ΑΣΤΡΟ Αγαπώντας ελευθερωνόμαστε ΝΕΟ ΑΣΤΡΟ

Αγαπώντας ελευθερωνόμαστε  

Να αγαπήσουμε και να αποδεχθούμε ένα προς ένα όλα τα κομμάτια του εαυτού μας, δηλαδή τους
άλλους ανθρώπους! Αγαπώντας  τους ανθρώπους και αποδεχόμενοι τα στοιχεία του εαυτού τους που μέχρι σήμερα  δυσκολευόμαστε να αποδεχτούμε, κάνουμε ένα πολύ σημαντικό βήμα για την εσωτερική μας ανύψωση.
Αυτό που εμείς βλέπουμε σαν "άλλο άνθρωπο" έξω από μας, στην ουσία είναι ένα με μας, ίδιο υλικό σε διαφορετικό σώμα. Τα στοιχεία που δεν μας αρέσουν στους άλλους, δεν είναι παρά  καθρέφτισμα όσων εμείς δεν έχουμε αποδεχτεί στον εαυτό μας. Για να καταφέρουμε να σπάσουμε τα όρια που βάζουμε και να αποδεχτούμε ολόκληρο τον εαυτό μας, πρέπει να αγαπήσουμε βαθιά και να κατανοήσουμε τους άλλους, όχι διανοητικά, αλλά καθολικά. Έτσι καλούμαστε να κινηθούμε πέρα από τα όρια του Ουρανού και της Γης μας, τα δημιουργημένα από το νου όρια. Αγαπώντας σπάμε τα όρια! Αγαπώντας ελευθερωνόμαστε! Γιατί να κρατάμε τον εαυτό μας δέσμιο;
by Νέο Άστρο

Φως και Χαρά

Follow him @ Twitter | Facebook | Google Plus