ΓΕΦΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΘΕΤΩΝ, ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΗΣ ΔΥΑΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟ ΑΣΤΡΟ


"Προχωρήστε στη πνευματική οδό σαν πάνω σε γέφυρα που πρέπει να περάσετε για να φτάσετε απέναντι. Πολλά είναι εκείνα τα στοιχεία που πρέπει να γεφυρωθούν και να ισορροπήσουν, πρέπει όμως για να γίνει αυτό, να βρεθεί ο απέναντι στόχος. Καθετί έχει το αντίθετό του, το οποίο πρέπει να ανευρεθεί και να πραγματωθεί ώστε τελικά να φτάσει κανείς στην υπέρβαση της αντίθεσης."

Το παραπάνω μήνυμα ουσιαστικά μας μιλάει για την υπέρβαση της δυαδικότητας. Να ενώσουμε δηλαδή όλα εκείνα τα αντίθετα στοιχεία ώστε να γίνουν ένα. Φυσικά είναι μια πνευματική διαδικασία την οποία η διάνοια δεν μπορεί να την επιτύχει, αφού, για να είμαστε ακριβείς, η διάνοια είναι εκείνη που προκαλεί την διαχωριστικότητα και την δυαδικότητα. Μέσα από τον διαλογισμό αυτό ακριβώς προσπαθούμε, την ενότητα του νου. Από αυτή την ενότητα θα έρθει η γαλήνη και η εσωτερική θεραπεία.

Τι είναι αυτό που προκαλεί τη δυαδικότητα; Οι χαμηλοί κραδασμοί, δηλαδή η έλλειψη ενέργειας, δεν επιτρέπουν την ενότητα του νου και άρα τη γαλήνη. Για να βρει κανείς εσωτερική ειρήνη πρέπει να έχει  ενεργειακή πληρότητα, να κραδαίνεται δηλαδή η φυσιολογία του σε γρήγορες συχνότητες, όπως της αγάπης, της χαράς, της ομορφιάς, στις οποίες σε κάθε διαλογισμό οφείλουμε να εξασκούμαστε. Και είναι αυτή η εξάσκηση που θα αναβιβάσει τον ενεργειακό μας κραδασμό.

Θα έχετε βρεθεί σε χώρους ή σπίτια στα οποία νιώθετε, με το που μπαίνετε, νευρικότητα ή υπνηλία. Εκεί υπάρχουν χαμηλοί κραδασμοί, σκεπτομορφές αρνητικές και έλλειψη ενέργειας, γι' αυτό και καλό είναι να τους αποφεύγετε. Σπανιότερα ίσως, έχετε βρεθεί σε χώρους που σας μετέφεραν γαλήνη, όπως σε κάποια εκκλησάκια... Ας κάνουμε λοιπόν το σώμα μας  ένα εκκλησάκι.

by Νέο Άστρο

Φως και Χαρά

Follow him @ Twitter | Facebook | Google Plus

Tags: