Νιώσε την ευδαιμονία ΝΕΟ ΑΣΤΡΟΝιώσε την ευδαιμονία και την χαρά
που σου χαρίζει 
ο σπερματικά ευρισκόμενος εντός σου Θεός.
Νιώσε την ευδαιμονία και τη χαρά 
που υπάρχει έξω από εσένα
σε όλα όσα βλέπεις και αγγίζεις.

Πρέπει να γνωρίζεις ότι αυτή η Δημιουργία 
χαίρεται με την δική σου εξέλιξη,
γιατί μέσα από σένα εξελίσσεται.

Το άγνωστο σε καλεί,
μέσα στο μυαλό σου δημιουργούνται χιλιάδες απορίες.
Τα πράγματα όμως ίσως είναι πιο απλά 
από ό,τι ο νους πιστεύει.


Οι νόμοι είναι κυβερνήτες του κόσμου μας 
και ο Θεός κυβερνήτης των νόμων.

Η φανέρωση της Αγιότητας
( Νιρβάνα) και της Αγάπης (Χριστοποίηση)
ουσιαστικά είναι στάδια που ομολογούν
και φανερώνουν την ενότητα του Πατέρα-Θεού 
και των νόμων του,
καθώς αυτή φανερώνεται 
μέσα από τον συνειδητοποιημένο άνθρωπο.

 Εσύ καλείσαι να γνωρίσεις,
και με αγάπη, συμπόνια, προσευχή 
να φανερώσεις την Θειότητά σου.
by Νέο Άστρο

Φως και Χαρά

Follow him @ Twitter | Facebook | Google Plus