Ενεργοποιείστε και συντονείστε όλα σας τα κέντρα με ένα κλικ! ΝΕΟ ΑΣΤΡΟ
Η αρμονική κλίμακα του σολφέζ Chakra βασίζεται στην πρωτότυπη έρευνα του Δρ Joseph Puleo σε ιερά χειρόγραφα μιας αυθεντικής κλίμακας σολφέζ έξη τόνων που χρησιμοποιούνται στην ιερή Γρηγοριανή μουσική


by Νέο Άστρο

Φως και Χαρά

Follow him @ Twitter | Facebook | Google Plus