Πνευματικά σχολεία ΝΕΟ ΑΣΤΡΟ"Σκοπός της πνευματικότητας είναι η παράλληλη πορεία του ανθρώπου με τις εξελίξεις του πνευματικού κόσμου. Ως τα άνω και τα κάτω.
Για να επιτευχθεί αυτό χρειάζεται εναρμόνιση, ενατένιση, και συμμετοχή στα πνευματικά σχολεία, τόσο στη γη όσο και στον ουρανό."

Όπως υπάρχουν σχολεία στη γη που δίνουν γνώσεις και πληροφορίες στους ανθρώπους, έτσι υπάρχουν και πνευματικά σχολεία στους ανώτερους κόσμους που φροντίζουν για την ψυχική ανάπτυξη του ανθρώπου, είτε αυτός είναι ενσαρκωμένος είτε όχι. Στον ύπνο γίνεται συχνά  τέτοια παρακολούθηση των πνευματικών δασκάλων. Το σπουδαίο όμως είναι να δώσουμε συνειδητά εκεί,  μέσα από την προσευχή, την προσοχή και τον εαυτό μας. Στα σχολεία αυτά διδάσκεται η γλώσσα του Φωτός, η οποία εκπαιδεύει τον άνθρωπο σε ανώτερες λειτουργίες ζωής. Μια τέτοια εκπαίδευση έχει  εμφανή αποτελέσματα στον τρόπο ζωής και συμπεριφοράς του ανθρώπου στην καθημερινότητα του στην γη. Η ζωή ομορφαίνει, εμπλουτίζεται, αποκτά νόημα, συντονισμό, συνοχή, αγάπη, ελευθερία, ομορφιά και ταπεινότητα. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό να παρευρισκόμαστε σ' αυτά τα σχολεία και να δίνουμε την συγκατάθεσή μας για να μας εκπαιδεύουν οι Διδάσκαλοι. Έτσι η ζωή μας εδώ στην γη συντονίζεται με την Ανώτερη Ζωή. Κι αυτός είναι ένας από τους στόχους της πνευματικότητας.

by Νέο Άστρο

Φως και Χαρά

Follow him @ Twitter | Facebook | Google Plus