Η Χριστική Γέννηση στη συνείδηση του ανθρώπου ΝΕΟ ΑΣΤΡΟ


Ο Ιησούς γεννήθηκε στην Βηθλεέμ αποκαλύπτοντας στο φως της συνείδησης τον Υιό, την ουσία του πυρήνα που αποκαλούμε Χριστό.
Η γέννηση του Χριστού πέρα από το ιστορικό γεγονός αλλά και μακριά από δογματικές και θρησκευτικές ερμηνείες, αποτελεί γεγονός ψυχολογικών, διανοητικών και πνευματικών διεργασιών, οι οποίες αφορούν κάθε ανθρώπινο ον που επιζητά την πνευματοποίησή του. Ο αποσυμβολισμός των γεγονότων της γέννησης του Ιησού στην Βηθλεέμ είναι απαραίτητος ώστε να οδηγηθούμε στην εσωτερική αλήθεια, όπως αυτή βιώθηκε από τον άνθρωπο Ιησού στο φυσικό, διανοητικό και πνευματικό επίπεδο της ύπαρξής του. Υπό αυτή την οπτική και κατανόηση, η γη της Παλαιστίνης είναι μέσα μας, αποτελεί το πεδίο των μαχών και των εξελίξεων για την ψυχική μας ανάπτυξη. Είναι η δική μας χωροχρονική στιγμή που θα φιλοξενήσει την πραγματικότητα του Ιησού, την εκδηλωμένη, ενσυνείδητη θέληση και βούληση για την ανεύρεση της υπερπροσωπικής ζωής, που αντιπροσωπεύει ο Χριστός. 

Πρόδρομος των στοιχείων της θέλησης και της βούλησης είναι η μητέρα του Μαρία. Ως στοιχείο μέσα στον Ιησού, αντιπροσωπεύει την συγκινησιακή, θηλυκή πλευρά του. Αυτή η θηλυκή όψη της ύπαρξής του είναι το αλχημικό εργαστήρι όλων των διεργασιών για την εκδήλωση του Χριστικού πνεύματος, το σκεύος και η μήτρα που θα γεννήσει το πνευματικό του σώμα. Η Μαρία είναι το στοιχείο της αποδοχής μέσα του που θα επιτρέψει το έργο του Αγίου Πνεύματος, τον εξαγνιστικό και καθοδηγητικό του ρόλο. Μέσω αυτού του στοιχείου θα γίνει δυνατόν να μετουσιωθεί η υλική, σάρκινη φύση του Ιησού, σε αγνή, πνευματική ουσία φέρνοντας ως αποτέλεσμα την Χριστική συνείδηση. Ο Ιησούς γεννιέται στην φάτνη. Αυτό σημαίνει ότι ο ψυχικός νους, η εκδηλωμένη Σοφία, το Άγιο Πνεύμα, μπορεί να κατοικήσει τώρα στο σώμα. Έτσι, ο Υιός ενσαρκώνεται στο φυσικό σώμα, δηλαδή στην ενσυνείδητη πραγματικότητα, επιτρέποντας στον Υιό του Ανθρώπου και στον Υιό του Θεού να συνυπάρχουν, το πνεύμα με την ύλη να συγκατοικεί.

Η φάτνη αντιπροσωπεύει τα τέσσερα κατώτερα ενεργειακά κέντρα, το σώμα της σάρκινης φύσης μας, ενώ τα ζώα της φάτνης συμβολίζουν τη ζωτική ενέργεια του ανθρώπου, η οποία από την πρώτη στιγμή, μπαίνει στην υπηρεσία του Υιού, κάτω δηλαδή από τον έλεγχο του ψυχικού νου, της νέας δύναμης που κυριαρχεί στο σώμα. Έτσι, βλέπουμε όλες τις ζωτικές δυνάμεις των τεσσάρων κατώτερων κέντρων που μέχρι τώρα εξυπηρετούσαν τη σάρκινη φύση του, να τον προσκυνούν, να δηλώνουν υποταγή και υπηρεσία στο έργο της πνευματοποίησης του σώματος. Το σώμα γίνεται ο Ναός του ζώντος Θεού.
  
