεργό αντίγραφο καταστραφεί από οποιαδήποτε αιτία, τούτο δεν πρόκειται καθόλου να επηρεάσει το πραγ-ματικό σκάφος. Παρά το γεγονός ότι το ενεργό αντίγραφο είναι ενεργειακό σημείο, μπορεί και συμπεριφέρεται και σαν υλικό σώμα, μέσω της δημιουργίας κατάλληλων κραδασμια-κών συχνοτήτων. Έρρωσθε».


«Δεν είστε ενεργά αντίγραφα και ούτε βρίσκεστε σε σκάφος. Είστε ενανθρωπισμένοι Ελλάνιοι  εν αποστολή, ευρισκόμενοι σε κατάσταση συμπύκνωσης. Έρρωσθε».


«Σμήνη 3.500 σκαφών των συνασπισμένων δυνάμεων των Αποστατών από τον αστερισμό του Δράκοντος, του Όφεως και του Βοώτη επιχείρησαν να διασπάσουν τις γραμμές των δυνάμεών μας και να εισέλθουν στο ηλιακό σας σύστημα. Άπαντα τα σκάφη τους εξουδετερώθηκαν σε ελάχιστο χρόνο, με σφαίρες πλάσματος από τη μάζα του Ήλιου μεγέθους όσο η Γαία».


«Οι κρατήρες της ορατής πλευράς της Σελήνης οφείλονται στην καταστροφή που αυτή υπέστη κατά την μεγάλη σύγκρουση μεταξύ Διός και Κρόνου, από τα καταστροφικά όπλα ακτίνων από μόρια υπερύλης τα οποία χρησιμοποιήθη-καν».


«Η Ανώτερη Τάξη Συμμάχων έδωσε εντολή από τις αρχές του 2000 στους ενσαρκωμένους Αποστάτες, όπως και σε όλες τις δυνάμεις τους που βρίσκονται στο ηλιακό σας σύστημα και έχουν εισβάλλει στη Γαία, να την εγκαταλείψουν χωρίς άλλη προειδοποίηση και χωρίς αναβολή μέχρι την 1.1.2006. Διαφορετικά θα υπάρξουν αυστηρές συνέπειες. Οι άνθρωποι της Γαίας μπορούν να βοηθήσουν αν αλλάξουν τις δονήσεις τους και εκπέμπουν μηνύματα αγάπης προς το Όλον Φως και τον Ιερό Άρχοντα του Φωτός. Έτσι δημιουργούν προβλήματα στους Αποστάτες οι οποίοι δεν μπορούν να δράσουν ούτε να λειτουργήσουν όταν περιβάλλονται από δονήσεις αγάπης. Τα υβρίδια των Αποστατών δεν υπολογίζονται στις ανθρώπινες οντότητες γιατί ο εγκέφαλός τους έχει εκφυλιστεί τελείως και όλη η δύναμή τους προέρχεται από την τεχνολογία τους, η οποία είναι απαρχαιωμένη σε σχέση με τη δική μας. Οι κοινωνίες τους μοιάζουν με αυτές των εντόμων. Δηλαδή σκέφτονται τα ίδια πράγματα, τον ίδιο χρόνο, και ενεργούν μηχανικά. Οι μόνοι που σκέφτονται είναι οι υπολογιστές τους. Δεν έχουν καμία σχέση με την πνευματικότητα, θεοποίησαν την τεχνoλoγία και την ύλη, και προσπαθούν να καταστρέ-ψουν την ομαδική ανθρώπινη συνείδηση».


«Η Σελήνη προέρχεται από τον Ε του Βοώτη που στάλθηκε στο ηλιακό σας σύστημα την εποχή της μεγάλης σύγκρουσης μεταξύ Διός και Κρόνου, μεταφέροντας πολύ προηγμένη τεχνολογία προς ενίσχυση των Αποστατών, αλλά αιχμαλωτί-στηκε από τις δυνάμεις της Έβδομης Αποστολής, και υποχρεώθηκε σε τροχιά γύρω από την Γαία το έτος 26.174 π.Χ. Οι ιερείς της Σελήνης επειδή θεωρούσαν τους εαυτούς τους θεούς και δεν άντεχαν τους περιορισμούς, την εγκα-τέλειψαν και έφθασαν στην Γαία πετώντας για να μη γίνουν αντιληπτοί από τις δυνάμεις της Έβδομης Αποστολής, και για να μην εντοπίζονται κατοικούσαν σε σπήλαια. Συγκέντρωσαν τα διασωθέντα υπολείμματα των Αποστατών και κατάφεραν με ραδιουργίες και προφυλάξεις να ανασυγκροτηθούν. Αυτοί δίδαξαν τον σημερινό υλιστικό τρόπο ζωής στους ανθρώπους και έφεραν το πνευματικό σκοτάδι. Ήταν γνωστοί ως Σεληνάνθρωποι και ήταν κοντοί στο ανάστημα, με κιτρινωπή απόχρωση και αιθερική υφή, σαν υλοποιημένες σκιές».


«Η παρουσία μας στο ηλιακό σας σύστημα στην παρούσα φάση αποσκοπεί στην προστασία της Γαίας από εχθρικές εξωγήινες επιθέσεις και από την οικολογική κατάρρευση του πλανήτη, και στην έγκαιρη επέμβασή μας όταν χρειαστεί, σε περίπτωση κοσμικού κινδύνου. Η Κραταιά Αυτοκρατορία της Ανδρομέδας απέστειλε στη Γαία από τις αρχές του 2000, σύμφωνα  με τη δική σας αρίθμηση, ενσαρκωμένες δυνάμεις της Έβδομης Αποστολής, για ενεργοποίηση των Ελλάνιων γόνων προς αποκατάσταση του πνευματικού και ιστορικού παρελθόντος της Ελλάνια. Οι δυνάμεις αυτές διέγειραν το ενδιαφέρον των Ελλάνιων, των φερόντων το γονίδιο «Ε», και πέτυχαν την ψυχολογική και πνευματική τους αναβάθμιση, η οποία αιφνιδίασε τα Κρόνια ιερατεία των Αποστατών, τη στιγμή που νόμιζαν ότι είχαν πετύχει την υλοποίηση των σχεδίων τους».


«Στο Σύμπαν Αλκυών (το δικό μας σύμπαν) έχει μεταφερθεί η ζωή από άλλο παλαιότερο σύμπαν, πριν από πολλά δισεκα-τομμύρια έτη. Ο εποικισμός των αστρικών συστημάτων του γαλαξία της Ανδρομέδας, έγινε πριν από 70.000.000 χρόνια από άλλον αρχαιότερο Γαλαξία, και ο πολιτισμός της έφθασε στο ύψιστο σημείο ακμής του πριν 50.000.000 χρόνια. Ο Γαλαξίας της Ανδρομέδας με εντολή του Ιερού Άρχοντα του Φωτός,  Δία, εποίκησε πρώτα το αστρικό σύστημα του Βέγα, της Αύρας και του Τοξότη, και αναπτύχθηκε ένας πολύ μεγάλος πολιτισμός πριν από 40.000.000 χρόνια.

Η Λύρα εποίκισε:

• Τις Πλειάδες, των οποίων ο πολιτισμός ήταν σε πλήρη ακμή πριν από 25.000.000 χρόνια.

• Τον αστερισμό της Αργούς, με πολιτισμό σε πλήρη ακμή πριν από 22.000.000 χρόνια και με επίκεντρο το αστρικό σύστημα του Κάνωπος.

• Τα αστρικά συστήματα του Σειρίου και του Ωρίωνα πριν από 20.000.000 χρόνια.

Το ηλιακό σας σύστημα εποικίστηκε από τον Σείριο πριν από 2.500.000 χρόνια. Ο πολιτισμός αυτός καταστράφηκε από τις συγκρούσεις των ουράνιων κοινωνιών.

Ο Άρης ανέπτυξε πολιτισμό πριν από 1.500.000 χρόνια και καταστράφηκε πριν από 1.000 χρόνια από οικολογικές καταστροφές που προήλθαν από λάθη των επιστημόνων του. Ένα μέρος του πληθυσμού του διασώθηκε σε διαστημικές πολιτείες. Άλλοι κατέφυγαν στη Γαία και άλλοι σε άλλους πλανήτες του ηλιακού σας συστήματος. Το μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού του Άρη σήμερα κατοικεί, ζει και εργάζεται, σε υπόγειες πόλεις και αγωνίζεται σκληρά να επιβιώσει. Οι κάτοικοι του Άρη, βιολογικά, έχουν τα ίδια εξωτερικά γνωρίσματα με τους Ινδιάνους της Αμερικής, και όσοι ήρθαν στη Γη μεταλλάχτηκαν σε λευκούς ανθρώπους μεσογειακού τύπου».


«Έγινε από τον Προμηθέα η δημιουργία του Αρχετύπου Ανθρώπου σε περιοχές Αραιώσεων εκτός Γαίας. Γενετικά πειράματα διεξήχθησαν ύστερα στη Γαία σε περιοχές Πυκνώσεων. Σε μια περίοδο (άγνωστο γιατί) τα ανθρωποειδή των πειραμάτων εξεγέρθηκαν κατά του Προμηθέα. Τότε αυτά φυλακίστηκαν σε θαλάμους απόσβεσης μνήμης των γονιδίων του DNA τους.

Ένα τμήμα των ανθρώπων της Γαίας είναι απόγονοι των πειραμάτων αυτών.

Οι άνθρωποι που κατοικούν στη Γη είναι:

• Οι Διογενείς Έλληνες, οι φέροντες το γονίδιο «Ε», βοηθοί και συνυπεύθυνοι με τον Προμηθέα για την εξέλιξη του ανθρώπου.

• Τα ανθρώπινα όντα του Μεγάλου Βουνού [Καυκάσου], που εξεδήλωσαν βίαιη συμπεριφορά, επαναστάτησαν και διέφυγαν στο βουνό. Αυτά παρουσιάζουν κυτταρικές ατέλειες, με κύριο γνώρισμα τη βιαιότητα και την κτηνωδία.

• Οι άνθρωποι που προέρχονται από τις γενετικές αυθαιρεσίες και κλωνοποιήσεις του Κυρίαρχου του Σκότους Κρόνου, δηλαδή το εκφυλισμένο είδος που βελτιώθηκε αισθητά και μπορεί να επιβιώσει χωρίς προβλήματα και χωρίς τις δικές μας επεμβάσεις. Παρουσιάζει αντιανθρώπινη συμπεριφορά.

• Οι ολοκληρωμένοι άνθρωποι που κατασκευάστηκαν στη Γαία, στο Μεγάλο Βουνό [Καύκασο], με ουράνιο σπέρμα. Δημιουργήθηκαν αμέσως μετά τη μεγάλη σύγκρουση με εντολή του Ιερού Άρχοντα του Φωτός.

• Οι μη κλωνοποιημένοι άνθρωποι, οι γήινοι Αποστάτες, συνεργάτες του Αποστάτη Κρόνου, τέκνα τού σκότους, του κακού και της καταστροφής. Έχουν στις γονιδιακές κα-ταβολές τους το υπερβολικό μίσος εναντίον όλων των ανθρώπων και έμφυτη την ασέβεια προς το Όλον Φως.

• Υπάρχουν άνθρωποι στη Γαία που προέρχονται από τ’ άστρα, είτε σαν ναυαγοί, είτε σαν επισκέπτες, είτε γιατί κατέφυγαν σε αυτήν για σωτηρία επειδή καταστράφηκαν οι δικοί τους πλανήτες από πολύμορφες καταστροφές, είτε και σαν κομιστές του κακού με εντολή του Κρόνου.

• Εκτός από τους ανθρώπους που δημιούργησε ο Προμηθέας έχουμε και την άφιξη νέου ουράνιου σπέρματος μετά τον με-γάλο κατακλυσμό, από τη Λύρα, με τον Απόλλωνα, για την ανανέωση του Ανδρομέδιου σπέρματος. Υπάρχουν και οι άνθρωποι που προέρχονται από διάφορες επιμειξίες όπως:

• Διασταυρώσεις μεταξύ όντων διαφορετικών Συμπάντων,

• Διασταυρώσεις μεταξύ όντων διαφορετικών Γαλαξιών.

• Διασταυρώσεις μεταξύ όντων διαφορετικών Αστρικών Συ-στημάτων.

• Διασταυρώσεις μεταξύ όντων διαφορετικών Πλανητών.

• Διασταυρώσεις μεταξύ όντων διαφορετικών περιοχών της Γαίας».


Οντότητες

«Στα ανώτερα στρώματα της ζώνης του βιόφωτος της Ανδρομέδας, εκκολάπτονται μόρια ανωτέρων υπερβατικών οντοτήτων, με ιδιότητες ασύλληπτες από την ανθρώπινη διά-νοια, και στα κατώτερα στρώματα εκκολάπτονται οι γόνοι των υλικών οντοτήτων που προορίζονται για εποικισμό πλα-νητών των αστρικών συστημάτων. Η τεχνολογία της Αυ-τοκρατορίας είναι ασύλληπτη, και σε συνδυασμό με την ενεργειακή ολογραφία, προστατεύουν τα ηλιακά συστήματα όταν αντιμετωπίζουν προβλήματα από τους Αποστάτες. Έχουν πετύχει ασύλληπτες ταχύτητες και οι μετακινήσεις τους γίνονται μέσα σε ελάχιστο χρόνο».


Οι Ανδρομέδιοι, όπως μας είπαν, ως οντότητες είναι πανομοιότυποι με τους κατοίκους της Γης, με ανάστημα 2 έως 2,2 μέτρα.

• Μπορούν να ενσαρκώνονται εύκολα χωρίς προβλήματα, να υλοποιούνται και να αποϋλοποιούνται κατά βούληση. Αναπα-ράγονται βιολογικά όπως οι άνθρωποι, σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών αναπαράγονται με πνευματική διάθλαση και σε πεδία πυκνώσεων μπορούν να επιταχύνουν τεχνολογικά τον χρόνο κύησης.

• Συνεννοούνται τηλεπαθητικά, και γνωρίζονται μεταξύ τους. Ενεργούν ως ένας άνθρωπος, όταν απαιτείται, και δρουν ελεύθερα σαν χωριστές μονάδες όταν το επιθυμούν. Χρησι-μοποιούν τις φωνητικές τους χορδές μόνο όταν υπάρχει λόγος να μιλήσουν ή αλλιώς προβάλλουν τις σκέψεις τους και τις διαβάζουν οι άλλοι. Χρησιμοποιούν τη γραφή μόνο για τη διαφύλαξη απορρήτων πληροφοριών και για την καταχώρηση γεγονότων στα αρχεία της ιστορίας του κόσμου.

