Η ΑΙΩΝΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΝΕΟ ΑΣΤΡΟ

Το Αιώνιο κατοικεί μέσα σε όλους μας, στο Κέντρο της ύπαρξής μας. Στην καθημερινότητα του ο άνθρωπος τείνει αυτό να το ξεχνά. Ξεχνά την Παρουσία που δίνει Ζωή και Χαρά. Ζει μέσα στη λήθη, μια ζωή επιφανειακή, προσκολλημένος στην περιφέρεια του κύκλου του χωρίς αλήθεια και Νόημα.
Η προσπάθεια για την Ένωση έλκει την Ιερότητα εκείνη που εμπνέει τον άνθρωπο για υψηλότερες πνευματικές επιτεύξεις. Η ζωή πλουτίζεται με τα Άγια Δώρα που Εκείνος παρέχει, και ο άνθρωπος αναγαλλιάζει και βιώνει τη Χαρά που μας έχει υποσχεθεί. Όλοι αξίζουμε τα δώρα αυτά. Δεν είναι μόνο για ορισμένους. Δεν υπάρχει ούτε ένας κόκκος στη Δημιουργία που ο Θεός να μην αγαπά.
Τι είναι όμως αυτό που θα μας ανοίξει τους Ουρανούς Του;
Η Φώτιση είναι διαδικασία δόμησης του ανθρώπου σε νέα Ήθη και Αξίες. Είναι διαδικασία απελευθέρωσης από τα κατεστημένα του νου που δεσμεύουν και εγκλωβίζουν τον άνθρωπο σε μια στείρα ζωή.
Τι είναι αυτό που θα φέρει τη Φώτιση;
Ο εξαγιασμός του νου και του σώματος.
Η ενατένιση των Υψηλών Κόσμων.
Η εγκράτεια.
Η αγάπη του εαυτού και των άλλων.
Το νόημα είναι απλό. Καλούμαστε να εγκολπωθούμε τις Διδασκαλίες που δίδονται. Η επιφάνεια δεν μας ταιριάζει, ούτε η ματαιότητα. Η απώλεια χρόνου μας κουράζει. Πότε θα έρθει η θεϊκή εκείνη Αναζωογόνηση; Ας προσκαλέσουμε την Αιώνια Παρουσία!


by Νέο Άστρο

Φως και Χαρά

Follow him @ Twitter | Facebook | Google Plus

Tags: