ΕΙΣΧΩΡΟΝΤΑΣ ΣΤΟΝ ΝΑΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΝΕΟ ΑΣΤΡΟ

Για να εισέλθουμε στο Ναό μας χρειαζόμαστε αγνότητα, αγνό ένδυμα. Γι' αυτό είναι καλό να ξεκινούμε τη διαδικασία του διαλογισμού με εξαγνιστικές προσευχές και καθαρμούς. Αφού καθαριστούμε, εισερχόμαστε στο Ναό μας και παρατηρούμε συνειδητά. Αφήνουμε τις ενέργειες να μας λούσουν. Αφήνουμε επίσης χρόνο για αφομοίωση. Και κατόπιν γυρνάμε πίσω και μοιραζόμαστε αυτά που λάβαμε.
Η αγνότητα είναι θεμελιώδης έννοια για την διαδικασία της πνευματικής πορείας.  Δεν μπορούμε να ανέλθουμε σε υψηλά πνευματικά επίπεδα  φορώντας βρώμικα ενδύματα (κουβαλώντας δηλαδή καθημερινά υλιστικές σκεπτομορφές  και άγχη), όπως δεν μπορούμε να πάμε σε ένα χορό με τα ρούχα της δουλειάς.

Η έλλειψη αγνότητας όμως δεν θα πρέπει να είναι πρόφαση για μη-προσπάθεια. Το "δεν αξίζω" πρέπει να το κάνουμε "αξίζω" με την προσπάθειά μας και με το να μην αφηνόμαστε  στην αδράνεια. Έτσι θα μπούμε στο Ναό μας, στο ναό της Καρδιάς του Πνεύματος.
by Νέο Άστρο

Φως και Χαρά

Follow him @ Twitter | Facebook | Google Plus

Tags: