ΑΣΤΡΟ H τελετουργία της ευλογίας ΝΕΟ ΑΣΤΡΟΗ τελετουργία της ευλογίας  

ΚΑΘΕΝΑΣ μας πρέπει να ασκεί καθημερινά την τελετουργία της ευλογίας πριν κοιμηθεί αλλά και κατά τη διάρκεια της ημέρας.
Πρώτον, να ευλογεί εκείνους που υποφέρουν.
Δεύτερον, να ευλογεί εκείνους που προσπαθούν να τον βλάψουν.
Τρίτον, να ευλογεί εκείνους που αγαπά.
Ασκώ, σημαίνει εκτελώ ορισμένα πράγματα τακτικά και συνειδητά. Η τελετή της ευλογίας πρέπει να γίνεται τακτικά και συνειδητά. Μέσα στην ευλογία διαλύεται η ένταση που προκαλείται από κάποια άτομα. Ελευθερώνετε έτσι τον εαυτό σας από την κυριαρχία αυτής της έντασης. Όταν ευλογείτε εκείνους που σας βλάπτουν, σταματάτε τη ροή των αρνητικών στοιχείων ανάμεσα σας. Τέτοια στοιχεία μπορεί να μολύνουν και τη δική σας και τη δική τους αύρα και να δημιουργήσουν προβλήματα.
Η ευλογία αυξάνει την ενέργειά σας. Σε κείνους που δίνουν θα δοθεί, και το καλύτερο πράγμα που μπορείτε να δώσετε είναι η ευλογία σας. Η ευλογία περιέχει αγαθά κίνητρα, σκέψεις και αισθήματα τα οποία ακολουθούν οι  αντίστοιχες πράξεις. Με την ευλογία ο μαθητής βοηθάει τους ανθρώπους να αναπτυχθούν και να αγωνιστούν. Η ευλογία είναι επίσης μεγάλη προστασία για τον άνθρωπο.
by Νέο Άστρο

Φως και Χαρά

Follow him @ Twitter | Facebook | Google Plus