Σκέψη ΝΕΟ ΑΣΤΡΟ


Επιφανειακή σκέψη
Ποιες είναι οι αιτίες της επιφανειακής σκέψης;

Η επιφανειακή σκέψη είναι η αρχή πολλών προβλημάτων και λαθών, καθώς δεν μας αφήνει να σκεφτούμε ορθά, ρεαλιστικά, να δούμε τις αιτίες και τις καταλήξεις κάθε δράσης.

Η βασική αιτία για την επιφανειακή σκέψη είναι η έλλειψη ψυχικής ενέργειας. Όσο περισσότερη ψυχική ενέργεια έχει κάποιος, τόσο πιο βαθιά θα πηγαίνει η σκέψη του και θα δέχεται εκλάμψεις επιγνώσεων – η γνώση πρώτα απ’ όλα είναι φως, ενέργεια.

Άλλη αιτία για την επιφανειακή σκέψη είναι η έλλειψη προσοχής και συγκέντρωσης, η άρνηση να δοθεί κανείς στη ζωή και ό,τι αυτή τού παρουσιάζει. Ο διασκορπισμός της προσοχής έχει σαν αποτέλεσμα το χάος στη ζωή μας. Συγκεντρωμένη σκέψη σημαίνει ζωή με ρυθμό, στόχο και τάξη.

Υπάρχει και μια άλλη αιτία για την επιπόλαια κι επιφανειακή σκέψη: ο φόβος να δει κανείς τα πράγματα όπως είναι – να δει την αλήθεια δηλαδή. Κι αυτό γιατί κάποια κέντρα ή οντότητες ή θελήσεις του κατώτερου εαυτού, εμποδίζουν το νου να κάνει ορισμένους συλλογισμούς που θα έρθουν ενάντια στα συμφέροντά τους. Έτσι ο νους καθοδηγείται από κατώτερες ωθήσεις και είναι δέσμιος.

Ένας άλλος βασικός παράγοντας για την επιφανειακή σκέψη και για τις ψευδαισθήσεις που τρέφει ο άνθρωπος, είναι οι συσσωρευμένες τοξίνες στον οργανισμό. Κάθε στρώμα τοξινών, είναι και στρώμα νοητικής «βλέννης» που θολώνει το νου και τη κρίση. Γι’ αυτό η πνευματική και νοητική κάθαρση, πρέπει να πηγαίνει μαζί με τη σωματική.

Η βαθυστόχαστη σκέψη αποκαλύπτει νέα ζωή – είναι συνεχής δημιουργικότητα, ανακάλυψη, αποκάλυψη, χαρά της ζωής. Γι’ αυτό είναι τόσο κρίσιμο να ξεπεράσουμε την επιφανειακή σκέψη.
by Νέο Άστρο

Φως και Χαρά

Follow him @ Twitter | Facebook | Google Plus