• Μπορούν με τη βοήθεια της ολογραφίας και με δέσμες ταχυονίων και νιονίων να αποστέλλουν ταυτόχρονα σε πολλά σημεία του Γαλαξία και του σύμπαντος τα ενεργειακά αντίγραφα της μορφής τους ή των σκαφών τους για συλλογή πληροφοριών και εκτέλεση αποστολών.

• Μπορούν με τον έλεγχο του νου και τα ολογραφικά αντίγραφά τους, να ασχολούνται ταυτόχρονα με πολλαπλά θέματα. Είναι οι διανοούμενοι, οι σοφοί του σύμπαντος.
• Αναλίσκουν ένα πολύ μεγάλο μέρος της ζωής τους μελετώντας τα μυστικά της Δημιουργίας στα οποία έχουν εισχωρήσει σε μεγάλη έκταση.

• Δεν γνωρίζουν το συναίσθημα του φόβου γιατί έχουν αφαιρέσει το γονιδίωμα του από τον γενετικό τους κώδικα. Ο φόβος είναι αυτός που διασπά τις γέφυρες της ζωής και προκαλεί τον θάνατο.

•Έργο τους είναι η προστασία του πλανήτη από τη μαζική εισβολή εξωγήινων Αποστατών και τη βίαιη κατάληψή του από τους αποστάτες του Όφεως και του Δράκοντος. Ακόμα, έργο τους είναι η αναστροφή και θεραπεία όλων των οικολογικών προβλημάτων της Γης, αν το επιθυμήσουν οι άνθρωποι, και η προετοιμασία διάσωσης της ανθρωπότητας αν παραστεί ανάγκη, η παροχή ουράνιας τεχνολογίας στη Γη φιλικής προς το περιβάλλον, η παροχή γνώσεων για την επίλυση των οικολογικών προβλημάτων καθώς και οι υπο-δείξεις για τη βελτίωση των επιστημών που θα συμβάλλουν στην πρόοδο και το καλό των ανθρώπων.Σχέση με τη Γη

«Η Αυτοκρατορία προβληματιζόταν για το αν έπρεπε να επέμβει και να σώσει τη Γαία από την οικολογική καταστρο-φή, διορθώνοντας με τεχνολογικά μέσα τις οικολογικές βλάβες, καθώς και αν έπρεπε να την απελευθερώσει από τους Αποστάτες.

Οι περισσότερες αστρικές κοινωνίες της Αυτοκρατορίας της Ανδρομέδας δεν επιθυμούσαν να βοηθήσουν τη Γαία, γιατί θεωρούν τους ανθρώπους επικίνδυνα ασεβείς, όχι μόνο ως προς τις μεταξύ τους σχέσεις αλλά επικίνδυνα εχθρικούς και ασεβείς προς το φυσικό περιβάλλον του πλανήτη. Θεωρούν τους ανθρώπους όντα παράλογα, γι' αυτό και δεν θεωρούν ότι πρέπει να τους παράσχουν βοήθεια. Αν η Γαία δεν έχει εγκαταλειφθεί μέχρι τώρα, αυτό οφείλεται στην αμετάκλητη απόφαση του Δία που θεωρεί ότι πρέπει να της δοθεί μια τελευταία ευκαιρία για μια νέα προσπάθεια ανόδου, αφού πρώτα  απελευθερωθεί από τους Αποστάτες. Η Αυτοκρατορία λυπάται γιατί η εκπαίδευση των ανθρώπων σε όλη την Γαία αποσκοπεί στην απόκρυψη των προβλημάτων και της αλή-θειας. Οι άνθρωποι με ψευδή στοιχεία καθοδηγούνται προς τις υλιστικές απολαύσεις ώστε να χάσουν τελείως την πνευμα-τικότητα και την ελπίδα επανένωσής τους με την ουράνια κοινωνία. Επιθυμεί δε την αποκατάσταση της παγκόσμιας ειρήνης, και την ανάπτυξη ειλικρινών σχέσεων μεταξύ της Γαίας και αστρικών κοινωνιών, ώστε να μπορέσει να επανασυνδεθεί με τη γαλαξιακή ομοσπονδία. Εδώ και 11.500 χρόνια, οι Αποστάτες προκαλούν τον σταδιακό οικολογικό αφανισμό της Γαίας. Η Ανώτερη Τάξη Συμμάχων επιφορτί-στηκε με την ευθύνη πρόληψης της καταστροφής, και την έγκαιρη ειδοποίηση της ανθρωπότητας για τις αρνητικές συνέ-πειες από τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων καθώς και των εχθρικών ενεργειών προς το περιβάλλον. Δυστυχώς οι άνθρω-ποι δεν ακούν, δεν βλέπουν, δεν καταλαβαίνουν. Σε όλα τα αστρικά συστήματα της αυτοκρατορίας της Ανδρομέδας οι γεννήσεις είναι ελεγχόμενες πλην της Γαίας που είναι ο πιο πυκνοκατοικημένος πλανήτης της Αυτοκρατορίας και οδηγεί-ται στον αφανισμό από τον υπερπληθυσμό της».


«Τα 20 αστρικά συστήματα της Ανώτερης Τάξης Συμμάχων με επικεφαλής την Αύρα είναι:

• Αύρα, Βέγας και Αετός στον αστερισμό του Τοξότη.
• Σείριος, Κάνωπος [Αργούς], Κάστωρ, Πολυδεύκης στον αστερισμό των Διδύμων.

• Κύκνος, Πήγασος στον αστερισμό του Υδροχόου.

• Κασσιόπεια, Περσέας, στον αστερισμό του Κριού.

• Κηφέας, στον αστερισμό των Ιχθύων.

• Λύκος, στον αστερισμό του Ζυγού.

• Ωρίωνας, Πλειάδες, Γάδες, Λαγός, Ηριδανός στον αστερι-σμό του Ταύρου.

• Κένταυρος στον αστερισμό της Παρθένου.

• Ηρακλής στον αστερισμό του Σκορπιού.

Τα αστρικά αυτά συστήματα έχουν πάνω από 2500 αστέρια [Ορατά με γυμνό μάτι και μικρά τηλεσκόπια] και 174 κατοι-κημένους πλανήτες. Στην εποχή του Κρόνου πέντε πλανήτες από αυτά τα αστρικά συστήματα καταλήφθηκαν από αιφνι-διαστική επίθεση των Δρακονιανών, τρεις στην περιοχή του Ωρίωνα και δύο στην περιοχή του Σείριου Β, γεγονός που υποχρέωσε την Ανώτερη Τάξη Συμμάχων να βρίσκεται σε συνεχή εμπόλεμη κατάσταση μαζί τους μέχρι και σήμερα.
Η Συμμαχία έχει επωμιστεί την ευθύνη για την ασφάλεια της εγγύς περιοχής του ηλιακού σας συστήματος και τη διατή-ρηση της ισορροπίας της ζωής σε αυτούς. Έχει αποικήσει πολλούς πλανήτες σε πολλά αστρικά συστήματα, και επεκτεί-νεται συνεχώς στον Γαλαξία».


Σείριοι

Σύμφωνα με τα μηνύματα, οι κάτοικοι των πλανητών του Σειρίου Α είναι αυτοί που εποίκησαν τους πλανήτες του Σειρίου Β. Αποστολές και των δύο αυτών άστρων εποίκησαν τη Γη στο παρελθόν και έχουν την ευθύνη της εξέλιξης του ανθρώπου και της γενικότερης κατάστασης του πλανήτη.


Ωρίωνες

«Το αστρικό σύστημα του Ωρίωνα στο παρελθόν είχε διαδραματίσει σπουδαίο ρόλο για την εξέλιξη της ζωής στην Γαία, και σήμερα είναι η ισχυρότερη δύναμη της περιοχής μετά τη Αύρα και τον Σείριο. Ο εποικισμός των δορυφόρων των άστρων του Ωρίωνα, έγινε από την Ανώτερη Τάξη συμμάχων της Αύρας με την οποία είναι σύμμαχοι. Στην εποχή της μεγάλης Αποστασίας του Κρόνου, και πριν 45.000 χρόνια, τρεις πλανήτες από το αστρικό σύστημα του Ωρίωνα κατελήφθησαν από τους αποστάτες του Δράκοντα και του Όφεως και προσχώρησαν στις δυνάμεις της Αποστασίας, με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν εμφύλιες συγκρούσεις μεταξύ αυτών και των υπολοίπων πλανητών που έμειναν πιστοί στη Συμμαχία της Αύρας. Οι συγκρούσεις επεκτάθηκαν και σε άλλους πλανήτες του Ωρίωνα, με αποτέλεσμα να προκληθούν εκτεταμένες οικολογικές καταστροφές και οι κοινωνίες τους να εξαντληθούν τελείως. Πολλοί πολεμιστές από αυτούς που διασώθηκαν παρέμειναν στο διάστημα με μεγάλα σκάφη και άρχισαν έναν πόλεμο φθοράς κατά των Δρακονιανών και των Οφιτών για την απελευθέρωση του πλανήτη τους, γιατί δεν μπορούσαν να τους αντιμετωπίσουν διαφορετικά. Οι κατώ-τερες κοινωνικές τάξεις των ανθρώπων για να επιβιώσουν κατέφυγαν σε υπόγειες σπηλαιώσεις των πλανητών τους, ενώ οι ανώτερες κοινωνικές τάξεις, οι επιστήμονες και τα ιερα-τεία, προκειμένου να αποφύγουν τον αφανισμό, κατέφυγαν με τεράστιες αστροπολιτείες στα αστρικά συστήματα του Λαγού, του Αετού, του Πρόκυνος, του Σείριου καθώς και στη Γαία. Οι αποστάτες του Δράκοντος και του Όφεως επιδόθηκαν στη βιολογική αλλοίωση των κατοίκων του Ωρίωνα με ιώσεις, με κυτταρικές επεμβάσεις και επιμειξίες και δημιούργησαν τα δικά τους υβρίδια. Πριν από 36.500 χρόνια συνασπισμένες δυνάμεις της Λύρας και του Σείριου κήρυξαν πόλεμο κατά των Αποστατών που τους εκδίωξαν από την περιοχή του Ωρίωνα και οι Αποστάτες διασκορπίστηκαν σε άλλους πλα-νήτες, μεταξύ των οποίων και η Γαία. Οι Αποστάτες που ήρθαν στη Γαία, μεταλλάχτηκαν για να μπορέσουν να επιβιώσουν και ήταν πανομοιότυποι με τους κατοίκους της, αλλά με χαμηλές δονητικές συχνότητές τις οποίες πύκνωσαν με επιμειξίες με τους κατοίκους της Γαίας».


Ηριδανοί

«Ο Σείριος Α είχε δημιουργήσει αποικίες στους πλανήτες των άστρων Β, Δ και Ε του αστερισμού του Ηριδανού που απέχουν από την γη 89, 11 και 12 έτη φωτός αντίστοιχα. Ένας πλανήτης από το άστρο Β του Ηριδανού είναι πανομοιότυπος με την Γαία και ο ήλιος του είναι σχεδόν ίδιος με τον δικό σας. Το έδαφός του αποτελείται κυρίως από πολύτιμους λίθους, από οξείδια του άνθρακα και του πυριτίου, και πε-τρώματα χαλαζία σε ποσότητες τόσες όσες είναι οι πέτρες και οι βράχοι στη Γαία. Η χλωρίδα και η πανίδα όμως είναι τελείως διαφορετική από αυτήν της Γαίας και φτωχότερη.
Οι Σείριοι κρατούν μακριά από τη Γαία τους Ηριδανούς γιατί σε παλαιότερες εποχές ήταν πολύ αυταρχικοί απέναντι στους ανθρώπους από τους οποίους απαιτούσαν να τους αποδίδονται τιμές θεών».

  

 

Οντότητες Αστρικών Συστημάτων

 

Λύριοι

«Οι Οντότητες της Λύρας στα αρχικά στάδια δεν είχαν υλική υπόσταση, έτσι όπως την εννοείτε εσείς, αλλά έρχονταν στη Γαία σε άλλη διάσταση. Η δονητική τους ενέργεια ήταν τόσο πυκνή, υψηλή και μεγάλης ισχύος, που είχε σαν αποτέλεσμα το σώμα τους να μη μπορεί να αντέξει και να σταθεροποιηθεί στο γήινο περιβάλλον και γι’ αυτό παρουσίαζε τάσεις διά-λυσης και κατάρρευσης. Το γεγονός αυτό είχε σαν αποτέ-λεσμα την υλική τους αστάθεια, η οποία τους υποχρέωνε να αλλάζουν συνεχώς ενεργειακό επίπεδο και η παραμονή τους στη Γαία να είναι προβληματική και βραχεία. Δεν μπορούσαν να παραμείνουν για πολύ στη φυσική τους διάσταση στο γήινο περιβάλλον και ήταν οριακά «φυσικοί». Όταν υλο-ποιούνταν, μετά από διάστημα ολίγων ημερών εξαφανίζονταν λόγω κραδασμών και άλλαζαν επίπεδο. Για να λειτουργήσουν έπρεπε να αποκτήσουν υλική υπόσταση προσαρμοσμένη στα γήινα δεδομένα. Αυτό το πέτυχαν με γονιμοποιήσεις γήινων γυναικών με ουράνιο σπέρμα και με δικά τους γονίδια. Οι πρώτοι μεταλλαγμένοι απόγονοί τους στη Γαία προέρχονται από έναν πλανήτη του άστρου Β της Λύρας. Ήταν δύο ειδών και πολύ ψηλοί, άλλοι είχαν ξανθά μαλλιά και μπλε μάτια και άλλοι κόκκινα μαλλιά και πράσινα μάτια. Και οι δύο αυτές κατηγορίες των ανθρώπων αναφέρονται στη Μυθολογία σας ως Γίγαντες. Οι άνθρωποι στους πλανήτες της Λύρας και του Βέγα είναι λευκοί Μεσογειακού τύπου, ή ξανθοί γνωστοί σαν Υπερβόρειοι του Απόλλωνα, ή και ερυθρωποί όπως οι Ινδιά-νοι Αμερικής. Οι εποικήσεις των πλανητών γινόταν με ανθρώ-πους και των τριών τύπων κατόπιν εντολής της συμμαχίας. Και οι τρεις αυτοί τύποι της Λύρας αποτελούσαν τα στρα-τεύματα της Ανωτέρας Τάξης Συμμάχων της Κραταιάς Αυτο-κρατορίας της Ανδρομέδας. Εκτός από τις κατηγορίες αυτές των ανθρώπων υπάρχει και άλλη μία κατηγορία ουράνιων οντοτήτων, που είναι γνωστές στους κατοίκους της Γαίας σαν κομιστές μηνυμάτων, ή σαν αγγελιοφόροι των άστρων, ή σαν άγγελοι. Έχουν ύψος 1,50μ. και φέρουν φτερά από μεμβράνη είναι λευκοί σαν φως και έχουν τη δυνατότητα να κινούνται έξω από τις χωροχρονικές δεσμεύσεις της Γαίας. Οι οντότητες αυτές δεν ενσαρκώθηκαν στη Γαία γιατί δεν θα μπορούσαν να επιβιώσουν. [Άγγελοι] Οι Λύριοι από πλανήτες του άστρου Γ της Λύρας είναι οι πρώτοι άποικοι που έφεραν τη ζωή στη γη και μοιάζουν με τους ανθρώπους μεσογειακού τύπου. Έχουν επιδερμίδα, όμορφα χαρακτηριστικά, επιβλητικό παράστημα και αυτοπεποίθηση. Ενώ αυτοί που προέρχονται από πλανήτη του άστρου Δ της Λύρας είναι όπως οι υπερβόρειοι, ξανθοί, ψηλοί, γαλανομάτηδες. Υπάρχουν τέλος και οι ερυθρωποί, από τον Ε δορυφόρο του Βέγα. Πολλές φορές οι κάτοικοι των αστρικών συστημάτων της Λύρας συγκρούστηκαν μεταξύ τους με εμφυλίους πολέμους για λόγους κυριαρχίας. Ένα ελάττωμα που κληρονόμησαν οι Έλληνες και όλοι οι άν-θρωποι της Γαίας».


