Η πικρότης και η γλυκύτης ΝΕΟ ΑΣΤΡΟ

Ο άνθρωπος οφείλει ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ να γνωρίσει, να βιώσει, να κατανοήσει την ΑΛΗΘΕΙΑ την οποία πρέπει να διακρίνει απο την ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ.
Η αλήθεια που αφορά τον άνθρωπο είναι άνωθεν κατερχόμενη, συλλαμβανόμενη
και αποκαλυπτόμενη στους ανθρώπους οι οποίοι πλέον δια της αλήθειας αυτής είναι
ευλογημένοι και χαριτοδοτημένοι αλλα και οφειλέτες ως προς την γνώση-βίωση
κατανόηση-έκφραση-εφαρμογή-πράξη-απόδειξη λόγοις και έργοις-ομοίωση με την
αποκαλυφθείσα σ'αυτούς αλήθεια

Η αλήθεια αυτή πάντοτε η άνωθεν κατερχόμενη-αποκαλυπτόμενη εκ του θεού
είναι απλή-αμιγής κακού και τελεία-πλήρης και πάντοτε "τόση όση χρειάζεται ο άνθρωπος-ανθρωπότης για να πορευθεί και προαχθεί ένα ακόμη βήμα-αναβαθμό
προς τα άνω-τον θεό

Ήδη από τις 2-2-1961 πνευματικά και 2-2-1962 κοσμικά έχει αρχίσει η τρίτη νέα παρακλητική-υδροχοϊκή εποχή και έχει αποκαλυφθεί στην ανθρωποτητα η τρίτη νέα διαθήκη του παρακλητικού πνεύματος-της σοφίας του θεού, η αλήθεια αυτή αποτελεί την τρίτη μεσσιακή πνευματική αποκάλυψη του θεού προς την γήϊνη ανθρωπότητα και είναι η τελική-δεν θα υπάρξει "έτερος καιρός και διαθήκη"

Πατήρ-Νόμος-1η διαθήκη/εποχή
Υιός-Λόγος-2η διαθήκη/εποχή
Άγιον Πνεύμα-Τρόπος-3η διαθήκη/εποχή

1η Ανθρωποποιϊα-άνθρωπος σεβόμενος
2η Αδελφοποιϊα-αδελφός συγχωρών
3η Πνευματοποιϊα-ισάγγελος παρέχων πάντα πάσι

Η τρίτη αλήθεια είναι μία πενταπλή αλήθεια-με πέντε θεμελειώδη σημεία-άρθρα

1=απαντά-αποκαλύπτει ποιός είναι ο θεός=ο ων-η αλήθεια
2=απαντά-αποκαλύπτει ποιός είναι ο διάβολος-το κακόν=ο μη ων-η αναλήθεια
3=απαντά-αποκαλύπτει ποιό είναι το σχέδιο του θεού διαμέσω του ανθρώπου= το ωόν
άνθρωπος-η δυνατότητα πνευματικής ομοίωσης με τον θεό ή το κακό
4=απαντά-αποκαλύπτει ποιός είναι ο νόμος της ανταπόδοσης του καλού και του κακού=ο ρυθμιστής των σχέσεων των 3 πνευματικών παραγόντων, θεού,κακού,
ανθρώπου
5=απαντά-αποκαλύπτει ποιός είναι ο τελικός σκοπός-στόχος της ζωής και του έργου των ανθρώπων= η βιωματική αυτοπνευμάτωση-αυτοτελείωση σε αγάπη-σοφία θεού,η θέωση τους

Ο άνθρωπος ανταποκρίνεται με

1=πίστι-πιστεύει τον θεό-αλήθεια(αγάπη-σοφία)
2=υπομονή-
υπομένει το κοσμικό κακό-αναλήθεια(αδικία-πλάνη)
3=μετάνοια-
μετανοεί το νοητικό κακό του
4=συγχωρητικότητα-
συγχωρεί το κακό τού συνανθρώπου
5=ταπείνωση-
ταπεινώνει-φρονεί το εγωϊ-στι-κό κακό του

και το διατρανώνει-αποδεικνύει-βεβαιώνει με

1=
ανατείνει προς τον θεό αλήθεια
(προσεύχεται)
2=
διακρίνει την αλήθεια απο την αναλήθεια
(και διαχωρίζει το κακό απο το καλό)
3=
γνωρίζει την ορθή θέση-σοφία
(όταν μετανοήσει για τα λάθη του)
4=
βιώνει την αγάπη
(όταν συγχωρέσει τον θύτη-εχθρό του)
5=
ενώνει το εγώ-εαυτό του με τον θεό και με όλους και όλα
(εργαζόμενος ελευθερώνεται απο το κακό και ενούται με τον θεό)

Όλη αυτή η διαδικασία-εργασία μέσα στον χρόνο της διαβίωσης-ζωής του ανθρώπου τον φέρνει σε σύγκρουση-τριβή με τον κόσμο-την ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ τού κόσμου.  Ο κόσμος και ο άνθρωπος και η πραγματικότητα τους (υλική-ψυχική και πνευματική) είναι σφραγισμένα με την ΔΙΣΥΝΘΕΤΟΤΗΤΑ του πνεύματος του καλού και του κακού (δένδρο γνώσεως).

Συνεπώς τίποτα δεν μπορεί να κάνει-ενεργήσει-πράξει ο άνθρωπος καλό ή κακό και να μη βρει μπροστά του το άλλο. Δεν μπορεί να έχει το ένα-καλό χωρίς το άλλο-κακό πχ κάνει ένα καλό-θετική του καλού πραξη-ενέργεια-προαίρεσηαμέσως εκδηλώνεται αντίδραση είτε στην αρχή είτε στην διαδικασία-δράση είτε στο αποτέλεσμα-αιτιατόν ή
η προσπάθεια κατάκτησης-εδραίωσης-εμπέδωσης μιας αρετής πχ της
υπομονής προϋποθέτει υπερνίκηση των δυσκολιών-αντιξοοτήτων-επιθέσεων του κακού-του κακού συνανθρώπου κλπ.  Θέλει ανοχή-μακροθυμία-σιωπή δηλαδή θυσίες, θυσίες, θυσίες για να μπορέσει κάποιος να υπομένει και να υποστηρίζει την προσπάθεια του για αυτοτελείωση

Οι πίκρες=θλίψεις-θρήνοι-θυσίες-θάνατοι καθημερινοί του εγώ-ϊσμού=της ατομικής προσωπικότητος-ατομισμού, της νοητικής αλαζονείας και της ψυχικής αδιαφορίας και εχθρότητος, αλλά και της επίθεσης που αδίκως υφίσταται ο κάθε άνθρωπος, είναι το ΤΙΜΗΜΑ που απαιτείται-χρειάζεται να ξεπληρώσει γιατί μόνον έτσι εν θεώ ξεχρεώνει το ένα και μοναδικό του χρέος πού είναι η :

Η ΟΜΟΙΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ ΤΟΥ=ΑΛΗΘΕΙΑ-ΑΓΑΠΗ-ΣΟΦΙΑ

Λέγει δε ο κύριος προς τους μαθητές του-το κάθε ανθρώπινον όν
"εν τω κόσμω θλίψιν έξετε=στον κόσμο του κακού που ζείτε θα έχετε θλίψεις
αλλά θαρσείτε=αλλά να έχετε θάρρος
εγώ νενίκηκα τον κόσμον"=διότι εγώ ενίκησα τον κόσμο του κακού
(και συνεπώς και καθε μαθητής μου μπορεί να επιτύχει το ίδιο)

και

"
αυτός που πιστεύει σε μένα τα έργα τα οποία εγώ έκανα και εκείνος μπορεί να τα κάνει και μεγαλείτερα αυτών μπορεί να κάνει"

8 Κα φων ν κουσα κ το ορανο, πλιν λαλοσα μετ᾿ μο κα λγουσα· παγε λβε τ βιβλιδριον τ νεγμνον ν τ χειρ το γγλου το σττος π τς θαλσσης κα π τς γς. 
9 κα πλθα πρς τν γγελον, λγων ατ δονα μοι τ βιβλιδριον. κα λγει μοι· λβε κα κατφαγε ατ, κα πικρανε σου τν κοιλαν, λλ᾿ ν τ στματ σου σται γλυκ ς μλι. 
10 κα λαβον τ βιβλον κ τς χειρς το γγλου κα κατφαγον ατ, κα ν ν τ στματ μου ς μλι γλυκ· κα τε φαγον ατ, πικρνθη κοιλα μου. (ΑΠΟΚ. ΚΕΦ. 10)

γλυκύ-γλυκεία-γλυκύτητα είναι η αλήθεια=ΑΛΗΘΕΙΑ
πικρό-πικρότητα είναι η εφαρμογή της αλήθειας=ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΣ

ΑΛΗΘΕΙΑ=ΑΠΛΗ-ΑΠΛΟΤΗΤΑ ΑΓΑΠΗΣ-ΣΟΦΙΑΣ ΘΕΟΥ-ΚΑΛΟΥ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΣ=ΔΙΣΥΝΘΕΤΗ ΚΑΛΟΥ(ΑΛΗΘΕΙΑ) ΚΑΙ ΚΑΚΟΥ(ΑΝΑΛΗΘΕΙΑ)

Το δένδρο γνώσεως=είναι η γεύση του πότε πικρή και πότε γλυκειά
(ο νόμος της ανταπόδοσης-δίκαιος και αδήρητος μας ξεπληρώνει τις πράξεις μας
είτε του καλού-δίδει καλό είτε του κακού-δίδει κακό)

Το δένδρο της αλήθειας-πνευματικής ζωής=η γεύση του είναι μόνον γλυκεία
(δεν υφίσταται πλέον ανταπόδοση κακού αλλά μόνον καλού-βεβαίως η οποια βλάβη προξενείται σε αυτό το ανθρώπινο όν δεν οφείλεται στην ανταπόδοση των κακών του πραξεων αλλά στην θεληματική του αποδοχή να θυσιασθεί-αυτοθυσιασθεί-αυτοταπεινωθεί χάριν του έργου-θελήματος-εντολής του ίδιου του θεού-όπως πχ ο Ιησούς Χριστός και κάθε θεάνθρωπος επι της γης)

(ισ.χρ)"και γνώσεσθε = και θα γνωρίσετε(δένδρο γνώσεως-εντός του κόσμου=πίκρα)
την αλήθεια (δένδρο πνευματικής ζωής-ουράνιο=γλυκύτης)(ενόσω είμαι στον κόσμο)
και η αλήθεια = και η χάρις-δύναμις-ισχύς της αλήθειας(δένδρο αλήθειας-γλυκύτης)
ελευθερώσει υμάς" = θα σας απελευθερώσει (απο το κακό και τον πειρασμό του κακού και του κόσμου=δένδρο γνώσεως-πίκρα)

Εν τέλει βεβαίως τόσον Η ΓΝΩΣΙΣ-ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ όσον και Η ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΙΣ-ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ καταλήγουν στην ένωση των 2 δένδρων(γνώσεως και ζωής) σε ένα:

ΤΟ ΔΕΝΔΡΟ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ
(ΑΓΑΠΗΣ=ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑΣ=ΓΝΩΣΕΩΣ)

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΤΕΛΙΚΟΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ-ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ-ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ-ΕΛΕΥΘΕΡΩΝΟΜΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΚΟ
ΕΝΟΤΗΤΑ-ΕΝΩΣΗ-ΕΝΩΝΟΜΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΘΕΟ-ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ-ΤΗΝ ΦΥΣΗ

Για να πικρανθεί εν τέλει ο άδης και ο θάνατος
με την δική μας ανάσταση-κατάβαση στα έγκατα τους
και με την τελική ανάληψη-αποκατάσταση μας

by Νέο Άστρο

Φως και Χαρά

Follow him @ Twitter | Facebook | Google Plus