Οι λέξεις είναι και έλξεις ΝΕΟ ΑΣΤΡΟ
Oι λέξεις είναι και έλξεις. Η μονή είναι και νομή, άρα η έλξη στη λέξη μονή ευθύνεται για το ότι η μονή επιθύμησε μόνη να νέμεται
(εκ του νέμω= διανέμω, μοιράζω, απονέμω//απολαμβάνω//βόσκω, οδηγώ στη βοσκή//τρώγω). Η λέξη μονή είναι η φανερή ονομασία, όμως η έλξη-νομή είναι η κρυφή… Και ο νοών νοείτω.

Άλλωστε και ο γάμος, ιερόν μυστήριον, αναγραμματισμένα είναι μάγος.

Όπως ο καιρός είναι και Ίκαρος (γνωστός ο μύθος της πτώσης και οι ίκαροι-καιροί έχουν γυρίσματα καίρια στην Ικαρία).

Και το αμήν είναι και νήμα, δηλαδή ο μίτος της Αριάδνης στα χέρια της δικαιοσύνης. Και αν η ανθρώπινη δικαιοσύνη αποτύχει, υπάρχει και η θεία. Όμως η Αριάδνη είναι και Αράδινη (αρά= ευχή, προσευχή//κατάρα
δίνη= κυκλική περιστροφή, περιδίνηση// στρόβιλος, κυκλοτερής χώρος//αλώνι//μεγάλο ποτήρι).

Ο χορός του Λαβύρινθου ή ο χορός taburito: και για κείνους που ψάχνονται, ερευνώντας τους μύθους  ίσως  αντιληφθούν το γιατί “ξέχασε” να αλλάξει ο Θησέας τα μαύρα πανιά που σηματοδοτούσαν την  ήττα του.


by Νέο Άστρο

Φως και Χαρά

Follow him @ Twitter | Facebook | Google Plus