«Οι κάτοικοι ορισμένων πλανητών της Λύρας λόγω κοσμικών συνθηκών προσβλήθηκαν από άγνωστη νόσο που ελάττωνε τους βιολογικούς κραδασμούς τους και η διάρκεια της ζωής τους μειώθηκε από τα 1000 στα 800 χρόνια. Το γεγονός αυτό ανησύχησε τη Συμμαχία της οποίας οι βιολόγοι επιστήμονες ανακάλυψαν το εμβόλιο του μονατομικού χρυσού, το οποίο μπορούσε να διατηρήσει σταθερό τον χρόνο ζωής των κατοίκων της στα χίλια χρόνια, και ταυτόχρονα ενίσχυε τις τηλεπαθητικές ικανότητές και διατηρούσε τη νεανική τους ικμάδα. Η Γαία είναι πολύ πλούσια σε χρυσό τον οποίον οι Λύριοι με την τεχνολογία τους μπορούσαν εύκολα να συλλέξουν και να τον μεταστοιχειώσουν σε μονατομικό. Το γεγονός αυτό δημιούργησε ανταγωνισμό συγκέντρωσης χρυσού κυρίως από τους Σειρίους, Λύριους, και Πλειάδιους, που ήταν σύμμαχοι με κοινό έμβλημα «Το Στέμμα των Πτε-ρύγων». Αυτοί αφού πήραν μεγάλες ποσότητες χρυσού έφυ-γαν πίσω στις πατρίδες τους. Η αρχική προετοιμασία εποικισμού του πλανήτη της Γαίας έγινε πριν από 20.000.000 χρόνια, από τους πλανήτες του Βέγα και της Αύρας».


Σείριοι

«Η εξωτερική εμφάνιση των κατοίκων των πλανητών του Σειρίου είναι σχεδόν όμοια με αυτή των ανθρώπων της Μεσογείου και των ερυθρόδερμων της Αμερικής. Έχουν ανάστημα έως 2,20 μέτρα, ωραία μάτια και αρμονικό σώμα. Είναι τολμηροί, ικανοί ρήτορες, φιλόσοφοι, γενναιόδωροι και κυρίως χαρούμενοι άνθρωποι. Εκτός από αυτούς υπάρχει και ένα αμφίβιο είδος ανθρώπων σε ένα πλανήτη του Σειρίου, οι οποίοι όταν ήρθαν στη Γη, διαβιούσαν στα αρχικά στάδια μέσα στη θάλασσα, επειδή η βαρύτητα του πλανήτη τους ήταν μικρότερη από αυτήν της Γης. Οι δάσκαλοι μπορούν να ιδούν και αυτά που πρόκειται να συμβούν στο μέλλον. Μπορούν εύκολα να διαβάζουν από μεγάλη απόσταση τη σκέψη των ανθρώπων, και έχουν τη δυνατότητα να συστέλλουν και να διαστέλλουν το χρόνο».


Ηριδανοί

«Οι κάτοικοι του Ηριδανού προέρχονται από πολλές αστρικές επιμειξίες. Είναι αμφίβιοι και με ευλύγιστα οστά, είναι πολύ ευάλωτοι στον θόρυβο, στη μόλυνση της γήινης ατμοσφαίρας, και προσβάλλονται εύκολα από τους ιούς και τα βακτηρίδια και γι’ αυτό όταν επισκέπτονται τη Γαία, πάντα φορούν προ-στατευτικές στολές. Μοιάζουν πολύ με τα γκρίζα βιορομπότ των αποστατών και έχουν ανάστημα ύψους έως και 1,60 μέτρα. Η γήινη βαρύτητα είναι μεγαλύτερη από τη δική τους και τους δημιουργεί προβλήματα σταθερότητας, και γι’ αυτό όταν έρχονται στη Γαία παραμένουν τη νύχτα μέσα στη θάλασσα. Αποφεύγουν την προσέγγιση του πλανήτη σας λόγω της μόλυνσης της γήινης ατμόσφαιρας. Οι αποστάτες γνωρί-ζουν την αδυναμία τους αυτή και γι’ αυτό δεν επιθυμούν τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Φοβούνται ότι η επέμβαση των Ηριδανών για την παροχή βοήθειας στη Γαία μπορεί να ανατρέψει τα σχέδιά τους. Οι Ηριδανοί με την τεχνολογία τους μπορούν να φέρουν και άλλους πλανήτες σε τροχιά γύρω από τον ήλιο ή να μεταφέρουν τη γη σε άλλη θέση ή να μετακομίσουν ολόκληρο το ηλιακό σας σύστημα σε άλλο σημείο του σύμπαντος εφόσον δοθεί εντολή από την Αυτοκρατορία «Ε» της Ανδρομέδας. Ενισχύουν τεχνικά το πλάσμα του ηλίου με ενέργεια από το αστρικό σύστημα του Σειρίου. Ελέγχουν απόλυτα τις καιρικές συνθήκες. Παρακο-λουθούν όλες τις ηλεκτρομαγνητικές μεταβολές του πλανήτη της Γαίας και επεμβαίνουν όταν απαιτείται. Ελέγχουν όλες τις επικοινωνίες των ανθρώπων που γίνονται στον πλανήτη σας».


Κένταυροι

«Οι κάτοικοι του Κενταύρου είναι μια ουράνια κοινωνία φιλοσόφων που επισκέπτονται τη Γαία για την καλλιέργεια του ανθρώπινου μυαλού. Είναι μεσογειακού τύπου και έχουν συμμετρικό και ευθυτενές σώμα, στρογγυλοπρόσωποι, με όμορφα χαρούμενα μάτια. Είναι μοναχικοί, αλλά σοφότατοι, φιλομαθείς και αγαπούν τη γεωργία. Θεωρούν τους εαυτούς τους θεραπευτές, έχουν πολύ ανεπτυγμένη την επιστημονική και φυσική θεραπεία των ασθενειών, τόσο του σώματος, όσο και του πνεύματος και της ψυχής. Πρώτοι αυτοί δίδαξαν στους κατοίκους της Γαίας τη θεραπεία των ασθενειών με βότανα».


Σκοποί μελών της Συμμαχίας

 

Λύριοι

Οι Λύριοι σαν οντότητα είναι ειρηνικοί και φιλήσυχοι και γι’ αυτό βρίσκονται σε πλήρη αρμονία με τους πλανήτες της συμμαχίας τους. «Κάποιες τάσεις κυριαρχίας διαφόρων πλα-νητών που υπήρχαν σε παλαιότερες εποχές και οι οποίες έγιναν αιτία εμφυλίων πολέμων, έχουν εξαλειφθεί και επι-κρατεί γενική ειρήνη στη συμμαχία πλην της Γαίας. Ο αρχικός σκοπός των επισκέψεων των Λυρίων στη Γαία ήταν η οικο-λογική μελέτη και τροποποίηση του γήινου περιβάλλοντος αν χρειαζόταν. Μελετούσαν και το τροποποιούσαν ώστε να μπορεί να υποδεχτεί την ανθρώπινη ζωή και να ζουν οι κάτοι-κοι χωρίς προβλήματα. Κατόπιν με τεράστιες διαστημικές πολιτείες μετέφεραν πρώτα την χλωρίδα, μετά την πανίδα και τελευταία τον άνθρωπο στους πλανήτες των οποίων είχαν μελετήσει τις οικολογικές συνθήκες. Όπου χρειαζόταν γινόταν τεχνολογική επέμβαση και αφού βελτίωναν το περιβάλλον άφηναv τους ουράνιους αποικιστές για να ζήσουν εκεί».


Πλειάδειοι

«Οι Πλειάδειοι βρίσκονται στο ηλιακό σας σύστημα με σκοπό να επισημάνουν την ύπαρξη τους στους κατοίκους της Γαίας, δίνοντας συμβουλές αυτοπροστασίας. Θέλουν να ενημερώ-σουν τους ανθρώπους για την εξωγήινη παρουσία στο ηλιακό σας σύστημα και τη συνεργασία γήινων ηγετών με τους Αποστάτες. Να ενημερώσουν τους ανθρώπους ώστε να διατη-ρήσουν την ελευθερία τους μέσω της γνώσης και να αυξήσουν τη μαζική συνείδηση, επειδή γνωρίζουν ότι μια σύγκρουση της Συμμαχίας με τους Αποστάτες στο εγγύς μέλλον είναι αναπόφευκτη».


Λαγώοι

«Σκοπός των Λαγώων μαζί με τις δυνάμεις από τον Α του Κύκνου που βρίσκονται στο ηλιακό σας σύστημα, είναι η ενημέρωση των ανθρώπων με κάθε τρόπο για τους κινδύνους που διατρέχουν. Παρακολουθούν όλες τις μορφές επικοι-νωνίας των Αποστατών στο ηλιακό σας σύστημα και ενημε-ρώνουν τη Συμμαχία».


Ηριδανοί

Όπως φαίνεται από τα μηνύματα που έχουμε πάρει, οι οντότητες του Ηριδανού έχουν ασύλληπτη τεχνολογία για την αντιμετώπιση προβλημάτων ουράνιας μηχανικής και γι' αυτό είναι οι υπεύθυνοι παρακολούθησης των κοσμικών φαινο-μένων και της πρόληψης φυσικών εκτροπών της Γης, στην παρούσα φάση. Πιθανολογείται ότι έχουν σκοπό να εκτρέ-ψουν τα βαρυτικά κύματα που έρχονται από το κέντρο του Γαλαξία προς το ηλιακό μας σύστημα, ώστε να μην προκα-λέσουν κοσμικές καταστροφές στη γη και τους άλλους πλανήτες.


Κένταυροι

Ο σκοπός των Κενταύρων είναι να δείξουν στον άνθρωπο τη σωστή χρήση της τεχνολογίας για το καλό του κόσμου και την προστασία του οικοσυστήματος. Ενδιαφέρονται για την πνευματική ανάπτυξη της ανθρωπότητας Διάκεινται φιλικά προς τον άνθρωπο. Είναι εχέμυθοι και παρακολουθούν τις συμφωνίες Δρακονιανών και γήινων και ενημερώνουν τη συμμαχία.

 

Λύκοι

Ο κύριος σκοπός των Λύκων, όπως μας είπαν, είναι η παροχή γνώσεως για τον μετασχηματισμό του τεχνολογικού πολι-τισμού της γης σε φιλικό προς το περιβάλλον, με επιστη-μονικές μεθόδους. Θέλουν να βγάλουν τον άνθρωπο από το πνευματικό τέλμα στο οποίο βρίσκεται και να τον υποβοη-θήσουν επίσης για μια εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, ώστε όλοι οι κάτοικοι της Γης να έχουν πρόσβαση στη γνώση.


«Η ανθρώπινη μορφή στα πεδία πυκνώσεων και πειραμα-τισμών της Αυτοκρατορίας της Ανδρομέδας, χρειάστηκε περίπου 35.000.000 έτη με συνεχείς επεμβάσεις, για να φθάσει στο επίπεδο που είναι σήμερα. Πριν από 4.000.000 χρόνια, οντότητες από τις αστρικές κοινωνίες της Αύρας και του Σειρίου, ήρθαν στη Γαία και δημιούργησαν τον αρχέτυπο άνθρωπο, τον οποίον είχαν προετοιμάσει γονιδιακά με γενε-τικούς πειραματισμούς στα εργαστήρια των πλανητών τους. Στον γενετικό κώδικα  των ανθρώπων της Γαίας έχουν τοποθετηθεί πληροφορίες και χαρακτηριστικά των ανθρώπων και από τα είκοσι αστρικά συστήματα της Ανώτερης Τάξης Συμμάχων της Λύρας και στους Ελλάνιους έχει προστεθεί το γονίδιο «Ε» που φέρει τις γενετικές πληροφορίες των Διο-γενών της Έβδομης Αποστολής της Κραταιάς Αυτοκρατορίας της Ανδρομέδας. Οι δημιουργοί του αρχέτυπου ανθρώπου, έφεραν τον σύγχρονο άνθρωπο στη Γαία πολύ πριν από τα 100.000 χρόνια που δέχεται η γήινη επιστήμη και επεμβαί-νοντας στον κώδικα γενετικής (DNA) πολλές φορές δημιούρ-γησαν τα ανθρώπινα υβριδικά φύλα, τα οποία άφησαν να προσαρμοστούν στο γήινο περιβάλλον».


Homo Sapiens -μετάλλαξη του πιθήκου, Άνθρωπος- ουράνιες ρίζες.

