Ο Θεός, οι Άγγελοι και οι Πνευματικοί Κόσμοι δεν είναι καταστάσεις "έξω" από μας ΝΕΟ ΑΣΤΡΟΟ Θεός, οι Άγγελοι, οι Πνευματικοί Κόσμοι δεν είναι καταστάσεις "έξω" από μας αλλά μέσα μας. Με την προσευχή και τον διαλογισμό απλώς προσπαθούμε να τις εκδηλώσουμε εντονότερα.
Μέσα από την προσευχή και την επίκληση του Θεού, στην πραγματικότητα δεν επικαλούμαστε κάποια οντότητα διαφορετική από μας, αλλά τη Βασική Δομή που διαπερνά όλη τη Δημιουργία, ώστε να εκδηλωθεί δραστικά μέσα από μας.

Το ίδιο ισχύει και για τους Αγγέλους και Αρχαγγέλους: πρόκειται για ενέργειες εγγύτερες στο Κέντρο μας (που είναι και το Κέντρο όλων) τις οποίες με την επίκλησή μας καλούμε σε εκδήλωση. Η πνευματική διεύρυνση είναι ζήτημα συνειδητής δημιουργικότητας και πρόθεσης, διαφορετικά όλοι θα ήταν φωτισμένοι. Η επίκληση μέσα από ένα mantram ή προσευχή, δείχνει αυτή μας την πρόθεση η οποία εντέλει κάνει το έργο της πνευματικής μας διεύρυνσης.

Πρέπει να προσέξουμε μήπως βρισκόμαστε σε κατάσταση επαναλαμβανόμενων κύκλων στη ζωή μας, γιατί αυτό είναι σημάδι στασιμότητας. Η λύση πάντοτε βρίσκεται στο να στοχεύσουμε ξανά ψηλά, με θάρρος και δύναμη. Τότε οι αλλαγές αργά ή γρήγορα θα έρθουν στη φυσιολογία και τη ζωή μας . 
by Νέο Άστρο

Φως και Χαρά

Follow him @ Twitter | Facebook | Google Plus