Η σημασία των ελληνικών επωνύμων ΝΕΟ ΑΣΤΡΟ
Όλα τα επίθετα-επώνυμα έχουν κάποια σημασία, είναι φορείς ιστορίας, παράδοσης, πολιτισμού και αλήθειας. Στο παρακάτω blog γίνεται μια προσπάθεια καταγραφής
και ανάλυσης των ελληνικών επιθέτων, η ετυμολογία τους, η προέλευσή τους, η ιστορική καταγωγή τους.by Νέο Άστρο

Φως και Χαρά

Follow him @ Twitter | Facebook | Google Plus