ΑΣΤΡΟ TO ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ ΝΕΟ ΑΣΤΡΟΟ κόσμος των Αγγέλων είναι ο κόσμος της Αγάπης! Κάθε υπέροχο σχέδιο που βοήθησε την εξέλιξη έγινε εφικτό υπό την αιγίδα της αγάπης των Αγγελικών Δυνάμεων  που είναι οι Κτίστες των Μορφών. Η Μεγάλη Αγγελική Ιεραρχία από τα βάθη του χρόνου εξυπηρετεί την ανθρωπότητα και τον Θεό. Οι Άγγελοι εξυπηρετούν  τον άνθρωπο με όλη τη δύναμη της ύπαρξης τους  χωρίς να έχουν ανθρώπινη θέληση ή επιθυμία, αφού η φύση τους είναι υπακοή στην Αγάπη.
Είναι οι προάγγελοι του Καλού και πάντοτε προπορεύονται της θείας Εκδηλώσεως, όπως και κατά την Γέννηση του Ιησού. Η συνείδηση μας όταν παραδέχεται την παρουσία Αγγέλων στα σπίτια μας, στις αύρες μας, στη ζωή αυτών που αγαπάμε, τότε η Αγγελική ενέργεια διοχετεύεται ευκολότερα για την βοήθεια ενός ανθρώπου, ενός έθνους,  μιας φυλής κ.λπ. Είναι σημαντικό να αναγνωρίζουμε την ύπαρξη του Φύλακα Άγγελου μας.


Για χιλιάδες χρόνια η ανθρώπινη κακοδαιμονία αρνήθηκε την ύπαρξη των Αγγέλων και εάν δεν υπήρχαν τα πνεύματα της Γης που αναγνώριζαν και αγαπούσαν την παρουσία τους, οι Αγγελικές Δυνάμεις θα είχαν επιστρέψει προ πολλού στο Ουράνιο Βασίλειο τους.
Αυτό θα είχε σαν συνέπεια στην πορεία ,η Γη να σταμάταγε να υπάρχει και οι υπάρξεις της θα έχαναν το πλανητικό τους οίκημα για να εκπληρώσουν το Θεϊκό Σχέδιο.
Οι Άγγελοι ελκύονται στη Γη και υποστηρίζουν τον άνθρωπο με την ακτινοβολία ενέργειας των Θείων Αρετών τους. Αυτό συμβαίνει γιατί η ακτινοβολία της Αύρας των Αγγέλων είναι θετική, εποικοδομητική, αγνή και τέλεια.. Όταν η ακτινοβολία αυτή γενικευθεί και διεισδύσει σε ολόκληρο τον πλανήτη, μαζί με τις υπάρξεις που είναι πάνω σε αυτόν, θα αλλάξει την ποιότητα της ενέργειας ολόκληρης της φυλής και θα φέρει όλους  τους ανθρώπους σε κατάσταση αρμονίας και ειρήνης.
Το έργο τους είναι πολυποίκιλο και περιλαμβάνει τα πεδία της Προστασίας, της Φώτισης, της Αγάπης, της Τελειότητας, της Συγκέντρωσης, Της Θεραπείας και της Επίκλησης - στην πραγματικότητα όλες τις ιδιότητες των Εφτά Σφαιρών.


by Νέο Άστρο

Φως και Χαρά

Follow him @ Twitter | Facebook | Google Plus