6.000 Ελληνικές Λέξεις ΝΕΟ ΑΣΤΡΟ


Μιλάτε Ελληνικά!
Απλά δεν το ξέρετε...

Η Αγγλική γλώσσα έχει "δανειστεί" 6.000 ελληνικές λέξεις...

by Νέο Άστρο

Φως και Χαρά

Follow him @ Twitter | Facebook | Google Plus