ΕΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΟ ΔΩΡΟ... ΝΕΟ ΑΣΤΡΟ


Η αλήθεια είναι μία. Άκουσέ την, λοιπόν, μία φορά και για πάντα:

Τίποτα από ό,τι βλέπω δεν σημαίνει τίποτα.

Εγώ έδωσα το όποιο νόημα έχει αυτό που βλέπω.

Δεν καταλαβαίνω τίποτα από ό,τι βλέπω.

Οι σκέψεις μου ουσιαστικά δεν σημαίνουν τίποτα.

Δεν είμαι ποτέ σε ταραχή, τουλάχιστον για τον λόγο που νομίζω.

Είμαι σε ταραχή, επειδή βλέπω κάτι που δεν υπάρχει.

Βλέπω μόνο το παρελθόν.

Ουσιαστικά δεν βλέπω τίποτα όπως είναι τώρα.

Οι σκέψεις μου δείχνουν έναν κόσμο χωρίς νόημα, και φοβάμαι γι’ αυτό. Όμως ο Θεός δεν έφτιαξε έναν κόσμο χωρίς νόημα.

Και φυσικά δεν είμαι ο μόνος που ζει τα αποτελέσματα της όρασης αυτής. Όμως θέ-λω να δω!

Είμαι αποφασισμένος να δω!

Μπορώ να φύγω από τον κόσμο της εκδίκη-σης με το να εγκαταλείψω τις επιθετικές σκέψεις.

Δεν είμαι το θύμα του κόσμου που εγώ βλέπω και επινόησα.

Θα δω με ειρήνη αυτό που βλέπω.

Μπορώ, αν θέλω, να δω διαφορετικά τον κόσμο ώστε να μην είμαι θύμα του και να φοβάμαι.

Ο Θεός υπάρχει σε καθετί που βλέπω, επειδή ο Θεός υπάρχει στο νου μου.

Έτσι η άγια αγάπη μου περιβάλλει τον κόσμο και τον ευλογεί: πράγματα, πρό-σωπα, καταστάσεις.

Αυτή η αγάπη είναι η σωτηρία μου.

Οι δίχως αγάπη σκέψεις με κρατούν στην κόλαση.

Δεν θέλω την ενοχή αλλά την αγάπη που είναι η φύση μου.

Η αγάπη είναι το Φως μου!

Είμαι ο ευλογημένος γιος, ο άγγελος του Θεού!

Ο Θεός πηγαίνει μαζί μου οπουδήποτε εγώ πάω.

Ο Θεός είναι η δύναμη μου!

Η όραση αγάπης είναι το δώρο Του.

Ο Θεός είναι τα πάντα για μένα.

Δεν μπορώ να δω αληθινά ξέχωρα από Αυτόν.

Ο Θεός είναι το Φως με το οποίο βλέπω, ο νους με τον οποίο σκέφτομαι.

Ο Θεός είναι η αγάπη με την οποία συγχωρώ τα πάντα μέσα μου και γύρω μου.

Είναι η μόνη δύναμη που εγώ εμπιστεύομαι.

Δεν φοβάμαι τίποτα!

Η φωνή μου μιλά όλη την ημέρα!

Συντηρούμαι από την αγάπη Του!

Η ευτυχία μου και η αποστολή μου είναι ένα!

Ο Θεός μου δίνει μόνον ευτυχία.

Η αποστολή μου επομένως είναι ευτυχία.

Η αγάπη με έκανε αγάπη.

Δεν έχω παράπονα, γιατί τα παράπονα κρύ-βουν το φως μου.

Τα παράπονα είναι επίθεση στο σχέδιο του Θεού.

Μία βούληση, η δική Του!

Το Φως έχει έρθει!

Έχω συγχωρήσει τον κόσμο!

Το θαύμα έγινε, βλέπω!

Η καθαρή όραση έχει αντικαταστήσει το παράπονο.

Είμαι το Φως του κόσμου και φέρνω ειρήνη! Αυτή είναι η αποστολή μου.

Η αγάπη δεν έχει παράπονα.

Το φως, η χαρά και η ειρήνη είναι μαζί μου.

Είμαι όπως με δημιούργησε ο Θεός.

Είμαι ενωμένος με τον Πατέρα μου!

Είμαι αδιαίρετος: απλή, εξατομικευμένη, τέλεια, πνευματική ευτυχία,

Είμαι ο άγγελος του Θεού!

Σήμερα η φωνή μου είναι δική Του, για να δίνει ό,τι λαμβάνει.

Φως και χαρά!

Αμήν.

by Νέο Άστρο

Φως και Χαρά

Follow him @ Twitter | Facebook | Google Plus

Tags: