ΑΣΤΕΡΙ Τα Θαύματα του Ιησού ΝΕΟ ΑΣΤΡΟΤα Θαύματα του Ιησού
• Το πρώτο θαύμα στο γάμο της Κανά
Κατά Ιωάννην 2:1-12
• Ο χορτασμός των πέντε χιλιάδων
Κατά Ματθαίον 14:13-21 Κατά Μάρκον 6:30-44 Κατά Λουκάν 9:10-17 Κατά Ιωάννην 6:1-14
• Ο χορτασμός των τεσσάρων χιλιάδων
Κατά Ματθαίον 15:32-39 Κατά Μάρκον 8:1-10
• Ανάσταση του Λαζάρου
Κατά Ιωάννην 11:1-44
• Ανάσταση της κόρης του Ιάειρου
Κατά Ματθαίον 9:18-26 Κατά Μάρκον 5:21-43 Κατά Λουκάν 8:40-56
• Ανάσταση του γιου της χήρας
Κατά Λουκάν 7:11-17
• Θεραπεία λεπρού
Κατά Ματθαίον 8:1-4 Κατά Μάρκον 1:40-45 Κατά Λουκάν 5:12-16
• Θεραπεία των δέκα λεπρών
Κατά Λουκάν 17:11-19
• Θεραπεία δαιμονισμένου στα Γάδαρα
Κατά Ματθαίον 8:28-34 Κατά Μάρκον 5:1-20 Κατά Λουκάν 8:26-39
• Θεραπεία ενός δαιμονισμένου παιδιού
Κατά Ματθαίον 17:14-21 Κατά Μάρκον 9:14-29 Κατά Λουκάν 9:37-43
• Θεραπεία της δαιμονισμένης κόρης της Χαναναίας
Κατά Ματθαίον 15:21-28 Κατά Μάρκον 7:24-30
• Θεραπεία δαιμονισμένου στη Καπερναούμ
Κατά Μάρκον 1:21-37 Κατά Λουκάν 4:31-37
• Θεραπείες αρρώστων και δαιμονισμένων
Κατά Ματθαίον 4:24-25 Κατά Ματθαίον 8:16-17 Κατά Μάρκον 3:7-12 Κατά Μάρκον 1:32-34 Κατά Λουκάν 6:17-19 Κατά Λουκάν 4:40-41
• Θεραπεία ενός κωφάλαλου δαιμονισμένου
Κατά Ματθαίον 9:32-34
• Θεραπεία ενός τυφλού δαιμονισμένου
Κατά Ματθαίον 12:22-30 Κατά Λουκάν 11:14-23
• Θεραπεία δύο τυφλών
Κατά Ματθαίον 9:27-31
• Θεραπεία δύο τυφλών στην Ιεριχώ
Κατά Ματθαίον 20:29-34
• Θεραπεία τυφλού στη Βηθσαΐδα
Κατά Μάρκον 8:22-26
• Θεραπεία του τυφλού Βαρτίμαιου
Κατά Μάρκον 10:46-52 Κατά Λουκάν 18:35-43
• Θεραπεία ενός εκ γενετής τυφλού
Κατά Ιωάννην 9:1-34
• Θεραπεία της αιμορραγούσας
Κατά Ματθαίον 9:20-22 Κατά Μάρκον 5:25-34 Κατά Λουκάν 8:43-48
• Θεραπεία παράλυτου
Κατά Ματθαίον 9:2-7 Κατά Μάρκον 2:1-12 Κατά Λουκάν 5:17-26
• Θεραπεία παράλυτου στη Βηθεσδά
Κατά Ιωάννην 5:1-15
• Θεραπεία του δούλου του εκατόνταρχου
Κατά Ματθαίον 8:5-13 Κατά Λουκάν 7:1-10 Κατά Ιωάννην 4:46-54
• Θεραπεία της πεθεράς του Πέτρου
Κατά Ματθαίον 8:14-15 Κατά Μάρκον 1:29-31 Κατά Λουκάν 4:38-39
• Θεραπεία Μαρίας της Μαγδαληνής
Κατά Λουκάν 8:2-3
• Θεραπεία παράλυτου τη μέρα του Σαββάτου
Κατά Ματθαίον 12:9-13 Κατά Μάρκον 3:1-6 Κατά Λουκάν 6:6-11
• Θεραπεία κυρτωμένης γυναίκας το Σάββατο
Κατά Λουκάν 12:10-17
• Θεραπεία ενός υδρωπικού το Σάββατο
Κατά Λουκάν 14:1-6
• Θεραπείες τυφλών, κουλών, κωφαλάλων...
Κατά Ματθαίον 15:29-31
• Θεραπείες στη Γεννησαρέτ
Κατά Ματθαίον 14:34-36 Κατά Μάρκον 6:53-56
• Θεραπείες αρρώστων και παθήσεων
Κατά Ματθαίον 9:35
• Η κατάπαυση της τρικυμίας της λίμνης
Κατά Ματθαίον 8:23-27 Κατά Μάρκον 4:35-41 Κατά Λουκάν 8:22-25
• Περπάτημα πάνω στα νερά της λίμνης
Κατά Ματθαίον 14:22-32 Κατά Μάρκον 6:45-52 Κατά Ιωάννην 6:16-21
• Η ξήρανση της συκιάς
Κατά Ματθαίον 21:18-22 Κατά Μάρκον 11:12-14
• Ο Ιησούς θεραπεύει το αυτί του Μάλχο
Κατά Λουκάν 22:51
by Νέο Άστρο

Φως και Χαρά

Follow him @ Twitter | Facebook | Google Plus