Ο κόσμος των Αγγέλων ΝΕΟ ΑΣΤΡΟΟ κόσμος των Αγγέλων είναι ο κόσμος της Αγάπης! Κάθε υπέροχο σχέδιο που βοήθησε την εξέλιξη έγινε εφικτό υπό την αιγίδα της αγάπης των Αγγελικών Δυνάμεων  που είναι οι Κτίστες των Μορφών. 

Η Μεγάλη Αγγελική Ιεραρχία από τα βάθη του χρόνου εξυπηρετεί την ανθρωπότητα και τον Θεό. Οι Άγγελοι εξυπηρετούν  τον άνθρωπο με όλη τη δύναμη της ύπαρξης τους  χωρίς να έχουν ανθρώπινη θέληση ή επιθυμία, αφού η φύση τους είναι υπακοή στην Αγάπη. Είναι οι προάγγελοι του Καλού και πάντοτε προπορεύονται της θείας Εκδηλώσεως, όπως και κατά την Γέννηση του Ιησού. 

Η συνείδηση μας όταν παραδέχεται την παρουσία Αγγέλων στα σπίτια μας, στις αύρες μας, στη ζωή αυτών που αγαπάμε, τότε η Αγγελική ενέργεια διοχετεύεται ευκολότερα για την βοήθεια ενός ανθρώπου, ενός έθνους,  μιας φυλής κ.λπ. Είναι σημαντικό να αναγνωρίζουμε την ύπαρξη του Φύλακα Άγγελου μας.
by Νέο Άστρο

Φως και Χαρά

Follow him @ Twitter | Facebook | Google Plus