Προφητεία τού Γέροντα Σίμωνα Αρβανίτη ΝΕΟ ΑΣΤΡΟΕπέρχεται η κάθαρσις. Θα την ανυψώσει την Ελλάδα ο Θεός, θα την δοξάσει … …
by Νέο Άστρο

Φως και Χαρά

Follow him @ Twitter | Facebook | Google Plus