Οι 10 πινακίδες και ο ερχομός του Χριστού ΝΕΟ ΑΣΤΡΟΌταν ο Ιησούς βεβαίωσε τους μαθητές Του ότι θα επιστρέψει, αυτοί ποια ερώτηση Του υπέβαλαν;


«Ειπέ προς ημάς, πότε θέλουσι γίνει ταύτα; και τι το σημείον της παρουσίας σου, και της συντελείας του αιώνος; Ματθ. [κδ΄] 24:3.
Ο Ιησούς απάντησε καθαρά και θετικά. Στα κεφάλαια κδ΄ του Ματθαίου και κα΄ του Λουκά έδωσε πολλά σημεία, τα οποία μας βοηθούν να γνωρίσουμε πότε πλησιάζει ο ερχομός Του. Και άλλες βιβλικές προφητείες συντελούν για να ολοκληρώσουμε την εικόνα με λεπτομέρειες για τις συνθήκες του κόσμου λίγο πριν από την έλευση του Χριστού.

Όπως θα δούμε, αυτές οι προφητείες εκπληρώνονται μπροστά στα ίδια τα μάτια μας και δείχνουν ότι ο Χριστός θα έρθει στη γη στις ημέρες μας.

Ας δούμε δέκα πινακίδες των βιβλικών προφητειών στη λεωφόρο προς τον ουρανό και να εξετάσουμε τις ερωτήσεις που ένας οδοιπόρος της εποχής μας υποβάλλει καθώς τις διαβάζει.

1η ΠΙΝΑΚΙΔΑ:   ΑΓΧΟΣ! ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ! ΑΜΗΧΑΝΙΑ!

Πώς θα περιέγραφες μια εποχή όπου η τεχνολογία θα έπρεπε να αυξήσει την ανθρώπινη ευτυχία, και όμως αυτή μαστίζεται από διαλυμένες οικογένειες και συνοικίες που επικρατεί η βία; Πριν από δεκαεννιά αιώνες ο Χριστός έδωσε μια προφητική περιγραφή της σύγχρονης ζωής, που ακούγεται σαν το απογευματινό δελτίο ειδήσεων:

«Και θέλουσιν είσθαι σημεία εν τω ηλίω και τη σελήνη και τοις άστροις. και επί της γης στενοχωρία των εθνών εν απορία, και θέλει ηχεί η θάλασσα και τα κύματα. οι άνθρωποι θέλουσιν αποψυχεί εκ του φόβου και προσδοκίας των επερχομένων δεινών εις την οικουμένην. διότι αι δυνάμεις των ουρανών θέλουσι σαλευθή. Και τότε θέλουσιν ιδεί τον Υιόν του ανθρώπου ερχόμενον εν νεφέλη μετά δυνάμεως και δόξης πολλής. Όταν δε ταύτα αρχίσωσι να γίνωνται, ανακύψατε και σηκώσατε τας κεφαλάς σας. διότι πλησιάζει η απολύτρωσίς σας» Λουκά [κα΄] 21:25-28.
Πιο ακριβής περιγραφή της πυρηνικής εποχής, που ξεκίνησε εδώ και μερικές δεκάδες χρόνια δεν μπορούσε να καταχωρηθεί: «Οι άνθρωποι θέλουσιν αποψυχεί εκ του φόβου και προσδοκίας των επερχομένων δεινών εις την οικουμένην». Υπάρχει σήμερα μια γενεά η οποία μεγάλωσε στη σκιά αποθηκευμένων όπλων που μπορούν να καταστρέψουν όλο τον πλανήτη. Οι σημερινές γνώσεις κάνουν να φαίνονται οι χτεσινές πολύ μικρές. Τι θα συμβεί αν μερικοί τρομοκράτες γίνουν κάτοχοι μιας πυρηνικής κεφαλής;

Αλλά ο Ιησούς μας δίνει μια βάση ελπίδας στην ολέθρια εποχή μας. Η σημερινή κρίση της παγκόσμιας ανασφάλειας - «στενοχωρία των εθνών εν απορία» - ενισχύει την αλήθεια ότι ο ερχομός του Χριστού πραγματικά «πλησιάζει».
Οι άνθρωποι σήμερα παραπονιούνται απογοητευμένoι: «Κοίταξε πού έχει φθάσει ο κόσμος μας!» Αλλά ο μελετητής των βιβλικών προφητειών αναφωνεί γεμάτος ελπίδα: ”Κοίταξε ΠΟΙΟΣ φθάνει στον κόσμο μας!»

2η ΠΙΝΑΚΙΔΑ : ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΣΥΜΦΟΡΕΣ

Πώς ταυτίζονται τα γεγονότα των εσχάτων ημερών με τις φυσικές καταστροφές;

«Και θέλουσι γίνει κατά τόπους σεισμοί μεγάλοι, και πείναι, και λοιμοί, και θέλουσιν είσθαι φόβητρα και σημεία μεγάλα από του ουρανού.» «Ούτω και σεις, όταν ίδητε ταύτα γινόμενα, εξεύρετε ότι είναι πλησίον η βασιλεία του Θεού» Λουκά [κα΄] 21:11,31.
Οι σκεπτικιστές μπορεί να πουν: «Πάντοτε υπήρχαν πείνες και σεισμοί». Σκεφθείτε όμως τις σημερινές πείνες. Δεν είναι παράξενο ότι ένας κόσμος που μπορεί να στείλει ανθρώπους στο φεγγάρι, δεν μπορεί να θρέψει τους κατοίκους του; Πώς γίνεται εικόνες από πεινασμένα παιδιά με πρησμένες κοιλιές να προβάλλονται στα νέα, ενώ πολλές χώρες έχουν τόση τροφή που δεν ξέρουν τι να την κάνουν;

Ο Ιησούς ήξερε ότι οι πείνες θα εντείνονταν επειδή οι άνθρωποι είναι εγωκεντρικοί, οι κυβερνήσεις διαφθαρμένες, οι ένοπλες συρράξεις συνεχίζονται και το κακό αυξάνεται όσο πλησιάζουμε προς το τέλος. Αυτοί οι συντελεστές καθιστούν την πείνα τόσο καταστροφική.

Αλλά και με τους σεισμούς; Πραγματικά αυξάνονται ή απλώς εμείς τους προσέξαμε περισσότερο; Προσέξτε αυτές τις στατιστικές των μεγαλύτερων σεισμών, πάνω από επτά βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ. Ξέρουμε περίπου πόσοι σεισμοί έγιναν από τον 9ο αιώνα, όταν επήλθε ένας μεγάλος σεισμός. Αλλά κανένας μεγάλος σεισμός δε συνέβη μέχρι το 16ο αιώνα. Δεν έγινε κανένας το 17ο αιώνα, δύο το 18ο αιώνα, ένας το 19ο αιώνα. Αλλά στα πρώτα τρία τέταρτα του 20ου αιώνα είχαμε εννέα μεγάλους σεισμούς. Αυτός ο αριθμός είναι σχεδόν διπλός από τους προηγούμενους δέκα αιώνες μαζί.

Και ο αριθμός μεγαλώνει καθώς πλησιάζουμε στις μέρες μας. Από το 1975 μέχρι το 1978 είχαμε δέκα μεγάλους σεισμούς. Δέκα μέσα σε τρία χρόνια μόνο. Και η γη μας δε σταμάτησε να σείεται: Αρμενία, Ινδία, Μεξικό, Σαν Φραντσίσκο, Λος Άντζελες. . . και ο κατάλογος συνεχίζεται. Στον κατάλογο των σεισμών και η μικρή μας πατρίδα έχει το μερτικό της. Αυτά τα φαινόμενα βαίνουν αυξανόμενα. «Είναι πλησίον η βασιλεία του Θεού».

3η ΠΙΝΑΚΙΔΑ:  ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΠΛΟΥΤΟΥ

Τι σημαίνει το γεγονός τα πλούτη να περνάνε όλο και σε λιγότερα χέρια, ενώ όλο και περισσότεροι να καταλήγουν στη φτώχεια;

«Εθησαυρίσατε διά τας εσχάτας ημέρας» Ιακώβου [ε΄] 5:3.
Παρά τις γνώσεις μας σε οικονομικά θέματα, παρά την αφθονία εθνικών προϊόντων στη Δύση, οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι. Στη δεκαετία του ’90 είδαμε ένα πραγματικό όργιο αγοροπωλησιών. Αγόραζαν και πωλούσαν εταιρείες σαν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Το αποτέλεσμα: ένα απίστευτο απόθεμα πλούτου για λίγους, κλείσιμο εργοστασίων και απολύσεις για πολλούς. Τα δισεκατομμύρια δολάρια που συσσωρεύονται σαν αποτέλεσμα μερικών συναλλαγών είναι μια άλλη πινακίδα που μας δείχνει ότι «η παρουσία του Κυρίου επλησίασε», ότι ο κόσμος βαίνει ολοταχώς προς τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού.