Η εμφάνιση των τριών Μάγων θα φέρει στην επιφάνεια της συνείδησης στοιχεία των δυνάμεων της ψυχικής πραγματικότητας του Ιησού, καθώς οι μάγοι αποτελούν σύμβολα της πολωμένης φύσης του ως σημεία του ορίζοντα της ύπαρξης. Έτσι, η Ανατολή, ο Βορράς, ο Νότος και η Δύση είναι θέσεις κλειδιά, ενεργειακά στοιχεία εντός του εαυτού του. Τα δώρα που φέρνουν οι μάγοι στον Ιησού, αντιστοιχούν στις δυνάμεις που συνθέτουν την ύπαρξή του. Είναι τα δώρα των επιπέδων μέσα του που εισπράττει η κατανόησή του. Αυτά τα δώρα είναι οι αμοιβές που προσφέρουν αυτά τα επίπεδα.
 
Έτσι, ο Χρυσός είναι το δώρο του φυσικού επιπέδου, αγγέλου ή δύναμης μέσα στον εαυτό, και συμβολίζει την ευημερία.

Αυτός ο πλούτος προσφέρεται από την υπηρεσία των δημιουργικών δυνάμεων μέσα στο σώμα, καθώς λειτουργούν μέσα από το πρώτο κέντρο του αδενικού μας συστήματος, αυτό που αποκαλούμε γονάδες. Σε αυτό το κέντρο ανθίζει το δέντρο της ζωής, αποστολή του οποίου είναι η προμήθεια των δυνάμεων, η θεραπεία και η ανάπτυξη. Αυτή η υλική ευημερία στο φυσικό επίπεδο είναι απαραίτητη, καθώς ο χρυσός, οι φυσικές δυνάμεις, θα υποστηρίξουν την πνευματοποίηση του σώματος προς την ολοκλήρωση, με σκοπό την επίτευξη της Χριστότητας.

Η σμύρνα είναι το δώρο του νοητικού επιπέδου. Συμβολίζει την πικρία του νου. Αυτή η πικρία είναι αποτέλεσμα της ύψιστης κατανόησης που θα εισπράξει ο Υιός του Ανθρώπου καθ’ όλη τη διάρκεια των γεγονότων μέχρι την Ανάσταση και την Ανάληψή του. Είναι η πικρία της θνητής διάνοιας από τις διεργασίες που θα υποστεί ο νους (σταύρωση των ιδεών) για τον ερχομό των Χριστικών δυνάμεων μέσα στην ενσυνείδητη πραγματικότητα. Αυτή η πικρία είναι δώρο κατανόησης, καθώς ο ψυχικός νους  διαψεύδει καθολικά την πραγματικότητα του υλικού ανθρώπου.

Το λιβάνι συμβολίζει την αγνή, συναισθηματική φύση του Υιού, η οποία μέσω της Μαρίας έχει ήδη εξαγνιστεί ώστε να μπορεί τώρα να ανυψωθεί στην ανώτερη συγκινησιακή πραγματικότητα που αντιπροσωπεύει το Άγιο Πνεύμα.

Το Αστέρι που καθοδηγεί τους μάγους, είναι κι αυτό ένα δώρο. Το προσφέρει ο Χριστός, η ανώτερη συνείδηση, στον Ιησού ως δώρο της υπερπραγματικότητας προς τον άνθρωπο. Είναι το σύμβολο της ανατολής της νέας συνειδητότητας της Χριστικής έλευσης, στο υποσυνείδητο της ψυχικής αντίληψης, ατομικά για τον Ιησού και συλλογικά για την ανθρώπινη ύπαρξη.

Ο Ηρώδης, σύμβολο της ανταρσίας του εαυτού, εκπρόσωπος των αρνητικών δυνάμεων μέσα στο σώμα της ανθρωπότητας, εξωτερικά αλλά και ατομικά στο ψυχικό σώμα του Ιησού, διεκδικεί την πραγματικότητά του αρνούμενος την γέννηση της νέας συνειδητότητας μέσα του. Αυτή η διαδικασία θα φανεί σ’ αυτόν ως ανατρεπτική τάση και κίνδυνος για τις εξουσίες των γήινων δυνάμεων. Χάνει τον έλεγχο της σωματικής συνειδητότητας, καθώς απειλείται κυριολεκτικά η σάρκινη φύση του από την εγκαθίδρυση του πνευματικού βασιλείου στο σώμα. Αυτές οι ιδέες της σάρκινης πραγματικότητας θα οδηγήσουν τον Ηρώδη, ως χέρι της επαναστατικής δύναμης μέσα στον εαυτό, να σκοτώσει το ακατανόητο γι’ αυτόν «πνευματικό παιδί». Θα τεμαχίσει με το μαχαίρι της σάρκινης αντίληψής του κάθε εκδηλωμένη ανώτερη νεογέννητη αίσθηση, προσπαθώντας με αυτή την ομαδική εκτέλεση (σκοτώνοντας όλα τα βρέφη της ίδιας ηλικίας) να ανακαλύψει τον ταραξία των γήινων ιδεών του. Συγχρόνως, ελπίζοντας σε μία υποχώρηση της ανώτερης δύναμης μέσα του, θα προσπαθήσει να εξουδετερώσει τα πνευματικά κύτταρα, ενώ στην ουσία αυτά τα κύτταρα-στοιχεία θα αφομοιωθούν μέσα του καταστρέφοντας τον ίδιο ως δράστη της ανταρσίας.

 Ο Χριστός γεννιέται ως αποτέλεσμα μίας σειράς διαδοχικών ενώσεων ή γάμου των αντιθετικών στοιχείων μέσα μας. Αυτά τα αντιθετικά στοιχεία απορρέουν από την διττότητα της ανθρώπινης φύσης ως σάρκας ταυτοχρόνως και πνεύματος. Ο Ιησούς βίωσε αυτή την πραγματικότητα μέσα από σειρά μυήσεων, καθώς ενοποίησε και συγχώνευσε τα στοιχεία της διπολικής φύσης του, επιτρέποντας στο φως της Χριστικής ουσίας να διαπεράσει τα ύψη και τα  βάθη του εαυτού του, ζώντας ο ίδιος συνειδησιακά την ανάσταση στο συνειδητό, υποσυνείδητο και υπερσυνείδητο επίπεδο του εαυτού του. Ως ενσυνείδητος νους, επέτρεψε στην υπερσυνείδητη πραγματικότητα να εκδηλωθεί, και κάτω από τη θεϊκή βούληση, ο Υιός του ανθρώπου έγινε Υιός Θεού. Για να συμβεί αυτό αντιστοίχως μέσα μας, πρέπει να επιτρέψουμε στη ροή της θείας ενέργειας να εισχωρήσει και να πνευματοποιήσει το σύνολο του εαυτού μας. Μέσα από πολλαπλούς γάμους των αντιθετικών στοιχείων, θα οδηγηθούμε από το φως του συνειδητού νου στον Άδη του ασυνείδητου, ξεσκεπάζοντας και φανερώνοντας το σύνολο ενός άγνωστου εαυτού, ο οποίος εμπεριέχει εντός του την νύχτα και το φως. Για να εισέλθουμε σ’ αυτά τα άδυτα της δικής μας ύπαρξης γεννώντας από αυτά τα βάθη το φως του Χριστικού πυρήνα μας, είναι απαραίτητο η εξαγνιστική φύση του Αγίου Πνεύματος να καθαρίσει την φάτνη των κατώτερων κέντρων μας, που σημαίνει: η δική μας Εύα -ανάγκη για προβολή, να ανταλλαχθεί σε συναίσθηση της εσωτερικής ζωής, να μετατραπεί σε Μαρία. Τότε μόνον, μπορεί να γεννηθεί ο Υιός της σοφίας, ο εσωτερικός άνθρωπος, το Χριστικό πνεύμα μέσα μας.

Η γέννηση του Χριστού μέσα μας είναι αποτέλεσμα της αυτογνωσίας. Αυτή η αυτογνωσία οδηγεί στην κατανόηση της ενότητας όλων των πραγμάτων που συνθέτουν την ανθρώπινη ύπαρξη.

Ο Ιησούς, ανευρίσκοντας την δική του ατομικότητα, έγινε ταυτοχρόνως σωτήρας της ανθρώπινης ύπαρξης. Με τον ίδιο τρόπο, η γέννηση του Χριστού μέσα μας θα φέρει την σωτηρία στην παγκοσμιότητα της ύπαρξης, καθώς καθένας από μας, ως άλλος Ιησούς, φέρει εντός του το σύνολο ολόκληρης της ανθρωπότητας, υπεύθυνος για την μοίρα και το πεπρωμένο της ανθρώπινης ύπαρξης ως ένα σώμα το οποίο εμπεριέχει όλα τα κύτταρασώματα μέσα του. Ο άνθρωπος δεν μπορεί ποτέ να δικαιωθεί ως λόγος και σκοπός ύπαρξης, παρά μόνον γεννώντας τον αληθινό εαυτό του, τον Υιό της Μαρίας, στη δική του φάτνη. Τότε κατεβαίνει η Δόξα επί της γης και έρχεται η ειρήνη ως ευδοκία στους ανθρώπους.


by Νέο Άστρο

Φως και Χαρά

Follow him @ Twitter | Facebook | Google Plus