Η ΦΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΝΕΟ ΑΣΤΡΟ


Η Φύση είναι δάσκαλος, η ζωή είναι  δάσκαλος. Η γνώση δεν προέρχεται μόνο από τα βιβλία. Η Φύση είναι σίγουρα καλύτερος δάσκαλος από αυτή την γνώση. Με την ανεκτικότητα, την ανιδιοτελή γενναιοδωρία, την υπομονή, την γαλήνη, η Φύση συνεχώς διακηρύσσει τον εγγενή, αληθινό της ρόλο ως διδασκάλου των πνευματικών αληθειών. Κοιτάξτε ένα δέντρο! Προσφέρει σκιά και χαρίζει τους καρπούς του σε όποιον το πλησιάζει. Δεν έχει συναισθήματα μίσους ή εκδικητικότητας εναντίον εκείνων που του προκαλούν τραύματα. Δεν ζητάει καμία ανταμοιβή από εκείνους που επωφελούνται από αυτό. Όλοι πρέπει να διδαχτείτε από το δέντρο αυτό το μάθημα της ανιδιοτελούς υπηρεσίας.

by Νέο Άστρο

Φως και Χαρά

Follow him @ Twitter | Facebook | Google Plus