4η ΠΙΝΑΚΙΔΑ:  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΤΑΡΑΧΗ

Γιατί δημιουργήθηκαν δυσαρέσκειες και αναταραχές μεταξύ των εργαζομένων τόσο έντονα παρά την τεχνολογική πρόοδο και τη συσσώρευση πλούτου;

«Ιδού, ο μισθός των εργατών των θερισάντων τα χωράφια σας, τον οποίον εστερήθησαν από σας, κράζει. και αι κραυγαί των θερισάντων εισήλθον εις τα ώτα Κυρίου Σαβαώθ.» «Μακροθυμήσατε και σεις, στηρίξατε τας καρδίας σας. διότι η παρουσία του Κυρίου επλησίασε» Ιακώβου [ε΄] 5:4,8.
Αφού προείπε την άνευ προηγουμένου συσσώρευση πλούτου στην εποχή μας, ο Ιάκωβος προείδε την πολιτική αναταραχή να προέρχεται από τους ανικανοποίητους εργαζόμενους. Η ένταση μεταξύ των εχόντων και των μη εχόντων βαίνει αυξανόμενη. Μια δυσοίωνη τάση αναρχίας πλανιέται πάνω από τις μεγαλουπόλεις του κόσμου. Ο Ιάκωβος βεβαιώνει ότι αυτή η στάση είναι ένα ακόμη σημάδι ότι «η παρουσία του Κυρίου επλησίασε».

5η ΠΙΝΑΚΙΔΑ : ΗΘΙΚΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ

Γιατί ο ηθικός ιστός της κοινωνίας φαίνεται να κουρελιάζεται;

«Γίνωσκε δε τούτο, ότι εν ταις εσχάταις ημέραις θέλουσιν ελθεί καιροί κακοί. διότι θέλουσιν είσθαι οι άνθρωποι φίλαυτοι, φιλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, απειθείς εις τους γονείς, αχάριστοι, ανόσιοι, άσπλαχνοι, αδιάλλακτοι, συκοφάνται, ακρατείς, ανήμεροι, αφιλάγαθοι, προδόται, προπετείς, τετυφωμένοι, φιλήδονοι μάλλον παρά φιλόθεοι, έχοντες μεν μορφήν ευσεβείας, ηρνημένοι δε την δύναμιν αυτής.» «Πονηροί δε άνθρωποι και γόητες θέλουσι προκόψει εις το χείρον, πλανώντες και πλανώμενοι» Β΄ Τιμόθ. [γ΄] 3:1-5,13.

Μπορούσε κανείς να σκεφθεί μια πιο επακριβή περιγραφή του κόσμου μας; Στρέψε τη φωτογραφική μηχανή οπουδήποτε σήμερα και θα συλλάβεις μια εικόνα αλαζονικού υλισμού. Θα συλλάβεις μια σοκαριστική επιδημία κακομεταχείρισης παιδιών. Θα δεις αναρίθμητες σκηνές νέων χωρίς αυτοέλεγχο, παιδιά και έφηβοι να φονεύουν και να τραυματίζουν στην τύχη. Θα συλλάβεις φιλήδονους που προσπαθούν να παρουσιάσουν την αγάπη προς την τρυφηλότητα σαν ωφέλιμη και φυσική. Το πάθος μας με την αχαλίνωτη ελευθερία πραγματικά έφερε τους κακούς καιρούς στις έσχατες ημέρες. Όλα αυτά τα πράγματα διαμορφώνουν μια έκθεση με εικόνες που βροντοφωνούν ότι ο Ιησούς έρχεται γρήγορα - στις μέρες μας.

6η ΠΙΝΑΚΙΔΑ: ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΜΟΥ

Πώς συμβαίνει στην κοσμική εποχή μας να διαπιστώνεται επέκταση ενδιαφέροντος για το μυστικισμό;

«Όστις (ο άνομος εδ. 8) θέλει ελθεί κατ’ ενέργειαν του Σατανά εν πάση δυνάμει και σημείοις και τέρασι ψεύδους» Β΄ Θεσσαλονικείς [β΄] 2:9.
«Διότι θέλουσιν εγερθή ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήται, και θέλουσι δείξει σημεία μεγάλα και τέρατα, ώστε να πλανήσωσιν, ει δυνατόν, και τους εκλεκτούς» Ματθ. [κδ΄] 24:24.

Αυτά τα κείμενα προλέγουν ότι πλησιάζοντας προς το τέλος του κόσμου το έργο του αντίχριστου θα χαρακτηρίζεται από κάθε είδους θαύματα και σημεία - κίβδηλη εκδήλωση του υπερφυσικού. Αυτή η εικόνα κατηγορηματικά έρχεται σε αντίθεση με όσα σχεδόν όλοι οι παρατηρητές πρόλεγαν για εκατοντάδες χρόνια, ότι η λογική θα θριαμβεύσει επί της δεισιδαιμονίας. Μας έλεγαν ότι οι επιστημονικές μέθοδοι θα νικούσαν πολύ εύκολα τη θρησκευτική αλήθεια. Η επιστήμη θα καθιστούσε το υπερφυσικό απίστευτο, αν όχι απαρχαιωμένο.
Αλλά τι ανακαλύπτουμε πλησιάζοντας στον 21ο αιώνα; Οι άνθρωποι μπορούν να είναι προσκολλημένοι στα βίντεο και συγχρόνως στις κάρτες του Ταρό. Μορφωμένοι, επιστήμονες, προοδευτικοί άνθρωποι έχουν προλήψεις όσο ανέκαθεν.

Ο πνευματισμός δεν έχει εξαφανισθεί. Αντίθετα, γνωστοποιείται μέρα μεσημέρι. Ο παγανισμός είναι απλούστατα ένας εναλλακτικός τρόπος ζωής. Μάγισσες κάθε είδους παρουσιάζονται και μιλούν. Οπαδοί της Νέας Εποχής βρίσκονται παντού, πουλώντας μαγικούς κρυστάλλους και επικοινωνώντας δήθεν με πνεύματα νεκρών. Κίβδηλα σημεία και τέρατα γνωρίζουν δόξες. Όλα αυτά κάνουν πιο σαφές ότι η ιστορία βαίνει στην αποκορύφωσή της, ότι - όπως ο Χριστός είπε - πλησιάζουμε στην «παρουσία του Υιού του ανθρώπου» (εδ. 27).

7η ΠΙΝΑΚΙΔΑ:  ΑΦΥΠΝΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Τι σημαίνει το ξύπνημα της συνείδησης του κόσμου στην Αφρική, στη Μέση Ανατολή, στην Ανατολική Ευρώπη, στα έθνη της Άπω Ανατολής;

«Ας εγερθώσι, και ας αναβώσι τα έθνη εις την κοιλάδα του Ιωσαφάτ. διότι εκεί θέλω καθίσει διά να κρίνω πάντα τα έθνη τα κυκλόθεν. Βάλετε δρέπανον, διότι ο θερισμός είναι ώριμος . . . επειδή η κακία αυτών είναι μεγάλη. Πλήθη, πλήθη εις την κοιλάδα της δίκης. διότι εγγύς είναι η ημέρα του Κυρίου εις την κοιλάδα της δίκης.» Ιωήλ [γ΄] 3:12-14.

Σήμερα η Ασία και η Αφρική ξύπνησαν. Έχουν συνείδηση της δύναμής τους και ζητούν τη θέση τους κάτω από τον ήλιο και ένα μέρος από την παγκόσμια οικονομία. Η Ανατολική Ευρώπη κοχλάζει. Οι δημοκρατίες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης αγωνίζονται για σταθεροποίηση. Οι χώρες της Μέσης Ανατολής με τη δύναμη του μαύρου χρυσού διευρύνουν τη σφαίρα επιρροής τους. Καθώς η μία πίσω από την άλλη οι εθνολογικές ή θρησκευτικές ομάδες οργανώνονται σε κράτη, οι χάρτες γίνονται εκτός χρόνου σχεδόν μόλις τυπωθούν. Είμαστε μάρτυρες της ευρύτερης σχεδόν αφύπνισης του κάθε έθνους σε ολόκληρη την ιστορία, «διότι εγγύς είναι η ημέρα του Κυρίου».

8η ΠΙΝΑΚΙΔΑ:  ΣΧΕΔΙΑ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ

Γιατί αμφιταλαντευόμαστε ανάμεσα στις διαπραγματεύσεις για την ειρήνη και την είσοδο στον πόλεμο;

Ο Ιησούς είπε για τις έσχατες ημέρες λίγο πριν από τον ερχομό Του:
«Θέλετε δε ακούσει πολέμους και φήμας πολέμων . προσέχετε, μη ταραχθήτε. επειδή πάντα ταύτα πρέπει να γίνωσιν. αλλά δεν είναι έτι το τέλος. Διότι θέλει εγερθή έθνος επί έθνος, και βασιλεία επί βασιλείαν» Ματθ. [κδ΄] 24:6,7.

Πριν από τον 20ο αιώνα ποτέ δεν διεξάχθηκε πόλεμος σε παγκόσμια κλίμακα. Αλλά σε αυτόν τον 20ο αιώνα σχεδόν όλα τα σημαντικά κράτη της γης συμμετείχαν στις δύο παγκόσμιες συρράξεις. Και μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο ζούμε γνωρίζοντας ότι αν κάποιος πατήσει ένα κουμπί, ο κόσμος μας θα μεταβληθεί σε ένα σωρό από μπάζα. Καθόλου παράξενο που η Γραφή λέει για τον Θεό: «να διαφθείρεις τους διαφθείροντας την γην» Αποκ. [ια΄] 11:18.

Ζούμε σε έναν παράξενο κόσμο. Όλοι συμφωνούμε ότι θέλουμε να δώσουμε στην ειρήνη μια ευκαιρία. Μιλάμε για ειρήνη, καυχόμαστε για τις διεθνείς οργανώσεις υπέρ της ειρήνης, και όμως καταλήγουμε σε ένοπλες συρράξεις. Συγκρατημένες εχθρότητες αιώνων πυροδοτούν ανοικτή επίθεση. Μεθοριακές διαφορές καταλήγουν σε ανταλλαγή πυροβολισμών. Τρομοκρατικές επιθέσεις καταλήγουν σε αντίποινα και τελικά δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος τρομοκρατικών επιθέσεων. Οι προφήτες Μιχαίας και Ιωήλ προείπαν ότι τη στιγμή που τα έθνη εκφράζουν την επιθυμία τους για ειρήνη (Μιχαίας [δ΄] 4:1-3), η δυσπιστία προς τους γείτονές τους τούς αναγκάζουν να ετοιμάζονται κρυφά για πόλεμο (Ιωήλ [γ΄] 3:9-13).

Πολλά χρόνια πριν, η Βίβλος περιέγραψε το σημερινό μας δίλημμα ειρήνη-πόλεμος, και διακήρυξε ότι η ειρήνη θα βασιλέψει στη γη μόνον όταν έρθει ο Ιησούς.

9η ΠΙΝΑΚΙΔΑ:  ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΟΔΟΣ

Γιατί, έπειτα από αιώνες ανθρώπινης ιστορίας, ξαφνικά τώρα η ανθρωπότητα έκανε τέτοια επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο; Γιατί τα μέσα συγκοινωνίας και επικοινωνίας έφεραν τους ανθρώπους τόσο κοντά;

«Έως του εσχάτου καιρού. τότε πολλοί θέλουσι περιτρέχει, και η γνώσις θέλει πληθυνθή» Δανιήλ [ιβ΄] 12:4.

Τα οκτώ προηγούμενα σημεία ότι η έλευση του Χριστού πλησιάζει, άρχισαν να εκπληρώνονται από την αρχή της χριστιανικής περιόδου, εντάθηκαν, πολλαπλασιάσθηκαν και έφθασαν στο αποκορύφωμα στην εποχή μας. Η προφητεία του Δανιήλ είναι μοναδική επειδή αναφέρεται αποκλειστικά σε μας - στον έσχατο καιρό. Αλλά η χρησιμοποιούμενη γλώσσα σε αυτή την προφητεία δείχνει κατευθείαν την εποχή της πληροφορικής.
Οι κάθε είδους γνώσεις έχουν αυξηθεί με ταχύτητα φωτός αυτά τα τελευταία χρόνια.

Ένας σχολιαστής δήλωσε: «Υπήρξαν περισσότερες αλλαγές στα τελευταία πενήντα χρόνια από ό,τι στα προηγούμενα 2.000 χρόνια. Κάνουμε χιλιάδες πράγματα που ο Ιούλιος Βέρν δεν τα είχε ονειρευτεί σε στιγμές οραματισμού».

«Πολλοί θέλουσι περιτρέχει, και η γνώσις θέλει πληθυνθεί.» Πριν από το 1850, οι άνθρωποι ταξίδευαν με άλογα και αμάξια περίπου όπως έκαμναν από αμνημονεύτων χρόνων. Τώρα σπάσαμε το φράγμα του ήχου και συνδέουμε την υδρόγειο με τα αεροπλάνα κονκόρντ και τους δορυφόρους. Τα αυξανόμενα ταξίδια και η σύγχρονη παλίρροια εφευρέσεων αποτελούν εκπλήρωση του Δανιήλ [ιβ΄] 12:4, και δίνουν ακόμη μια απόδειξη ότι ζούμε στον έσχατο καιρό.

10η ΠΙΝΑΚIΔΑ:  ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Ο Ιησούς προείπε ότι πριν την έλευσή Του το ευαγγέλιο θα έφθανε στα πέρατα του κόσμου.

«Και θέλει κηρυχθή τούτο το ευαγγέλιον της βασιλείας εν όλη τη οικουμένη, προς μαρτυρίαν εις πάντα τα έθνη. και τότε θέλει ελθεί το τέλος» Ματθ. [κδ΄] 24:14.

Είχαμε μεγάλα χριστιανικά ιεραποστολικά κινήματα στην ιστορία. Αλλά αυτό που έχει συμβεί στα τελευταία χρόνια είναι άνευ προηγουμένου. Επί δεκαετίες σχεδόν η μισή υδρόγειος ήταν κλειδωμένη πίσω από το σιδηρούν παραπέτασμα, αφήνοντας έξω τα καλά νέα. Απολυταρχικά, αθεϊστικά καθεστώτα καταπίεζαν τη χριστιανική μαρτυρία.

Αλλά το 1989 από τη μια μέρα στην άλλη φάνηκε ότι η Ανατολική Ευρώπη ξέφυγε από το σιδερένιο κλοιό του Κομμουνισμού. Δικτάτορες διέφυγαν κρυφά από τη χώρα τους. Δυνάμεις της μυστικής αστυνομίας πήγαν να κρυφθούν. Το Τείχος του Βερολίνου έπεσε. Και τότε, απίστευτο, η ισχυρή Σοβιετική Ένωση κατέρρευσε. Ξαφνικά σχεδόν ο μισός πλανήτης άνοιξε την αγκαλιά του στα Ευαγγέλια. Είδαμε μια πνευματική επανάσταση στη Ρωσία καθώς το Ευαγγέλιο εισχώρησε για να καλύψει ένα μεγάλο πνευματικό κενό. Επί αιώνες οι Μουσουλμάνοι είχαν κλείσει τη διάνοιά τους στα Ευαγγέλια του Χριστού. Τώρα πολλοί Μουσουλμάνοι στρέφονται στο Χριστό, και τους είναι ευπρόσδεκτη η ελπίδα της Δευτέρας Παρουσίας Του.

Τα Ευαγγέλια πραγματικά πηγαίνουν «εν όλη τη οικουμένη» όσο ποτέ άλλοτε. Με τη σημερινή τεχνολογία είναι δυνατόν ακριβώς τώρα να μεταδοθεί ένα χριστιανικό μήνυμα συγχρόνως σχεδόν σε κάθε άτομο, σε κάθε έθνος. Τεχνικές ταυτόχρονης μετάφρασης δίνουν τη δυνατότητα στα άτομα να κατανοήσουν την εκπομπή στη δική τους γλώσσα. Ζούμε ακριβώς στην εποχή για την οποία ο Χριστός είπε: «Θέλει κηρυχθή το ευαγγέλιον της βασιλείας εν όλη τη οικουμένη... και τότε θέλει έλθει το τέλος».

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ !
by Νέο Άστρο

Φως και Χαρά

Follow him @ Twitter | Facebook | Google Plus