ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΜΟΡΦΙΑ ΝΕΟ ΑΣΤΡΟ

"Ομορφιά είναι η κατάσταση της συνειδητότητας όπου βρίσκεται κανείς όταν μεταδίδει το Φως της Δημιουργίας. Είναι μια κατάσταση ενεργητική, απλή, λαμπερή που εμπεριέχει κατανόηση και λειτουργεί την Αγαθότητα. Ανυψώνεσαι στην κατάσταση αυτή όταν απαρνηθείς ό,τι σπιλώνει και υποβιβάζει τον εαυτό σου. Κάθε παιδί του Θεού έχει δικαίωμα στην Ομορφιά! Η προσπάθεια για την κατάκτησή της είναι το ίδιο το διαβατήριο προς Αυτήν."


Για να κατακτήσει κανείς την Ομορφιά (και άρα την ευτυχία) στη ζωή του, πρέπει να εξασκείται συχνά σε αυτήν. Μπορεί η Ομορφιά να είναι φυσική κατάσταση -σε αντίθεση με τις αρνήσεις που είναι επίπλαστες-, λόγω όμως των γήινων συνηθειών και νοοτροπιών που είναι κραδασμιακά χαμηλές και χωρίς σεβασμό στην πνευματικότητα, τις οποίες εντούτοις η φυσιολογία μας έχει συνηθίσει, έχουμε ξεχάσει τη φυσικότητα της Ομορφιάς. Πολλές φορές μάλιστα μπορεί να δυσφορεί με την Ομορφιά! Γι'αυτό κάθε μέρα ας εξασκούμαστε στην εκδήλωση της Ομορφιάς, η οποία είναι μια κατάσταση δημιουργική, αγνή, καλλιτεχνική.

Οι εξωτερικές συνθήκες, οι άνθρωποι, τα γεγονότα φαίνονται πολλές φορές άσχημα. Δεν θα πρέπει όμως να αναμένουμε από εξωτερικούς παράγοντες να μας προσφέρουν την Ομορφιά, αφού ακόμα κι αν  μας την προσφέρουν απέξω, δεν  την αντιλαμβανόμαστε αν εμείς οι ίδιοι δεν την έχουμε καλλιεργήσει μέσα μας, αφού αντιλαμβανόμαστε μόνο αυτό που ήδη εμπεριέχουμε. Χρειάζεται δηλαδή να μπούμε σε ενεργητική κατάσταση, να γίνουμε εμείς εκείνοι που θα φέρουν Ομορφιά στο πλανήτη και θα τον αλλάξουν. Κατακτούμε το δικαίωμα στην Ομορφιά με την ίδια την προσπάθεια μας για Αυτήν.
by Νέο Άστρο

Φως και Χαρά

Follow him @ Twitter | Facebook | Google Plus