ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΣΙΜΩΝΑΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΝΕΟ ΑΣΤΡΟ


"Θά σάς επιβάλουν μεγάλο καί δυσβάστακτο φόρο, αλλά δέν θά προφθάσουν"

by Νέο Άστρο

Φως και Χαρά

Follow him @ Twitter | Facebook | Google Plus