ΤΑ 28 ΚΟΣΜΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΘΕΩΝ ΝΕΟ ΑΣΤΡΟ

Πριν από 100.000 χρόνια ο Προμηθέας παρέδωσε το ιερό  «ΑΛΕΦΑ-ΒΗΤΟ» των Ελλήνων Θεών στην ιερή Ελλάδα, στους Έλληνες, για να μας κάνει Έλληνες-Έψιλον. Τα 27 κοσμογράμματα των Ελλήνων Θεών είναι τα παρακάτω αρχέτυπα-σύμβολα:
[ Α ] άλεφα =1 [ Ι ] γιώτα =10 [ Q ] κόπα =100 Υπέρυθρο
[ Β ] βήτα =2 [ Κ ] κάπα =20 [ Ρ ] ρω =200 Κόκκινο
 [ Γ ] γάμμα =3 [ Λ ] λάμδα =30 [ Σ ] σίγμα =300 Πορτοκαλί
[ Δ ] δέλτα =4 [ Μ ] μι =40 [ Τ ] ταυ =400 Κίτρινο
 [ Ε ] έψιλον =5 [ Ν ] νί =50 [ Υ ] ύψιλον =500 Πράσινο
[ U - F  ] βάου =6 [ Ξ ] ξι =60 [ Φ ] φι =600 Mπλε
[ Ζ ] ζήτα =7 [ Ο ] ομικρον =70 [ Χ ] χι =700 Λουλακί
[ Η ] χήτα =8 [ Π]  πι =80 [ Ψ ] ψι =800 Βιολετί
 [ Θ ] θήτα =9 [ C- /  ] τσαδαί =90 [ Ω ] ωμέγα =900 Υπεριώδες
{Επαμεινώνδας ένας ελεύθερος ενεργός Ελλά
νιος}
 ΤΑ 3 ΙΕΡΑ ΑΡΧΕΤΥΠΑ ΠΟΥ ΑΝΑΙΡΕΘΗΚΑΝ
1)Το μυστηριώδες ΒΑΟΥ ή Δίγαμμα, το έκτο γράμμα, του θυροειδούς. Εκφράζει την ουσία του όντος και προφέρεται Βάου, χρησιμοποιείται κυρίως ως ΟΥ ή ΑΥ ή ΕΥ σαν εσωτερικό Β η Φ. Αποτελείται από δύο Γάμμα που μας δίνουν τον αριθμό 6, Γ+Γ=F=6, καθώς επίσης και την σειρά κατάταξης στο Αλεφάβητο των Ελλήνων Θεών.
 2) Το Ιερό Τσαδαί ή CΑΔΑΙ=90 ή Σταδαι
 (Δαιστα), το 18 γράμμα της επίφυσης, ο κεραυνός του Ολυμπίου Διός. Η κοσμογονική Δυναμογεννήτρια των Ελλήνων. Η Ζωτική ενέργεια του ατόμου, το «ΤΣΙ».
Εσωτερική φύση και νόημα των τριών προφορικών εκδηλώσεών του.  Ενέργεια εκδηλωμένη εξωτερικά: το θεϊκό Ζεύγος, Δίας- Ήρα. «ΤΣΙ», εσωτερική ενέργεια εκδηλωμένη εσωτερικά: Υιός Απόλλων. «ΣΤΙ», σταθεροποίηση της ενεργού Ύλης, Άγιο Πνεύμα, Αθηνά. Αποτελείται από δυο γωνίες 45ο = 90 => η σειρά κατάταξης στο Αλεφάβητο των Θεών. Το Ελληνικό Τσαδαί έχει τη μορφή του κεραυνού .( / )
 3) Το μαγικό Κόπα ή (Q)OΠA=100 , το 19 γράμμα, της Υπόφυσης. Η αστρική Πύλη του {Απολλώνιου} φωτός. Ο κορμογονικός μετασχηματιστής των Ελλήνων, του ατόμου και της φύσης. 1) Εκφράζει το αυτεξούσιο του Ατόμου. 2) φανερώνει λέξεις πνευματικής αυτοκυριαρχίας: π.χ.,Κχύρος Qύρος Κχύριος(Qύριος Κχυρία-Qυρία). Αποτελείται από μια κάθετο γραμμή {Ι} ή γιώτα και από έναν άπειρο κύκλο ή μηδέν. To Ιώτα =10 + 0 το άπειρο μηδέν = 100. 3) φανερώνει λέξεις με περιεχόμενο π.χ. κχούπα(Qούπα), κχρανίο(Qρανιο), κχουβάς(Qουβάς), κχουφέτο(Qουφέτο), κχρύσταλλος(Qρύσταλλος), κχορόνα(Qορόνα), κχορμί(Qορμί). 4) φανερώνει λέξεις με θηλυκές ιδιότητες, π.χ. κχόλπος(Qόλπος), κχορίτσι(Qορίτσι), κχοπέλα(Qοπέλα). 5) επίσης ενέχει την έννοια του μετασχηματισμού της φύσης, π.χ. κχόκαλλο(Qόκαλλο), κχεραυνός(Qεραυνός), κχοπίδι(Qοπίδι), κχράμα(Qράμα), κχεχριμπάρι(Qεχριμπάρι), κχοράλλι(Qοράλλι), κχοχύλι(Qοχύλι), κχαρύδι(Qαρύδι) κ.λπ.
Αλέφα = Ζευς, Βήτα = Ερμής, Γάμμα = Άρτεμις, Δέλτα = Αφροδίτη, Έψιλον = Αθηνά, Ζήτα = Απόλλων, U Βάου = Ήρα, Ήτα = Ερμής, Θήτα = Δήμητρα, Ιώτα = Αθηνά, Κάπα = Πλούτωνας, Λάμδα = Θέμις, Μι = Ποσειδώνας, Νι = Άρης, Ξι & Σίγμα = Άρτεμις & Απόλλων, Όμικρον & Ωμέγα = Πάνας, Πι & Φι = Άρης, Τσαδαί= Ήρα & Αθηνά, Κόππα = Ποσειδώνας, Ρω = Ήλιος & Απόλλων, Σαμπί ή Ψι = Ήφαιστος & Άδης, Ταυ = Πάνας & Γαία.
Το Αλεφάβητο των Θεών και οι αντιστοιχίες του. Το νόημα των τεσσάρων Κυρίων: Κύριος με Κάπα μεγάλο είναι ο εξουσιαστής, κύριος με κάπα μικρό είναι ο εξουσιαζόμενος, qύριος με κόπα μικρό ή κχύριος είναι ο αυτεξούσιος, ενώ Qύριος με κόπα μεγάλο είναι μόνον ο Απόλλων, ο θεός των Ελλήνων.
 Η ΙΕΡΗ ΠΕΝΤΑΛΦΑ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ
Είναι το αρχαίο ιερό σύμβολο της Μα-Γαίας, της Μητέρας Γης. Είναι η Γεωμετρική αναπαράσταση του Δελφικού Έψιλον και κατ' επέκταση των Ελλήνων-Έψιλον.
 Είναι το αρχαίο έμβλημα του Ε Σειρίου.
 Συμβολίζει την ένωση των πέντε στοιχείων της μητέρας φύσης που δημιουργούν ζωή πάνω στη Γαία: Φωτιά, νερό, αιθέρας, αέρας, γη. Είναι το ιερότατο σύμβολο του Απόλλωνα, του θεού των Ελλήνων-Έψιλον.Είναι η Νέμεσις των Ελλήνων (κατά τους Πυθαγόρειους), είναι ο γάμος, η ένωση, του Ουρανού και της Γαίας  Είναι το ιερό πενταγράμματον Ε-Λ-Λ-Α-Σ, είναι το ιερό σύμβολο της μαγικής τέχνης ή τέχνης των Σοφών. Είναι το ιερό σύμβολο του Μάγου ή του Έλληνα. Αλλά τι είναι Μάγος; Μάγος είναι ο Σοφός τεχνίτης που έρχεται σε επαφή με την Μητέρα Γη και συνεργάζεται με τις δυνάμεις της Μητέρας Φύσης για να προωθήσει το σχέδιο της εξέλιξης των θείων Όντων. Είναι το αρχέτυπο του Μαγικού Γάμου.
Η πέντε αρετές των πέντε {Ε} κοσμικών στοιχειών είναι οι εξής:
 Η αρετή της φωτιάς των σοφών είναι η Αγάπη.
 Η αρετή του νερού τον σοφών είναι η Καλοσύνη.
 Η αρετή του αιθέρα τον σοφών είναι η Αλήθεια.
 Η αρετή του αέρα τον σοφών είναι Σοφία.
 Η αρετή της {Μα-γαίας} Γης των σοφών είναι η Δικαιοσύνη.
 Η κατάκτηση των πέντε {Ε} αρετών οδηγεί τον Άνθρωπο στην Θεότητα, και τον κάνει θεάνθρωπο, ή ακτινοβόλο αστέρι.
 Η Μαγική τέχνη είναι η επιστημονική λατρεία των Ουρανίων θεών της φύσης. Κάθε άλλη, μεταγενέστερη, ερμηνεία, είναι ανακριβής, ψευδής και αναξιόπιστη χωρίς καμιά πρακτική σημασία. Ηραιός: Τα πέντε  μαγικά αξιώματα μαζί με τα πέντε μαγικά όπλα είναι τα εξής: Θέληση, Γνώση, Σεβασμός, Τόλμη, Σιωπή.
Ραβδί, Κούπα, Κεραυνός, Ξίφος, Πεντάλφα.
Φωτιά, Νερό, Αιθέρας, Αέρας, Μητέρα Γη.
Κόκκινο, Μπλε, Λευκό, Κίτρινο, Πράσινο.
Οι Kύριοι τον πέντε κοσμικών στοιχειών είναι οι εξής: Η Εστία, ο Ποσειδών, ο Δίας, η Ήρα, η Δήμητρα. 
ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΚΟΣΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΞΗΣ:ΗΡΑΚΛΗΣ,ΟΔΥΣΣΕΑΣ, ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ,ΠΕΡΣΕΑΣ,ΘΗΣΕΑΣ.
Ο κώδικας των εννοιών των 28 κοσμογραμμάτων των Ολύμπιων Ελλήνων.
Επειδή τα 28 κοσμογράμματα δόθηκαν στους Έλληνες από τους ολυμπίους Έψιλον, αντιπροσωπεύουν και εκφράζουν υψηλές φυσικές και πνευματικές έννοιες. Οι έννοιες που εκφράζουν είναι οι παρακάτω ιδιότητες:
Άλεφα = Άπειρο, Άτομο. Ξι = Ξίφος, Ξόρκι. Αγάπη = Αγαθόν, Άντρας. Όμικρον = Ον, Όντως. Βήτα = Βούληση, Βάθος. Πι = Πνεύμα, Πύλη. Γάμμα = Γνώση, Γέννηση. C, Tσαδαί = Εσωτερική Ενέργεια, Γάμος, Γυναίκα, Γνώμη, Στέρνο, Στήθος, Στόμα. Δέλτα = Διάνοια, Δόξα . Q, Κόπα = Αστρική Πύλη. Έψιλον = Ενέργεια, Ελευθερία, Κόλπος, Κούπα, Κύρος. U, Βαού = Ουσία. Αύρα. Ρω = Ροή, Ρεύμα. Ζήτα = Ζωή, Ζευς. Σίγμα = Σκέψη, Σοφία, Σώμα. Ήτα = Ήλιος, Ήχος. Ταυ = Τηλεπάθεια, Τελειωτής. Θήτα = Θηλή, Θήκη. Ύψιλον = Ύπαρξη, Ύλη, Ύψιστος. Ιώτα = Ισχύς, Ιδέα. Φι= Φως, Φύση, Φαιών, Φωσφόρος. Κάπα = Κάλλος, Καλώς. Χι= Χώρος, Χρόνος, Χαρά, Χρώμα. Λάμδα = Λόγος, Λογική. Ψι= Ψυχή, Ψύχος, Ψαλίδι, Ψύξη. Μ ι = Μήτρα, Μητέρα. Ωμέγα= Ωάριο, Ώθηση, Ωκεανός. Νι = Νους, Ναός. S = Στίγμα, Σημείο αναφοράς . Υπάρχει ακόμα και το Σαμπί = Σπέρμα, Σπόρος.

by Νέο Άστρο

Φως και Χαρά

Follow him @ Twitter | Facebook | Google Plus

Tags: