Οι ληστές των φορέων μας ΝΕΟ ΑΣΤΡΟ
Άλογα = Συγκινήσεις.
Οδηγός = Νους.
Φύλακας του Φωτός = Ηλιακός Άγγελος
Συμβαίνει κάποιες φορές ληστές να πάρουν τον έλεγχο της άμαξας και των αλόγων ( των φορέων μας). Αυτοί οι ληστές πηδούν μέσα στην άμαξα και την οδηγούν όπου θέλουν. Αν παρατηρήσουμε αυτό το φαινόμενο προσεκτικά, θα δούμε ότι οι ληστές αυτοί είναι σκεπτομορφές άλλων ανθρώπων, μετα-υπνωτικές υποβολές, εντυπώσεις, ή ακόμα ασώματες οντότητες που επιθυμούν να έρθουν σε επαφή με το φυσικό πεδίο για διάφορους λόγους. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι ληστές αυτοί τολμούν ακόμα να παριστάνουν ότι είναι ο κύριος, ο οποίος καμιά φορά απουσιάζει, αφήνοντας έτσι τα άλογα και την άμαξα αφύλακτα. Οι ληστές καταλαμβάνουν τους φορείς και τους χρησιμοποιούν μέχρις ότου εκπληρωθούν οι επιθυμίες τους. Έπειτα εγκαταλείπουν τα άλογα και το άρμα σε κατάσταση φθοράς. Αυτό μπορεί να συμβεί όσο ο κύριος δεν έχει ακόμα αποκτήσει απόλυτο έλεγχο πάνω στους φορείς.

Δεν πρέπει να επιτρέπουμε σε ένα ξένο να εισέρχεται στους φορείς και να καθοδηγεί ή να ελέγχει την άμαξα και τα άλογά μας. Στην αληθινή Σοφία της Ανατολής, οι αυτόματοι γραφείς και τα διάφορα μέντιουμ θεωρούνται εν μέρει ή ολοκληρωτικά κενωμένα σώματα τα οποία καταλαμβάνουν διάφορες οντότητες και τα χρησιμοποιούν για τους δικούς τους εγωιστικούς σκοπούς. Για να εμποδίσουμε τους ληστές να καταλαμβάνουν τους φορείς μας, πρέπει να γνωρίσουμε τον εαυτό μας. Και να είμαστε ο εαυτός μας. Ποτέ να μην υποδουλωνόμαστε σε άλλους. Με άλλα λόγια, ελευθερία σημαίνει το να είναι κανείς κύριος του ίδιου του του οχήματος, να έχει ένα δημιουργικό και υπάκουο οδηγό, άλογα πειθαρχημένα και άρμα υγιές.

Οι άνθρωποι  βουτηγμένοι σε ένα σύννεφο παραίσθησης λένε: "Θέλω αυτό" ή "θέλω εκείνο". Δεν είναι ο Εσώτερος Κύριος που επιθυμεί ή δεν επιθυμεί, αλλά μια εξωτερική επίδραση που επηρεάζει κάποια ανθρώπινα οχήματα και προκαλεί θετικές ή αρνητικές επιθυμίες ή άλλες μορφές συμπεριφοράς και έκφρασης. Σ'αυτές τις περιπτώσεις ο άνθρωπος δεν είναι ο εαυτός του, ο Πραγματικός του Εαυτός. Δεν εκφράζει τον εαυτό του όπως είναι στην πραγματικότητα. Τέτοιου είδους άνθρωποι θεωρούνται συχνά υποκριτές, ανειλικρινείς, αναξιόπιστοι, ευμετάβλητοι και ασυνείδητοι.

Πολλοί μοιάζουν με μαγαζί, από το οποίο λείπει ο μαγαζάτορας. Μέσα σ'αυτό το μαγαζί μπορούν εύκολα να μπουν ληστές, παριστάνοντας τους νόμιμους ιδιοκτήτες, να πουλήσουν όλα τα καλά και να κρατήσουν και τα χρήματα.

Μπορούμε να δομήσουμε τον δρόμο προς τον Εσώτερο Κύριο με την συνειδητή θυσία, την παρατήρηση και την απόσπαση. Να έχουμε ένα σκοπό στη ζωή μας κατευθύνοντας όλες μας τις δραστηριότητες προς τον σκοπό αυτό, αναβιβάζοντάς τον συνεχώς σε υψηλότερα πεδία.
by Νέο Άστρο

Φως και Χαρά

Follow him @ Twitter | Facebook | Google Plus