«Οι αρχικές αποστολές των Ουράνιων που εποίκησαν τη Γαία ήταν πολυπληθείς και πολυάριθμες. Είχαν απόστολή να βελτιώσουν τα διάφορα είδη της πανίδας και της χλωρίδας της Γαίας κάτω από τη σοφή καθοδήγηση και παρακολούθηση των τάξεων των δασκάλων και των φιλοσόφων, οι οποίοι ήταν όλοι τους πανεπιστήμονες και αριθμούσαν 144.060 άτομα (Κάθε Ζώδιο συμμετείχε με 12.005 άτομα επί 12 που είναι τα Ζώδια, έχουμε τον αριθμό 144.060). Οι 144.060 δάσκαλοι και φιλόσοφοι ήταν όλοι τους κληρονομικοί. Με την πάροδο του χρόνου οι περισσότεροι λησμόνησαν την αποστολή τους, υπέκυψαν στις υλιστικές απολαύσεις και από δάσκαλοι και φιλόσοφοι που ήταν, μεταβλήθηκαν σε σπείρες κακοποιών, που δεν δίστασαν να παραποιήσουν τις ουράνιες διδασκαλίες και να δημιουργήσουν ψεύτικες θρησκείες. Όλη η διαδρομή των ανθρώπων της Γαίας και των Ελλάνιων ήταν κα-ταχωρημένη στο «Έπος των Ελλάνιων» το οποίο κατέστρε-ψαν οι αποστάτες για να προκαλέσουν σύγχυση και άγνοια. Περιείχε πληροφορίες για την τελική αναμέτρηση των «Ελλάνιων γιών του Φωτός» της Έβδομης Αποστολής και των Αποστατών του Δράκοντα, του Όφεως και του Κήτους. Παρα-ποιημένο τμήμα του Έπους αυτού αποτελεί το χριστιανικό βιβλίο της Αποκάλυψης».


«Θέλουμε να κατανοήσουν οι άνθρωποι τη γαλαξιακή τους ιστορία, την προέλευσή τους και τον σκοπό της αποστολής τους, να βελτιωθούν νοητικά, ώστε να πάψουν οι συγκρούσεις στη Γαία, να αποκατασταθεί η ειρήνη και η ψυχική ισορροπία  των ανθρώπων και να βελτιωθεί η θέση της ανθρώπινης ζωής μέσα στον Γαλαξία. Γνωρίζουμε τη συνεργασία των εξω-γήινων Αποστατών με τους γήινους ηγέτες που συνωμοτούν σε βάρος της ανθρωπότητας. Για τον λόγο αυτό βρισκόμαστε στο ηλιακό σας σύστημα ώστε να παράσχουμε βοηθεία σε πε-ριπτώσεις οικολογικού ολέθρου αλλά και  να προετοιμάσουμε τον κόσμο για τη συνάντηση της κρίσιμης στιγμής».


Σείριοι

«Η Γαία εποικίστηκε από τον πλανήτη Ε του Σειρίου Α ο οποίος σε διαστάσεις είναι ίσος με τον πλανήτη Ουρανό του ηλιακού σας συστήματος. Είναι ωραιότερος από τη Γαία, με πολλά νερά, και πλούσια χλωρίδα και πανίδα και τον έχουν διαμορφώσει με την τεχνολογία τους, ώστε να είναι πρότυπο κάλλους και τελειότητας. Ο πλανήτης της Γαίας αποτελεί το κέντρο ενδιαφέροντος της Ανωτέρας Τάξης Συμμάχων, γιατί διαθέτει μεγάλα αποθέματα χρυσού και νερού και γειτονεύει με τον αστερισμό της Αργούς, που διαθέτει επίσης τεράστια αποθέματα του πολύτιμου αερίου Αργού.

Για τον λόγω αυτό και οι δύο περιοχές μετατράπηκαν σε πεδία ουράνιων συγκρούσεων που δημιούργησαν οπισθοδρομήσεις ή διακοπές στον πολιτισμό και την εξέλιξη των ανθρώπων. Οι κάτοικοι των πλανητών του Σειρίου Β’ και του Βετελγόζη του Ωρίωνα, είναι αυτοί που έδωσαν πριν εξήντα χρόνια στις ΗΠΑ την τεχνολογία τους, για ειρηνικούς σκοπούς και για να χρησιμοποιηθούν εναντίον εξωγήινων απειλών, για το καλό της ανθρωπότητας.

Οι γνώσεις που έδωσαν στις ΗΠΑ αφορούσαν:

• Ταξίδια στον χρόνο, για τον έλεγχο της ιστορίας και των περιόδων της.

• Ταξίδια στον χωροχρόνο με τη χρήση των χωροχρονικών στρεβλώσεων.

• Γνώσεις για τη διεξαγωγή του Πειράματος της Φιλα-δέλφειας, με προοπτική χρησιμοποίησης αυτού έναvτι εξω-τερικών απειλών και με τη δική τους βοήθεια να κρατήσουν τον πλανήτη ελεύθερο.

• Κατασκευή ιών για βιολογικά όπλα για να χρησιμοποι-ηθούν εναντίον εξωγήινων εισβολέων γιατί διαθέτουν ασταθές DNA και μολύνονται εύκολα.

• Συνεργασία για αντιμετώπιση έξωθεν εχθρικών απειλών, και λήψη μέτρων προστασίας για τη μη κακοποίηση των αν-θρώπων της Γαίας.

• Έλεγχο των πυρηνικών όπλων,  και προετοιμασία της ανθρωπότητας για επικείμενα κοσμικά ταξίδια.

Οι γνώσεις που δόθηκαν βοήθησαν στην προώθηση της γήι-νης τεχνολογίας η οποία όμως χρησιμοποιήθηκε για το κακό της ανθρωπότητας. Αυτό έγινε γιατί οι ΗΠΑ εξαπατήθηκαν από τους Σαυροειδείς, υποτάχτηκαν κυριολεκτικά σε αυτούς, έχασαν τον έλεγχο της κατάστασης και ο πλανήτης μπήκε σε τροχιά αυτοκαταστροφής».


«Η Γαία πριν από 50.000 χρόνια ήταν μέλος της γαλαξιακής κοινωνίας από την οποία απoβλήθηκε την εποχή της ουράνιας Απoστασίας του Κρόνου, και από τότε βυθίστηκε στο σκοτάδι της άγνoιας και παρήκμασε. Η Αυτοκρατορία μετά από τον μεγάλο κατακλυσμό, πρόσφερε βοήθεια στους ανθρώπους. Ακολούθως διέκοψε την επαφή μαζί τους, ώστε να λύσουν τα προβλήματά μόνοι τους. Τόσο οι ΗΠΑ όσο και η ΕΣΣΔ δεν αξιοποίησαν την ευκαιρία που τους δόθηκε όταν προσφάτως απoκαταστήσαμε την επαφή μαζί τους. Δεν φρόντισαν νια την επανένταξη της Γαίας στην ουράνια κοινωνία, και εκμεταλ-λεύτηκαν την ευκαιρία προς ίδιον όφελος, επιδιδόμενες σε ένα αλόγιστο αγώνα δρόμου πολεμικών εξοπλισμών και τοπικών συγκρούσεων.

Οι Απoστάτες και οι γήινοι συνεργάτες τους, δεν ενδιαφέ-ρονται και δεν τους συμφέρει η σύνδεση της Γαίας με τη γαλαξιακή κοινωνία, γιατί θα χάσουν τα πλούτη και τη δύ-ναμη που έχουν τώρα. Γι’ αυτό αλλοίωσαν την ιστορία της ανθρωπότητας ώστε οι άνθρωποι να χάσουν κάθε ελπίδα βελτίωσης της ζωής τους. Οι Σείριοι βρίσκονται σε συνεχή επαφή με ορισμένα κέντρα αποφάσεων της Γαίας για να την προστατέψουν από την επιβουλή των αποστατών. Οι κοι-νωνίες του Άρη και δύο πλανητών του Σειρίου Β’ είχαν συνεργασθεί στο παρελθόν με τους Δρακoνιαvoύς, τους Οφίτες και τους Σαυροειδείς, όπως συνεργάζονται σήμερα οι Αμερικανοί ηγέτες των ΗΠΑ, οι οποίοι υποδουλώθηκαν απόλυτα σε αυτούς, ξεχνώντας ότι οι πάτρωνές τους δεν θα επιτρέψουν ποτέ στους παραλήπτες της τεχνoλoγία τους να τους ξεπεράσουν και να γίνουν πιο ισχυροί από αυτούς».


Ωρίωνες

«Η πρώτη αποστολή φυγάδων που ήρθε στη Γαία από τον πρώτο καταληφθέντα πλανήτη του Ωρίωνα ήταν ψηλοί και ξανθοί και εγκαταστάθηκαν στην περιοχή της σημερινής Ισλανδίας. Οι φυγάδες από τον δεύτερο πλανήτη ήταv όπως οι κάτοικοι μεσογειακού τύπου της Γαίας και εγκαταστάθηκαν στην Αίγυπτο, και αυτοί του τρίτου πλανήτη είχαν τα χα-ρακτηριστικά των δικών σας ερυθροδέρμων και εγκαταστά-θηκαν στην περιοχή Γιουκατάν του Μεξικού. Την εποχή αυτή η Γαία βρισκόταν υπό την εξουσία του Αποστάτη Κρόνου. Σε ανάμνηση της φυγής τους και από νοσταλγία για την πατρίδα υλοποίησαν το σχήμα του αστερισμού του Ωρίωνα στη Γαία με τις πυραμίδες της Αιγύπτου και του Μεξικού». «Οι Ωρίωνες διοίκησαν αυταρχικά τους ιθαγενείς και παρίσταναν τους θεούς. Οι άνθρωποι υποτάχτηκαν μπροστά στην τεχνο-λογία τους- που ήταν και η δύναμή τους- και τους δέχτηκαν σαν θεούς. Αλλά με την πάροδο των ετών εκφυλίστηκαν, διέκοψαν τους ουράνιους δεσμούς τους, ξέχασαν την αποστο-λή τους και υποτάχτηκαν στους αυτόχθονες οι οποίοι τους αφάνισαν, γι’ αυτό κανένας δεν γνωρίζει την χρησιμότητα των πυραμίδων, πώς και πότε κατασκευάστηκαν».


Κάτω από τις πυραμίδες, όπως απέδειξαν σύγχρονες δορυ-φορικές έρευνες υπάρχουν σε βάθος, υπόγειοι διάδρομοι των δέκα και δώδεκα ορόφων μήκους 4.500 χιλιομέτρων. Τις κα-τασκεύασαν και τις χρησιμοποιούσαν οι Ωρίωνες για διαμονή και προστασία καθώς και για να μην εντοπίζονται  από αέρος. Όταν ερωτήθηκαν ποια ήταν η χρησιμότητα των διαδρόμων, απάντησαν:

«Ακόμη και σήμερα οι διάδρομοι αυτοί χρησιμοποιούνται από τους κοσμικούς αρχηγούς των αστρικών αποστολών για να συνεδριάζουν. Συγκεντρώνονται μία φορά τον χρόνο κατά το θερινό ηλιοστάσιο, και γίνεται αλληλοενημέρωση. Επίσης αξιολογούν την κρατούσα κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Γαία και παίρνουν αποφάσεις».

 

Πλειάδιοι

«Οι Πλειάδιοι είναι ουδέτεροι για την ανθρωπότητα, περισσό-τερο φίλοι παρά εχθροί, ανάλογα με τα συμφέροντά τους: είναι μάλλον αδιάφοροι για ό,τι γίνεται στη Γαία. Είναι και-ροσκόποι. Δεν συμμετέχουν σε αποστολές φρούρησης και επι-τήρησης, γιατί δεν θέλουν να συγκρουστούν με τους Απoστάτες στην παρούσα περίοδο. Eνημερώνoυν τα στρατεύ-ματα της Έβδομης Αποστολής για τις δυνάμεις και τις κι-νήσεις των Αποστατών. Παρακολουθούν επιφυλακτικά την ανθρωπότητα και βοηθούν όπου απαιτείται. Ενδιαφέρονται για τη βελτίωση της ανθρώπινης συνείδησης, για την προστα-σία των ανθρώπινων δικαιωμάτων και τη διατήρηση της ελευθερίας των ανθρώπων από εξωγήινους επηρεασμούς. Πρόσφατα ενίσχυσαν τις δυνάμεις της Συμμαχίας για την απoμάκρυνση δύο απoστoλών που συνόδευαν το σκάφος «Κόλαση» του Κρόνου και δεν τους επέτρεψαν να προσεγ-γίσουν στις απώτατες παρειές του ηλιακού σας συστήματος. Στη σύγκρουση που έγινε, οι Απoστάτες του Δράκοντος που το συνόδευαν απoμακρύνθηκαν από το ηλιακό σας σύστημα με πολλές απώλειες. Το αλφάβητο των Πλειάδειων είναι το ίδιο με το γήινο Ελληνικό αλφάβητο, αφού και οι δύο το έχουν πάρει από την Αύρα. Η τεχνολογία που έχουν, τους επι-τρέπει να ταξιδέψουν οπουδήποτε στον κόσμο σας. Ανησυ-χούν μόνο για την κακή χρήση της γήινης τεχνολογίας σε βάρος των ανθρώπων και της φύσης. Θεωρούν ότι η πολιτική και οι θρησκείες είναι δύο μορφές καταπίεσης της ανθρω-πότητας».

 

Λαγώοι

«Οι δυνάμεις του Λαγού εκτελούν χρέη ουράνιας περιπολίας της Συμμαχίας για τον εντοπισμό των κινήσεων των Αποστατών και την καταμέτρηση των σκαφών που βρί-σκονται στο ηλιακό σας σύστημα. Προστατεύουν τους Ελλά-νιους από τον τηλεπαθητικό έλεγχο του νου που επιχειρούν οι Απoστάτες, παρεμβάλλovτας ηλεκτρο-μαγνητικά διαφράγμα-τα εκτροπής των ακτινοβολιών τους. Περιπολούν και αποτρέ-πουν κάθε διείσδυση στη Γαία εχθρικών προς τον άνθρωπο οντοτήτων, προασπίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και εξα-σφαλίζουν την παγκόσμια επικοινωνία».


Ηριδανοί

Σύμφωνα με τους Ολύμπιους, οι Ηριδανοί βρίσκονται σε έντονο ανταγωνισμό με τους Δρακονιανούς για το ποιός θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις κυριαρχίας στη γη και γι’ αυτό προσπαθούν να τους πείσουν να συνεργαστούν μαζί τους για το καλό του πλανήτη. Οι οντότητες από τον Ε Ηριδανού αντιδρούν στις πράξεις σκληρότητας των Δρακονιανών σε βάρος των ανθρώπων, τηρούν εχθρική στάση εναντίον τους, και εξετάζουν τις προθέσεις και τις δραστηριότητές τους και κυρίως τις συμφωνίες που έχουν συνάψει με τις ΗΠΑ. Οι Ηριδανοί παρακολουθούν τις μηχανορραφίες και τον ηθικό εκφυλισμό των ηγετών της Γης καθώς και τη διατάραξη της βιολογικής πορείας της ζωής των ανθρώπων. Μελετούν τους τρόπους επαναφοράς των κοινωνιών στην ομαλή τους λει-τουργία, και υποβοηθούν την κατάρρευση των αυταρχικών καθεστώτων με έλεγχο του νου, όπως έγινε στην περίπτωση της ΕΣΣΔ. Εξετάζουν την πρόληψη ανατροπής του ψυχισμού των κοινωνιών, κατά τη στιγμή που θα εμφανιστούν οι εξω-γήινοι και προστατεύουν την ανθρωπότητα από τα μέτρα ελέγχου της συνείδησης και του νου που θα εφαρμόσουν οι αποστάτες όταν θα επιχειρήσουν να κυριαρχήσουν. Οι κάτοικοι του Ηριδανού είναι άριστοι στην ακουστική τε-χνολογία, όπου με τις κατάλληλες συχνότητες των ήχων επιτυγχάνουν τον έλεγχο του νου και της συμπεριφοράς του ανθρώπου. Ο πολιτισμός του Άρη ήταν δικό τους έργο.


Κένταυροι

«Υπάρχουν τακτικές επισκέψεις των Κενταύρων στον πλα-νήτη σας σχεδόν κάθε χρόνο λόγω της μικρής απόστασης που σας χωρίζει. (Ο Α του Kεvταύρoυ απέχει 4,3 έτη φωτός).

Προσπαθούν να αποκαταστήσουν την επικοινωνία εξωγήινων με τους γήινους με ομαλές συνθήκες και ενημερώνουν τους ανθρώπους για τους σκοπούς των Δρακονιανών που θέλουν να ελέγξουν την ανθρωπότητα. Ενδιαφέρονται για κοινωνική δικαιοσύνη και για την αποκατάσταση της γήινης οικολογίας. Επικοινωνούν τηλεπαθητικά με τους κατοίκους της Γαίας και προσπαθούν να τους επηρεάσουν για μια εναλλακτική πορεία προς το μέλλον. Ενδιαφέρονται νια την προώθηση της κοι-νωνικής δικαιοσύνης, την καλή χρήση της τεχνολογίας, και τη διατήρηση της ανθρώπινης ελευθερίας, με τη δημιουργία βιώσιμων ζωνών ειρήνης και ανάπτυξης στο διάστημα, ώστε οι άνθρωποι να μπορέσουν να συνδεθούν με τη γαλαξιακή κοινωνία».


Λύκοι

«Στο παρελθόν είχαν επισκεφθεί τη Γαία και παρέμειναν πολλά γήινα έτη μελετώντας τη συμπεριφορά των ανθρώπων. Κωδικοποίησαν όλες τις πληροφορίες που συγκέντρωσαν για τις βλάβες του οικοσυστήματος και τη συμπεριφορά του ανθρώπου και τις κατέγραψαν σε κρυστάλλους πυριτίου για να μην αλλοιώνονται με την πάροδο του χρόνου ώστε να φανούν χρήσιμοι στους ανθρώπους. Προβληματίζονται με την ακατανόητη συμπεριφορά των ανθρώπων, οι οποίοι χρησι-μοποιούν όλες τις ανακαλύψεις της επιστήμης πρώτα για το κακό και την καταστροφή του πληθυσμού της Γαίας και σπάνια για το καλό του. Αυτή η νοοτροπία των ανθρώπων τους εξόργισε και επειδή δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις αλλαγής της συμπεριφοράς αυτής, εγκατέλειψαν τη Γαία το έτος 2000 μ.Χ. και αναχώρησαν στους ουρανούς. Πριν φύ-γουν ενημέρωσαν τους υπεύθυνους ηγέτες της Γαίας, ότι πλέον επέλεξαν την πορεία του αφανισμού του πλανήτη και επειδή αυτοί δεν μπορούν αυθαίρετα να τους βοηθήσουν σύμφωνα με τον κοσμικό νόμο που απαγορεύει την επέμβαση, την εγκατέλειψαν στην τύχη της, αν και επιθυμούν τη γρή-γορη σωτηρία του πλανήτη με την προσπάθεια των αν-θρώπων».


ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ

«Όντα υλιστικά που θέλουν να γίνουν αθάνατοι, απαίσιοι και κακοί μέχρι βαρβαρότητας, αδίστακτα καταστροφικοί, απάν-θρωποι, κτηνώδεις από τη φύση τους, εκδικητικοί, υποκριτές και διεφθαρμένοι, καταστρέφουν τα πάντα προκειμένου να πάρουν ό,τι τους χρειάζεται, με απώτερο στόχο την κυριαρχία τους στους ανθρώπους, τους οποίους θα  μεταχειρίζονται σαν ζώα. Έχουν καταστρέψει ολόκληρους πλανήτες και πήραν δούλους τους κατοίκους τους. Σκοπός των Αποστατών είναι να καταστρέψουν και πάλι το έργο της δημιουργίας και να εξολοθρεύσουν τους δικούς μας Ελλάνιους γόνους. Θέλουν να κυριαρχήσουν στη Γαία για να γίνουν οι νέοι θεοί, με τους ανθρώπους δούλους τους. Θα χρησιμοποιήσουν απατηλά συνθήματα και σατανικές μεθόδους, με τα Κρόνια ιερατεία που έχουν ορίσει στη γη. Σκοπός των Ολύμπιων είναι να σταματήσουν τις επεμβάσεις που γίνονται στο γενετικό κώ-δικα (DNA) των Ελλάνιων από τους αποστάτες των αστε-ρισμών Όφεως, Ύδρας, Ε του Βοώτη και Ηνίοχου. Να επανασυνδέσουν τον πλανήτη της Γαίας με τη Γαλαξιακή Κοινωνία, που είχε διακοπεί πριν 13.000 χρόνια (εποχή άφι-ξης της Λίλιθ από Ε του Βοώτη) και βρίσκεται συνεχώς στην κυριαρχία των αποστατών. Εξοντώνουν, διαφθείρουν, εκφυ-λίζουν και γενοκτονούν τους Ελλάνιους γόνους. Οι γήινοι Απoστάτες φροντίζουν μόνο για την προσωπική τους Εδέμ στην οποία όλοι οι άνθρωποι της Γαίας πρέπει να είναι υποταγμένοι, άβουλοι και πειθήνιοι σκλάβοι, χωρίς προσω-πική ελευθερία και χωρίς δική τους θέληση. Η νοοτροπία τους αυτή καλλιεργείται με τα ιερατεία των Ιουδαιογενών θρη-σκειών».


«Είναι γήινα βιορομπότ που έχουν κατασκευαστεί πριν από το 1965 στις ΗΠΑ σύμφωνα με τις υποδείξεις των εξωγήινων Απoστατών. Τα φυλάσσουν σε υπόγειες στρατιωτικές βάσεις για να τα χρησιμοποιήσουν, όταν θελήσουν να επιβάλουν τη «Νέα Τάξη Πραγμάτων».

Θα τα παρουσιάσουν σαν εξωγήινους που κατέλαβαν τη Γη, για να κάμψουν το ηθικό της ανθρωπότητας και να αποκλεί-σουν κάθε αντίσταση του κόσμου ως μάταιη. Η συχνή προβολή από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στοχεύει στο να τα γνωρίσει και ο τελευταίος άνθρωπος και να τα δεχθεί χωρίς αντίσταση, σαν αήττητους εξωγήινους».


Οι Αποστάτες του Όφεως

«Κατάγονται από τους πλανήτες B’ και Γ’ του άστρου Α’ του αστερισμού του Όφεως που είναι γνωστός και σαν άστρο του Μπάρναντ και απέxει από την γη 5,9 έτη φωτός. Από τον πλανήτη Β του Όφεως ήρθε στη Γαία πριν από 3.200 χρόνια και ο Απoστάτης Γιαχβέ, ο υπαρχηγός του Κρόνου, για την κατάληψη του πλανήτη σας. Βρίσκεται συνεχώς στη Γαία καταλαμβάνοντας διαδοχικά τα σώματα των εκάστοτε ηγετών του Ισραήλ οι οποίοι παρουσιάζουν  απάνθρωπo πρόσωπο, με τη σκληρότητα και τη βίαια συμπεριφορά τους, όπως γίνεται στην εποχή σας. Αυτοί είναι οι πραγματικοί τρομοκράτες στην περιοχή της Μέσης Ανατολής».


Οι Αποστάτες της Σαύρας

«Οι Σαυροειδείς που βρίσκονται στο ηλιακό σας σύστημα προέρχονται από πλανήτες του άστρου α του αστερισμού της Σαύρας, ανήκουν στην ουράνια αποστασία και είναι από τους πιο φανατικούς και μισάνθρωπους αποστάτες».


Οι Αποστάτες του Δράκοντος

«Οι Δρακονιανοί είναι οι οντότητες που προέρχονται από πλανήτες των άστρων  α, και ν του Δράκοντος. [Απέχουν οπό την γη 215 και 148 έτη φωτός αντίστοιχα.] Κατάγονται από έναν σκοτεινό γαλαξία που ονομάζεται «Δράκων» και βρί-σκεται στις παρυφές του σύμπαντος. Λόγω της εγκληματικής συμπεριφοράς προς κάθε μορφή ζωής, της ασέβειας προς το Όλον Φως και της ασέβειας προς τη φύση, τους έδιωξαν από τον γαλαξία και τους εξόρισαν στους πλανήτες του αστε-ρισμού α και ν του Δράκοντος που βρίσκεται στον δικό μας γαλαξία και στον οποίον έδωσαν το όνομά τους. Την εξορία αυτή την παρουσιάζουν σαν ένα είδος αστρικής απoστoλής με σκοπό να κυβερνήσουν τα άστρα της ουράνιας περιοχής τους, αλλά και ολόκληρο τον γαλαξία γιατί θεωρούν τους εαυτούς τους εκλεκτούς. Όση σημασία έχει για την Αυτοκρατορία της Ανδρομέδας η Ανώτερη Τάξη Συμμάχων της Λύρας, τόση σημασία έχουν και οι Δρακονιανοί για την αυτοκρατορία της Αποστασίας».


Οι Αποστάτες του Βοώτη

«Η περιοχή του Βοώτη αρχικά είχε εποικιστεί από τους Πλειάδειους. Αργότερα όταν οι Βοωτιδείς κατελήφθησαν από τις δυνάμεις της Απoστασίας, προσχώρησαν σε αυτούς. Οι Βοωτιδείς προέρχονται από τους πλανήτες Δ και Ε του Αρκτούρου».Οντότητες Αποστατών

 

Κήτος

«Οι οντότητες του Κήτους είναι όντα μελαχρινά, αδύνατα, σχεδόν άσαρκα. Το δέρμα τους είναι σκεπασμένο με φολίδες σαν λέπια ψαριού και έχουν ύψος 1,5-1,6 μ. Μοιάζουν με τους Πυγμαίoυς της Αφρικής. Είναι πολύ κακά όντα, ανάλγητα και καταστροφικά και απoτελoύν άμεση αλλά και μελλοντική απειλή νια την ανθρωπότητα και την εξέλιξή της. Μισούν το ανθρώπινο είδος και εργάζονται για τον αφανισμό του. Με τις μηχανορραφίες τους έχουν υποτάξει τους ηγέτες των μεγάλων χωρών της Γαίας στη θέλησή τους ώστε να εκτελούν τις εντολές τους, που είναι η βίαια κατάλυση των ελευθεριών των μικρότερων εθνών».


Ύδρα

«Είναι όντα πολύ κακά, ληστρικά, τυχοδιωκτικά και αδηφάγα. Είναι αυτοί που μπόλιασαν τον άνθρωπο με την πλεονεξία. Χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία έχει δημιουργήσει υποκατάστατά της τα υβρίδια της φυλής των Μογγόλων και έναν κλάδο της σημιτικής φυλής, της οποίας οι άνθρωποι έχουν ανάστημα μέχρι 1.80 μέτρα. Η δεύτερη κατηγορία έχει δημιουργήσει τα υβριδικά υποκατάστατα φύλα που μοιάζουν στην φυλή των Μογγόλων της στέπας. Έχουν ανάστημα περίπου δύο μέτρα, είναι πολύ χλωμοί προς το κίτρινο, σχεδόν άσαρκοι με πολύ έντονα τα μογγολοειδή χαρακτηριστικά αλλά δεν κυκλοφορούν ελεύθερα για να μη γίνουν αντιληπτοί λόγω του χρώματος τους».

 
Όφις

«Οι Οφίτες μπορούν να επιβιώσουν κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες μόλυνσης του πλανήτη, ακόμη και με δηλητηριώδη αέρια, γι' αυτό αδιαφορούν για την οικολογική καταστροφή της Γαίας. Ο εγκέφαλός τους μοιάζει με τον εγκέφαλο του όφεως, με ισχυρές φασματικές δονήσεις, που τους καθιστά ικανούς για την ευχερή μεταλλαγή της προσωπικότητας και των αισθημάτων. Οι δονήσεις αυτές σε στιγμές κακής προσευ-χής [κατάρες] είναι πολύ επιβλαβείς για τους άλλους αν-θρώπους. Η κάστα των διανοουμένων και το ιερατείο, κατέ-χουν την απόκρυφη γνώση των φασματικών δονήσεων και των κλειδιών του γενετικού κώδικα. Μπορούν με τη σκέψη να ελέγχουν απόλυτα τις μυστικές φασματικές και ηλεκτρο-μαγνητικές δονήσεις, να αλλάζουν μορφές και να παίρνουν όποια φρικιαστική μορφή θέλουν. Λόγω σχεδιασμών επικρά-τησής αλλά και κληρονομικότητας, δεν έχουν καμιά επιθυμία  να γίνει η Γαία ένας βιώσιμος πλανήτης αρμονικής συμβίωσης των ανθρώπων, γι’ αυτό και προκαλούν πολέμους και οικο-λογικές βλάβες και αδιαφορούν για την αποκατάστασή τους. Έχουν εχθρική, επικίνδυνη, και αντιανθρώπινη διάθεση, γιατί θεωρούν τους εαυτούς τους εκλεκτούς και τους υπόλοιπους ανθρώπους κατώτερο είδος προς εξαφάνιση που υπάρχει μόνο για να τους υπηρετεί. Οι αποστάτες Οφίτες δεν αντέχουν τον κρότο και τους δυνατούς θορύβους».


«Όταν η γενετική δομή τους φορτίζεται υπερβολικά προς την Ερπετοειδή πλευρά, υπάρχει δυσκολία στην διατήρηση της ανθρώπινης μορφής και μπορούν να μεταπέσουν στην ερπε-τοειδή. Στις περιπτώσεις αυτές αναλίσκουν ανθρώπινες ορμό-νες, σάρκα και αίμα για να φέρουν την ισορροπία του οργα-νισμού τους».


Σαύρα

«Στο απώτατο παρελθόν οι οντότητες από τον αστερισμό της Σαύρας, οι Σαυροειδείς, επισκέφθηκαν τη Γαία σαν τεράστιες σαύρες έρποντας επί της επιφανείας της, επειδή η βαρύτητα της Γαίας ήταν μεγαλύτερη από τη βαρύτητα του πλανήτη τους και μόνο όταν υπήρχε ανάγκη βάδιζαν όρθιοι. Ήταν όντα αποκρουστικά που προκαλούσαν τρόμο και εφιάλτες. Οι κό-ρες των ματιών τους ήταν κάθετες για να μπορούν να καλύ-πτουν την διάσταση του ύψους επειδή σερνόταν πάνω στη Γαία. Η γλώσσα ήταν διχαλωτή και το στόμα τεράστιο, το δέρμα τους ήταν παρόμοιο με αυτό που βρίσκεται στο κάτω μέρος των φιδιών και της σαύρας. Είχαν τη δυνατότητα να αλλάζουν μορφή με τη σκέψη και να παίρνουν αυτή των ανθρώπων αλλά κάτω από τις βαρυτικές και ηλεκτρομαγνη-τικές συνθήκες καθώς και από τις συνθήκες φωτισμού της Γαίας παρουσίαζαν αστάθεια μορφής ,και χωρίς εξωτερική αιτία μετέπιπταν και πάλι σε τερατώδη ερπετά. Μόνο το ιερατείο τους είχε τη δυνατότητα να παραμένει πολύ περισ-σότερο χρόνο διατηρώντας ανθρώπινη μορφή. Επειδή η ερπε-τοειδής μορφή τους δεν προσφερόταν για το γήινο περι-βάλλον, κατασκεύασαν ανθρώπινα υβρίδια. Προέκταση αυ-τών των υβριδίων, θεωρούνται σήμερα ένα τμήμα των Άγγλων, και των Εβραίων της διασποράς σε Αυστραλία, Καναδά και ΗΠΑ. Είναι εξόχως κακοί και αντιανθρώπινοι».


Δράκων

«Οι Δρακονιανοί είναι όντα πολύ χαμηλών δονήσεων και αδυνατούν να ξεπεράσουν τη γήινη δονητική και κραδασμια-κή πραγματικότητα, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ανέ-βουν πνευματικά στις σφαίρες των ευγενικών αισθημάτων. Είναι τηλεπαθητικές οντότητες, με πολύ ανεπτυγμένη τεχνο-λογία. Θεωρείται ως η πιο παρασιτική και πιο κακή ουράνια κοινωνία και είναι η χειρότερη από όλους τους αποστάτες του σύμπαντος. Θέλουν να ζουν πάντα σε βάρος των άλλων, εκμεταλλευόμενοι τις αδυναμίες τους. Τα ιερατεία τους και οι αρχηγοί τους μπορούν να μεταμορφώνονται αλλάζοντας μορφή και αρέσκονται στο να δημιουργούν παραισθήσεις. Χρειάζονται το αίμα και την ενέργειά του ανθρώπινου σώματος για ενίσχυση της δική τους σωματικής ενέργειας αφού οι συνεχείς υβριδικές μεταλλάξεις έχουν μειώσει την πνευματικότητα, την αντοχή τους και τους κραδασμούς στο γήινο περιβάλλον».


«Προετοιμάζουν υβρίδια για να αποτελέσουν το νέο είδος ανθρώπων που θα διαδεχτεί τη σημερινή γενιά στη Γαία. Είναι πολύ κακή φυλή που αρέσκεται να κυριαρχεί μόνο με τον τρόμο. Η μέση διάρκεια ζωής των Δρακονιανών είναι 1.000 χρόνια για τον λαό και 3.000 χρόνια για την ηγεσία και το ιερατείο, που έχουν τη δυνατότητα να παρατείνουν το όριο της ζωής τους, στους χώρους που γεννήθηκαν, ενώ στο γήινο περιβάλλον μπορούν να ζήσουν περίπου 500 και 1.500 χρόνια αντιστοίχως.
Στην παρούσα φάση ασχολούνται με γοργούς ρυθμούς για τη δημιουργία ανθρώπινων υβριδίων σε πολύ μεγάλους αριθ-μούς, όπως διαπιστώνεται με τον ανεξέλεγκτο υπερπληθυσμό της κίτρινης φυλής, η οποία καλύπτει περίπου τον μισό πλη-θυσμό του πλανήτη. Οι Δρακονιανοί παρουσιάζονται με δύο μορφές:

• Οι υβριδικοί πολεμιστές έχουν ύψος 1,5-1,6 μέτρα και είναι γνωστοί στον Γαλαξία για τη μαχητικότητα και τις ικανότητές τους, καθώς και τη σκληρότητά και την απέχθειά τους για το ανθρώπινο είδος.

• Οι φτερωτοί πολεμιστές έχουν ύψος 1,60-1,80 μέτρα με καφέ δερμάτινα φτερά. Στη γη κατεβαίνουν πετώντας, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, γιατί είναι δύσκολο να μείνουν απαρατήρητοι. Μπορούν να πετούν με τα φτερά τους, ή και με τη βοήθεια της τεχνολογίας τους. Είναι αποκρουστικοί στην εμφάνιση και έχουν τη δυνατότητα της ακαριαίας μεταμόρ-φωσης σε πραγματικό δράκο ή τέρας ώστε να αιφνιδιάζουν και να παραλύουν κάθε αντίδραση εκ μέρους των ανθρώπων. Είναι άριστοι γενετιστές, φανατικοί θρησκειολόγοι, και επι-διώκουν τα ανώτατα ιερατικά αξιώματα για να παρασιτούν σε βάρος του κόσμου που τους συντηρεί. Οι κάστα των Δρακο-νιανών επισκόπων, πατριαρχών, παπών και ραβίνων, είναι αυτοί που ευθύνονται για την καταστροφή του Άρη. Παρα-ποιούσαν την αλήθεια και έδιναν σκόπιμα λάθος πληροφορίες στους αρειανούς επιστήμονες. Οι μόνοι που αντιτάσσονται στη φιλοσοφία τους και ανατρέπουν τα σχέδια των Δρακο-νιανών για τη Γαία είναι οι δυνάμεις της Λύρας και του Σείριου».


Βοώτης

«Οι Βοωτιδείς είναι τηλεπαθητικά όντα οξύτατης ακοής, έντονης τηλεπαθητικής ικανότητας, πολύ υψηλών παλμικών δονήσεων και υπερφυσικών ιδιοτήτων. Ζουν 350-400 χρόνια, δεν γερνούν και δεν αρρωσταίνουν. Έχουν ανάστημα γύρω στο 1,60-1,70 μέτρα περίπου, και πρασινωπή απόχρωση. Είναι τα περιβόητα πράσινα ανθρωπάκια που τα παρουσιάζουν σαν Αρειανούς, ένας αριθμός των οποίων ζει και εργάζεται σε υπόγειες σπηλαιώσεις στη Γαία. Έχουν πολύ προηγμένη τεχνολογία, θεωρούν το ηλιακό σας σύστημα σαν ζώνη κυ-ριαρχίας τους, και έχουν πάρει επιθετική θέση κατά των Δρακονιανών οι οποίοι αποφεύγουν να συγκρουστούν μαζί τους. Έχουν την ικανότητα να αλλάζουν μορφή και επιδίδο-νται στο να καταλαμβάνουν τα σώματα των ανθρώπων που βρίσκονται στην εξουσία. Είναι όντα υλιστικά που θέλουν να γίνουν αθάνατα. Αδίστακτα καταστροφικά, απάνθρωπα, κακά από τη φύση τους, εκδικητικά,  υποκριτικά και διεφθαρμένα, έχουν απώτερο στόχο την κυριαρχία επί των ανθρώπων, που θα τους μεταχειρίζονται σαν ζώα».Σκοποί των Αποστατών


Κήτος

«Σκοπός τους στην παρούσα φάση είναι να επιβάλλουν τον πολλαπλασιασμό των ανθρώπων της Γαίας με κλωνοποίηση για τη δημιουργία υβριδίων κατώτερης πνευματικότητας αλλά ανθεκτικών στη μόλυνση. Τα υβρίδια αυτά θα διαδεχτούν τους σημερινούς ανθρώπους, σαν επόμενη βαθμίδα ανθρώπι-νης εξέλιξης σε περίπτωση οικολογικής καταστροφής του πλανήτη από υπερβολική ρύπανση. Με τεχνητούς ιούς μο-λύνουν όλο τον πλανήτη και προκαλούν άγνωστες ασθένειες που αποδυναμώνουν και εκφυλίζουν τον ανθρώπινο οργα-νισμό. Οι ιοί έχουν την ιδιότητα να επικάθονται στον γενετικό κώδικα και να ενεργοποιούνται από απόσταση με ακτινοβολή-σεις ώστε  να τον αποσυντονίζουν εντελώς. Παράλληλα, στα εργαστήρια εντείνουν τα γενετικά πειράματα για την τροπο-ποίηση του γενετικού κώδικα του ανθρώπου, και τον επανα-προγραμματισμό του ανθρώπινου είδους όπως έγινε στην εποχή του Κρόνου. Με τον εξ αποστάσεως επηρεασμό και έλεγχο του νου των ανθρώπων, θέλουν να δημιουργήσουν παθητικούς πληθυσμούς που δεν θα αντιδρούν για οτιδήποτε συμβαίνει γύρω τους».

 

Ύδρα

«Έχουν αποστολή παρακολούθησης, επιτήρησης, επίβλεψης και συντονισμού του έργου των Αποστατών των άλλων αστρικών κοινωνιών που βρίσκονται στο ηλιακό σας σύ-στημα. Ως δυνάμεις επέμβασης χρησιμοποιούν στρατεύματα προερχόμενα από το Κήτος, λόγω της μειωμένης τους νοη-μοσύνης και της σκληρότητας που δείχνουν κατά του ανθρώπου.


Ασχολούνται και αυτοί με γενετικά πειράματα, για τη δημι-ουργία της επόμενης μογγολοειδούς φυλής των ανθρώπων, επειδή θεωρούν τους σημερινούς ανθρώπους της Γαίας εκφυλισμένο είδος που πρέπει να εκλείψει με την εκτεταμένη μόλυνση του περιβάλλοντος».


Όφις

«Σκοπός των Οφιτών είναι να τροποποιήσουν τον ανθρώπινο γενετικό κώδικα  [DΝΑ], να τυφλώσουν τις τηλεπαθητικές ικανότητες, τις ικανότητες διόρασης και διακοής των αν-θρώπων χρησιμοποιώντας τα ιερατεία. Τα ιερατεία όλων των θρησκειών προσπαθούν να μεταβάλλουν τους ανθρώπους σε απόλυτα υλιστικά όντα, ώστε να χάσουν οριστικά την ικα-νότητα επικοινωνίας με τους ουρανούς αλλά και με οντότητες άλλων διαστάσεων. Το μεγαλύτερο μέρος των ανθρώπων της Γαίας υποτάχθηκε στον υλισμό και έμεινε έξω από τις συχνότητες των υψηλών δονήσεων. Αντιλαμβάνονται πλέον μόνο το φάσμα των πολύ χαμηλών δονήσεων που συλλαμβάνουν οι πέντε αισθήσεις. Κύριος σκοπός των Οφιτών είναι να καταστήσουν τον πληθυσμό του πλανήτη σκλάβο τους και να απαγορεύσουν με τα θρησκευτικά ιερα-τεία κάθε περίπτωση επανασύνδεσης της γης με τη γαλαξιακή κοινωνία, η οποία επίκειται πολύ σύντομα».

 

Σαύρα

«Σκοπός τους είναι να ελέγξουν νοητικά και ψυχολογικά τις μάζες των ανθρώπων μέσω των ιερατείων, και να κατευ-θύνουν με ηλεκτρονικά μέσα επηρεασμού τη θέλησή τους, να εξαλείψουν κάθε διάθεση αντίδρασης και να ρυθμίσουν το μέλλον της ανθρωπότητας όπως αυτοί θέλουν, ώστε να κυριαρχήσουν χωρίς αντίσταση».


Δράκων

«Σκοπός τους είναι να μεταλλάξουν γενετικά τους ανθρώπους της Γαίας. Η προσπάθεια έχει αρχίσει πριν από χιλιάδες χρόνια και επισπεύδεται στην εποχή σας. Οι Δρακονιανοί έχουν πάγια τακτική να παρακολουθούν τις κοσμικές κα-ταστροφές και να καταλαμβάνουν τον κατεστραμμένο πλανή-τη που έχει εξαντληθεί από την καταστροφή, αφού εξαλεί-ψουν όλες τις οικολογικές βλάβες με την τεχνολογία τους. Το ίδιο σχεδιάζουν και για τη Γαία. Περιμένουν τον αφανισμό της ανθρωπότητας από οικολογική ασφυξία, την οποία προ-καλούν οι ίδιοι δηλητηριάζοντας ολόκληρο τον πλανήτη, για να μην μπορούν να επιβιώσουν οι άνθρωποι και να κυριαρ-χήσουν εύκολα. Οι Δρακονιανοί όπου και να εγκατασταθούν, επειδή είναι υβριδικοί πολεμιστές, αισθάνονται ανασφαλείς και δεν μπορούν να εννοήσουν τις ανθρώπινες πλεκτάνες και τις πολύπλοκες σκέψεις του ανθρώπινου εγκέφαλου. Αυτό τους καθιστά ευάλωτους και επειδή φοβούνται ότι μπορεί να μην επιβιώσουν, γίνονται ιδιαίτερα σκληροί. Ενώ είναι σε θέση με την τεχνολογία τους να εκτροχιάσουν τη Γη ή να την μεταφέρουν σε άλλο σημείο του σύμπαντος, εντούτοις δεν μπορούν να καταλάβουν την ανθρώπινη λογική».


Βοώτης

«Οι Βοωτιδείς δύσκολα εκδηλώνουν τις προθέσεις τους και τους σκοπούς τους. Στην παρούσα περίοδο παρατηρούν τις συγκρούσεις των διαφόρων ουράνιων κοινωνιών και τη συμπεριφορά αυτών προς τους κατοίκους της Γαίας, τους οποίους προσπαθούν να επηρεάσουν για τα δικά τους συμφέ-ροντα. Η παρουσία τους πλησίον του ηλιακού σας συστή-ματος αποτελεί παράγοντα αποτροπής των Δρακονιανών και των γήινων συνεργατών τους για την πλήρη κατάκτηση της Γης, γιατί συγκρούονται τα συμφέροντά τους. Μια αποστολή από Βοωτιδείς από τους πλανήτες του άστρου Ε του Βοώτη βρίσκεται καθ’ οδόν προς το ηλιακό σας σύστημα. Θεωρούν ότι η γη τους ανήκει και κάποια στιγμή σκοπεύουν να την καταλάβουν».Σχέση Αποστατών με τη Γη

 

Αποστάτες Κήτους

«Οι αποστάτες με τις πράξεις τους αυτές παραβιάζουν τους συμπαντικούς νόμους, οι οποίοι απαγορεύουν τις γενετικές επεμβάσεις σε όλες τις μορφές ζωής. Η αναπαραγωγή των αποστατών αυτών με συνεχείς κλωνοποιήσεις είχε σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία υβριδίων πολύ αδύναμων βιολο-γικά και χαμηλής νοημοσύνης, με εξασθενημένο εγκέφαλο. Ενώ έχουν πολύ προηγμένη τεχνολογία, δεν μπορούν να συλλάβουν τους δαιδαλώδεις συλλογισμούς της ελευθέρας νόησης των ανθρώπων και κυρίως των Ελλάνιων ώστε να τους αδρανοποιήσουν απόλυτα. Φιλοξενούνται από τους αποστάτες των ΗΠΑ στη στρατιωτική βάση της Νεβάδα».


Αποστάτες Ύδρας

«Διαπραγματεύονται κρυφά με τους ηγέτες των μεγάλων δυνάμεων της γης, ασκούν υποχρεωτική διπλωματία και συμφωνίες με τις γήινες κυβερνήσεις από θέση ισχύος, και επιβάλλουν τους δικούς τους κανόνες διακυβέρνησης».


Αποστάτες Όφεως

«Οι Οφίτες με προμετωπίδα τους τον σιωνισμό ελέγχουν τις βαριές βιομηχανίες, τα πετρέλαια, τα τραπεζιτικά συστήματα,  και με τα μέσα ενημέρωσης  υποθάλπουν  τον πολιτισμό της βίας. Έχουν εισχωρήσει σε οργανώσεις, ιδρύματα, οργανι-σμούς και λέσχες, ελέγχουν και συντηρούν τα θρησκευτικά συστήματα και κατευθύνουν τους πολιτικούς και θρησκευ-τικούς ηγέτες. Σχεδιάζουν όλες τις μηχανορραφίες και πρω-τοστατούν στις δωροδοκίες, την εξαγορά και την υποταγή των διοικούντων και των κάθε είδους υπευθύνων, ελέγχοντας έτσι τη διοίκηση και την οικονομία όλου του κόσμου. Αρέσκονται στη δημιουργία κοινωνικών προβλημάτων και ταραχών και στον έλεγχο των ηγετών. Για την επίτευξη των σκοπών τους και με την καθοδήγηση πάντα του Ιαχωβά, οι Οφίτες ίδρυσαν τα ιερατεία των Ιουδαιογενών θρησκειών, του Ιουδαϊσμού, του Χριστιανισμού και του Μωαμεθανισμού, που ενώ είναι μισάνθρωπες και ρατσιστικές θρησκείες, παρουσιάζονται σαν θρησκείες αγάπης, αποχαυνώνοντας τον κόσμο με το ψέμα, τον φόβο και τη βία. Ενώ με τα ιερατεία ελέγχουν απόλυτα την κατάσταση, με τους πολιτικούς ηγέτες επιβάλλουν τη θέλησή τους, εμφανιζόμενοι σαν προστάτες των ανθρώπινων δικαιωμάτων, τα οποία οι ίδιοι καταπατούν. Ελέγχουν όλες τις ανθρώπινες δυναστείες του χρήματος, με τις οποίες υποδουλώνουν την ανθρωπότητα στη θέλησή τους. Στη νέα τάξη πραγμάτων που ετοιμάζουν οι ιερείς του Γιαχβέ (Ραβί-νοι) οι αυτοαποκαλούμενοι «Ιππότες των Ναών», θα εμφανί-ζονται σαν προστάτες των λαών. Στην πραγματικότητα αυτοί θα είναι η κεντρική εξουσία που θα υπαγορεύει τις εντολές και τη θέλησή της προς τις κυβερνήσεις των λαών που θα είναι οι εντολοδόχοι τους».


Αποστάτες Σαύρας

«Σήμερα οι αποστολές των σαυροειδών στη Γαία έχουν πυκνώσει, λόγω του γενικού πολέμου που κήρυξε η κραταιά αυτοκρατορία της Ανδρομέδας κατά των αποστατών. Συντο-νίζουν τα γήινα σαυροειδή υβρίδια που κατέχουν υψηλές θέσεις διοίκησης, ώστε να είναι πειθήνια όργανά τους και να εκτελούν πιστά τις εντολές τους. Η συμπεριφορά τους προς τους ανθρώπους είναι εχθρική. Βλέπουν τον άνθρωπο σαν πρωτόγονο, υπανάπτυκτο και κατώτερο είδος προς εξόντω-ση».

 
Αποστάτες Δράκοντος

«Οι Δρακονιανοί επιθυμούν να οδηγήσουν τον πλανήτη σε άλλη διάσταση, όπου αυτοί κυβερνούν. Οι δυνάμεις της Έβδομης Αποστολής που βρίσκονται στο ηλιακό σας σύστημα ανατρέπουν τα σχέδιά τους. Συνεργάζονται άριστα με τις ΗΠΑ και την Κίνα θεωρώντας  τους δική τους προέκταση, και τους εκμεταλλεύονται για την επίτευξη των σκοπών τους.
Οι υβριδικές οντότητες του Δρακονιανών, σχεδόν στο σύνολό τους, κατοικούν στην νοτιοανατολική Ασία και την Άπω Ανατολή. Είναι πολεμοχαρείς, εξόχως καταστροφικοί και επι-θετικοί. Τρέφουν μοχθηρά αισθήματα για τους ανθρώπους. Είναι έξυπνοι σαν υβρίδια αλλά και πολύ σκληροί και απάν-θρωποι γιατί πιστεύουν ότι ο άνθρωπος είναι κατώτερο είδος προς εξαφάνιση, αφού δεν αντιλαμβάνεται την αυτοκατα-στροφή του την οποία οι Δρακονιανοί υποβοηθούν με κάθε τρόπο.
Είναι ευάλωτοι στο φως του ήλιου, γι’ αυτό διαβιώνουν σε τεράστιες υπόγειες πολιτείες των Ιμαλαΐων, αλλά και σε βάσεις των ΗΠΑ. Κρύβονται από τους κατοίκους της επι-φάνειας της Γαίας για να κρατήσουν μυστική την ύπαρξή τους.
Φυλάνε κρυφούς τους θησαυρούς τους, τις γνώσεις τους, και την πραγματική τους ταυτότητα. Χειραγωγούν κρυφά τα πολιτικά και θρησκευτικά γεγονότα του κόσμου της γης μέχρι την επικράτησή τους, βοηθούμενοι από ανθρώπους που έχουν μέσα στα ιερατεία, τις θρησκείες, την πολιτική και τις μυστικές εταιρείες. Χρησιμοποιούν πολύ εξελιγμένα συστή-ματα ελέγχου του νου από τον ουρανό και υποβάλουν σε τηλεπαθητικό υπνωτισμό τους κατοίκους της Γαίας εξαφανί-ζοντας κάθε θέληση για αντίσταση, και επικρατούν εύκολα.
Οι Δρακονιανοί είναι αυτοί που καλλιέργησαν το φαινόμενο της ανθρώπινης απληστίας και τη μανία συγκέντρωσης πλού-του. Είναι αυτοί που καλλιέργησαν τον θρησκευτικό φανα-τισμό και τη θρησκευτική βία, είναι αυτοί που προκάλεσαν την αγριότητα του ιερατείου κατά την περίοδο της επιβολής του χριστιανισμού. Αδιαφορούν για τα ανθρώπινα δικαιώμα-τα, καλλιεργούν τον πολιτισμό της βίας και της τρομοκρατίας, ελέγχουν το εμπόριο ναρκωτικών και διευθύνουν το οργα-νωμένο έγκλημα. Ελέγχουν και κατευθύνουν τους περισσό-τερους πολιτικούς ηγέτες της Γαίας».


Αποστάτες του Βοώτη

«Στο παρελθόν παρενέβησαν σε ουράνιες συγκρούσεις σαν μεσολαβητές για την επίλυσή τους, και βοήθησαν συνειδη-σιακά τους ανθρώπους. Οι αποστάτες του Βοώτη είναι προσε-κτικοί απέναντι στις δυνάμεις μας. Θα επιχειρήσουν όπως και στο παρελθόν να οδηγήσουν σε αυτοκτονία μεγάλες μάζες ανθρώπων με το πρόσχημα θρησκευτικών παροξυσμών και με διαστρέβλωση της πραγματικότητας. Σας παρέχουμε προστα-σία από κάθε εκπεμπόμενη αρνητική ενέργειά τους. Ολόκλη-ρη η Ελλάνια προστατεύεται με εντολή του Ιερού Άρχοντα του Φωτός, Δία. Έχουν πολύ εξελιγμένη θεραπευτική τεχνο-λογία για κάθε φύσεως ασθένειες, ατυχήματα, και πνευματικά προβλήματα του ανθρώπου. Η αποστολή των Βοωτιδών που βρίσκεται στο ηλιακό σας σύστημα, εμφανίζεται με διάθεση βοηθείας της Γαίας, όμως οι προθέσεις τους δεν έπεισαν ακόμη την Αυτοκρατορία. Πριν από 13.000 χρόνια περίπου θέλησαν να πάρουν την κυριαρχία του ηλιακού σας συστή-ματος αλλά βρέθηκαν αντιμέτωποι με τις υπέρτερες δυνάμεις της Έβδομης Αποστολής, οι οποίες αιχμαλώτισαν τα σκάφη τους και αποφεύχθηκε η σύγκρουση. Είναι ειδικοί στον μετασχηματισμό της κοινής γνώμης υπέρ τους, με στρατη-γικές συμβουλές στους ηγέτες της Γαίας».


«Οι Ενσαρκωμένοι Αποστάτες (Δρακονιανοί) προερχόμενοι από τον 7ον Πλανήτη του άστρου Γ του Δράκοντα, σε συνερ-γασία με τους Αποστάτες  από τον Ε του Βοώτη, και τους Οφίτες από τον 3ον πλανήτη του άστρου Β του Όφεως, επανδρώνουν την «Μαύρη Αδελφότητα» της Νέας Υόρκης και διοικούν όλο τον κόσμο και τη μυστική δύναμη επέμβα-σης ΔΕΛΤΑ των ΗΠΑ».


Λεμούριοι-Άτλαντες

Υπολείμματα των δύο αυτών προηγμένων ανθρώπινων φυλών αριθμούν σήμερα στον πλανήτη περίπου 1.500.000 όντα και ζουν σε υπόγειες σπηλαιώσεις. Οι μεν Λεμούριοι στην πε-ριοχή των Ιμαλαΐων οι δε Άτλαντες στη νότια Αμερική και σε υποθαλάσσια βάση του Ατλαντικού. Έχουν πολύ ανεπτυγμένη την τεχνολογία των κρυστάλλων, επηρεάζουν με ψυχοτρονικά μέσα τη ζωή των ανθρώπων και έχουν επικοινωνία με τις αστρικές κοινωνίες. Εμείς σε σχέση με αυτούς μοιάζουμε με τους αγρίους της ζούγκλας και γι’ αυτό αδιαφορούν για την ύπαρξή μας.


Ψυχικοί Επηρεασμοί του Ανθρώπου

«Ο φόβος είναι ο ανασταλτικός παράγοντας της ανθρώπινης βούλησης. Οι συνεργαζόμενοι με τους Αποστάτες κυβερνή-τες,  έχουν δημιουργήσει πλέγματα πρόκλησης τρόμου και ελέγχου του μυαλού σας. Οι τεχνολογίες ελέγχου του μυαλού δόθηκαν στους κυβερνήτες σας από τους Αποστάτες. Απώ-τερος σκοπός τους είναι να αποδυναμώνουν επί καθημερινής βάσεως τη δυνατότητα κάθε ανθρώπινης αντίστασης, με τη βοήθεια των μέσων μαζικής ενημέρωσης, τα οποία μετα-δίδουν διαρκώς αρνητικές σκέψεις και συναισθήματα. Επιθυ-μούμε να αποκαλύψουμε τη σκοτεινή συνωμοσία και να ελέγξουμε όλες τις περιπτώσεις μετάδοσης φόβου, φανερές και συγκεκαλυμμένες, και να σας προστατεύσουμε από τις επιθέσεις τρόμου που προγραμματίζουν οι ΗΠΑ. Οι δυνάμεις μας θα καταστείλουν την αποτελεσματικότητα των μεθόδων ελέγχου του νου πριν οδηγηθείτε στην παράκρουση του μυαλού σας. Επιτρέπουμε στους εχθρούς σας να καταδείξουν τις κακόβουλες προθέσεις τους για να δικαιολογήσουμε την επέμβασή μας. Οι προθέσεις μας θα υλοποιηθούν, και γι’ αυτό αυξήσαμε τα μέσα επιτήρησης του κόσμου σας. Δεν θα υπάρξει καμία προειδοποίηση επέμβασής μας για λόγους ασφαλείας και για να παραμείνετε ήρεμοι. Η τελική πρόκληση των αποστατών σχεδιάζεται με ένα νέο δήθεν τρομοκρατικό χτύπημα, που θα χρησιμοποιηθεί σαν πρόσχημα από τις ΗΠΑ για να δικαιολογήσουν την κατάργηση όλων των ελευθεριών των λαών. Η επιμονή τους σε αυτά τα αποτρόπαια παιχνίδια, θα προκαλέσει την επέμβαση των Υιών του Φωτός για την προστασία του κόσμου. Η υπεροψία και η ανικανότητα τους για ένα τίμιο συμβιβασμό τους έχουν τυφλώσει. Αποτέλεσμα αυτής της συμπεριφοράς και της απειλής, υπήρξε η ένωση μεγάλου αριθμού συνασπισμών της Αυτοκρατορίας της Ανδρομέδας και η κήρυξη γενικού πολέμου κατά των Αποστατών».


