Αμαρτία και Μετάνοια ΝΕΟ ΑΣΤΡΟ   "Γνμεν τι τό μέν μηδένα μαρτεν, ντως πέρ νθρωπον καί Θεο μόνον· ... τό δέ θεράπευτον πονηρς καί ντικειμένης στί φύσεως καί τν π' κείνης νεργουμένων. Τό δέ μαρτάνοντας πιστρέφειν, νθρώπων μέν, λλ' πιεικν, καί τς σωζομένης μερίδος.
Ε γάρ καί  χος πισύρεταί τι τς κακίας, καί τό γεδες σκνος βρίθει τόν νον νω φερόμενον, νω φέρεσθαι δεδημιουργημένον, λλ' εκών νακαθαιρέτω τήν λύν καί νω τιθέτω τήν μόζυγον σάρκα" ( Γρηγορίου Θεολόγου: Λόγος ΙΣΤ΄, Ες τόν πατέρα σιωπντα..., ΕΠΕ 5,352)

      " ς ναγνωρίσουμε τι τό νά μήν μαρτήσει κανείς καθόλου, εναι πραγματικά πάνω πό τίς νθρώπινες δυνάμεις καί γνώρισμα μόνο το Θεο... Τό νά μένει μως κάποιος θεράπευτος εναι γνώρισμα μόνο τς πονηρς καί ντίθετης πρός τό Θεό φύσης καί τν νεργειν πού προέρχονται π'  ατήν. Τό νά πιστρέφουν κενοι πού χουν μαρτήσει εναι γνώρισμα νθρώπων, λλά νθρώπων γαθν, πού νήκουν στή μερίδα κείνων πού σώζονται. Διότι καί ν κόμη σάρκα προσελκύει κάτι πό τήν κακία, καί ν κόμη τό χωματένιο σμα παρασύρει τό νο πρός τά κάτω, ν προχωρε πρός τά πάνω, μως θεία εκόνα ς πομακρύνει πάλι τή λάσπη καί ς ναγκάσει τή σάρκα πού εναι ποταγμένη στόν διο ζυγό νά στραφε πρός τά πάνω".
by Νέο Άστρο

Φως και Χαρά

Follow him @ Twitter | Facebook | Google Plus