ΤΕΛΟΣ Η ΤΡΙΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΙΝΑ Η ΑΠΛΟΤΗΤΑ Η ΧΑΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΝΕΟ ΑΣΤΡΟ«Όπου η απλότητα, εκεί εκατοντάδες άγγελοι. Όπου η σοφία, κανένας». Να ζούμε χωρίς πονηριά, ζήλεια, φθόνο, χωρίς πολλές απαιτήσεις. Ότι έρχεται να το δεχόμαστε εύκολα. Ο απλός ότι γίνει και όσα και να έχει, ούτε θυμώνει ούτε παραπονιέται... 
«Μακάριοι οι πραείς...». «Μάθετε απ’ εμού ότι πράος ειμί...». Όπως τα παιδιά.
by Νέο Άστρο

Φως και Χαρά

Follow him @ Twitter | Facebook | Google Plus