«Όταν το ηλιακό σας σύστημα ευθυγραμμιστεί με το κέντρο του Γαλαξία, θα επικρατήσει απόλυτο σκοτάδι και μέχρι να εξισορροπηθούν οι συνθήκες φωτισμού ο ήλιος δεν θα φαίνεται πότε δύει και πότε ανατέλλει. Η Γαία θα βιώνει συνθήκες κόλασης. Ο Ουρανός θα φαίνεται γεμάτος από αστέρια που θα πέφτουν αλλά δεν θα φωτίζουν. Όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί μετά την παρέλευση της περιόδου του σκότους, θα κολυμπούν στο φως. Οι άνθρωποι και τα ζώα θα μεταβληθούν σε φωτεινές πηγές ενέργειας και θα αυτοφω-τίζονται από το φως που θα εκπέμπουν. Το σώμα τους θα γίνει διάφανο. Κάτω από τον συνεχή βομβαρδισμό της αβύσσου του φωτός, θα μεταβληθεί η μοριακή δομή των ζωντανών οργανισμών και του ανθρώπου, ο οποίος θα είναι σε θέση να παρακολουθεί τις μεταβολές του οργανισμού του. Το ανθρώπινο σώμα θα αραιώσει μέχρι του σημείου της αεριώ-δους κατάστασης, χωρίς να απολέσει τίποτα από τα αν-θρώπινα γνωρίσματα. Θα είναι μια διαφανής ενεργειακή φι-γούρα με απίστευτες δυνατότητες. Όσοι βρίσκονται σε υπό-γειες εγκαταστάσεις θα παραμείνουν στην υλική τους κατά-σταση. Πολλοί ανθρώπινοι οργανισμοί θα παρουσιάσουν φαινόμενα υπερφόρτισης και θα μεταπέσουν σε αιθερικές οντότητες ή ενεργειακά ολογράμματα ανάλογα με τη ζωή που έχουν κάνει. Θα οξυνθούν όλες οι ανθρώπινες αισθήσεις, ιδιαίτερα η όραση και η ακοή. Θα υπάρξουν προβλήματα όρασης, λόγω της έντασης και της διάρκειας του απολύτου φωτός για μερικές μέρες. Ανάλογα με τις ενεργειακές συνθήκες φωτισμού θα συμβαίνουν γεγονότα πρωτόγνωρα και ασύλληπτα από τους ανθρώπινους νόες. Οι επικοινωνίες μέχρι την εξισορρόπηση των συνθηκών φωτισμού θα νεκρώσουν. Τα γήινα ηλεκτρομανητικά πεδία θα μηδενιστούν προσωρινά και θα επηρεάσουν τον χώρο και τον χρόνο και την ομαλή ροή των χρονικών γεγονότων. Τα πάντα θα αναιρούν τα πάντα. Θα αδυνατείτε να καταλάβετε τον ορισμό του αδιάστατου χωρο-χρόνου που θα υπάρχει. Θα δημιουργηθεί η εντύπωση ότι βιώνετε σε άχρονο κόσμο. Θα ζείτε στο πουθενά. Τα πάντα θα γίνονται ακαριαία και αφύσικα ώσπου να εξισορροπηθούν οι φυσικές συνθήκες. Στον ουρανό θα δημιουργηθούν παράξενα φωτεινά νέφη με παράξενα χρώματα, που θα μοιάζουν με πολύχρωμες φλόγες φωτιάς. Την περίοδο αυτή της Γαίας, οι άνθρωποι θα έχουν δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με υπερβατικές οντότητες τέταρτης και πέμπτης διάστασης. Τα διαστρικά ταξίδια στους πλανήτες του ηλιακού σας συστή-ματος θα είναι θέμα επιθυμίας το ανθρώπου. Ο άνθρωπος θα ανακαλύψει τις κοσμικές γέφυρες που χρησιμοποιούν οι ουράνιες οντότητες όταν επισκέπτονται τη Γαία. Η σκέψη παράγει αόρατο φως, άγνωστο στη γήινη τεχνολογία και αυτό είναι που μορφοποιεί και μεταφέρει τις εικόνες της σκέψης, αλλά και τον ίδιο τον άνθρωπο όταν ανακαλύψει την ύπαρξη και τη χρήση τους».


«Ακόμη θα δοθεί η δυνατότητα στους ανθρώπους της Γαίας να αντικρίσουν για πρώτη φορά το πλήθος των ουράνιων σκαφών που περιβάλλουν τον πλανήτη σας, επειδή η ατελής όρασή σας τα εκλαμβάνει σαν αστέρια».

 

Ανθρώπινες Μεταμορφώσεις

Στον γενετικό κώδικα του ανθρώπου, υπάρχουν καταχωρη-μένες κλειστές και ανοικτές πληροφορίες που αφορούν όχι μόνο το δικό του παρελθόν αλλά και όλης της δημιουργίας. Οι πληροφορίες αυτές είναι χιλιάδων ίσως και εκατομμυρίων ετών ανάλογα με το πόσες φορές έχει ενσαρκωθεί ο καθένας.
Οι ανοικτές πληροφορίες του γενετικού κώδικα είναι αυτές που δίνουν τα φυσικά χαρακτηριστικά στον άνθρωπο και τις μελετά η επιστήμη, ενώ οι κλειστές παραμένουν άγνωστες στον εγκέφαλο και απροσπέλαστες για την επιστήμη, γιατί είναι αποθηκευμένες στα σκοτεινά διαμερίσματά του.


«Όταν κάνετε επαφή με τις ουράνιες κοινωνίες δεν θα υπάρχει πρόβλημα συνεννόησης μαζί τους, γιατί είναι σε θέση να ξεκλειδώσουν τις πληροφορίες του γενετικού κώδικα που είναι καταχωρημένες στην ουδέτερη υπόφυση του εγκεφάλου σας. Θα είστε σε θέση να μιλάτε και τις είκοσι γλώσσες των λαών των αστρικών συστημάτων της Ανώτερης Τάξης των Συμμάχων της Αύρας και τα Ελληνικά που είναι η γλώσσα των λαών της Αυτοκρατορίας της Ανδρομέδας».


«Υπάρχει μια γαλαξιακή πρωτοβουλία σε εξέλιξη που εξε-τάζει την περίπτωση επανένταξης της Γαίας ξανά στην ουρά-νια κοινωνία ή να της επιτραπεί να επανασυνδεθεί υπό ορι-σμένους όρους, ή να καθοριστεί έναν μελλοντικό χρονικό διάστημα προετοιμασίας και αυτό θα συμβεί μόνο με κοσμο-γονικές αλλαγές».


«Η μη ελεγχόμενη τεχνολογία είναι ο μεγαλύτερος εχθρός που θα αφανίσει τον πλανήτη σας. Όχι μόνο δεν την ελέγχετε, αλλά σας ελέγχει απόλυτα και έχετε γίνει δούλοι της. Τη θεοποιήσατε και δεν βλέπετε ότι αυτοκτονείτε. Αν δεν ληφθούν μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος μέσα στα επόμενα 340 χρόνια θα αφανιστεί τελείως η ζωή και η Γαία θα γνωρίσει τη μεγαλύτερη καταστροφή στην ιστορία της. Ο συμπαντικός οργανισμός θα αντιδράσει με τρομακτικές κα-ταστροφές για να αποκαταστήσει τη φυσική ισορροπία».


«Οι Έλληνες απόγονοι του Ιερού Άρχοντος του Φωτός, Δία, περιέχουν στο αίμα τους τη θεϊκή ουσία Ιχώρ και το Γονίδιο «Ε» στον πέμπτο ανενεργό έλικα του γενετικού κώδικα [DNA], ασχέτως αν όλοι έχετε δύο έλικες εδώ και 300.000.000 έτη. Το γονίδιο αυτό δεν μεταλλάσσεται, δεν διασπάται, δεν αναμειγνύεται δεν εκφυλίζεται και δε χάνεται. Μέσα σε 120 έτη επικρατεί των άλλων και ανανεώνεται τελείως όσες επιμειξίες και αν υποστεί. Το γονίδιο «Ε» και ιδίως η ουσία Ιχώρ δίνουν στον οργανισμό προστασία σε διαστρικά ταξίδια. Ο Ιχώρ δεν ανιχνεύεται, αποτελεί ασπίδα τού οργανισμού κατά των επιδημιών και των ραδιενεργών ακτινοβολιών».


«Οι θεοί πρότειναν στον Ιερό Άρχοντα του Φωτός να εγκα-ταλειφθεί η Γαία και να παρακμάσει, λόγω της αρνητικότητας και της ασέβειας των ανθρώπων. Ο Ζευς διαφώνησε υπο-στηρίζοντας ότι θα πρέπει να δοθεί άλλη μια ευκαιρία στα όντα της Γαίας για να προσπαθήσουν να επιβιώσουν. Όσοι διαφώνησαν με την απόφαση των θεών ενσαρκώθηκαν στη Γαία για να υλοποιήσουν την απόφαση του Δία, βοηθώντας εθελοντικά τους ανθρώπους. Είναι αυτοί που ανησυχούν και πασχίζουν σήμερα για να αποτρέψουν δυσάρεστες καταστά-σεις, γιατί τα χρονικά περιθώρια άρχισαν να στενεύουν.
Όσοι από αυτούς λησμόνησαν την αποστολή τους, αναζητούν την αλήθεια και το φως της γνώσης για να θυμηθούν. Όσοι βλέπουν τη ζωή σαν ένα μεταβατικό στάδιο βελτίωσης του εαυτού τους και επίτευξης υψηλών ηθικών στόχων, γι’ αυτούς ήρθε ή ώρα της ψυχοπνευματικής τελείωσης».


«Για να δοθεί λύση στα σοβαρά προβλήματα που μαστίζουν την Γαία, πρέπει να συγκεντρωθεί ένας κρίσιμος αριθμός ανθρώπων που θα επιθυμεί και θα σκέφτεται ταυτόχρονα την ίδια στιγμή την σωτηρία του πλανήτη και θα επικαλεσθεί την επέμβαση των Ολύμπιων. Ο αριθμός που πρέπει να συγκε-ντρωθεί για τον επιδιωκόμενο σκοπό είναι 144.060 υπο-ψιασμένα άτομα, όσοι ήταν οι αρχικοί πνευματικοί δάσκα-λοι των ανθρώπων που ήρθαν στην Γαία από την 11η Αποστολή του Διός. Θα αποτελέσουν την κρίσιμη μάζα, η οποία θα μπορέσει να αποστείλει την κοινή επιθυμία στους Ολύμπιους και να τους υποχρεώσει να εμφανιστούν και να τους ζητήσουν να ικανοποιήσουν την επιθυμία τους».

«Εάν αυτοί που επιθυμούν την εκδίωξη των Αποστατών και τη σωτηρία της Γαίας δεν φθάσουν το ένα εκατοστό του πληθυσμού της (60.000.000) δεν δυνάμεθα να επέμβουμε, πλην έκτακτης ανάγκης και μετά από απόφαση του Δία. Η συνεχής ενημέρωση των ανθρώπων για τη δική μας αποστολή θα αυξήσει τον αριθμό των αφυπνισμένων και θα επισπεύσει το χρόνο επέμβασής μας. Εάν οι άνθρωποι είναι ευτυχισμένοι από τις συνθήκες που επικρατούν τότε πρέπει να σεβαστούμε την ευτυχία τους ».

 

Μπροστά στον κίνδυνο καταστροφής που διατρέχει ο πλανήτης θα πρέπει οι αφυπνισμένοι Ελλάνιοι:

• Να αρχίσουν αμέσως την προσπάθεια ενημέρωσης του κόσμου.

• Να βεβαιωθούν με στοιχεία για την παρουσία των Ολύμπιων στο ηλιακό μας σύστημα και για την επικείμενη άφιξη τους.

• Να παρεμποδίσουν το αντιανθρώπινο έργο των Αποστατών και των συνεργατών τους που αφορά τη μόλυνση του πλα-νήτη.

• Να συγκροτηθούν πυρήνες διαφώτισης και αντίστασης κατά της προσπάθειας που γίνεται για τη διάβρωση της πνευμα-τικής κληρονομιάς του Ελληνισμού.

• Να αποκαλύψουν όλη την αλήθεια για την παραποίηση της Ελληνικής ιστορίας, τους διωγμούς και τις εχθρικές ενέργειες σε βάρος της Ελλάδας από την εβραιοχριστιανική εκκλησία.

• Να αποκαλύψουν όλη την αλήθεια σχετικά με τον ρόλο των πολιτικών κομμάτων που υπηρετούν ξένα συμφέροντα.

• Να επιμείνουν στη διάδοση με κάθε μέσον της ελληνικής γλώσσας, ιστορίας, και γραμματείας και του αρχαίου Ελλά-νιου πολιτισμού.

 

 

Η κατάσταση στη γη φαίνεται να χειροτερεύει. Η παρούσα κρίση θα ξαπλωθεί προοδευτικά ως αλυσιδωτή αντίδραση σε ολόκληρο τον κόσμο.

 

ΟΜΩΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΓΗ

ΜΕ ΤΟ ΤΕΛΕΙΟ ΦΩΣ, ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΟΦΙΑ...

ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΕΔΩ ΓΙΑ ΕΝΑ ΤΕΛΕΙΟ ΚΟΣΜΟ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ...

*

 

by Νέο Άστρο

Φως και Χαρά

Follow him @ Twitter | Facebook | Google Plus

Tags: